Reklama

ul. Wita Stwosza i Wąsowicza – zgłoś uwagi do planów

To ważna informacja dla mieszkańców okolic ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w Oliwie. Tylko do 10 maja zainteresowani składać mogą wnioski do trzech planów miejscowych, do sporządzania których przystąpiło Biuro Rozwoju Gdańska.

Do do 10 maja można składać wnioski do planów:

Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza

– Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej

– Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II

Wnioski do ww. planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną do tych planów sporządzone składać można:

 • pisemnie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk

oraz

 • ustnie do protokołu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

lub

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do 10  maja  2013 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

PpWinda_ZSSnr2

To ważna informacja dla mieszkańców okolic ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w Oliwie. Tylko do 10 maja zainteresowani składać mogą wnioski do trzech planów miejscowych, do sporządzania których przystąpiło Biuro Rozwoju Gdańska.

Do do 10 maja można składać wnioski do planów:

- Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza

- Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej

- Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II

Wnioski do ww. planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną do tych planów sporządzone składać można:

 • pisemnie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk

oraz

 • ustnie do protokołu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

lub

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do 10  maja  2013 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

PpWinda_ZSSnr2

|

To ważna informacja dla mieszkańców okolic ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w Oliwie. Tylko do 10 maja zainteresowani składać mogą wnioski do trzech planów miejscowych, do sporządzania których przystąpiło Biuro Rozwoju Gdańska.

Do do 10 maja można składać wnioski do planów:

- Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza

- Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej

- Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II

Wnioski do ww. planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną do tych planów sporządzone składać można:

 • pisemnie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk

oraz

 • ustnie do protokołu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

lub

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do 10  maja  2013 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

PpWinda_ZSSnr2

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

To ważna informacja dla mieszkańców okolic ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w Oliwie. Tylko do 10 maja zainteresowani składać mogą wnioski do trzech planów miejscowych, do sporządzania których przystąpiło Biuro Rozwoju Gdańska.

Do do 10 maja można składać wnioski do planów:

Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza

– Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej

– Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II

Wnioski do ww. planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną do tych planów sporządzone składać można:

 • pisemnie do Prezydenta Miasta Gdańska na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk

oraz

 • ustnie do protokołu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

lub

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl

w terminie do 10  maja  2013 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

PpWinda_ZSSnr2