Reklama

Wielkie odśnieżanie

Blisko 100 pojazdów pracuje od rana na gdańskich drogach przy usuwaniu śniegu, który spadł w ciągu ostatniej doby. Natomiast Straż Miejska przypomina zasady bezpieczeństwa i obowiązki wynikające z przepisów porządkowych podczas zimy.

PRSP_Plugi

– Od 60 do 100 pojazdów, czyli cały dostępny sprzęt, pracuje od rana na gdańskich drogach ? informuje Katarzyna Kaczmarek z Zarządu Dróg i Zieleni. To pługi, pługopiaskarki, solarki, małe pługi, ciężkie pługi lemieszowe. W tej chwili trwa przerwa w opadach – trwa doczyszczanie jezdni, chodników, przystanków z zalegającego na nich śniegu. Sprzęt pracować będzie bez przerw do momentu usunięcia skutków dzisiejszych opadów śniegu.

Obecna przerwa w opadach śniegu ma potrwać do ok. godziny 14.00. Potem przewidywana jest kolejna fala opadów. W nocy temperatura spaść może nawet do minus 10.

zima

Zimowe obowiązki mieszkańców

Straż Miejska przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających z przepisów porządkowych podczas zimy.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Gdańska narzucają na właścicieli nieruchomości konieczność odśnieżania chodników podczas zimy. Szczegółowe obowiązki dotyczące oczyszczania chodników na terenie Gdańska określone zostały w § 5 Rozdziału 2 Regulaminu:

 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu ? wciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  • zamiatanie, zbieranie, grabinie, zmywanie, itp.;
  • odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  • usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach placach;
  • uprzątniecie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania;
 2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niedopełnienie obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł. Ponadto osoba, która poślizgnie i dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać rekompensaty na drodze cywilnej

Pp

fot. archiwum

Blisko 100 pojazdów pracuje od rana na gdańskich drogach przy usuwaniu śniegu, który spadł w ciągu ostatniej doby. Natomiast Straż Miejska przypomina zasady bezpieczeństwa i obowiązki wynikające z przepisów porządkowych podczas zimy.

PRSP_Plugi

- Od 60 do 100 pojazdów, czyli cały dostępny sprzęt, pracuje od rana na gdańskich drogach ? informuje Katarzyna Kaczmarek z Zarządu Dróg i Zieleni. - To pługi, pługopiaskarki, solarki, małe pługi, ciężkie pługi lemieszowe. W tej chwili trwa przerwa w opadach - trwa doczyszczanie jezdni, chodników, przystanków z zalegającego na nich śniegu. Sprzęt pracować będzie bez przerw do momentu usunięcia skutków dzisiejszych opadów śniegu.

Obecna przerwa w opadach śniegu ma potrwać do ok. godziny 14.00. Potem przewidywana jest kolejna fala opadów. W nocy temperatura spaść może nawet do minus 10.

zima

Zimowe obowiązki mieszkańców

Straż Miejska przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających z przepisów porządkowych podczas zimy.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Gdańska narzucają na właścicieli nieruchomości konieczność odśnieżania chodników podczas zimy. Szczegółowe obowiązki dotyczące oczyszczania chodników na terenie Gdańska określone zostały w § 5 Rozdziału 2 Regulaminu:

 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu ? wciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  • zamiatanie, zbieranie, grabinie, zmywanie, itp.;
  • odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  • usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach placach;
  • uprzątniecie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania;
 2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niedopełnienie obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł. Ponadto osoba, która poślizgnie i dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać rekompensaty na drodze cywilnej

Pp

fot. archiwum

|

Blisko 100 pojazdów pracuje od rana na gdańskich drogach przy usuwaniu śniegu, który spadł w ciągu ostatniej doby. Natomiast Straż Miejska przypomina zasady bezpieczeństwa i obowiązki wynikające z przepisów porządkowych podczas zimy.

PRSP_Plugi

- Od 60 do 100 pojazdów, czyli cały dostępny sprzęt, pracuje od rana na gdańskich drogach ? informuje Katarzyna Kaczmarek z Zarządu Dróg i Zieleni. - To pługi, pługopiaskarki, solarki, małe pługi, ciężkie pługi lemieszowe. W tej chwili trwa przerwa w opadach - trwa doczyszczanie jezdni, chodników, przystanków z zalegającego na nich śniegu. Sprzęt pracować będzie bez przerw do momentu usunięcia skutków dzisiejszych opadów śniegu.

Obecna przerwa w opadach śniegu ma potrwać do ok. godziny 14.00. Potem przewidywana jest kolejna fala opadów. W nocy temperatura spaść może nawet do minus 10.

zima

Zimowe obowiązki mieszkańców

Straż Miejska przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających z przepisów porządkowych podczas zimy.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Gdańska narzucają na właścicieli nieruchomości konieczność odśnieżania chodników podczas zimy. Szczegółowe obowiązki dotyczące oczyszczania chodników na terenie Gdańska określone zostały w § 5 Rozdziału 2 Regulaminu:

 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu ? wciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  • zamiatanie, zbieranie, grabinie, zmywanie, itp.;
  • odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  • usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach placach;
  • uprzątniecie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania;
 2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niedopełnienie obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł. Ponadto osoba, która poślizgnie i dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać rekompensaty na drodze cywilnej

Pp

fot. archiwum

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Blisko 100 pojazdów pracuje od rana na gdańskich drogach przy usuwaniu śniegu, który spadł w ciągu ostatniej doby. Natomiast Straż Miejska przypomina zasady bezpieczeństwa i obowiązki wynikające z przepisów porządkowych podczas zimy.

PRSP_Plugi

– Od 60 do 100 pojazdów, czyli cały dostępny sprzęt, pracuje od rana na gdańskich drogach ? informuje Katarzyna Kaczmarek z Zarządu Dróg i Zieleni. To pługi, pługopiaskarki, solarki, małe pługi, ciężkie pługi lemieszowe. W tej chwili trwa przerwa w opadach – trwa doczyszczanie jezdni, chodników, przystanków z zalegającego na nich śniegu. Sprzęt pracować będzie bez przerw do momentu usunięcia skutków dzisiejszych opadów śniegu.

Obecna przerwa w opadach śniegu ma potrwać do ok. godziny 14.00. Potem przewidywana jest kolejna fala opadów. W nocy temperatura spaść może nawet do minus 10.

zima

Zimowe obowiązki mieszkańców

Straż Miejska przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających z przepisów porządkowych podczas zimy.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Gdańska narzucają na właścicieli nieruchomości konieczność odśnieżania chodników podczas zimy. Szczegółowe obowiązki dotyczące oczyszczania chodników na terenie Gdańska określone zostały w § 5 Rozdziału 2 Regulaminu:

 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu ? wciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  • zamiatanie, zbieranie, grabinie, zmywanie, itp.;
  • odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  • usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach placach;
  • uprzątniecie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania;
 2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niedopełnienie obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł. Ponadto osoba, która poślizgnie i dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać rekompensaty na drodze cywilnej

Pp

fot. archiwum