Reklama

Wielkie pieniądze na rozbudowę uczelni w Oliwie

Do końca 2011 roku mają powstać  nowe gmachy Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański podpisał na początku miesiąca umowę o dofinansowanie projektu  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 236 090 000 zł.

wydzchemwej

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytucji Wdrażającej –  Ośrodka Przetwarzania Informacji podkreślili zgodnie, że w skali Polski to projekt sztandarowy i przygotowany przez Uniwersytet Gdański wzorcowo.

(…)Projekt pod nazwą  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? będzie częścią infrastruktury naukowo-dydaktycznej Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach dofinansowanego projektu powstaną  trzy nowoczesne budynki: jeden dla Wydziału Biologii oraz dwa dla Wydziału Chemii, dla kierunków: chemia oraz ochrona środowiska.

wydzchem

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Polsce Północnej. Posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, a Wydziały Biologii i Chemii należą do krajowej czołówki, osiągając najwyższe oceny parametryczne. Uczelnia stawia na innowacyjność,  kształcenie studentów w powiązaniu z zawodową praktyką oraz na prowadzenie badań, które można wykorzystać m.in. w przemyśle  i medycynie. Największą bolączką są kłopoty lokalowe – budynki uczelni są stare i rozciągnięte na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów – co nie pozwala na dalszy, dynamiczny rozwój.

Trzy nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, języków obcych, kwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydziały Biologii i Chemii kształcić będą wysokiej klasy specjalistów kierunków ścisłych, co wpłynie na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

wydzbiol

Powierzchnia całkowita budynku Wydziału Biologii to ponad 23.000 m?. Obiekt składać się będzie z dwóch czterokondygnacyjnych skrzydeł oraz jednego skrzydła pięciokondygnacyjnego, które zostaną połączone wspólnym holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnej specjalności, w tym m.in. dla najnowocześniejszych pod względem innowacyjnym Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej. Zaplanowano m.in. aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń, laboratoria i pracownie specjalistyczne, a część powierzchni będzie wykorzystana na szklarnie i woliery dla ptaków. Budynek zostanie wyposażony w sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

wydzbiolzach

Budynki Wydziału Chemii to dwa obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia oraz ochrona środowiska. Powierzchnia całkowita budynków Wydziału Chemii to ok. 18.000 m2 oraz ok. 11.000 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości.
Powierzchnia całkowita całej inwestycji to niemal 52.000 m2.

W planach rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2007-2013 ujęta jest rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w ramach programu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Koncepcja Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  – obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków wydziałów Biologii, Chemii, Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii (II etap), budynku informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, nowego gmachu neofilologii, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, czy domu studenckiego na ok. 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim).

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Do końca 2011 roku mają powstać  nowe gmachy Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański podpisał na początku miesiąca umowę o dofinansowanie projektu  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 236 090 000 zł.

wydzchemwej

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytucji Wdrażającej -  Ośrodka Przetwarzania Informacji podkreślili zgodnie, że w skali Polski to projekt sztandarowy i przygotowany przez Uniwersytet Gdański wzorcowo.

(...)Projekt pod nazwą  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? będzie częścią infrastruktury naukowo-dydaktycznej Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach dofinansowanego projektu powstaną  trzy nowoczesne budynki: jeden dla Wydziału Biologii oraz dwa dla Wydziału Chemii, dla kierunków: chemia oraz ochrona środowiska.

wydzchem

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Polsce Północnej. Posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, a Wydziały Biologii i Chemii należą do krajowej czołówki, osiągając najwyższe oceny parametryczne. Uczelnia stawia na innowacyjność,  kształcenie studentów w powiązaniu z zawodową praktyką oraz na prowadzenie badań, które można wykorzystać m.in. w przemyśle  i medycynie. Największą bolączką są kłopoty lokalowe - budynki uczelni są stare i rozciągnięte na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów - co nie pozwala na dalszy, dynamiczny rozwój.

Trzy nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, języków obcych, kwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydziały Biologii i Chemii kształcić będą wysokiej klasy specjalistów kierunków ścisłych, co wpłynie na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

wydzbiol

Powierzchnia całkowita budynku Wydziału Biologii to ponad 23.000 m?. Obiekt składać się będzie z dwóch czterokondygnacyjnych skrzydeł oraz jednego skrzydła pięciokondygnacyjnego, które zostaną połączone wspólnym holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnej specjalności, w tym m.in. dla najnowocześniejszych pod względem innowacyjnym Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej. Zaplanowano m.in. aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń, laboratoria i pracownie specjalistyczne, a część powierzchni będzie wykorzystana na szklarnie i woliery dla ptaków. Budynek zostanie wyposażony w sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

wydzbiolzach

Budynki Wydziału Chemii to dwa obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia oraz ochrona środowiska. Powierzchnia całkowita budynków Wydziału Chemii to ok. 18.000 m2 oraz ok. 11.000 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości.
Powierzchnia całkowita całej inwestycji to niemal 52.000 m2.

W planach rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2007-2013 ujęta jest rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w ramach programu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Koncepcja Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  - obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków wydziałów Biologii, Chemii, Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii (II etap), budynku informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, nowego gmachu neofilologii, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, czy domu studenckiego na ok. 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim).


Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

|

Do końca 2011 roku mają powstać  nowe gmachy Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański podpisał na początku miesiąca umowę o dofinansowanie projektu  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 236 090 000 zł.

wydzchemwej

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytucji Wdrażającej -  Ośrodka Przetwarzania Informacji podkreślili zgodnie, że w skali Polski to projekt sztandarowy i przygotowany przez Uniwersytet Gdański wzorcowo.

(...)Projekt pod nazwą  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? będzie częścią infrastruktury naukowo-dydaktycznej Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach dofinansowanego projektu powstaną  trzy nowoczesne budynki: jeden dla Wydziału Biologii oraz dwa dla Wydziału Chemii, dla kierunków: chemia oraz ochrona środowiska.

wydzchem

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Polsce Północnej. Posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, a Wydziały Biologii i Chemii należą do krajowej czołówki, osiągając najwyższe oceny parametryczne. Uczelnia stawia na innowacyjność,  kształcenie studentów w powiązaniu z zawodową praktyką oraz na prowadzenie badań, które można wykorzystać m.in. w przemyśle  i medycynie. Największą bolączką są kłopoty lokalowe - budynki uczelni są stare i rozciągnięte na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów - co nie pozwala na dalszy, dynamiczny rozwój.

Trzy nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, języków obcych, kwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydziały Biologii i Chemii kształcić będą wysokiej klasy specjalistów kierunków ścisłych, co wpłynie na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

wydzbiol

Powierzchnia całkowita budynku Wydziału Biologii to ponad 23.000 m?. Obiekt składać się będzie z dwóch czterokondygnacyjnych skrzydeł oraz jednego skrzydła pięciokondygnacyjnego, które zostaną połączone wspólnym holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnej specjalności, w tym m.in. dla najnowocześniejszych pod względem innowacyjnym Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej. Zaplanowano m.in. aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń, laboratoria i pracownie specjalistyczne, a część powierzchni będzie wykorzystana na szklarnie i woliery dla ptaków. Budynek zostanie wyposażony w sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

wydzbiolzach

Budynki Wydziału Chemii to dwa obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia oraz ochrona środowiska. Powierzchnia całkowita budynków Wydziału Chemii to ok. 18.000 m2 oraz ok. 11.000 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości.
Powierzchnia całkowita całej inwestycji to niemal 52.000 m2.

W planach rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2007-2013 ujęta jest rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w ramach programu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Koncepcja Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  - obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków wydziałów Biologii, Chemii, Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii (II etap), budynku informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, nowego gmachu neofilologii, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, czy domu studenckiego na ok. 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim).


Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do końca 2011 roku mają powstać  nowe gmachy Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański podpisał na początku miesiąca umowę o dofinansowanie projektu  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 236 090 000 zł.

wydzchemwej

Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Instytucji Wdrażającej –  Ośrodka Przetwarzania Informacji podkreślili zgodnie, że w skali Polski to projekt sztandarowy i przygotowany przez Uniwersytet Gdański wzorcowo.

(…)Projekt pod nazwą  ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego? będzie częścią infrastruktury naukowo-dydaktycznej Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach dofinansowanego projektu powstaną  trzy nowoczesne budynki: jeden dla Wydziału Biologii oraz dwa dla Wydziału Chemii, dla kierunków: chemia oraz ochrona środowiska.

wydzchem

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Polsce Północnej. Posiada znakomitą kadrę naukowo-dydaktyczną, a Wydziały Biologii i Chemii należą do krajowej czołówki, osiągając najwyższe oceny parametryczne. Uczelnia stawia na innowacyjność,  kształcenie studentów w powiązaniu z zawodową praktyką oraz na prowadzenie badań, które można wykorzystać m.in. w przemyśle  i medycynie. Największą bolączką są kłopoty lokalowe – budynki uczelni są stare i rozciągnięte na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów – co nie pozwala na dalszy, dynamiczny rozwój.

Trzy nowoczesne budynki, które powstaną w ramach projektu, pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, języków obcych, kwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydziały Biologii i Chemii kształcić będą wysokiej klasy specjalistów kierunków ścisłych, co wpłynie na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

wydzbiol

Powierzchnia całkowita budynku Wydziału Biologii to ponad 23.000 m?. Obiekt składać się będzie z dwóch czterokondygnacyjnych skrzydeł oraz jednego skrzydła pięciokondygnacyjnego, które zostaną połączone wspólnym holem. Każde skrzydło budynku przeznaczone zostanie dla poszczególnej specjalności, w tym m.in. dla najnowocześniejszych pod względem innowacyjnym Biologii Molekularnej, Środowiskowej oraz Eksperymentalnej. Zaplanowano m.in. aule, sale wykładowe, sale do ćwiczeń, laboratoria i pracownie specjalistyczne, a część powierzchni będzie wykorzystana na szklarnie i woliery dla ptaków. Budynek zostanie wyposażony w sprzęt audiowizualny, system kontroli dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

wydzbiolzach

Budynki Wydziału Chemii to dwa obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia oraz ochrona środowiska. Powierzchnia całkowita budynków Wydziału Chemii to ok. 18.000 m2 oraz ok. 11.000 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz wydziałowe, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości.
Powierzchnia całkowita całej inwestycji to niemal 52.000 m2.

W planach rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2007-2013 ujęta jest rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie w ramach programu ?Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 ? 2013?. Koncepcja Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego zakłada budowę  – obok już istniejących budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologicznego, Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Biblioteki Głównej UG ? nowych budynków wydziałów Biologii, Chemii, Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii (II etap), budynku informatyki dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, nowego gmachu neofilologii, a także Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, czy domu studenckiego na ok. 240 miejsc (drugi powstanie w kampusie sopockim).


Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego