Reklama

UG planuje mieszkalny wieżowiec – radni protestują w piśmie do prezydenta

Uniwersytet Gdański zabiega o możliwość postawienia za dawnym rektoratem budynku mieszkalnego do 40 metrów wysokości. Sprzeciwiają się temu Rada Dzielnicy i wszyscy radni miejscy z naszego okręgu. Taki jednomyślny głos to ewenement w skali całego miasta.

Za budynkiem dawnego rektoratu UG planuje budynek mieszkalny o możliwej wysokości do 40 metrów | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Uniwersytet Gdański zabiega o możliwość postawienia za dawnym rektoratem budynku mieszkalnego do 40 metrów wysokości. Sprzeciwiają się temu Rada Dzielnicy i wszyscy radni miejscy z naszego okręgu. Taki jednomyślny głos to ewenement w skali całego miasta.

Pod koniec maja rektor Uniwersytety Gdańskiego Jerzy Gwizdała wystąpił do Biura Rozwoju Gdańska z kilkoma wnioskami dotyczącymi terenów uczelni. Jeden z nich dotyczy działki u zbiegu ul. Wita Stwosza i ul. Bażyńskiego w Oliwie.
Na tyłach budynku dawnego rektoratu, przy ul. Wita Stwosza uczelnia chciałaby postawić budynek mieszkalny dla nowej kadry profesorskiej. Wnioskuje się wprowadzenie na tym terenie funkcji mieszkalno – usługowej – usługi nauki i szkolnictwa wyższego, mieszkalnictwo, przedszkole, żłobek.

Wnioskuję również o zmianę określonej w planie maksymalnej wysokości zabudowy do: 40 metrów oraz parkingów z dopuszczeniem garaży podziemnych – czytamy w piśmie rektora UG do BRG. W dalszej części wniosku czytamy, że powyższe zmiany wpisują się w ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów bezpośrednio sąsiadujących z obszarem Uniwersytetu Gdańskiego. Chodzi o tereny Olivia Business Centre.

Dla działki, na której stoi dawny rektorat oraz terenów stadionu UG przy ul. Wita Stwosza obowiązuje jeden wspólny plan zagospodarowania przestrzennego (uchwalony zaledwie 9 lat temu). W karcie terenu dawnego rektoratu obowiązuje zapis: „funkcja teren zabudowy usługowej – usługi nauki i szkolnictwa wyższego, hotele do 30 pokoi, hotele asystenckie, domy studenckie, przedszkole”. Zdaniem władz uczelni zapisy te uniemożliwiają zapewnienie dachu nad głową nowym profesorom. UG liczy, że mieszkania przy Wita Stwosza będą atutem przy zatrudnianiu nowej kadry naukowej z kraju i zagranicy.

Radni dzielnicowi i radni miasta obawiają się, że może to być wstęp do parcelacji terenów sportowych UG i przeznaczenia ich na mieszkaniówkę lub budowę nowych biurowców. Od dłuższego czasu mieszkańcy Oliwy spekulują, czy zaniedbany stadion przy Wita Stwosza nie zostanie zabudowany budynkami biurowymi. Plotki te ucina Uniwersytet Gdański, twierdząc, że zamierza stadion zmodernizować.

Negatywnie stanowisko wobec przystąpienia do nowego planu wyraziła 19 września Rada Oliwy. Do prezydenta Pawła Adamowicza trafiło w ubiegłym tygodniu pismo, które podpisali wszyscy radni miejscy z naszego okręgu wyborczego – zarówno z PO jak i PiS. Niemal identyczne oświadczenie przyjęła dziś Rada Dzielnicy Oliwa:

Gdańsk Oliwa 22 listopada 2017

Oświadczenie Rady Dzielnicy Oliwa w sprawie planów Uniwersytetu Gdańskiego dot. zabudowy terenów przy ul. Bażyńskiego1a
(na podstawie § 15. ust. 1, pkt. 6 Statutu Rady Dzielnicy Oliwa).

Jako Radni Dzielnicy Oliwa ponownie wyrażamy zdecydowanie negatywne stanowisko odnoście propozycji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu należącego do Uniwersytetu Gdańskiego, położonego w okolicy ul. Bażyńskiego oraz Wita Stwosza (Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego1a).


Uzasadnienie

Teren Starej Oliwy jest miejscem wyjątkowym i obowiązkiem Miasta i jego Radnych jest utrzymanie w nienaruszonym stanie spójności architektonicznej tej jednej z najstarszych i najpiękniejszych dzielnic Miasta. Propozycje zmiany w MPZP zawarte we wniosku Uniwersytetu Gdańskiego oraz projekcie uchwały Rady Miasta Gdańska zdecydowanie tę harmonię naruszają.

W związku z powyższym uważamy, że wysokość zabudowy nie powinna przekraczać wysokości budynku starego rektoratu oraz budynków położonych po drugiej stronie ulicy Wita Stwosza (na wysokości starego budynku rektoratu). Również wprowadzenie funkcji mieszkaniowej nie powinno być na tym obszarze uwzględniane.

Naruszenie tego ładu może w przyszłości skutkować dalszymi wnioskami o rozszerzenie obszaru zabudowy odbiegającej od obecnej, w szczególności dotyczy to wysokości budynków powyżej aktualnej zabudowy Starej Oliwy.
Jednocześnie uważamy, że Miasto Gdańsk nie powinno w przyszłości rozpatrywać jakichkolwiek ewentualnych wniosków o zmianę przeznaczenia sąsiednich terenów sportowych UG, a przewidziana dotychczas funkcja sportowo-rekreacyjno-dydaktyczna powinna pozostać zachowana.

Chcielibyśmy również zauważyć, że dotychczasowe aktualne zapisy planu dają szerokie możliwości realizacji zadań, o których jest mowa w uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miasta Gdańska bez konieczności ich zmiany.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zamiar przystąpienia do sporządzenia MPZP Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego1a w mieście Gdańsku uważamy za bezpodstawny.

Przystąpienie do sporządzenia nowego planu na wniosek UG miało nastąpić już w październiku. Jednak na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, po długiej dyskusji, zdecydowano o zdjęciu projektu uchwały z sesji (poniżej materiał video). Prócz spornych argumentów dotyczących wnioskowanej wysokości i funkcji mieszkaniowej, za zdjęciem uchwały przemawiał fakt nieobecności na obradach komisji przedstawiciela UG, co odebrano jako postawę lekceważącą.

Uchwała wraca na obrady komisji 28 listopada i wtedy zapadną decyzja, czy będzie dalej głosowana 30 listopada na sesji Rady Miasta. 

Pw/tjs


.

Ostatnia edycja: 22 listopada, 2017 o 21:34