Reklama

Waldemar Moska ponownie rektorem AWFiS

Na burzliwe czasy wybrano sprawdzonego człowieka. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyły się wybory rektora.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9782

Waldemar Moska odbiera akt stwierdzający wybór na rektora    fot. Beata Zarach

Rektorem AWFiS na lata 2016-2020 ponownie został prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. Rektor oliwskiej uczelni został wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów.

W najbliższych czterech latach powinniśmy stawiać przede wszystkim na jakość ? powiedział nowo wybrany Rektor prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. ?Dlatego podjąłem próbę stworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w budowanej właśnie Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym AWFiS. Jako Uczelnia chcemy odciążyć Miasto Gdańsk w aspekcie usług rehabilitacyjnych, a także rozwijać badania naukowe w tym zakresie. Ponadto w najbliższym czasie oddamy do użytku kolejne już laboratorium badawcze ? Laboratorium Psychologii Sportu i oczywiście nadal będziemy zabiegać o granty, których z roku na rok zdobywamy coraz więcej.

Rektor Moska został wybrany na to stanowisko po raz pierwszy 10 września 2010 roku aby dokończyć kadencję odwołanego rektora Tadeusza Hucińskiego. Od tego czasu stara się wyprowadzić AWFiS na prostą po latach zapaści uczelni. – Najbliższe lata to również okres, w którym zamierzamy zrealizować program naprawczy i w pełni zrównoważyć finanse Uczelni. Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść moich wyborców i całej społeczności akademickiej ? zapowiedział dzisiaj Waldemar Moska.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9783

Rektor Waldemar Moska          fot. Beata Zarach

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska ? od 2008 roku kierownik Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, w latach 2008-2010 dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją, od 2010 roku rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Pełnił funkcje wiceprezesa Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W latach 90. prowadził sekcję ekstraklasy tenisa stołowego w AZS AWF Gdańsk. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei sportu powszechnego.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z właściwym zorganizowaniem kultury fizycznej zarówno w kontekście systemu szkolenia sportowego, jak i struktury wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. Jest autorem około 130 publikacji naukowych, a także redaktorem i współredaktorem około 30 pozycji zwartych. Pełni funkcję redaktora naczelnego ?Baltic Journal of Health and Physical Activity? oraz współredaktora naczelnego czasopisma ?GeoJournal of Tourism and Geosites?.

Pw

Na burzliwe czasy wybrano sprawdzonego człowieka. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyły się wybory rektora.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9782

Waldemar Moska odbiera akt stwierdzający wybór na rektora    fot. Beata Zarach

Rektorem AWFiS na lata 2016-2020 ponownie został prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. Rektor oliwskiej uczelni został wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów.

- W najbliższych czterech latach powinniśmy stawiać przede wszystkim na jakość ? powiedział nowo wybrany Rektor prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. ?Dlatego podjąłem próbę stworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w budowanej właśnie Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowym AWFiS. Jako Uczelnia chcemy odciążyć Miasto Gdańsk w aspekcie usług rehabilitacyjnych, a także rozwijać badania naukowe w tym zakresie. Ponadto w najbliższym czasie oddamy do użytku kolejne już laboratorium badawcze ? Laboratorium Psychologii Sportu i oczywiście nadal będziemy zabiegać o granty, których z roku na rok zdobywamy coraz więcej.

Rektor Moska został wybrany na to stanowisko po raz pierwszy 10 września 2010 roku aby dokończyć kadencję odwołanego rektora Tadeusza Hucińskiego. Od tego czasu stara się wyprowadzić AWFiS na prostą po latach zapaści uczelni. - Najbliższe lata to również okres, w którym zamierzamy zrealizować program naprawczy i w pełni zrównoważyć finanse Uczelni. Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść moich wyborców i całej społeczności akademickiej ? zapowiedział dzisiaj Waldemar Moska.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9783

Rektor Waldemar Moska          fot. Beata Zarach

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska ? od 2008 roku kierownik Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, w latach 2008-2010 dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją, od 2010 roku rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Pełnił funkcje wiceprezesa Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W latach 90. prowadził sekcję ekstraklasy tenisa stołowego w AZS AWF Gdańsk. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei sportu powszechnego.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z właściwym zorganizowaniem kultury fizycznej zarówno w kontekście systemu szkolenia sportowego, jak i struktury wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. Jest autorem około 130 publikacji naukowych, a także redaktorem i współredaktorem około 30 pozycji zwartych. Pełni funkcję redaktora naczelnego ?Baltic Journal of Health and Physical Activity? oraz współredaktora naczelnego czasopisma ?GeoJournal of Tourism and Geosites?.

Pw

|

Na burzliwe czasy wybrano sprawdzonego człowieka. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyły się wybory rektora.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9782

Waldemar Moska odbiera akt stwierdzający wybór na rektora    fot. Beata Zarach

Rektorem AWFiS na lata 2016-2020 ponownie został prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. Rektor oliwskiej uczelni został wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów.

