Reklama

Trzy dni do rewolucji śmieciowej

W poniedziałek w całej Polsce startuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W Gdańsku naliczać się będzie opłaty za odbiór śmieci od powierzchni mieszkania (dla osób prywatnych) oraz od wielkości pojemnika (dla firm). Trwa ostatnie dowożenie pojemników na śmieci.

W chwili obecnej trwa końcowa faza wymiany pojemników na odpady. Obydwie firmy, które obsługiwać będą Gdańsk (PRSP – 5 rejonów oraz REMONDIS ? 1 rejon) ? wymieniły bądź dostawiły oraz zaczipowały już od ok. 75 do 85% pojemników na odpady. Akcja podstawiania pojemników, oklejania ich naklejkami ?suche?, ?mokre?, ?zmieszane? trwać będzie przez cały weekend.

Dostawiamy obecnie głównie pojemniki na odpady mokre ? mówi Monika Snopek z firmy Remondis. W większości przypadków zostają przy posesjach pojemniki, które stały tam wcześniej. Podpisaliśmy właściwe porozumienie z firmami, które do tej pory obsługiwały rejony na których będzie nasza obsługa. Uważamy, że  jest to lepsze rozwiązanie i dodatkowo ekologiczne. Nie musimy tych pojemników utylizować a ich obsługa w gładki sposób przechodzi na naszą firmę ? dodaje Monika Snopek.

Zarząd Dróg i Zieleni uruchomił ALARMOWE numery telefonów, na które zgłaszać należy następujące sytuacje:

– dotychczasowa firma wywozowa ZABRAŁA wszystkie pojemniki i nie ma gdzie wrzucać odpadów,

– po 1 lipca nie ma pojemników lub nie dostarczono pojemnika na odpady MOKRE,

– po do 6 lipca nie odebrano odpadów z pojemników

Numery alarmowe:Remondis

58 5589 525

58 5589 526

58 5589 528

58 5589 533

58 5589 555

lub mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Od dziś możemy sprawdzić kiedy zostaną wywiezione odpady spod naszego domu. Harmonogramy wywozów odpadów z Gdańska dostępne są na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl – zakładka harmongram zbiórek.

W ciągu dwóch najbliższych tygodni do wszystkich, którzy złożyli deklaracje śmieciowe wysłane zostaną listy z indywidualnymi numerami kont, na które wpłacać należy opłatę śmieciową. Pierwszą opłatę wnieść należy do 15 sierpnia, kolejne ? do 15 dnia każdego miesiąca.

Uwaga na oszustów! Chcą mierzyć nasze mieszkania

ZDiZ ostrzega również przed oszustami, krórzy chcą wchodzić do mieszkań pod pozorem pomiaru metrażu podanego w ?deklaracjach śmieciowych?. Nikogo nie wysyłamy do mieszkań ? podkreśla ZDiZ.

Pw

Zakres sektorów

mapa_sektory_wykonawcy

co i gdzie wrzucać?

Uchwała Nr XXXII/684/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska wprowadza poniższe definicje odpadów komunalnych:

Pobierz informator „Jak segregować odpady?” [pobierz]

ODPADY MOKRE – TO WSZYSTKO, CO NADAJE SIĘ DO KOMPOSTOWANIA!

Odpady mokre wrzucamy do brązowego pojemnika (przejściowo może to być pojemnik w innym kolorze z właściwą nalepką).

Gdy nie wiesz, co zrobić z danym odpadem ? WRZUĆ do SUCHYCH!

ODPADY SUCHE – POZOSTAJĄ PO WYSELEKCJONOWANIU ODPADÓW MOKRYCH

Odpady suche posegregowane na: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne wrzucamy do odpowiednio oznakowanych pojemników (niebieski, zielony, żółty).

Resztę odpadów wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

GDZIE I CO WYRZUCAMY?

 • Odpady mokre, suche, niesegregowane należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych w altanie śmietnikowej.
 • Odpady zielone można wrzucać do pojemników na odpady mokre, a w przypadku większej ilości można je gromadzić w workach.
 • Choinki w okresie od 2 stycznia do 15 lutego należy pozostawić przy altanach śmietnikowych/punktach gromadzenia odpadów (w skrócie PGO) w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych.
 • Papier należy wrzucać do pojemnika w kolorze niebieskim.
 • Szkło należy wrzucać do pojemnika w kolorze zielonym.
 • Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemnika w kolorze żółtym.
 • Pojemniki na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne są to osobne pojemniki rozstawione w charakterystycznych punktach osiedli/dzielnic.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady; można też odwieźć je własnym transportem na wysypisko w Szadółkach (więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZUT Szadółki)

CO Z INNYMI ODPADAMI?

Odpady niebezpieczne

 • W gospodarstwach domowych oprócz odpadów mokrych, suchych, surowców wtórnych możemy spotkać odpady niebezpieczne.
 • Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.
 • Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest oddzielnie tych odpadów i przekazywanie ich do unieszkodliwienia.
 • Na terenie Miasta Gdańska odpady niebezpieczne, leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, baterie i akumulatory, opony i chemikalia zbierane będą osobno, w dodatkowych, wybranych terminach (szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronie „Harmonogram zbiórek”).
 • Przeterminowane leki należy oddać do aptek, w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki bądź przekazać je w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać przy zakupie nowego lub w firmach zajmujących się taką zbiórką.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Baterie można wrzucać do specjalnej kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawić w sklepie AGD. Zużyty akumulator można oddać przy zakupie nowego.
 • Odzież i tekstylia można wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego typu odpady lub do pojemnika na odpady suche.
 • Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony odbierane będą w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub można je dostarczyć własnym transportem na wysypisko w Szadółkach.


W poniedziałek w całej Polsce startuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W Gdańsku naliczać się będzie opłaty za odbiór śmieci od powierzchni mieszkania (dla osób prywatnych) oraz od wielkości pojemnika (dla firm). Trwa ostatnie dowożenie pojemników na śmieci.

W chwili obecnej trwa końcowa faza wymiany pojemników na odpady. Obydwie firmy, które obsługiwać będą Gdańsk (PRSP - 5 rejonów oraz REMONDIS ? 1 rejon) ? wymieniły bądź dostawiły oraz zaczipowały już od ok. 75 do 85% pojemników na odpady. Akcja podstawiania pojemników, oklejania ich naklejkami ?suche?, ?mokre?, ?zmieszane? trwać będzie przez cały weekend.

Dostawiamy obecnie głównie pojemniki na odpady mokre ? mówi Monika Snopek z firmy Remondis. W większości przypadków zostają przy posesjach pojemniki, które stały tam wcześniej. Podpisaliśmy właściwe porozumienie z firmami, które do tej pory obsługiwały rejony na których będzie nasza obsługa. Uważamy, że  jest to lepsze rozwiązanie i dodatkowo ekologiczne. Nie musimy tych pojemników utylizować a ich obsługa w gładki sposób przechodzi na naszą firmę ? dodaje Monika Snopek.

Zarząd Dróg i Zieleni uruchomił ALARMOWE numery telefonów, na które zgłaszać należy następujące sytuacje:

- dotychczasowa firma wywozowa ZABRAŁA wszystkie pojemniki i nie ma gdzie wrzucać odpadów,

- po 1 lipca nie ma pojemników lub nie dostarczono pojemnika na odpady MOKRE,

- po do 6 lipca nie odebrano odpadów z pojemników

Numery alarmowe:Remondis

58 5589 525

58 5589 526

58 5589 528

58 5589 533

58 5589 555

lub mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Od dziś możemy sprawdzić kiedy zostaną wywiezione odpady spod naszego domu. Harmonogramy wywozów odpadów z Gdańska dostępne są na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl - zakładka harmongram zbiórek.

W ciągu dwóch najbliższych tygodni do wszystkich, którzy złożyli deklaracje śmieciowe wysłane zostaną listy z indywidualnymi numerami kont, na które wpłacać należy opłatę śmieciową. Pierwszą opłatę wnieść należy do 15 sierpnia, kolejne ? do 15 dnia każdego miesiąca.

Uwaga na oszustów! Chcą mierzyć nasze mieszkania

ZDiZ ostrzega również przed oszustami, krórzy chcą wchodzić do mieszkań pod pozorem pomiaru metrażu podanego w ?deklaracjach śmieciowych?. Nikogo nie wysyłamy do mieszkań ? podkreśla ZDiZ.

Pw

Zakres sektorów

mapa_sektory_wykonawcy

co i gdzie wrzucać?

Uchwała Nr XXXII/684/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska wprowadza poniższe definicje odpadów komunalnych:

Pobierz informator "Jak segregować odpady?" [pobierz]

ODPADY MOKRE - TO WSZYSTKO, CO NADAJE SIĘ DO KOMPOSTOWANIA!

Odpady mokre wrzucamy do brązowego pojemnika (przejściowo może to być pojemnik w innym kolorze z właściwą nalepką).

Gdy nie wiesz, co zrobić z danym odpadem ? WRZUĆ do SUCHYCH!

ODPADY SUCHE - POZOSTAJĄ PO WYSELEKCJONOWANIU ODPADÓW MOKRYCH

Odpady suche posegregowane na: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne wrzucamy do odpowiednio oznakowanych pojemników (niebieski, zielony, żółty).

Resztę odpadów wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

GDZIE I CO WYRZUCAMY?

 • Odpady mokre, suche, niesegregowane należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych w altanie śmietnikowej.
 • Odpady zielone można wrzucać do pojemników na odpady mokre, a w przypadku większej ilości można je gromadzić w workach.
 • Choinki w okresie od 2 stycznia do 15 lutego należy pozostawić przy altanach śmietnikowych/punktach gromadzenia odpadów (w skrócie PGO) w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych.
 • Papier należy wrzucać do pojemnika w kolorze niebieskim.
 • Szkło należy wrzucać do pojemnika w kolorze zielonym.
 • Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemnika w kolorze żółtym.
 • Pojemniki na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne są to osobne pojemniki rozstawione w charakterystycznych punktach osiedli/dzielnic.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady; można też odwieźć je własnym transportem na wysypisko w Szadółkach (więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZUT Szadółki)

CO Z INNYMI ODPADAMI?

Odpady niebezpieczne

 • W gospodarstwach domowych oprócz odpadów mokrych, suchych, surowców wtórnych możemy spotkać odpady niebezpieczne.
 • Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.
 • Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest oddzielnie tych odpadów i przekazywanie ich do unieszkodliwienia.
 • Na terenie Miasta Gdańska odpady niebezpieczne, leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, baterie i akumulatory, opony i chemikalia zbierane będą osobno, w dodatkowych, wybranych terminach (szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronie "Harmonogram zbiórek").
 • Przeterminowane leki należy oddać do aptek, w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki bądź przekazać je w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać przy zakupie nowego lub w firmach zajmujących się taką zbiórką.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Baterie można wrzucać do specjalnej kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawić w sklepie AGD. Zużyty akumulator można oddać przy zakupie nowego.
 • Odzież i tekstylia można wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego typu odpady lub do pojemnika na odpady suche.
 • Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony odbierane będą w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub można je dostarczyć własnym transportem na wysypisko w Szadółkach.


|

W poniedziałek w całej Polsce startuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W Gdańsku naliczać się będzie opłaty za odbiór śmieci od powierzchni mieszkania (dla osób prywatnych) oraz od wielkości pojemnika (dla firm). Trwa ostatnie dowożenie pojemników na śmieci.

W chwili obecnej trwa końcowa faza wymiany pojemników na odpady. Obydwie firmy, które obsługiwać będą Gdańsk (PRSP - 5 rejonów oraz REMONDIS ? 1 rejon) ? wymieniły bądź dostawiły oraz zaczipowały już od ok. 75 do 85% pojemników na odpady. Akcja podstawiania pojemników, oklejania ich naklejkami ?suche?, ?mokre?, ?zmieszane? trwać będzie przez cały weekend.

Dostawiamy obecnie głównie pojemniki na odpady mokre ? mówi Monika Snopek z firmy Remondis. W większości przypadków zostają przy posesjach pojemniki, które stały tam wcześniej. Podpisaliśmy właściwe porozumienie z firmami, które do tej pory obsługiwały rejony na których będzie nasza obsługa. Uważamy, że  jest to lepsze rozwiązanie i dodatkowo ekologiczne. Nie musimy tych pojemników utylizować a ich obsługa w gładki sposób przechodzi na naszą firmę ? dodaje Monika Snopek.

Zarząd Dróg i Zieleni uruchomił ALARMOWE numery telefonów, na które zgłaszać należy następujące sytuacje:

- dotychczasowa firma wywozowa ZABRAŁA wszystkie pojemniki i nie ma gdzie wrzucać odpadów,

- po 1 lipca nie ma pojemników lub nie dostarczono pojemnika na odpady MOKRE,

- po do 6 lipca nie odebrano odpadów z pojemników

Numery alarmowe:Remondis

58 5589 525

58 5589 526

58 5589 528

58 5589 533

58 5589 555

lub mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Od dziś możemy sprawdzić kiedy zostaną wywiezione odpady spod naszego domu. Harmonogramy wywozów odpadów z Gdańska dostępne są na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl - zakładka harmongram zbiórek.

W ciągu dwóch najbliższych tygodni do wszystkich, którzy złożyli deklaracje śmieciowe wysłane zostaną listy z indywidualnymi numerami kont, na które wpłacać należy opłatę śmieciową. Pierwszą opłatę wnieść należy do 15 sierpnia, kolejne ? do 15 dnia każdego miesiąca.

Uwaga na oszustów! Chcą mierzyć nasze mieszkania

ZDiZ ostrzega również przed oszustami, krórzy chcą wchodzić do mieszkań pod pozorem pomiaru metrażu podanego w ?deklaracjach śmieciowych?. Nikogo nie wysyłamy do mieszkań ? podkreśla ZDiZ.

Pw

Zakres sektorów

mapa_sektory_wykonawcy

co i gdzie wrzucać?

Uchwała Nr XXXII/684/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska wprowadza poniższe definicje odpadów komunalnych:

Pobierz informator "Jak segregować odpady?" [pobierz]

ODPADY MOKRE - TO WSZYSTKO, CO NADAJE SIĘ DO KOMPOSTOWANIA!

Odpady mokre wrzucamy do brązowego pojemnika (przejściowo może to być pojemnik w innym kolorze z właściwą nalepką).

Gdy nie wiesz, co zrobić z danym odpadem ? WRZUĆ do SUCHYCH!

ODPADY SUCHE - POZOSTAJĄ PO WYSELEKCJONOWANIU ODPADÓW MOKRYCH

Odpady suche posegregowane na: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne wrzucamy do odpowiednio oznakowanych pojemników (niebieski, zielony, żółty).

Resztę odpadów wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

GDZIE I CO WYRZUCAMY?

 • Odpady mokre, suche, niesegregowane należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych w altanie śmietnikowej.
 • Odpady zielone można wrzucać do pojemników na odpady mokre, a w przypadku większej ilości można je gromadzić w workach.
 • Choinki w okresie od 2 stycznia do 15 lutego należy pozostawić przy altanach śmietnikowych/punktach gromadzenia odpadów (w skrócie PGO) w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych.
 • Papier należy wrzucać do pojemnika w kolorze niebieskim.
 • Szkło należy wrzucać do pojemnika w kolorze zielonym.
 • Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemnika w kolorze żółtym.
 • Pojemniki na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne są to osobne pojemniki rozstawione w charakterystycznych punktach osiedli/dzielnic.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady; można też odwieźć je własnym transportem na wysypisko w Szadółkach (więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZUT Szadółki)

CO Z INNYMI ODPADAMI?

Odpady niebezpieczne

 • W gospodarstwach domowych oprócz odpadów mokrych, suchych, surowców wtórnych możemy spotkać odpady niebezpieczne.
 • Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.
 • Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest oddzielnie tych odpadów i przekazywanie ich do unieszkodliwienia.
 • Na terenie Miasta Gdańska odpady niebezpieczne, leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, baterie i akumulatory, opony i chemikalia zbierane będą osobno, w dodatkowych, wybranych terminach (szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronie "Harmonogram zbiórek").
 • Przeterminowane leki należy oddać do aptek, w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki bądź przekazać je w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać przy zakupie nowego lub w firmach zajmujących się taką zbiórką.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Baterie można wrzucać do specjalnej kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawić w sklepie AGD. Zużyty akumulator można oddać przy zakupie nowego.
 • Odzież i tekstylia można wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego typu odpady lub do pojemnika na odpady suche.
 • Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony odbierane będą w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub można je dostarczyć własnym transportem na wysypisko w Szadółkach.


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W poniedziałek w całej Polsce startuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W Gdańsku naliczać się będzie opłaty za odbiór śmieci od powierzchni mieszkania (dla osób prywatnych) oraz od wielkości pojemnika (dla firm). Trwa ostatnie dowożenie pojemników na śmieci.

W chwili obecnej trwa końcowa faza wymiany pojemników na odpady. Obydwie firmy, które obsługiwać będą Gdańsk (PRSP – 5 rejonów oraz REMONDIS ? 1 rejon) ? wymieniły bądź dostawiły oraz zaczipowały już od ok. 75 do 85% pojemników na odpady. Akcja podstawiania pojemników, oklejania ich naklejkami ?suche?, ?mokre?, ?zmieszane? trwać będzie przez cały weekend.

Dostawiamy obecnie głównie pojemniki na odpady mokre ? mówi Monika Snopek z firmy Remondis. W większości przypadków zostają przy posesjach pojemniki, które stały tam wcześniej. Podpisaliśmy właściwe porozumienie z firmami, które do tej pory obsługiwały rejony na których będzie nasza obsługa. Uważamy, że  jest to lepsze rozwiązanie i dodatkowo ekologiczne. Nie musimy tych pojemników utylizować a ich obsługa w gładki sposób przechodzi na naszą firmę ? dodaje Monika Snopek.

Zarząd Dróg i Zieleni uruchomił ALARMOWE numery telefonów, na które zgłaszać należy następujące sytuacje:

– dotychczasowa firma wywozowa ZABRAŁA wszystkie pojemniki i nie ma gdzie wrzucać odpadów,

– po 1 lipca nie ma pojemników lub nie dostarczono pojemnika na odpady MOKRE,

– po do 6 lipca nie odebrano odpadów z pojemników

Numery alarmowe:Remondis

58 5589 525

58 5589 526

58 5589 528

58 5589 533

58 5589 555

lub mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Od dziś możemy sprawdzić kiedy zostaną wywiezione odpady spod naszego domu. Harmonogramy wywozów odpadów z Gdańska dostępne są na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl – zakładka harmongram zbiórek.

W ciągu dwóch najbliższych tygodni do wszystkich, którzy złożyli deklaracje śmieciowe wysłane zostaną listy z indywidualnymi numerami kont, na które wpłacać należy opłatę śmieciową. Pierwszą opłatę wnieść należy do 15 sierpnia, kolejne ? do 15 dnia każdego miesiąca.

Uwaga na oszustów! Chcą mierzyć nasze mieszkania

ZDiZ ostrzega również przed oszustami, krórzy chcą wchodzić do mieszkań pod pozorem pomiaru metrażu podanego w ?deklaracjach śmieciowych?. Nikogo nie wysyłamy do mieszkań ? podkreśla ZDiZ.

Pw

Zakres sektorów

mapa_sektory_wykonawcy

co i gdzie wrzucać?

Uchwała Nr XXXII/684/12 Rada Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska wprowadza poniższe definicje odpadów komunalnych:

Pobierz informator „Jak segregować odpady?” [pobierz]

ODPADY MOKRE – TO WSZYSTKO, CO NADAJE SIĘ DO KOMPOSTOWANIA!

Odpady mokre wrzucamy do brązowego pojemnika (przejściowo może to być pojemnik w innym kolorze z właściwą nalepką).

Gdy nie wiesz, co zrobić z danym odpadem ? WRZUĆ do SUCHYCH!

ODPADY SUCHE – POZOSTAJĄ PO WYSELEKCJONOWANIU ODPADÓW MOKRYCH

Odpady suche posegregowane na: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne wrzucamy do odpowiednio oznakowanych pojemników (niebieski, zielony, żółty).

Resztę odpadów wrzucamy do pojemnika na odpady suche.

GDZIE I CO WYRZUCAMY?

 • Odpady mokre, suche, niesegregowane należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych w altanie śmietnikowej.
 • Odpady zielone można wrzucać do pojemników na odpady mokre, a w przypadku większej ilości można je gromadzić w workach.
 • Choinki w okresie od 2 stycznia do 15 lutego należy pozostawić przy altanach śmietnikowych/punktach gromadzenia odpadów (w skrócie PGO) w dniu poprzedzającym wywóz odpadów mokrych.
 • Papier należy wrzucać do pojemnika w kolorze niebieskim.
 • Szkło należy wrzucać do pojemnika w kolorze zielonym.
 • Tworzywa sztuczne należy wrzucać do pojemnika w kolorze żółtym.
 • Pojemniki na papier, szkło oraz tworzywa sztuczne są to osobne pojemniki rozstawione w charakterystycznych punktach osiedli/dzielnic.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zebrać i przekazać firmie odbierającej takie odpady; można też odwieźć je własnym transportem na wysypisko w Szadółkach (więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZUT Szadółki)

CO Z INNYMI ODPADAMI?

Odpady niebezpieczne

 • W gospodarstwach domowych oprócz odpadów mokrych, suchych, surowców wtórnych możemy spotkać odpady niebezpieczne.
 • Odpadami niebezpiecznymi są m.in: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, chemikalia, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.
 • Obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest oddzielnie tych odpadów i przekazywanie ich do unieszkodliwienia.
 • Na terenie Miasta Gdańska odpady niebezpieczne, leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD i RTV, baterie i akumulatory, opony i chemikalia zbierane będą osobno, w dodatkowych, wybranych terminach (szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronie „Harmonogram zbiórek”).
 • Przeterminowane leki należy oddać do aptek, w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki bądź przekazać je w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
 • Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać przy zakupie nowego lub w firmach zajmujących się taką zbiórką.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem w czasie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub własnym transportem dostarczyć na wysypisko w Szadółkach. Baterie można wrzucać do specjalnej kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawić w sklepie AGD. Zużyty akumulator można oddać przy zakupie nowego.
 • Odzież i tekstylia można wrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników przeznaczonych na tego typu odpady lub do pojemnika na odpady suche.
 • Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony odbierane będą w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub można je dostarczyć własnym transportem na wysypisko w Szadółkach.