Reklama

Ulice w Oliwie będą jednokierunkowe? [VIDEO]

Wielkie malowanie linii wyznaczających miejsca do parkowania czeka nas wiosną w Oliwie. Aby uporządkować parkowanie w dzielnicy i by nie ubyło miejsc postojowych, pojawił się pomysł wprowadzenia ulic jednokierunkowych. Do marca Zarząd Dróg i Zieleni oraz Rada Oliwy czekają na opinie mieszkańców w tej sprawie.

Znak poziomy P-19 - linia wyznaczająca stanowiska postojowe przy ul. Starowiejskiej w Gdyni | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wielkie malowanie linii wyznaczających miejsca do parkowania czeka nas wiosną w Oliwie. Aby uporządkować parkowanie w dzielnicy i by nie ubyło miejsc postojowych, pojawił się pomysł wprowadzenia ulic jednokierunkowych. Do marca Zarząd Dróg i Zieleni oraz Rada Oliwy czekają na opinie mieszkańców w tej sprawie.

Władze Gdańska podjęły decyzję o  dostosowaniu się do  wyroków sądów administracyjnych, które wielokrotnie orzekały konieczność poziomego oznakowania stref płatnego parkowania (SPP). W Gdańsku są one oznaczone jedynie znakami pionowymi.

Do niedawna dominowało orzecznictwo idące w kierunku, że nie należy malować oznakowania poziomego – mówi Tomasz Wawrzonek, kierownik działu inżynierii ruchu w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. –  W ostatnich miesiącach orzecznictwo się jednak wykrystalizowało w kierunku wyznaczania konkretnych miejsc w SPP. Dlatego też zapadła decyzja, że będziemy takie oznakowanie wprowadzać. 

 SPP Polanki Derdowskiego miejsca

Na fioletowo oznaczono propozycje wyznaczenia miejsc postojowych przy ul. Derdowskiego. Cała mapa w dwóch linkach poniżej.

Faktycznie oznacza to konieczność wymalowania, często na kamiennym bruku, białych linii wyznaczających płatne miejsca parkingowe o szerokości dwóch metrów. Większość oliwskich uliczek jest zbyt wąskich, aby móc wyznaczyć takie miejsca na całej ich długości (w przypadku ulic dwukierunkowych). Musi być zachowane miejsce na mijanie się samochodów, zachowane zostają zasady parkowania w pobliżu skrzyżowań.

Z tego powodu formalnie ubędzie w Oliwie (w granicach SPP) około 140. z 600. miejsc do parkowania.Na grudniowych spotkaniach z mieszkańcami, które odbywały się w V LO,  ZDiZ przedstawił do konsultacji mapę z rozmieszczeniem wyznaczonych miejsc parkingowych. Pełen zapis spotkania w materiale video.


>>> Propozycja wyznaczenia miejsc parkingowych dla  ulic położonych w kwartale Polanki – Wita Stwosza (8 mb)

>>> Propozycja wyznaczenia miejsc parkingowych dla  ulic położonych w kwartale Grunwaldzka – Wita Stwosza (10 mb)

Aby mieszkańcy mogli jednak nadal parkować tam, gdzie dotychczas –  na całym obszarze SPP (w godzinach jej obowiązywania) zostanie wprowadzona „strefa ograniczonego postoju”.

Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju” stosuje się w celu oznakowania strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi do postoju pojazdów. 

W naszej dzielnicy znak ten będzie oznaczać faktyczny zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi, z wyłączeniem posiadaczy wykupionych abonamentów. W miejscach wyznaczonych znakami poziomymi będą mogli parkować przyjezdni, którzy opłacą bilet w parkometrze oraz również posiadacze abonamentów.

Grozi nam ponowny zalew obcych aut 

Problemem jest ryzyko powrotu samochodów pracowników pracujących w pobliskich biurowcach lub studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz powtórki do sytuacji jaką pamiętamy sprzed października ubiegłego roku.  Pracownicy ZDiZ będą mogli kontrolować opłaty tylko pojazdów stojących w miejscach wyznaczonych liniami poziomymi. Dotychczas kontrolowano wszystkie samochody stojące na terenie strefy płatnego parkowania.

Kasprowicza 20160331 162049 Jana Kasprowicza

Ulica Kasprowicza w marcu 2016 roku.  Samochody parkujące bezpłatnie po obu stronach ulicy uniemożliwiały przejazd w kierunku ul. Wita Stwosza.

Parkowanie samochodu osoby przejezdnej poza miejscami wyznaczonymi (nawet mimo opłaty w parkometrze) będzie traktowane w godzinach 10-15 jako złamanie zakazu postoju i upoważnia Straż Miejską lub policję do wystawienia kierowcy mandatu karnego. Jednak każda taka sytuacja będzie wymagała od mieszkańców reakcji i osobistego wezwania służb mundurowych.

Rozwiązaniem ulice jednokierunkowe?

Na grudniowych spotkaniach ZDiZ z mieszkańcami Oliwy padła z sali propozycja wprowadzenia większej liczby ulic jednokierunkowych (jak np. przy ul. Husa czy Kaprów), co pozwoli wyznaczyć miejsca do parkowania na całej długości danej ulicy. 

Zmiany wprowadzone w 2012 roku na ul. Asnyka i Kaprów oraz w ubiegłum roku przy ul. Husa się sprawdziły. W opinii mieszkańcówjest więcej jest miejsc parkingowych i nie ma uciążliwych mijanek. ZDiZ zobowiązał się wówczas przygotować propozycje zmian w organizacji ruchu w dwóch wariantach. Teraz możemy je przeanalizować. Oczywiście możliwe są korekty w każdym z wariantów lub wstrzymanie lub zarzucenie ich realizacji.


Propozycja zmiany organizacji ruchu w Oliwie:
>>> Propozycja wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w Oliwie  (13 mb)

Rada Dzielnicy Oliwa oczekuje do końca marca na opinie mieszkańców na temat powyższych propozycji GZDiZ.Wnioski można przesyłać pocztą mailową na adres oliwa@gdansk.gda.pl  lub pisemnie na adres Rada Dzielnicy Oliwa
ul. Opata Jacka Rybińskiego 10
80-320 Gdańsk Oliwa

Esto

Ostatnia edycja: 12 lutego, 2017 o 17:29