Reklama

VII Dwór będzie wybierał radnych dzielnicy

W najbliższą niedzielę – 28 czerwca – odbędą się wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór. Poprzednie głosowanie nie odbyło się, ponieważ w ostatniej chwili część kandydatów odmówiło startu w wyborach.

Abrahama_15_pawilon

ul. Abrahama 15 A – w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 roku w godzinach od 700 do 2100 w budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 przy ul. VII Dwór 6.

Mieszkańcy wybierać będą 15 radnych. Aby wybory były ważne, frekwencja musi wynieść minimum 5 % z liczby uprawnionych do głosowania.

Pierwotnie wybory na VII Dworze miały odbyć się 22 marca – wraz z innymi dzielnicami Gdańska. Jednak w ostatniej chwili trzech kandydatów zrezygnowało ze startu w wyborach. Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór była równa liczbie ustalonych mandatów. A taka liczba jest za mała do przeprowadzenia wyborów.

Aby wybory odbyły się ponownie, inicjatorzy powołania Rady Dzielnicy VII Dwór musieli zebrać podpisy od 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy. Chęć kandydowanie do rady dzielnicy zgłosiło obecnie 25 osób, więc małe są szanse na powtórzenie się sytuacji z marca tego roku.

Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku podaje do wiadomości mieszkańców DZIELNICY VII DWÓR, że dla wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 roku, zarejestrowała następujących kandydatów na radnych:

Nazwa lub skrót nazwy

Lp.

Nazwisko

Imię/imiona

Wiek

organizacji popierającej

kandydata

1.

GAFFKE

TOMASZ FRANCISZEK

45

niezależny

2.

KACZMAREK

BARBARA

66

niezależny

3.

KLEBBA

ANDRZEJ

32

niezależny

4.

KOBIELLA

LUDWIK CZESŁAW

63

niezależny

5.

KWIATKOWSKA

ELŻBIETA MARIA

72

niezależny

6.

JABŁOŃSKI

MICHAŁ JERZY

22

niezależny

7.

JABŁOŃSKI

SŁAWOMIR MARIUSZ

57

niezależny

8.

LESZKIEWICZ

LENA KIRA

19

niezależny

9.

ŁOPATNIUK

ARTUR KRZYSZTOF

42

niezależny

10.

ŁOPATNIUK

BEATA ŁUCJA

38

niezależny

11.

MILANOWSKI

BARTŁOMIEJ BERNARD

44

niezależny

12.

NIEDŹWIEDZKA

HALINA

76

niezależny

13.

PERZYŃSKI

KRZYSZTOF ROMAN

56

niezależny

14.

RASZKIEWICZ

WALDEMAR MARIUSZ

51

niezależny

15.

STENCEL

GABRIELA

60

niezależny

16.

STENCEL

KAZIMIERZ BERNARD

64

niezależny

17.

SZCZEPANIEC

IRENA BARBARA

73

niezależny

18.

SZYMAŃSKA – WALKUSZ

BOŻENA

59

niezależny

19.

TRYBUŁOWSKA

DANUTA ELŻBIETA

47

niezależny

20.

WALCZAK

ANDRZEJ STANISŁAW

51

niezależny

21.

WALKUSZ

JERZY KONSTANTYN

62

niezależny

22.

WALTER

KATARZYNA IZABELA

53

niezależny

23.

WIELIŃSKA

KATARZYNA MONIKA

40

niezależny

24.

WYSZOMIRSKA

ANNA EWA

60

niezależny

25.

ZAJKOWSKI

TOMASZ CZESŁAW

47

niezależny

VII Dwór to jednostka administracyjna o powierzchni 2,90 km?. Liczba mieszkańców wynosi 4 177 (z czego na pobyt stały zameldowane są 3.578 osoby).

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje następujące ulice: Abrahama od nr 11 do nr 55, Bellinga, Bukowskiego, Chełmońskiego, Czarnowskiego, Doroszewskiego, Drożyny, Głogowska, Gryglewskiego, Krasnoludków, Kurzyńskiego, Macierzy Szkolnej w Gdańsku, Mehoffera, Michałowskiego, Norblina, Ogryczaków, Orłowskiego, Paneckiego, Polanki od nr 59 do nr 118, Potyrały, Rodakowskiego, Rylkego, Siemiradzkiego, Sośnickiego, VII Dwór, Wita Stwosza nr 62A i od nr 96 do nr 104 [parzyste]

VII_Dwor_mapa_dzielnicy

Opis granic dzielnicy (ze statutu Dzielnicy VII Dwór): Granicę stanowią tory tramwajowe w ulicy Wita Stwosza od nasypu dawnej linii kolejowej do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na wschód do lasu i lasem na południowy wschód do Lipnickiej Drogi, następnie skręca w kierunku wschodnim do ulicy Góralskiej i wzdłuż południowej krawędzi ogródków działkowych ?Niedźwiednik? do nasypu dawnej linii kolejowej i tym nasypem na północ do linii tramwajowej.

Pp

W najbliższą niedzielę - 28 czerwca - odbędą się wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór. Poprzednie głosowanie nie odbyło się, ponieważ w ostatniej chwili część kandydatów odmówiło startu w wyborach.

Abrahama_15_pawilon

ul. Abrahama 15 A - w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 roku w godzinach od 700 do 2100 w budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 przy ul. VII Dwór 6.

Mieszkańcy wybierać będą 15 radnych. Aby wybory były ważne, frekwencja musi wynieść minimum 5 % z liczby uprawnionych do głosowania.

Pierwotnie wybory na VII Dworze miały odbyć się 22 marca - wraz z innymi dzielnicami Gdańska. Jednak w ostatniej chwili trzech kandydatów zrezygnowało ze startu w wyborach. Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór była równa liczbie ustalonych mandatów. A taka liczba jest za mała do przeprowadzenia wyborów.

Aby wybory odbyły się ponownie, inicjatorzy powołania Rady Dzielnicy VII Dwór musieli zebrać podpisy od 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy. Chęć kandydowanie do rady dzielnicy zgłosiło obecnie 25 osób, więc małe są szanse na powtórzenie się sytuacji z marca tego roku.

Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku podaje do wiadomości mieszkańców DZIELNICY VII DWÓR, że dla wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 roku, zarejestrowała następujących kandydatów na radnych:

Nazwa lub skrót nazwy

Lp.

Nazwisko

Imię/imiona

Wiek

organizacji popierającej

kandydata

1.

GAFFKE

TOMASZ FRANCISZEK

45

niezależny

2.

KACZMAREK

BARBARA

66

niezależny

3.

KLEBBA

ANDRZEJ

32

niezależny

4.

KOBIELLA

LUDWIK CZESŁAW

63

niezależny

5.

KWIATKOWSKA

ELŻBIETA MARIA

72

niezależny

6.

JABŁOŃSKI

MICHAŁ JERZY

22

niezależny

7.

JABŁOŃSKI

SŁAWOMIR MARIUSZ

57

niezależny

8.

LESZKIEWICZ

LENA KIRA

19

niezależny

9.

ŁOPATNIUK

ARTUR KRZYSZTOF

42

niezależny

10.

ŁOPATNIUK

BEATA ŁUCJA

38

niezależny

11.

MILANOWSKI

BARTŁOMIEJ BERNARD

44

niezależny

12.

NIEDŹWIEDZKA

HALINA

76

niezależny

13.

PERZYŃSKI

KRZYSZTOF ROMAN

56

niezależny

14.

RASZKIEWICZ

WALDEMAR MARIUSZ

51

niezależny

15.

STENCEL

GABRIELA

60

niezależny

16.

STENCEL

KAZIMIERZ BERNARD

64

niezależny

17.

SZCZEPANIEC

IRENA BARBARA

73

niezależny

18.

SZYMAŃSKA - WALKUSZ

BOŻENA

59

niezależny

19.

TRYBUŁOWSKA

DANUTA ELŻBIETA

47

niezależny

20.

