Reklama

Upychanie samochodów między drzewa

Jest potwierdzenie, że Pomorska Spółka Gazownictwa będzie prowadziła prace na ul. Wita Stwosza. Tymczasem do połowy grudnia mają zostać wykonane zatoczki parkingowe związane z utworzeniem ?pasów? rowerowych.

Pas_rowerowy_symulacja

Symulacja wyglądu pasa rowerowego i zatoczek parkingowych w ciągu ul. Wita Stwosza

W związku z planami budowy pasów rowerowych, zapytaliśmy gazownię czy rzeczywiście będzie wymiana rur gazowych na ul. Wita Stwosza. Planujemy modernizację sieci gazowej przy ul. Wita Stwosza w Oliwie ? mówi Katarzyna Wróblewicz, rzecznik prasowy Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Inwestycja jest na etapie projektowania, gazociąg podlegający modernizacji położony jest pod chodnikiem. Planowany termin rozpoczęcia prac modernizacji gazociągu to 2015 rok ? dodaje Wróblewicz. Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami posesji.

Tymczasem do połowy grudnia przy ul. Wita Stwosza mają powstać  zatoczki parkingowe. To inwestycja poprzedzająca pomalowanie pasów rowerowych. Trwa obecnie przetarg na wykonawcę prac.  Zielone trawniki pomiędzy drzewami zastąpią betonowe płyty ?Meba?. Co ciekawe, przetarg tzw. utwardzenia pobocza dotyczy również odcinka, gdzie według zapewnień wiceprezydenta Macieja Lisickiego, pasy rowerowe nie powstaną! (ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Obr. Westerplatte do ul. Derdowskiego). Dlaczego? Trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie.

Poniżej list naszej czytelniczki, która w punktach wymienia argumenty przeciw betonowym zatoczkom parkingowym i pasom rowerowym. List został przekazany przez autorkę radnym miasta i Wojewódzkiem Konserwatorowi Zabytków.

PP

Pasy_rowerowa_dokumentacja

Dokumentacja projektowa – ul. Wita Stwosza (odcinek od ul. Derdowskiego do ul. Żeromskiego)

 

Wykonanie utwardzenia płytami betonowymi terenów zieleni przy ul. Wita Stwosza, pomiędzy istniejącymi drzewami, w celu utworzenia miejsc postojowych do równoległego parkowania dla samochodów, które w chwili obecnej mają możliwość parkowania w miejscach do tego wyznaczonych na prawym pasie ul. Wita Stwosza jest pomysłem niefortunnym z następujących powodów:

 1. w przypadku braku wygrodzenia miejsc postojowych słupkami lub barierami, zdecydowana większość kierujących będzie parkowała swoje pojazdy w sposób prostopadły lub ukośny do jezdni, bo to pozwala na zwiększenie ilości parkujących samochodów.  W tej sytuacji pojazdy będą zajmowały część chodnika oraz drogi rowerowej powodując utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów, dewastując ciągi piesze i tak już znajdujące się  w złym stanie. Niezadowoleni z takiego rozwiązania będą zarówno piesi jak i rowerzyści.
 1. kierowcy chcący zaparkować na w/w  miejscach postojowych będą musieli przejeżdżać przez drogę rowerową, co będzie rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym, szczególnie przy wyjeździe tyłem w przypadku zaparkowania pojazdu w sposób prostopadły lub ukośny.
 1. biorąc pod uwagę duże inwestycje realizowane obecnie na terenach Uniwersytetu Gdańskiego, które wpłyną na zwiększenie natężenia ruchu na ul. Wita Stwosza, wyłączenie jednego pasa ruchu (szczególnie po stronie uczelni) nie jest rozwiązaniem właściwym, tym bardziej, że główny dojazd do tych obiektów będzie się odbywał od tej właśnie ulicy
 2. parkujące pojazdy będą niekorzystnie wpływały na istniejący (zabytkowy) drzewostan, zaś ułożenie płyt betonowych spowoduje naruszenie ich systemu korzeniowego
 3. likwidacja terenów zielni w zabytkowej dzielnicy i wprowadzenie dodatkowego nieestetycznego utwardzenia nie wpłynie korzystnie na wizerunek Oliwy.