- W najbliższych czterech latach powinniśmy stawiać przede wszystkim na jakość ? powiedział nowo wybrany Rektor prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. ?Dlatego podjąłem próbę stworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w budowanej właśnie Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno - Wdrożeniowym AWFiS. Jako Uczelnia chcemy odciążyć Miasto Gdańsk w aspekcie usług rehabilitacyjnych, a także rozwijać badania naukowe w tym zakresie. Ponadto w najbliższym czasie oddamy do użytku kolejne już laboratorium badawcze ? Laboratorium Psychologii Sportu i oczywiście nadal będziemy zabiegać o granty, których z roku na rok zdobywamy coraz więcej.

Rektor Moska został wybrany na to stanowisko po raz pierwszy 10 września 2010 roku aby dokończyć kadencję odwołanego rektora Tadeusza Hucińskiego. Od tego czasu stara się wyprowadzić AWFiS na prostą po latach zapaści uczelni. - Najbliższe lata to również okres, w którym zamierzamy zrealizować program naprawczy i w pełni zrównoważyć finanse Uczelni. Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść moich wyborców i całej społeczności akademickiej ? zapowiedział dzisiaj Waldemar Moska.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9783

Rektor Waldemar Moska          fot. Beata Zarach

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska ? od 2008 roku kierownik Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, w latach 2008-2010 dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją, od 2010 roku rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Pełnił funkcje wiceprezesa Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W latach 90. prowadził sekcję ekstraklasy tenisa stołowego w AZS AWF Gdańsk. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei sportu powszechnego.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z właściwym zorganizowaniem kultury fizycznej zarówno w kontekście systemu szkolenia sportowego, jak i struktury wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. Jest autorem około 130 publikacji naukowych, a także redaktorem i współredaktorem około 30 pozycji zwartych. Pełni funkcję redaktora naczelnego ?Baltic Journal of Health and Physical Activity? oraz współredaktora naczelnego czasopisma ?GeoJournal of Tourism and Geosites?.

Pw

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na burzliwe czasy wybrano sprawdzonego człowieka. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbyły się wybory rektora.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9782

Waldemar Moska odbiera akt stwierdzający wybór na rektora    fot. Beata Zarach

Rektorem AWFiS na lata 2016-2020 ponownie został prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. Rektor oliwskiej uczelni został wybrany jednogłośnie przez elektorów wyłonionych spośród pracowników administracyjnych i naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów.

W najbliższych czterech latach powinniśmy stawiać przede wszystkim na jakość ? powiedział nowo wybrany Rektor prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. ?Dlatego podjąłem próbę stworzenia Centrum Medycyny Fizykalnej w budowanej właśnie Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym AWFiS. Jako Uczelnia chcemy odciążyć Miasto Gdańsk w aspekcie usług rehabilitacyjnych, a także rozwijać badania naukowe w tym zakresie. Ponadto w najbliższym czasie oddamy do użytku kolejne już laboratorium badawcze ? Laboratorium Psychologii Sportu i oczywiście nadal będziemy zabiegać o granty, których z roku na rok zdobywamy coraz więcej.

Rektor Moska został wybrany na to stanowisko po raz pierwszy 10 września 2010 roku aby dokończyć kadencję odwołanego rektora Tadeusza Hucińskiego. Od tego czasu stara się wyprowadzić AWFiS na prostą po latach zapaści uczelni. – Najbliższe lata to również okres, w którym zamierzamy zrealizować program naprawczy i w pełni zrównoważyć finanse Uczelni. Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść moich wyborców i całej społeczności akademickiej ? zapowiedział dzisiaj Waldemar Moska.

AWFiS_Wybory_Rektora_2016_fot_Beata_Zarach_9783

Rektor Waldemar Moska          fot. Beata Zarach

Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska ? od 2008 roku kierownik Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, w latach 2008-2010 dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, kierownik Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją, od 2010 roku rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Pełnił funkcje wiceprezesa Pomorskiego Związku Tenisa Stołowego oraz przewodniczącego Komisji Rozwoju i Oceny Kadr Trenerskich Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W latach 90. prowadził sekcję ekstraklasy tenisa stołowego w AZS AWF Gdańsk. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei sportu powszechnego.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z właściwym zorganizowaniem kultury fizycznej zarówno w kontekście systemu szkolenia sportowego, jak i struktury wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej. Jest autorem około 130 publikacji naukowych, a także redaktorem i współredaktorem około 30 pozycji zwartych. Pełni funkcję redaktora naczelnego ?Baltic Journal of Health and Physical Activity? oraz współredaktora naczelnego czasopisma ?GeoJournal of Tourism and Geosites?.

Pw