Reklama

Wiecha na nowym gmachu neofilologii

Już w październiku zakończy się budowa nowej siedziby neofilologii dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś na budynku zawisła wiecha.

wiecha_neofilologia_UG3

fot. Biuro Promocji UG

Uroczystość zawieszenia wiechy na nowej siedzibie neofilologii poprowadził prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomniał, że nowy kampus uczelni to wielka szansa nie tylko dla Uniwersytetu Gdańskiego, ale przede wszystkim dla naszego regionu. ? Nowe siedziby wydziałów, które w ostatnich latach tak szybko powstają, nie tylko zapewnią dobre warunki pracy naszym nauczycielom akademickim i studentom, są także szansą, aby  przyciągnąć do Trójmiasta studentów z innych regionów Polski i zagranicy, dają możliwość prowadzenia badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach i kształcenia na najwyższym poziomie.

Obecny na uroczystości Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wyraził przekonanie, że wydane na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego pieniądze to dobra inwestycja w przyszłość, zaś Uniwersytet Gdański jako jedna z najważniejszych instytucji naukowo-edukacyjnych Pomorza dzięki tak szybkiemu rozwojowi ma szansę umocnić swoją pozycję wśród liderów.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego podkreślił znaczącą rolę Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju województwa pomorskiego i stwierdził, że sukces mogą nam zagwarantować profesjonalnie wykształcone kadry, te zaś można kształcić jedynie w nowoczesnych warunkach, a  warunki te z kolei zapewnia rozbudowujący się właśnie Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.

Jacek Guliński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeczytał przesłany przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką, list gratulacyjny, która podkreśliła, że znaczącym sukcesem Uniwersytetu Gdańskiego jest dostosowywanie infrastruktury badawczo-rozwojowej do wymogów współczesności.

wiecha_neofilologia_UG1

fot. Biuro Promocji UG

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa przypomniał o roli humanistyki w rozwoju nauki i o tym, że dziś na zbudowanym w 1970 roku wydziale na jednego studenta przypada zaledwie 1,84 metra kwadratowego. ? Czasami jednak marzenia się spełniają,  nowy gmach dla neofilologii pozwoli wreszcie na pełny rozwój Wydziału i umożliwi otwieranie nowych kierunków, takich jak sinologia czy arabistyka ? dodał.

W uroczystości udział wziął także Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Wicewojewoda Michał Owczarczak, przedstawiciele głównego wykonawcy nowego gmachu neofilologii z Aleksandrem Jonkiem, prezesem spółki Polimex Mostostal S. A. na czele oraz architekci budynku ? Jerzy Wolski, Jarosław Rawerski i Jarosław Ambroszkiewicz z biura projektowego Wolski Architekci.

Na zakończenie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor UG podziękował całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za codzienną pracę na rzecz naszej uczelni i podkreślił, że bez sukcesów kadry akademickiej i studentów Uniwersytetu tak szybki rozwój inwestycyjny nie byłby możliwy. ? Wielkie słowa podziękowanie kieruję  jednak przede wszystkim w stronę Pana ministra Sławomira Nowaka i Tomasza Arabskiego, Pani minister Barbary Kudryckiej, Pana marszałka Mieczysława Struka, Pana wojewody Andrzeja Stachurskiego, władz wojewódzkich i samorządowych ? dzięki ich ogromnej życzliwości i wsparciu możemy dziś budować nasz kampus i planować kolejne inwestycje na miarę i wymagania XXI wieku.

Układający się w literę S budynek administracji centralnej UG oraz neofilologii

Pełny Opis inwestycji

Pełna nazwa tego projektu inwestycyjnego brzmi: ?Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Zadanie 2:  Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.?

Umowa na budowę nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego oraz budynku administracji centralnej została podpisana 12 lipca 2011 roku. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym, została firma POLIMEX-MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe Wolski Architekci  Sp. z o.o. z  Gdyni ? zwycięzca  konkursu architektonicznego.