Będą to zmarnowane publiczne pieniądze (także nasze), które można by wykorzystać znacznie bardziej sensownie, np.  na wykonanie remontu ulicy Stary Rynek Oliwski, której nawierzchnia na odcinkach znajduje się w nie najlepszym stanie.

Zwracam również uwagę na fakt, że na realizację takiej inwestycji powinien wyrazić zgodę konserwator zabytków.

Ponadto  rowerzyści,  w  zdecydowanej większości korzystający z dróg rowerowych tylko   sezonowo,  mają  do   dyspozycji  drogę  rowerową  w  Al. Grunwaldzkiej  oraz  mogą poruszać się po jezdni ul. Wita Stwosza na zasadach ogólnych.

Katarzyna Trzosińska

Jest potwierdzenie, że Pomorska Spółka Gazownictwa będzie prowadziła prace na ul. Wita Stwosza. Tymczasem do połowy grudnia mają zostać wykonane zatoczki parkingowe związane z utworzeniem ?pasów? rowerowych.

Pas_rowerowy_symulacja

Symulacja wyglądu pasa rowerowego i zatoczek parkingowych w ciągu ul. Wita Stwosza

W związku z planami budowy pasów rowerowych, zapytaliśmy gazownię czy rzeczywiście będzie wymiana rur gazowych na ul. Wita Stwosza. Planujemy modernizację sieci gazowej przy ul. Wita Stwosza w Oliwie ? mówi Katarzyna Wróblewicz, rzecznik prasowy Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Inwestycja jest na etapie projektowania, gazociąg podlegający modernizacji położony jest pod chodnikiem. Planowany termin rozpoczęcia prac modernizacji gazociągu to 2015 rok ? dodaje Wróblewicz. Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami posesji.

Tymczasem do połowy grudnia przy ul. Wita Stwosza mają powstać  zatoczki parkingowe. To inwestycja poprzedzająca pomalowanie pasów rowerowych. Trwa obecnie przetarg na wykonawcę prac.  Zielone trawniki pomiędzy drzewami zastąpią betonowe płyty ?Meba?. Co ciekawe, przetarg tzw. utwardzenia pobocza dotyczy również odcinka, gdzie według zapewnień wiceprezydenta Macieja Lisickiego, pasy rowerowe nie powstaną! (ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Obr. Westerplatte do ul. Derdowskiego). Dlaczego? Trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie.

Poniżej list naszej czytelniczki, która w punktach wymienia argumenty przeciw betonowym zatoczkom parkingowym i pasom rowerowym. List został przekazany przez autorkę radnym miasta i Wojewódzkiem Konserwatorowi Zabytków.

PP

Pasy_rowerowa_dokumentacja

Dokumentacja projektowa - ul. Wita Stwosza (odcinek od ul. Derdowskiego do ul. Żeromskiego)

 

Wykonanie utwardzenia płytami betonowymi terenów zieleni przy ul. Wita Stwosza, pomiędzy istniejącymi drzewami, w celu utworzenia miejsc postojowych do równoległego parkowania dla samochodów, które w chwili obecnej mają możliwość parkowania w miejscach do tego wyznaczonych na prawym pasie ul. Wita Stwosza jest pomysłem niefortunnym z następujących powodów:

 1. w przypadku braku wygrodzenia miejsc postojowych słupkami lub barierami, zdecydowana większość kierujących będzie parkowała swoje pojazdy w sposób prostopadły lub ukośny do jezdni, bo to pozwala na zwiększenie ilości parkujących samochodów.  W tej sytuacji pojazdy będą zajmowały część chodnika oraz drogi rowerowej powodując utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów, dewastując ciągi piesze i tak już znajdujące się  w złym stanie. Niezadowoleni z takiego rozwiązania będą zarówno piesi jak i rowerzyści.
 1. kierowcy chcący zaparkować na w/w  miejscach postojowych będą musieli przejeżdżać przez drogę rowerową, co będzie rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym, szczególnie przy wyjeździe tyłem w przypadku zaparkowania pojazdu w sposób prostopadły lub ukośny.
 1. biorąc pod uwagę duże inwestycje realizowane obecnie na terenach Uniwersytetu Gdańskiego, które wpłyną na zwiększenie natężenia ruchu na ul. Wita Stwosza, wyłączenie jednego pasa ruchu (szczególnie po stronie uczelni) nie jest rozwiązaniem właściwym, tym bardziej, że główny dojazd do tych obiektów będzie się odbywał od tej właśnie ulicy
 2. parkujące pojazdy będą niekorzystnie wpływały na istniejący (zabytkowy) drzewostan, zaś ułożenie płyt betonowych spowoduje naruszenie ich systemu korzeniowego
 3. likwidacja terenów zielni w zabytkowej dzielnicy i wprowadzenie dodatkowego nieestetycznego utwardzenia nie wpłynie korzystnie na wizerunek Oliwy.

Będą to zmarnowane publiczne pieniądze (także nasze), które można by wykorzystać znacznie bardziej sensownie, np.  na wykonanie remontu ulicy Stary Rynek Oliwski, której nawierzchnia na odcinkach znajduje się w nie najlepszym stanie.

Zwracam również uwagę na fakt, że na realizację takiej inwestycji powinien wyrazić zgodę konserwator zabytków.

Ponadto  rowerzyści,  w  zdecydowanej większości korzystający z dróg rowerowych tylko   sezonowo,  mają  do   dyspozycji  drogę  rowerową  w  Al. Grunwaldzkiej  oraz  mogą poruszać się po jezdni ul. Wita Stwosza na zasadach ogólnych.

Katarzyna Trzosińska

|

Jest potwierdzenie, że Pomorska Spółka Gazownictwa będzie prowadziła prace na ul. Wita Stwosza. Tymczasem do połowy grudnia mają zostać wykonane zatoczki parkingowe związane z utworzeniem ?pasów? rowerowych.

Pas_rowerowy_symulacja

Symulacja wyglądu pasa rowerowego i zatoczek parkingowych w ciągu ul. Wita Stwosza

W związku z planami budowy pasów rowerowych, zapytaliśmy gazownię czy rzeczywiście będzie wymiana rur gazowych na ul. Wita Stwosza. Planujemy modernizację sieci gazowej przy ul. Wita Stwosza w Oliwie ? mówi Katarzyna Wróblewicz, rzecznik prasowy Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Inwestycja jest na etapie projektowania, gazociąg podlegający modernizacji położony jest pod chodnikiem. Planowany termin rozpoczęcia prac modernizacji gazociągu to 2015 rok ? dodaje Wróblewicz. Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami posesji.

Tymczasem do połowy grudnia przy ul. Wita Stwosza mają powstać  zatoczki parkingowe. To inwestycja poprzedzająca pomalowanie pasów rowerowych. Trwa obecnie przetarg na wykonawcę prac.  Zielone trawniki pomiędzy drzewami zastąpią betonowe płyty ?Meba?. Co ciekawe, przetarg tzw. utwardzenia pobocza dotyczy również odcinka, gdzie według zapewnień wiceprezydenta Macieja Lisickiego, pasy rowerowe nie powstaną! (ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Obr. Westerplatte do ul. Derdowskiego). Dlaczego? Trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie.

Poniżej list naszej czytelniczki, która w punktach wymienia argumenty przeciw betonowym zatoczkom parkingowym i pasom rowerowym. List został przekazany przez autorkę radnym miasta i Wojewódzkiem Konserwatorowi Zabytków.

PP

Pasy_rowerowa_dokumentacja

Dokumentacja projektowa - ul. Wita Stwosza (odcinek od ul. Derdowskiego do ul. Żeromskiego)

 

Wykonanie utwardzenia płytami betonowymi terenów zieleni przy ul. Wita Stwosza, pomiędzy istniejącymi drzewami, w celu utworzenia miejsc postojowych do równoległego parkowania dla samochodów, które w chwili obecnej mają możliwość parkowania w miejscach do tego wyznaczonych na prawym pasie ul. Wita Stwosza jest pomysłem niefortunnym z następujących powodów:

 1. w przypadku braku wygrodzenia miejsc postojowych słupkami lub barierami, zdecydowana większość kierujących będzie parkowała swoje pojazdy w sposób prostopadły lub ukośny do jezdni, bo to pozwala na zwiększenie ilości parkujących samochodów.  W tej sytuacji pojazdy będą zajmowały część chodnika oraz drogi rowerowej powodując utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów, dewastując ciągi piesze i tak już znajdujące się  w złym stanie. Niezadowoleni z takiego rozwiązania będą zarówno piesi jak i rowerzyści.
 1. kierowcy chcący zaparkować na w/w  miejscach postojowych będą musieli przejeżdżać przez drogę rowerową, co będzie rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym, szczególnie przy wyjeździe tyłem w przypadku zaparkowania pojazdu w sposób prostopadły lub ukośny.
 1. biorąc pod uwagę duże inwestycje realizowane obecnie na terenach Uniwersytetu Gdańskiego, które wpłyną na zwiększenie natężenia ruchu na ul. Wita Stwosza, wyłączenie jednego pasa ruchu (szczególnie po stronie uczelni) nie jest rozwiązaniem właściwym, tym bardziej, że główny dojazd do tych obiektów będzie się odbywał od tej właśnie ulicy
 2. parkujące pojazdy będą niekorzystnie wpływały na istniejący (zabytkowy) drzewostan, zaś ułożenie płyt betonowych spowoduje naruszenie ich systemu korzeniowego
 3. likwidacja terenów zielni w zabytkowej dzielnicy i wprowadzenie dodatkowego nieestetycznego utwardzenia nie wpłynie korzystnie na wizerunek Oliwy.

Będą to zmarnowane publiczne pieniądze (także nasze), które można by wykorzystać znacznie bardziej sensownie, np.  na wykonanie remontu ulicy Stary Rynek Oliwski, której nawierzchnia na odcinkach znajduje się w nie najlepszym stanie.

Zwracam również uwagę na fakt, że na realizację takiej inwestycji powinien wyrazić zgodę konserwator zabytków.

Ponadto  rowerzyści,  w  zdecydowanej większości korzystający z dróg rowerowych tylko   sezonowo,  mają  do   dyspozycji  drogę  rowerową  w  Al. Grunwaldzkiej  oraz  mogą poruszać się po jezdni ul. Wita Stwosza na zasadach ogólnych.

Katarzyna Trzosińska

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Jest potwierdzenie, że Pomorska Spółka Gazownictwa będzie prowadziła prace na ul. Wita Stwosza. Tymczasem do połowy grudnia mają zostać wykonane zatoczki parkingowe związane z utworzeniem ?pasów? rowerowych.

Pas_rowerowy_symulacja

Symulacja wyglądu pasa rowerowego i zatoczek parkingowych w ciągu ul. Wita Stwosza

W związku z planami budowy pasów rowerowych, zapytaliśmy gazownię czy rzeczywiście będzie wymiana rur gazowych na ul. Wita Stwosza. Planujemy modernizację sieci gazowej przy ul. Wita Stwosza w Oliwie ? mówi Katarzyna Wróblewicz, rzecznik prasowy Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Inwestycja jest na etapie projektowania, gazociąg podlegający modernizacji położony jest pod chodnikiem. Planowany termin rozpoczęcia prac modernizacji gazociągu to 2015 rok ? dodaje Wróblewicz. Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami posesji.

Tymczasem do połowy grudnia przy ul. Wita Stwosza mają powstać  zatoczki parkingowe. To inwestycja poprzedzająca pomalowanie pasów rowerowych. Trwa obecnie przetarg na wykonawcę prac.  Zielone trawniki pomiędzy drzewami zastąpią betonowe płyty ?Meba?. Co ciekawe, przetarg tzw. utwardzenia pobocza dotyczy również odcinka, gdzie według zapewnień wiceprezydenta Macieja Lisickiego, pasy rowerowe nie powstaną! (ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Obr. Westerplatte do ul. Derdowskiego). Dlaczego? Trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie.

Poniżej list naszej czytelniczki, która w punktach wymienia argumenty przeciw betonowym zatoczkom parkingowym i pasom rowerowym. List został przekazany przez autorkę radnym miasta i Wojewódzkiem Konserwatorowi Zabytków.

PP

Pasy_rowerowa_dokumentacja

Dokumentacja projektowa – ul. Wita Stwosza (odcinek od ul. Derdowskiego do ul. Żeromskiego)

 

Wykonanie utwardzenia płytami betonowymi terenów zieleni przy ul. Wita Stwosza, pomiędzy istniejącymi drzewami, w celu utworzenia miejsc postojowych do równoległego parkowania dla samochodów, które w chwili obecnej mają możliwość parkowania w miejscach do tego wyznaczonych na prawym pasie ul. Wita Stwosza jest pomysłem niefortunnym z następujących powodów:

 1. w przypadku braku wygrodzenia miejsc postojowych słupkami lub barierami, zdecydowana większość kierujących będzie parkowała swoje pojazdy w sposób prostopadły lub ukośny do jezdni, bo to pozwala na zwiększenie ilości parkujących samochodów.  W tej sytuacji pojazdy będą zajmowały część chodnika oraz drogi rowerowej powodując utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów, dewastując ciągi piesze i tak już znajdujące się  w złym stanie. Niezadowoleni z takiego rozwiązania będą zarówno piesi jak i rowerzyści.
 1. kierowcy chcący zaparkować na w/w  miejscach postojowych będą musieli przejeżdżać przez drogę rowerową, co będzie rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym, szczególnie przy wyjeździe tyłem w przypadku zaparkowania pojazdu w sposób prostopadły lub ukośny.
 1. biorąc pod uwagę duże inwestycje realizowane obecnie na terenach Uniwersytetu Gdańskiego, które wpłyną na zwiększenie natężenia ruchu na ul. Wita Stwosza, wyłączenie jednego pasa ruchu (szczególnie po stronie uczelni) nie jest rozwiązaniem właściwym, tym bardziej, że główny dojazd do tych obiektów będzie się odbywał od tej właśnie ulicy
 2. parkujące pojazdy będą niekorzystnie wpływały na istniejący (zabytkowy) drzewostan, zaś ułożenie płyt betonowych spowoduje naruszenie ich systemu korzeniowego
 3. likwidacja terenów zielni w zabytkowej dzielnicy i wprowadzenie dodatkowego nieestetycznego utwardzenia nie wpłynie korzystnie na wizerunek Oliwy.

Będą to zmarnowane publiczne pieniądze (także nasze), które można by wykorzystać znacznie bardziej sensownie, np.  na wykonanie remontu ulicy Stary Rynek Oliwski, której nawierzchnia na odcinkach znajduje się w nie najlepszym stanie.

Zwracam również uwagę na fakt, że na realizację takiej inwestycji powinien wyrazić zgodę konserwator zabytków.

Ponadto  rowerzyści,  w  zdecydowanej większości korzystający z dróg rowerowych tylko   sezonowo,  mają  do   dyspozycji  drogę  rowerową  w  Al. Grunwaldzkiej  oraz  mogą poruszać się po jezdni ul. Wita Stwosza na zasadach ogólnych.

Katarzyna Trzosińska

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25