Reklama

To oni sprawdzą projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego

Pora zacząć myśleć na co wydać pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Prezydent powołał wczoraj Zespół Konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego 2014.

BO_2014

 

Zespół 21 osób będzie oceniał pod względem formalno-prawnym projekty, które wpłyną do Budżetu Obywatelskiego. Szczególnie będzie rozpatrywana możliwość zrealizowania projektów w roku 2014, zakładany koszt realizacji oraz gospodarność.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się 3 października.  

Skład Zespołu:

Przewodniczący Zespołu:

1) Piotr Kowalczuk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Członkowie Zespołu:

2) Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski – Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski – Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski – Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski – Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis – Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz – Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki – Radny Miasta Gdańska

12) Ewa Lieder – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

13) Łukasz Bejm – Przewodniczący Rady Osiedla Zaspa Młyniec

14) Karol Ważny – Radny Osiedla Osowa

15) Mateusz Błażewicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Brzeźno

16) Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasień

17) Marian Męczykowski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm
18) Beata Matyjaszczyk – Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska – Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Ewa Patyk – Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk – Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

 • 15-31 października 2013 r. kampania informacyjna
 • 4-22 listopada 2013 r. Przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
 • 25 listopada 2013 r. ? 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. ciągła weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • 4 lutego 2014 r. – losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej
 • 10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

 

Zakres tematyczny projektów (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

– wiaty i otoczenie przystanków

– zmiany w organizacji ruchu

– bezpieczeństwo

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego

– remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska

– sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

Pr

Pora zacząć myśleć na co wydać pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Prezydent powołał wczoraj Zespół Konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego 2014.

BO_2014

 

Zespół 21 osób będzie oceniał pod względem formalno-prawnym projekty, które wpłyną do Budżetu Obywatelskiego. Szczególnie będzie rozpatrywana możliwość zrealizowania projektów w roku 2014, zakładany koszt realizacji oraz gospodarność.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się 3 października.  

Skład Zespołu:

Przewodniczący Zespołu:

1) Piotr Kowalczuk - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Członkowie Zespołu:

2) Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca - Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski - Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski - Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski - Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski - Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis - Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz - Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki - Radny Miasta Gdańska

12) Ewa Lieder - Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

13) Łukasz Bejm - Przewodniczący Rady Osiedla Zaspa Młyniec

14) Karol Ważny - Radny Osiedla Osowa

15) Mateusz Błażewicz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Brzeźno

16) Magdalena Nowicka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasień

17) Marian Męczykowski - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm
18) Beata Matyjaszczyk - Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska - Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Ewa Patyk - Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk - Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

 • 15-31 października 2013 r. kampania informacyjna
 • 4-22 listopada 2013 r. Przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
 • 25 listopada 2013 r. ? 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. ciągła weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • 4 lutego 2014 r. - losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej
 • 10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

 

Zakres tematyczny projektów (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

- wiaty i otoczenie przystanków

- zmiany w organizacji ruchu

- bezpieczeństwo

- naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego

- remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska

- sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

Pr

|

Pora zacząć myśleć na co wydać pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Prezydent powołał wczoraj Zespół Konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego 2014.

BO_2014

 

Zespół 21 osób będzie oceniał pod względem formalno-prawnym projekty, które wpłyną do Budżetu Obywatelskiego. Szczególnie będzie rozpatrywana możliwość zrealizowania projektów w roku 2014, zakładany koszt realizacji oraz gospodarność.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się 3 października.  

Skład Zespołu:

Przewodniczący Zespołu:

1) Piotr Kowalczuk - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Członkowie Zespołu:

2) Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca - Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski - Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski - Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski - Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski - Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis - Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz - Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki - Radny Miasta Gdańska

12) Ewa Lieder - Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

13) Łukasz Bejm - Przewodniczący Rady Osiedla Zaspa Młyniec

14) Karol Ważny - Radny Osiedla Osowa

15) Mateusz Błażewicz - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Brzeźno

16) Magdalena Nowicka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasień

17) Marian Męczykowski - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm
18) Beata Matyjaszczyk - Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska - Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Ewa Patyk - Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk - Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

 • 15-31 października 2013 r. kampania informacyjna
 • 4-22 listopada 2013 r. Przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
 • 25 listopada 2013 r. ? 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. ciągła weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • 4 lutego 2014 r. - losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej
 • 10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

 

Zakres tematyczny projektów (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

- tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

- wiaty i otoczenie przystanków

- zmiany w organizacji ruchu

- bezpieczeństwo

- naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego

- remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska

- sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

Pr

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Pora zacząć myśleć na co wydać pieniądze z Budżetu Obywatelskiego. Prezydent powołał wczoraj Zespół Konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego 2014.

BO_2014

 

Zespół 21 osób będzie oceniał pod względem formalno-prawnym projekty, które wpłyną do Budżetu Obywatelskiego. Szczególnie będzie rozpatrywana możliwość zrealizowania projektów w roku 2014, zakładany koszt realizacji oraz gospodarność.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się 3 października.  

Skład Zespołu:

Przewodniczący Zespołu:

1) Piotr Kowalczuk – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Członkowie Zespołu:

2) Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3) Izabela Kuś – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

4) Wiesław Szańca – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

5) Mariusz Żukowski – Dział Przygotowania Inwestycji i Projektów UE Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

6) Piotr Borawski – Radny Miasta Gdańska

7) Marcin Skwierawski – Radny Miasta Gdańska

8) Dariusz Słodkowski – Radny Miasta Gdańska

9) Marek Bumblis – Radny Miasta Gdańska

10) Jaromir Falandysz – Radny Miasta Gdańska

11) Krzysztof Wiecki – Radny Miasta Gdańska

12) Ewa Lieder – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

13) Łukasz Bejm – Przewodniczący Rady Osiedla Zaspa Młyniec

14) Karol Ważny – Radny Osiedla Osowa

15) Mateusz Błażewicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Brzeźno

16) Magdalena Nowicka – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasień

17) Marian Męczykowski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm
18) Beata Matyjaszczyk – Przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

19) Izabela Chorzelska – Członek Prezydium Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

20) Ewa Patyk – Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

21) Marcin Bildziuk – Reprezentant Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

 • 15-31 października 2013 r. kampania informacyjna
 • 4-22 listopada 2013 r. Przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
 • 25 listopada 2013 r. ? 17 stycznia lub 31 stycznia 2014 r. ciągła weryfikacja formalno-prawna propozycji przez Zespół Konsultacyjny
 • 4 lutego 2014 r. – losowanie numerów projektów na liście konsultacyjnej
 • 10-23 lutego 2014 r. głosowanie nad propozycjami
 • 25 lutego 2014 r. ogłoszenie listy wybranych projektów

 

Zakres tematyczny projektów (które będą mogli zgłaszać mieszkańcy)

– tereny rekreacyjne i ich infrastruktura

– wiaty i otoczenie przystanków

– zmiany w organizacji ruchu

– bezpieczeństwo

– naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego

– remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska

– sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

Pr

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25