W ramach całej inwestycji powstanie obiekt  z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i niezależną administracyjną o łącznej powierzchni całkowitej 23 544,30 m?. Powierzchnia całkowita części przeznaczonej dla neofilologii wyniesie 15 986,42m?. W czterokondygnacyjnej części obiektu, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, , Katedra Skandynawistyki, Katedra Slawistyki oraz pomieszczenia administracyjne wydziału. Znajdą się tam nowoczesne sale wykładowe, sale do tłumaczeń specjalistycznych i konferencyjnych, laboratorium językowe,  sale komputerowe, a także centrum e-learningowe Budynek wyposażony będzie w nowoczesne technologie i urządzenia (np. systemy do tłumaczeń translatorycznych, kabiny symultaniczne), a także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie nowego budynku pozwoli na uruchomienie nowych kierunków i specjalności, takich jak np. sinologia oraz umożliwi zwiększenie naboru na studia stacjonarne. Inwestycja wpłynie na zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej uczelni.

Planowany termin zakończenia budowy gmachu neofilologii to 31 października 2012 roku, natomiast budynku administracji centralnej ? 30 czerwca 2013 roku. Koszt według umowy robót budowlano-montażowych całej inwestycji wynosi prawie 77 milionów złotych, z czego koszt prac związanych z budową budynku neofilologii to prawie 52 miliony złotych.

Budowa nowego gmachu neofilologii jest finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, osi priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy. Umowa o dofinansowanie zadania ? Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ? została podpisana 26 marca 2010 roku, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 miliony złotych. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa jako wkład własny inwestycji finansowanych ze środków UE.

Budynek administracji centralnej będzie niezależną częścią i stanowi odrębne zadanie inwestycyjne, finansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonego na inwestycje oraz dochodów własnych uczelni (przede wszystkim pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości UG, z których przeniosły się jednostki UG do nowych budynków). W budynku administracji centralnej znajdzie się, nowoczesne ogólnouczelniane archiwum o klasie archiwum państwowego, Ośrodek Informatyczny UG, kwestura,  pomieszczenia dla zespołu rektorskiego oraz innych działów merytorycznych administracji centralnej, jak również sale szkoleniowe,  konferencyjne i zaplecze kuchenno-cateringowe.

dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Już w październiku zakończy się budowa nowej siedziby neofilologii dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś na budynku zawisła wiecha.

wiecha_neofilologia_UG3

fot. Biuro Promocji UG

Uroczystość zawieszenia wiechy na nowej siedzibie neofilologii poprowadził prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomniał, że nowy kampus uczelni to wielka szansa nie tylko dla Uniwersytetu Gdańskiego, ale przede wszystkim dla naszego regionu. ? Nowe siedziby wydziałów, które w ostatnich latach tak szybko powstają, nie tylko zapewnią dobre warunki pracy naszym nauczycielom akademickim i studentom, są także szansą, aby  przyciągnąć do Trójmiasta studentów z innych regionów Polski i zagranicy, dają możliwość prowadzenia badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach i kształcenia na najwyższym poziomie.

Obecny na uroczystości Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wyraził przekonanie, że wydane na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego pieniądze to dobra inwestycja w przyszłość, zaś Uniwersytet Gdański jako jedna z najważniejszych instytucji naukowo-edukacyjnych Pomorza dzięki tak szybkiemu rozwojowi ma szansę umocnić swoją pozycję wśród liderów.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego podkreślił znaczącą rolę Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju województwa pomorskiego i stwierdził, że sukces mogą nam zagwarantować profesjonalnie wykształcone kadry, te zaś można kształcić jedynie w nowoczesnych warunkach, a  warunki te z kolei zapewnia rozbudowujący się właśnie Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.

Jacek Guliński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeczytał przesłany przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką, list gratulacyjny, która podkreśliła, że znaczącym sukcesem Uniwersytetu Gdańskiego jest dostosowywanie infrastruktury badawczo-rozwojowej do wymogów współczesności.

wiecha_neofilologia_UG1

fot. Biuro Promocji UG

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa przypomniał o roli humanistyki w rozwoju nauki i o tym, że dziś na zbudowanym w 1970 roku wydziale na jednego studenta przypada zaledwie 1,84 metra kwadratowego. ? Czasami jednak marzenia się spełniają,  nowy gmach dla neofilologii pozwoli wreszcie na pełny rozwój Wydziału i umożliwi otwieranie nowych kierunków, takich jak sinologia czy arabistyka ? dodał.