WALCZAK

ANDRZEJ STANISŁAW

51

niezależny

21.

WALKUSZ

JERZY KONSTANTYN

62

niezależny

22.

WALTER

KATARZYNA IZABELA

53

niezależny

23.

WIELIŃSKA

KATARZYNA MONIKA

40

niezależny

24.

WYSZOMIRSKA

ANNA EWA

60

niezależny

25.

ZAJKOWSKI

TOMASZ CZESŁAW

47

niezależny

VII Dwór to jednostka administracyjna o powierzchni 2,90 km?. Liczba mieszkańców wynosi 4 177 (z czego na pobyt stały zameldowane są 3.578 osoby).

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje następujące ulice: Abrahama od nr 11 do nr 55, Bellinga, Bukowskiego, Chełmońskiego, Czarnowskiego, Doroszewskiego, Drożyny, Głogowska, Gryglewskiego, Krasnoludków, Kurzyńskiego, Macierzy Szkolnej w Gdańsku, Mehoffera, Michałowskiego, Norblina, Ogryczaków, Orłowskiego, Paneckiego, Polanki od nr 59 do nr 118, Potyrały, Rodakowskiego, Rylkego, Siemiradzkiego, Sośnickiego, VII Dwór, Wita Stwosza nr 62A i od nr 96 do nr 104 [parzyste]

VII_Dwor_mapa_dzielnicy

Opis granic dzielnicy (ze statutu Dzielnicy VII Dwór): Granicę stanowią tory tramwajowe w ulicy Wita Stwosza od nasypu dawnej linii kolejowej do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na wschód do lasu i lasem na południowy wschód do Lipnickiej Drogi, następnie skręca w kierunku wschodnim do ulicy Góralskiej i wzdłuż południowej krawędzi ogródków działkowych ?Niedźwiednik? do nasypu dawnej linii kolejowej i tym nasypem na północ do linii tramwajowej.

Pp

|

W najbliższą niedzielę - 28 czerwca - odbędą się wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór. Poprzednie głosowanie nie odbyło się, ponieważ w ostatniej chwili część kandydatów odmówiło startu w wyborach.

Abrahama_15_pawilon

ul. Abrahama 15 A - w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 roku w godzinach od 700 do 2100 w budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 przy ul. VII Dwór 6.

Mieszkańcy wybierać będą 15 radnych. Aby wybory były ważne, frekwencja musi wynieść minimum 5 % z liczby uprawnionych do głosowania.

Pierwotnie wybory na VII Dworze miały odbyć się 22 marca - wraz z innymi dzielnicami Gdańska. Jednak w ostatniej chwili trzech kandydatów zrezygnowało ze startu w wyborach. Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór była równa liczbie ustalonych mandatów. A taka liczba jest za mała do przeprowadzenia wyborów.

Aby wybory odbyły się ponownie, inicjatorzy powołania Rady Dzielnicy VII Dwór musieli zebrać podpisy od 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy. Chęć kandydowanie do rady dzielnicy zgłosiło obecnie 25 osób, więc małe są szanse na powtórzenie się sytuacji z marca tego roku.

Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku podaje do wiadomości mieszkańców DZIELNICY VII DWÓR, że dla wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 roku, zarejestrowała następujących kandydatów na radnych:

Nazwa lub skrót nazwy

Lp.

Nazwisko

Imię/imiona

Wiek

organizacji popierającej

kandydata

1.

GAFFKE

TOMASZ FRANCISZEK

45

niezależny

2.

KACZMAREK

BARBARA

66

niezależny

3.

KLEBBA

ANDRZEJ

32

niezależny

4.

KOBIELLA

LUDWIK CZESŁAW

63

niezależny

5.

KWIATKOWSKA

ELŻBIETA MARIA

72

niezależny

6.

JABŁOŃSKI

MICHAŁ JERZY

22

niezależny

7.

JABŁOŃSKI

SŁAWOMIR MARIUSZ

57

niezależny

8.

