Reklama

Uschnięte lub zamierające – ponad 100 drzew idzie pod topór

Z powodu  bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w pasach drogowych w tym miesiącu wycięte zostanie w Gdańsku ponad 100 drzew. Po kilka drzew zostanie usuniętych m.in. przy  ul. Abrahama i Norblina. Jednocześnie trwają przycięcia szpalerów drzew trwają w układzie urbanistycznym „starej” Oliwy oraz we Wrzeszczu.

Cięcia pielęgnacyjne przy ul. Ceynowy w Oliwie | fot. GZDiZ
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Z powodu  bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w pasach drogowych w tym miesiącu wycięte zostanie w Gdańsku ponad 100 drzew. Po kilka drzew zostanie usuniętych m.in. przy  ul. Abrahama i Norblina. Jednocześnie trwają przycięcia szpalerów drzew trwają w układzie urbanistycznym „starej” Oliwy oraz we Wrzeszczu.

 Na zlecenie Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni wykonywana jest każdego roku  inwentaryzacja techniczno – zdrowotna drzewostanu w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych – wyjaśnia Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ. – Kontrola dotyczy również parków, zieleńców i cmentarzy komunalnych, pozostających w administracji GZDiZ. Sprawdzenie i ocena ma na celu określenie zakresu prac cięć sanitarnych i technicznych warunkujących zachowanie bezpieczeństwa publicznego.

W administracji GZDiZ jest  około 380 tyś. szt. drzew.

– Usuwane są drzewa martwe lub zamierające, po uzyskaniu decyzji właściwego urzędu (Urząd Marszałkowski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków) oraz ujawnione w terenie przez naszych inspektorów przypadki bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa tłumaczy Magdalena Kiljan.

Ulice, na których planowane jest wycięcie więcej niż 2 szt. drzew oraz numery decyzji zezwalających na ich usunięcie:

  1. 1. ul. Kielnieńska – 7 drzew (2 zamierające i 5 martwych) – DROŚ.PZ.7120.1.336.2018
  2. 2. ul. Gospody – 6 drzew (drzewa martwe) – DROŚ.PZ.7120.337.2018
  3. 3. ul. Norblina – 5 drzew (2 zamierające i 4 martwe) – DROŚ.PZ.7120.1.393.2018/399.2018
  4. 4. ul. Abrahama – 3 drzewa zamierające – DROŚ.PZ.7120.1.399.2018
  5. 5. ul. Grabowa – 6 drzew martwych – DROŚ.PZ.7120.1.375.2018
  6. 6. Dolne Miasto – Kieturakisa/Wróbla/Śluza/Łąkowa/Jałmużnicza/Toruńska – łącznie 11 drzew obumarłych i zamierających – BMKZ.6131.158.2018.HZ
  7. 7. ul. Popiełuszki (przy Sali BHP) – 8 drzew (5 zamierających i 3 martwe) – BMKZ.6131.175.2018.HZ
  8. 8. ul. Jaśkowa Dolina – 20 drzew (17 martwych i 3 zamierające) – BMKZ.6131.177.2018.HZ i 22 drzewa (19 martwych i 3 zamierające) – DROŚ.PZ.7120.1.438.2018

*DROŚ –  decyzja wystawiona przez Marszałka Województwa Pomorskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

*BMKZ – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cięcia formujące w Oliwie

Cięciom formującym zostanie poddanych łącznie ok. 1050 drzew szpalerowych ( z wyłączeniem szpalerów i bindaży w Parku Oliwskim im. A. Mickiewicza, które formowane były w grudniu ub. roku).

Cięcie szpalerów drzew w układzie urbanistycznym „starej” Oliwy (m.in. ul. Słoneczna, ul. Leśna) oraz we Wrzeszczu (Plac Wybickiego, al. Grunwaldzka) trwa od listopada 2018 r. Zakończenie prac planowane jest do końca lutego br. Do tej pory szpalery zostały przycięte m.in. na ul. Podhalańskiej, Słonecznej, Leśnej, Hołdu Pruskiego i Majkowskiego.

Formowanie szpalerów polega na wykonaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych nadających koronie pożądany kształt poprzez systematyczne i regularne skracanie młodych pędów – tłumaczy rzeczniczka GZDiZ. –  Efektem cięć jest charakterystyczne zagęszczenie korony oraz  uzyskanie dekoracyjnej „zwartej ściany zieleni”. Cięcia mają na celu utrzymanie historycznego kształtu  zieleni zabytkowych ulic, podkreślenie historycznych przestrzeni. Ze względów fizjologicznych i kompozycyjnych konieczne jest regularne przycinanie szpalerów. Na terenie Gdańska odbywa się co roku, najczęściej w okresie zimowym.

Tryb awaryjny usuwania drzew

GZDiZ w zakresie zachowania bezpieczeństwa publicznego przystępuje do usuwania drzew w trybie tzw. awaryjnym niezależnie od pory roku. Tryb awaryjny oznacza konieczność natychmiastowego usunięcia drzewa po stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia wywrotem.  W sytuacji, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, wycinka drzew w znacznej mierze prowadzona jest w okresie jesienno-zimowym ze względu m.in. na okres lęgowy przypadający w tym czasie oraz ze względu na spoczynek wegetacyjny drzew. – W 2018r. wycinka suchych i niebezpiecznych drzew na terenach w administracji naszej jednostki obejmowała ponad 700 szt. z około 380 tyś. szt – informuje Magdalena Kiljan.

Prace wykonane w 2018r. obejmowały:

– awaryjne usuwanie wywrotów i wyłamanych konarów i gałęzi – 726 szt.

– cięcia drzew szpalerowych – 1050 szt.

– konserwacja starych drzew i cięcia techniczne – 1385 szt.

– cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i formujące koron drzew – 2372 szt.

– usuwanie odrostów korzeniowych drzew – 4787 szt.

– podcinanie niskich gałęzi drzew – 4787 szt.

– demontaż palików przy drzewach – 435 szt.

W 2018 r. nasadzonych zostało w sumie 16 095 szt. drzew:

  • • Nasadzenia uzupełniające kompensacyjne wykonane w pasach drogowych, w parkach, zieleńcach i na cmentarzach – 1295 szt.
  • • Nasadzenia uzupełniające wykonane w lasach komunalnych – 14800 szt.

Obserwujemy, że z roku na rok spada liczba zdarzeń z udziałem drzew, które są konsekwencją wiatrów, sztormów oraz burz o gwałtownym przebiegu, które ze względu na zmiany klimatyczne są niestety coraz częstszym zjawiskiem – mówi Magdalena Kiljan. –  To wynik corocznych przeglądów i prac sanitarnych w drzewostanie.

Pw/ gzdiz