W uroczystości udział wziął także Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Wicewojewoda Michał Owczarczak, przedstawiciele głównego wykonawcy nowego gmachu neofilologii z Aleksandrem Jonkiem, prezesem spółki Polimex Mostostal S. A. na czele oraz architekci budynku ? Jerzy Wolski, Jarosław Rawerski i Jarosław Ambroszkiewicz z biura projektowego Wolski Architekci.

Na zakończenie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor UG podziękował całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za codzienną pracę na rzecz naszej uczelni i podkreślił, że bez sukcesów kadry akademickiej i studentów Uniwersytetu tak szybki rozwój inwestycyjny nie byłby możliwy. ? Wielkie słowa podziękowanie kieruję  jednak przede wszystkim w stronę Pana ministra Sławomira Nowaka i Tomasza Arabskiego, Pani minister Barbary Kudryckiej, Pana marszałka Mieczysława Struka, Pana wojewody Andrzeja Stachurskiego, władz wojewódzkich i samorządowych ? dzięki ich ogromnej życzliwości i wsparciu możemy dziś budować nasz kampus i planować kolejne inwestycje na miarę i wymagania XXI wieku.

Układający się w literę S budynek administracji centralnej UG oraz neofilologii

Pełny Opis inwestycji

Pełna nazwa tego projektu inwestycyjnego brzmi: ?Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Zadanie 2:  Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.?

Umowa na budowę nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego oraz budynku administracji centralnej została podpisana 12 lipca 2011 roku. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym, została firma POLIMEX-MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe Wolski Architekci  Sp. z o.o. z  Gdyni ? zwycięzca  konkursu architektonicznego.

W ramach całej inwestycji powstanie obiekt  z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i niezależną administracyjną o łącznej powierzchni całkowitej 23 544,30 m?. Powierzchnia całkowita części przeznaczonej dla neofilologii wyniesie 15 986,42m?. W czterokondygnacyjnej części obiektu, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, , Katedra Skandynawistyki, Katedra Slawistyki oraz pomieszczenia administracyjne wydziału. Znajdą się tam nowoczesne sale wykładowe, sale do tłumaczeń specjalistycznych i konferencyjnych, laboratorium językowe,  sale komputerowe, a także centrum e-learningowe Budynek wyposażony będzie w nowoczesne technologie i urządzenia (np. systemy do tłumaczeń translatorycznych, kabiny symultaniczne), a także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie nowego budynku pozwoli na uruchomienie nowych kierunków i specjalności, takich jak np. sinologia oraz umożliwi zwiększenie naboru na studia stacjonarne. Inwestycja wpłynie na zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej uczelni.

Planowany termin zakończenia budowy gmachu neofilologii to 31 października 2012 roku, natomiast budynku administracji centralnej ? 30 czerwca 2013 roku. Koszt według umowy robót budowlano-montażowych całej inwestycji wynosi prawie 77 milionów złotych, z czego koszt prac związanych z budową budynku neofilologii to prawie 52 miliony złotych.

Budowa nowego gmachu neofilologii jest finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, osi priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy. Umowa o dofinansowanie zadania ? Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ? została podpisana 26 marca 2010 roku, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 miliony złotych. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa jako wkład własny inwestycji finansowanych ze środków UE.

Budynek administracji centralnej będzie niezależną częścią i stanowi odrębne zadanie inwestycyjne, finansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonego na inwestycje oraz dochodów własnych uczelni (przede wszystkim pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości UG, z których przeniosły się jednostki UG do nowych budynków). W budynku administracji centralnej znajdzie się, nowoczesne ogólnouczelniane archiwum o klasie archiwum państwowego, Ośrodek Informatyczny UG, kwestura,  pomieszczenia dla zespołu rektorskiego oraz innych działów merytorycznych administracji centralnej, jak również sale szkoleniowe,  konferencyjne i zaplecze kuchenno-cateringowe.

dr Beata Czechowska-Derkacz - rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

|

Już w październiku zakończy się budowa nowej siedziby neofilologii dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś na budynku zawisła wiecha.

wiecha_neofilologia_UG3

fot. Biuro Promocji UG

Uroczystość zawieszenia wiechy na nowej siedzibie neofilologii poprowadził prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomniał, że nowy kampus uczelni to wielka szansa nie tylko dla Uniwersytetu Gdańskiego, ale przede wszystkim dla naszego regionu. ? Nowe siedziby wydziałów, które w ostatnich latach tak szybko powstają, nie tylko zapewnią dobre warunki pracy naszym nauczycielom akademickim i studentom, są także szansą, aby  przyciągnąć do Trójmiasta studentów z innych regionów Polski i zagranicy, dają możliwość prowadzenia badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach i kształcenia na najwyższym poziomie.

Obecny na uroczystości Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wyraził przekonanie, że wydane na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego pieniądze to dobra inwestycja w przyszłość, zaś Uniwersytet Gdański jako jedna z najważniejszych instytucji naukowo-edukacyjnych Pomorza dzięki tak szybkiemu rozwojowi ma szansę umocnić swoją pozycję wśród liderów.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego podkreślił znaczącą rolę Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju województwa pomorskiego i stwierdził, że sukces mogą nam zagwarantować profesjonalnie wykształcone kadry, te zaś można kształcić jedynie w nowoczesnych warunkach, a  warunki te z kolei zapewnia rozbudowujący się właśnie Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.

Jacek Guliński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeczytał przesłany przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką, list gratulacyjny, która podkreśliła, że znaczącym sukcesem Uniwersytetu Gdańskiego jest dostosowywanie infrastruktury badawczo-rozwojowej do wymogów współczesności.

wiecha_neofilologia_UG1

fot. Biuro Promocji UG

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa przypomniał o roli humanistyki w rozwoju nauki i o tym, że dziś na zbudowanym w 1970 roku wydziale na jednego studenta przypada zaledwie 1,84 metra kwadratowego. ? Czasami jednak marzenia się spełniają,  nowy gmach dla neofilologii pozwoli wreszcie na pełny rozwój Wydziału i umożliwi otwieranie nowych kierunków, takich jak sinologia czy arabistyka ? dodał.

W uroczystości udział wziął także Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Wicewojewoda Michał Owczarczak, przedstawiciele głównego wykonawcy nowego gmachu neofilologii z Aleksandrem Jonkiem, prezesem spółki Polimex Mostostal S. A. na czele oraz architekci budynku ? Jerzy Wolski, Jarosław Rawerski i Jarosław Ambroszkiewicz z biura projektowego Wolski Architekci.

Na zakończenie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor UG podziękował całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za codzienną pracę na rzecz naszej uczelni i podkreślił, że bez sukcesów kadry akademickiej i studentów Uniwersytetu tak szybki rozwój inwestycyjny nie byłby możliwy. ? Wielkie słowa podziękowanie kieruję  jednak przede wszystkim w stronę Pana ministra Sławomira Nowaka i Tomasza Arabskiego, Pani minister Barbary Kudryckiej, Pana marszałka Mieczysława Struka, Pana wojewody Andrzeja Stachurskiego, władz wojewódzkich i samorządowych ? dzięki ich ogromnej życzliwości i wsparciu możemy dziś budować nasz kampus i planować kolejne inwestycje na miarę i wymagania XXI wieku.

Układający się w literę S budynek administracji centralnej UG oraz neofilologii

Pełny Opis inwestycji

Pełna nazwa tego projektu inwestycyjnego brzmi: ?Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Zadanie 2:  Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.?

Umowa na budowę nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego oraz budynku administracji centralnej została podpisana 12 lipca 2011 roku. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym, została firma POLIMEX-MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe Wolski Architekci  Sp. z o.o. z  Gdyni ? zwycięzca  konkursu architektonicznego.