LESZKIEWICZ

LENA KIRA

19

niezależny

9.

ŁOPATNIUK

ARTUR KRZYSZTOF

42

niezależny

10.

ŁOPATNIUK

BEATA ŁUCJA

38

niezależny

11.

MILANOWSKI

BARTŁOMIEJ BERNARD

44

niezależny

12.

NIEDŹWIEDZKA

HALINA

76

niezależny

13.

PERZYŃSKI

KRZYSZTOF ROMAN

56

niezależny

14.

RASZKIEWICZ

WALDEMAR MARIUSZ

51

niezależny

15.

STENCEL

GABRIELA

60

niezależny

16.

STENCEL

KAZIMIERZ BERNARD

64

niezależny

17.

SZCZEPANIEC

IRENA BARBARA

73

niezależny

18.

SZYMAŃSKA - WALKUSZ

BOŻENA

59

niezależny

19.

TRYBUŁOWSKA

DANUTA ELŻBIETA

47

niezależny

20.

WALCZAK

ANDRZEJ STANISŁAW

51

niezależny

21.

WALKUSZ

JERZY KONSTANTYN

62

niezależny

22.

WALTER

KATARZYNA IZABELA

53

niezależny

23.

WIELIŃSKA

KATARZYNA MONIKA

40

niezależny

24.

WYSZOMIRSKA

ANNA EWA

60

niezależny

25.

ZAJKOWSKI

TOMASZ CZESŁAW

47

niezależny

VII Dwór to jednostka administracyjna o powierzchni 2,90 km?. Liczba mieszkańców wynosi 4 177 (z czego na pobyt stały zameldowane są 3.578 osoby).

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje następujące ulice: Abrahama od nr 11 do nr 55, Bellinga, Bukowskiego, Chełmońskiego, Czarnowskiego, Doroszewskiego, Drożyny, Głogowska, Gryglewskiego, Krasnoludków, Kurzyńskiego, Macierzy Szkolnej w Gdańsku, Mehoffera, Michałowskiego, Norblina, Ogryczaków, Orłowskiego, Paneckiego, Polanki od nr 59 do nr 118, Potyrały, Rodakowskiego, Rylkego, Siemiradzkiego, Sośnickiego, VII Dwór, Wita Stwosza nr 62A i od nr 96 do nr 104 [parzyste]

VII_Dwor_mapa_dzielnicy

Opis granic dzielnicy (ze statutu Dzielnicy VII Dwór): Granicę stanowią tory tramwajowe w ulicy Wita Stwosza od nasypu dawnej linii kolejowej do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na wschód do lasu i lasem na południowy wschód do Lipnickiej Drogi, następnie skręca w kierunku wschodnim do ulicy Góralskiej i wzdłuż południowej krawędzi ogródków działkowych ?Niedźwiednik? do nasypu dawnej linii kolejowej i tym nasypem na północ do linii tramwajowej.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W najbliższą niedzielę – 28 czerwca – odbędą się wybory do Rady Dzielnicy VII Dwór. Poprzednie głosowanie nie odbyło się, ponieważ w ostatniej chwili część kandydatów odmówiło startu w wyborach.

Abrahama_15_pawilon

ul. Abrahama 15 A – w tym budynku swoją siedzibę miała Rada Dzielnicy VII Dwór

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 roku w godzinach od 700 do 2100 w budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 przy ul. VII Dwór 6.

Mieszkańcy wybierać będą 15 radnych. Aby wybory były ważne, frekwencja musi wynieść minimum 5 % z liczby uprawnionych do głosowania.

Pierwotnie wybory na VII Dworze miały odbyć się 22 marca – wraz z innymi dzielnicami Gdańska. Jednak w ostatniej chwili trzech kandydatów zrezygnowało ze startu w wyborach. Z powodu rezygnacji kandydatów na radnych, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy VII Dwór była równa liczbie ustalonych mandatów. A taka liczba jest za mała do przeprowadzenia wyborów.

Aby wybory odbyły się ponownie, inicjatorzy powołania Rady Dzielnicy VII Dwór musieli zebrać podpisy od 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców dzielnicy. Chęć kandydowanie do rady dzielnicy zgłosiło obecnie 25 osób, więc małe są szanse na powtórzenie się sytuacji z marca tego roku.

Miejska Komisja ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku podaje do wiadomości mieszkańców DZIELNICY VII DWÓR, że dla wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2015 roku, zarejestrowała następujących kandydatów na radnych:

Nazwa lub skrót nazwy

Lp.

Nazwisko

Imię/imiona

Wiek

organizacji popierającej

kandydata

1.

GAFFKE

TOMASZ FRANCISZEK

45

niezależny

2.

KACZMAREK

BARBARA

66

niezależny

3.

KLEBBA

ANDRZEJ

32

niezależny

4.

KOBIELLA

LUDWIK CZESŁAW

63

niezależny

5.

KWIATKOWSKA

ELŻBIETA MARIA

72

niezależny

6.

JABŁOŃSKI

MICHAŁ JERZY

22

niezależny

7.

JABŁOŃSKI

SŁAWOMIR MARIUSZ

57

niezależny

8.

LESZKIEWICZ

LENA KIRA

19

niezależny

9.

ŁOPATNIUK

ARTUR KRZYSZTOF

42

niezależny

10.

ŁOPATNIUK

BEATA ŁUCJA

38

niezależny

11.

MILANOWSKI

BARTŁOMIEJ BERNARD

44

niezależny

12.

NIEDŹWIEDZKA

HALINA

76

niezależny

13.

PERZYŃSKI

KRZYSZTOF ROMAN

56

niezależny

14.

RASZKIEWICZ

WALDEMAR MARIUSZ

51

niezależny

15.

STENCEL

GABRIELA

60

niezależny

16.

STENCEL

KAZIMIERZ BERNARD

64

niezależny

17.

SZCZEPANIEC

IRENA BARBARA

73

niezależny

18.

SZYMAŃSKA – WALKUSZ

BOŻENA

59

niezależny

19.

TRYBUŁOWSKA

DANUTA ELŻBIETA

47

niezależny

20.

WALCZAK

ANDRZEJ STANISŁAW

51

niezależny

21.

WALKUSZ

JERZY KONSTANTYN

62

niezależny

22.

WALTER

KATARZYNA IZABELA

53

niezależny

23.

WIELIŃSKA

KATARZYNA MONIKA

40

niezależny

24.

WYSZOMIRSKA

ANNA EWA

60

niezależny

25.

ZAJKOWSKI

TOMASZ CZESŁAW

47

niezależny

VII Dwór to jednostka administracyjna o powierzchni 2,90 km?. Liczba mieszkańców wynosi 4 177 (z czego na pobyt stały zameldowane są 3.578 osoby).

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje następujące ulice: Abrahama od nr 11 do nr 55, Bellinga, Bukowskiego, Chełmońskiego, Czarnowskiego, Doroszewskiego, Drożyny, Głogowska, Gryglewskiego, Krasnoludków, Kurzyńskiego, Macierzy Szkolnej w Gdańsku, Mehoffera, Michałowskiego, Norblina, Ogryczaków, Orłowskiego, Paneckiego, Polanki od nr 59 do nr 118, Potyrały, Rodakowskiego, Rylkego, Siemiradzkiego, Sośnickiego, VII Dwór, Wita Stwosza nr 62A i od nr 96 do nr 104 [parzyste]

VII_Dwor_mapa_dzielnicy

Opis granic dzielnicy (ze statutu Dzielnicy VII Dwór): Granicę stanowią tory tramwajowe w ulicy Wita Stwosza od nasypu dawnej linii kolejowej do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na wschód do lasu i lasem na południowy wschód do Lipnickiej Drogi, następnie skręca w kierunku wschodnim do ulicy Góralskiej i wzdłuż południowej krawędzi ogródków działkowych ?Niedźwiednik? do nasypu dawnej linii kolejowej i tym nasypem na północ do linii tramwajowej.

Pp