W ramach całej inwestycji powstanie obiekt  z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i niezależną administracyjną o łącznej powierzchni całkowitej 23 544,30 m?. Powierzchnia całkowita części przeznaczonej dla neofilologii wyniesie 15 986,42m?. W czterokondygnacyjnej części obiektu, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, , Katedra Skandynawistyki, Katedra Slawistyki oraz pomieszczenia administracyjne wydziału. Znajdą się tam nowoczesne sale wykładowe, sale do tłumaczeń specjalistycznych i konferencyjnych, laboratorium językowe,  sale komputerowe, a także centrum e-learningowe Budynek wyposażony będzie w nowoczesne technologie i urządzenia (np. systemy do tłumaczeń translatorycznych, kabiny symultaniczne), a także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie nowego budynku pozwoli na uruchomienie nowych kierunków i specjalności, takich jak np. sinologia oraz umożliwi zwiększenie naboru na studia stacjonarne. Inwestycja wpłynie na zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej uczelni.

Planowany termin zakończenia budowy gmachu neofilologii to 31 października 2012 roku, natomiast budynku administracji centralnej ? 30 czerwca 2013 roku. Koszt według umowy robót budowlano-montażowych całej inwestycji wynosi prawie 77 milionów złotych, z czego koszt prac związanych z budową budynku neofilologii to prawie 52 miliony złotych.

Budowa nowego gmachu neofilologii jest finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, osi priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy. Umowa o dofinansowanie zadania ? Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ? została podpisana 26 marca 2010 roku, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 miliony złotych. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa jako wkład własny inwestycji finansowanych ze środków UE.

Budynek administracji centralnej będzie niezależną częścią i stanowi odrębne zadanie inwestycyjne, finansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonego na inwestycje oraz dochodów własnych uczelni (przede wszystkim pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości UG, z których przeniosły się jednostki UG do nowych budynków). W budynku administracji centralnej znajdzie się, nowoczesne ogólnouczelniane archiwum o klasie archiwum państwowego, Ośrodek Informatyczny UG, kwestura,  pomieszczenia dla zespołu rektorskiego oraz innych działów merytorycznych administracji centralnej, jak również sale szkoleniowe,  konferencyjne i zaplecze kuchenno-cateringowe.

dr Beata Czechowska-Derkacz - rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Już w październiku zakończy się budowa nowej siedziby neofilologii dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś na budynku zawisła wiecha.

wiecha_neofilologia_UG3

fot. Biuro Promocji UG

Uroczystość zawieszenia wiechy na nowej siedzibie neofilologii poprowadził prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomniał, że nowy kampus uczelni to wielka szansa nie tylko dla Uniwersytetu Gdańskiego, ale przede wszystkim dla naszego regionu. ? Nowe siedziby wydziałów, które w ostatnich latach tak szybko powstają, nie tylko zapewnią dobre warunki pracy naszym nauczycielom akademickim i studentom, są także szansą, aby  przyciągnąć do Trójmiasta studentów z innych regionów Polski i zagranicy, dają możliwość prowadzenia badań naukowych w nowoczesnych laboratoriach i kształcenia na najwyższym poziomie.

Obecny na uroczystości Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wyraził przekonanie, że wydane na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego pieniądze to dobra inwestycja w przyszłość, zaś Uniwersytet Gdański jako jedna z najważniejszych instytucji naukowo-edukacyjnych Pomorza dzięki tak szybkiemu rozwojowi ma szansę umocnić swoją pozycję wśród liderów.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego podkreślił znaczącą rolę Uniwersytetu Gdańskiego w rozwoju województwa pomorskiego i stwierdził, że sukces mogą nam zagwarantować profesjonalnie wykształcone kadry, te zaś można kształcić jedynie w nowoczesnych warunkach, a  warunki te z kolei zapewnia rozbudowujący się właśnie Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.

Jacek Guliński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeczytał przesłany przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką, list gratulacyjny, która podkreśliła, że znaczącym sukcesem Uniwersytetu Gdańskiego jest dostosowywanie infrastruktury badawczo-rozwojowej do wymogów współczesności.

wiecha_neofilologia_UG1

fot. Biuro Promocji UG

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa przypomniał o roli humanistyki w rozwoju nauki i o tym, że dziś na zbudowanym w 1970 roku wydziale na jednego studenta przypada zaledwie 1,84 metra kwadratowego. ? Czasami jednak marzenia się spełniają,  nowy gmach dla neofilologii pozwoli wreszcie na pełny rozwój Wydziału i umożliwi otwieranie nowych kierunków, takich jak sinologia czy arabistyka ? dodał.

W uroczystości udział wziął także Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski, Wicewojewoda Michał Owczarczak, przedstawiciele głównego wykonawcy nowego gmachu neofilologii z Aleksandrem Jonkiem, prezesem spółki Polimex Mostostal S. A. na czele oraz architekci budynku ? Jerzy Wolski, Jarosław Rawerski i Jarosław Ambroszkiewicz z biura projektowego Wolski Architekci.

Na zakończenie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor UG podziękował całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego za codzienną pracę na rzecz naszej uczelni i podkreślił, że bez sukcesów kadry akademickiej i studentów Uniwersytetu tak szybki rozwój inwestycyjny nie byłby możliwy. ? Wielkie słowa podziękowanie kieruję  jednak przede wszystkim w stronę Pana ministra Sławomira Nowaka i Tomasza Arabskiego, Pani minister Barbary Kudryckiej, Pana marszałka Mieczysława Struka, Pana wojewody Andrzeja Stachurskiego, władz wojewódzkich i samorządowych ? dzięki ich ogromnej życzliwości i wsparciu możemy dziś budować nasz kampus i planować kolejne inwestycje na miarę i wymagania XXI wieku.

Układający się w literę S budynek administracji centralnej UG oraz neofilologii

Pełny Opis inwestycji

Pełna nazwa tego projektu inwestycyjnego brzmi: ?Budowa budynku dydaktycznego i administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku; Zadanie 2:  Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.?

Umowa na budowę nowego gmachu neofilologii dla Wydziału Filologicznego oraz budynku administracji centralnej została podpisana 12 lipca 2011 roku. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym, została firma POLIMEX-MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe Wolski Architekci  Sp. z o.o. z  Gdyni ? zwycięzca  konkursu architektonicznego.

W ramach całej inwestycji powstanie obiekt  z wydzielonymi częściami: neofilologiczną i niezależną administracyjną o łącznej powierzchni całkowitej 23 544,30 m?. Powierzchnia całkowita części przeznaczonej dla neofilologii wyniesie 15 986,42m?. W czterokondygnacyjnej części obiektu, przeznaczonej dla neofilologii, będą się mieściły m.in.: Instytut Anglistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej, , Katedra Skandynawistyki, Katedra Slawistyki oraz pomieszczenia administracyjne wydziału. Znajdą się tam nowoczesne sale wykładowe, sale do tłumaczeń specjalistycznych i konferencyjnych, laboratorium językowe,  sale komputerowe, a także centrum e-learningowe Budynek wyposażony będzie w nowoczesne technologie i urządzenia (np. systemy do tłumaczeń translatorycznych, kabiny symultaniczne), a także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie nowego budynku pozwoli na uruchomienie nowych kierunków i specjalności, takich jak np. sinologia oraz umożliwi zwiększenie naboru na studia stacjonarne. Inwestycja wpłynie na zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej uczelni.

Planowany termin zakończenia budowy gmachu neofilologii to 31 października 2012 roku, natomiast budynku administracji centralnej ? 30 czerwca 2013 roku. Koszt według umowy robót budowlano-montażowych całej inwestycji wynosi prawie 77 milionów złotych, z czego koszt prac związanych z budową budynku neofilologii to prawie 52 miliony złotych.

Budowa nowego gmachu neofilologii jest finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013, osi priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy. Umowa o dofinansowanie zadania ? Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu  Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku ? została podpisana 26 marca 2010 roku, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 miliony złotych. Pozostała część wydatków zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa jako wkład własny inwestycji finansowanych ze środków UE.

Budynek administracji centralnej będzie niezależną częścią i stanowi odrębne zadanie inwestycyjne, finansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonego na inwestycje oraz dochodów własnych uczelni (przede wszystkim pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości UG, z których przeniosły się jednostki UG do nowych budynków). W budynku administracji centralnej znajdzie się, nowoczesne ogólnouczelniane archiwum o klasie archiwum państwowego, Ośrodek Informatyczny UG, kwestura,  pomieszczenia dla zespołu rektorskiego oraz innych działów merytorycznych administracji centralnej, jak również sale szkoleniowe,  konferencyjne i zaplecze kuchenno-cateringowe.

dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego