Reklama

Władze Gdańska i Sopotu wspierają obrońców Lasów Oliwskich

Ponad 3 tys. podpisów pod petycją o zaprzestanie wycinek w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym zebrali społecznicy z „Koalicji Las Jest Nasz” oraz Partii „Zieloni”. Teraz zyskali poparcie prezydentów Gdańska i Sopotu. Tymczasem Lasy Państwowe zarzucają obu miastom plany wylesień.

Władze Gdańska i Sopotu wspierają obrońców Lasów Oliwskich
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Inicjatorzy petycji spotkali się z dziennikarzami w czwartek 5 października przed Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku.

W naszym pięknym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym dzieje się bardzo źle. Wystarczy kilkuminutowy spacer i można zobaczyć, jak wielka jest skala zniszczeń, jak wyglądają rozjeżdżone przez ciężki sprzęt ścieżki turystyczne. Te niezliczone ilości pociętych drzew złożonych w stosy, przygotowane do sprzedaży. Czy też widoczne gołym okiem tereny powyrębowe, które wyglądają często jak pustynia – mówił Marek Weryszko, współprzewodniczący pomorskich Zielonych.

Zdaniem aktywistów, wycinane w TPK drzewa są stosunkowo młode, bo osiągające jedną czwartą możliwego wieku, który na przykład dla buka stanowi 500 lat. Według Zielonych jest to dyktowane wyłącznie korzyściami finansowymi.

– Drzewa, które mogłyby rosnąć jeszcze przez 300 lat, są wycinane na masową skalę. Przykładem są choćby wycinki w okolicy Dworu Oliwskiego, na Górze Schwabego, gdzie prowadzi się obecnie rębnię wielkopowierzchniowa, tzw. 2A – wskazuje Marek Weryszko.

Na czerwono zaznaczone są miejsca, gdzie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zaplanowano w tym roku wycinkę drzew
mat. Fundacja Lasy i Obywatele/ www.lasyiobywatele.pl

Z kolei aktywiści z „Koalicji Las Jest Nasz” podważają statystyki przedstawiane przez Lasy Państwowe, ponieważ teren, na którym wycięto wszystkie drzewa, w dalszym ciągu traktowany jest jako las.

– Co więcej, wiek lasu liczy się według wieku najstarszego drzewa – zatem wystarczy w trakcie wycinki zostawić́ jedno drzewo 150-letnie, by cały las był uważany przez leśników za las 150-letni – tłumaczy Paweł Szutowicz, radca prawny i aktywista Koalicji Las Jest Nasz. – My chcemy, by Trójmiejski Park Krajobrazowy, który jest najstarszym po Puszczy Białowieskiej lasem na nizinach, zachował swój charakter. Aby pełnił funkcję lasu ochronnego, gdzie funkcja produkcyjna, polegająca na wycince i sprzedaży drewna, spadnie na ostatnie miejsce, daleko za innymi funkcjami, takimi jak funkcja społeczna, przyrodnicza czy wodochronna.

Aleksandra Dulkiewicz podziękowała działaczom partii Zieloni oraz aktywistom z “Koalicji Las Jest Nasz” za starania o uratowanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i zapewniła o pełnym poparciu.

My jesteśmy szczęściarzami. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest miejscem, którego nam wielu ludzi nam zazdrości. Wiele osób chce w jego okolicy mieszkać. Bo przecież Trójmiejski Park Krajobrazowy jest idealnym miejscem do wypoczynku i rekreacji – mówiła prezydent Gdańska. – Jesteśmy właśnie po zakończonych warsztatach dotyczących Gdańskiej Karty Drzew. Tylko nigdy żadne drzewa w samym mieście, troska o nie, nie zastąpi tego co mamy, tego co nazywamy Zielonymi Płucami Trójmiasta – podkreślałą Aleksandra Dulkiewicz.

Z kolei Jacek Karnowski, prezydent Sopotu przypominał jak bardzo sami mieszkańcy są zaangażowani w obronę lasów.

 Z jednej strony boli nas serce, z drugiej strony niszczą̨ nam się̨ płuca. Zabiera się̨ nam świeże powietrze (…)  Mamy to szczęście, że mamy część lasu komunalnego. On wygląda zupełnie inaczej niż ten las chroniony rzekomo przez Lasy Państwowe. (…) Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, zdrowia na pieniądze się nie da przeliczyć. Bardzo mnie cieszy inicjatywa naszych przyjaciół z ruchów zielonych a z drugiej strony naszych radnych z Sopotu. Cieszy to, że będziemy dbać o ten las razem z Gdańskiem, razem z Gdynią. Bardzo ciesz również inicjatywa powołania rezerwatu w Sopocie – mówił Jacek Karnowski, który kandyduje obecnie do Sejmu.

Sopot jest najbliżej zwiększania prawnej ochrony swoich zasobów leśnych.

– Jedynym sposobem na to aby ochronić ten nasz las, ponieważ funkcjonuje w nim dokument nie zaskarżalny jakim jest Plan Urządzenia Lasu, może być utworzenie rezerwatu. Dziękuję bardzo prezydentowi i za zaangażowanie i za podjęcie tego trudu jakim są konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Rezerwatu „Lasy Sopockie” w naszym mieście – mówiła Aleksandra Gosk, radna miasta Sopotu. – Te konsultacje faktycznie spotkały się z bardzo dużym odzewem społecznym. Zorganizowaliśmy liczne spotkania, na których wybrzmiało jednoznacznie, że chcemy inaczej użytkować nasz las, chcemy żeby TPK był wyłączony z wycinek gospodarczych, żeby te tereny zostały oddane na funkcje społeczne przyrodnicze. Stworzyliśmy do tego specjalistyczną dokumentację gdzie eksperci stwierdzają jednoznacznie że walor przyrodniczy tego terenu jest ogromny.

mat. Koalicja Las Jest Nasz

Zatrzymać wycinkę już dziś!

Zdaniem Zielonych oraz aktywistów z Koalicji „Las jest nasz” niezależnie od przyszłych form ochrony lasu, wycinek należy zaprzestać już dziś.

– Wkrótce złożymy petycję do decydentów z Nadleśnictwa Gdańsk. Liczymy, ze się̨ opamiętają̨, a jeśli nie, jesteśmy gotowi na dalszą walkę̨ w obronie lasów. Traktujemy to jako nasz obowiązek. Nie możemy przyszłych pokoleń pozbawić lasów – podkreślał Marek Wereszko, kandydat Zielonych na posła na gdańskiej liście Koalicji Obywatelskiej.

Odpowiedź lesników

7 października Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku wydała oświadczenie w związku z konferencją prasową o której piszemy powyżej.

W dniu 5 października 2023 r. Prezydenci miast Sopotu i Gdańska, Jacek Karnowski i Aleksandra Dulkiewicz na briefingu prasowym przez siedzibą RDLP w Gdańsku protestowali przeciwko gospodarce leśnej prowadzonej w Lasach Państwowych położonych wokół Trójmiasta, dla których w roku 2015 plan prowadzenia tejże gospodarki zatwierdził rząd koalicji PO-PSL.

Tymczasem włodarze wymienionych miast zaplanowali i realizują wylesienia gruntów na terenie zarządzanych przez siebie miast, tj.: Sopot – 24 ha, a Gdańsk – 80 ha z przeznaczeniem na cele inne niż las. Takie działanie w przestrzeni miejskiej nie jest problematyczne, natomiast gospodarka leśna prowadzona od ponad 100 lat na racjonalnych podstawach przyrodniczych, gwarantująca trwałość lasów! (m.in. wprowadzanie gatunków odpornych na suszę, inicjowanie młodego – silnego pokolenia lasu, troska o jego stan sanitarny), stanowi problem. Już wkrótce, tj. po wyborach, na powierzchni ok. 3000 m2 w pobliżu Opery leśnej, rozpocznie się likwidacja lasu komunalnego w Sopocie – obok projektowanego w trosce o środowisko rezerwatu przyrody.

Przypominamy, że praca leśników w lasach Trójmiasta przygotowuje te ekosystemy do nadchodzących zmian klimatycznych praca leśników w lasach Trójmiasta przygotowuje te ekosystemy do nadchodzących zmian klimatycznych. Wyłącznie Lasy Państwowe dbają o powiększanie obszarów leśnych własności Skarbu Państwa. Tylko w ostatnich latach, mimo utraty około 200 ha powierzchni leśnych na ważne cele infrastrukturalne służące całemu społeczeństwu (trasa S6, inne drogi publiczne, przekop Mierzei, itp.), powierzchnia leśna w zarządzie nadleśnictw RDLP Gdańsk zwiększyła się. LP wykupiły z rąk prywatnych ponad 1000 ha lasów oraz gruntów do zalesienia. Jedynie państwowa własność lasów stanowi gwarancję, iż nie zostaną one wycięte pod działalność komercyjną, a w szczególności deweloperską, itp.

Poniżej pełna treść petycji do Nadleśnictwa Gdańsk.

Ts

Petycja 

Szanowna Pani Nadleśniczy 

Działając w interesie publicznym, w związku z opublikowanymi na stronie www  Nadleśnictwa Gdańsk planami zabiegów gospodarczych na terenie Nadleśnictwa  Gdańsk na rok 2023, jak również w związku z trwającymi pracami nad planami  zabiegów gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk na rok 2024, wnosimy o: 

1. odstąpienie od przeprowadzenia zabiegów zaplanowanych na 3 i 4 kwartał  bieżącego roku w Leśnictwie Renuszewo w wydzieleniach: 

a) 101d (rębnia IIa) 

b) 92k (rębnia IVd) 

c) 96d (rębnia IVd) 

d) 96g (rębnia IVd) 

e) 97f (rębnia IVd) 

f) 103c (rębnia IVd) 

g) 103j (rębnia IVd) 

h) 96h (trzebież późna) 

i) 103j (trzebież późna) 

j) 103i (trzebież późna) 

k) 97b (trzebież wczesna) 

l) 92d (trzebież późna) 

m)92g (trzebież późna) 

i ograniczenie prowadzonych w tych wydzieleniach zabiegów wyłącznie do  zabiegów sanitarnych uzasadnionych stanem drzewa stwarzającym rzeczywiste,  bezpośrednie zagrożenie dla osób poruszających się po istniejących ścieżkach i  szlakach,

2. odstąpienie od przeprowadzenia zabiegów zaplanowanych na 3 i 4 kwartał  bieżącego roku w Leśnictwie Matemblewo w wydzieleniach: 

a) 118c (rębnia IVd) 

b) 118b (trzebież późna) 

c) 113b (trzebież późna) 

i ograniczenie prowadzonych w tych wydzieleniach zabiegów wyłącznie do  zabiegów sanitarnych uzasadnionych stanem drzewa stwarzającym rzeczywiste,  bezpośrednie zagrożenie dla osób poruszających się po istniejących ścieżkach i  szlakach, 

3. odstąpienie od przeprowadzenia zabiegów rębnych zaplanowanych na 1 i 2 kwartał  bieżącego roku w Leśnictwie Renuszewo w wydzieleniach wskazanych w piśmie z  dnia 25 kwietnia 2023 roku (ZG.0172.17.2023) jako lasy o intensywnej funkcji  społecznej – o ile te zabiegi rębne nie zostały jeszcze wykonane, i ograniczenie  prowadzonych w tych wydzieleniach zabiegów wyłącznie do zabiegów sanitarnych  uzasadnionych stanem drzewa stwarzającym rzeczywiste, bezpośrednie  zagrożenie dla osób poruszających się po istniejących ścieżkach i szlakach, 

4. odstąpienie od przeprowadzenia zabiegów rębnych zaplanowanych na 1 i 2 kwartał  bieżącego roku w Leśnictwie Matemblewo w wydzieleniach objętych granicami  proponowanego rezerwatu Lasy Oliwskie (przedstawionego w Planie Ochrony dla  Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego) oraz w wydzieleniach wskazanych w piśmie  z dnia 25 kwietnia 2023 roku (ZG.0172.17.2023) jako lasy o intensywnej funkcji  społecznej – o ile te zabiegi rębne nie zostały jeszcze wykonane, i ograniczenie  prowadzonych w tych wydzieleniach zabiegów wyłącznie do zabiegów sanitarnych  uzasadnionych stanem drzewa stwarzającym rzeczywiste, bezpośrednie  zagrożenie dla osób poruszających się po istniejących ścieżkach i szlakach, 

5. ograniczenie zabiegów gospodarczych planowanych na rok 2024 w Leśnictwie  Renuszewo – w wydzieleniach wskazanych w piśmie z dnia 25 kwietnia 2023 roku  (ZG.0172.17.2023) jako lasy o intensywnej funkcji społecznej, wyłącznie do  zabiegów sanitarnych uzasadnionych stanem drzewa stwarzającym rzeczywiste,  bezpośrednie zagrożenie dla osób poruszających się po istniejących ścieżkach i  szlakach, 

6. ograniczenie zabiegów gospodarczych planowanych na rok 2024 w Leśnictwie  Matemblewo – w wydzieleniach wskazanych w piśmie z dnia 25 kwietnia 2023 roku  (ZG.0172.17.2023) jako lasy o intensywnej funkcji społecznej, wyłącznie do  zabiegów sanitarnych uzasadnionych stanem drzewa stwarzającym rzeczywiste,  bezpośrednie zagrożenie dla osób poruszających się po istniejących ścieżkach i  szlakach, 

7. pozostawienie martwego drewna oraz drzew usuniętych – we wskazanych wyżej  wydzieleniach – w ramach zabiegów sanitarnych w lesie  

Uzasadnienie 

Znaczącą część zieleni Miasta Gdańska stanowią lasy Trójmiejskiego Parku  Krajobrazowego stąd też wynika zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców  miasta sprawami Parku. W związku powyższym – szczególnie w ostatnich latach – obserwować można narastający sprzeciw wobec sposobu prowadzenia gospodarki  leśnej na tym terenie. Dotyczy on przede wszystkim powtarzających się wycinek  starodrzewu oraz dewastacji dróg leśnych. Lasy TPK stanowią przede wszystkim  „płuca” miasta, a jednocześnie najcenniejszą część przyrody nie tylko Gdańska, ale także aglomeracji Trójmiasta. Kluczowe jest również znaczenie ochronne i retencyjne,  szczególnie w obliczu suszy i postępujących zmian klimatycznych, z którymi coraz  bardziej się zmagamy. Dlatego też gospodarka leśna powinna być w pełni  dostosowana do takiej roli. Niestety w aktualnie obowiązującym planie urządzenia lasu  wiek rębności został określony na 120 -130 lat, co stanowi mniej niż połowę wieku  dojrzałości dla wyrębu okazałych buków czy dębów. Dlatego chcąc zachować  drzewostan w obecnym kształcie wycinki, należy zaprzestać wyrębu i ograniczyć do  minimum np. ze względów bezpieczeństwa, a las objąć wzmożoną ochroną,  pozostawiając dotychczasowe funkcje społeczne. 

Odpowiadając na powyższe potrzeby, w sporządzonym dla Trójmiejskiego Parku  Krajobrazowego planie ochrony zaproponowano utworzenie na terenie TPK, w  granicach Leśnictwa Matemblewo, rezerwatu krajobrazowego lub leśnego „Lasy  Oliwskie” o powierzchni ok. 400 ha. Celem i przedmiotem ochrony tegoż rezerwatu  mają być między innymi wyjątkowe walory przyrodnicze strefy krawędziowej  Pojezierza Kaszubskiego wraz z zachowanym starodrzewem leśnym. Zgodnie z  założeniami planu, rezerwat miałby pozostać dostępny dla ruchu turystycznego po  istniejących szlakach i ścieżkach, spełniając tym samym społeczną funkcję lasów.  Niestety, działania Wojewody Pomorskiego, podejmowane wbrew społeczeństwu i  utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, jak również prawne  uwarunkowania tworzenia rezerwatów sprawiają, że faktycznie objęcie tej części  Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ochroną rezerwatową będzie znacząco  opóźnione. Tymczasem kontynuacja zabiegów gospodarczych – w niezmienionej  formie – czy to w ramach obecnego czy też przyszłego planu urządzenia lasu,  skutkować będzie stopniową utratą przez wyżej wskazany obszar walorów, które  powinny być chronione. W związku z powyższym, uwzględniając istotny i słuszny  interes społeczny Nadleśnictwo Gdańsk winno podjąć działania mające na celu  zachowanie chronionych wartości do czasu utworzenia rezerwatu. 

Niezależenie od kwestii utworzenia rezerwatu Lasy Oliwskie, niezbędne jest  niezwłoczne podjęcie działań służących faktycznej realizacji Zarządzenia nr 58  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie  wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji  społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” – w szczególności na  terenach, które z perspektywy mieszkańców Gdańska są kluczowe nie tylko w  kontekście funkcji społecznych, lecz również w kontekście funkcji klimatotwórczych,  retencyjnych, glebochronnych i przyrodniczych – czyli terenów Leśnictwa Renuszewo  i Leśnictwa Matemblewo. Wprowadzenie na tych terenach zgodnych z oczekiwaniem  społecznym ograniczeń w prowadzeniu gospodarki leśnej nie może czekać do czasu  stworzenia, uzgodnienia i wejścia w życie nowego planu urządzenia lasu. Każdy  kolejny rok prowadzenia dotychczasowej gospodarki leśnej pozbawia te tereny  walorów, które są istotne z punktu widzenia mieszkańców Gdańska, przyrody, oraz z  punktu widzenia celów, jakie miały zostać osiągnięte poprzez wyznaczanie lasów o  zwiększonej funkcji społecznej. W związku z powyższym Nadleśnictwo Gdańsk winno  już teraz podjąć działania mające na celu faktyczną, i zgodną z oczekiwaniami  społeczeństwa zmianę formy prowadzenia gospodarki leśnej na terenach wskazanych  jako lasy pełniące intensywną funkcję społeczną. 

Najbardziej charakterystycznym przykładem wydzielenia, w którym planowane zabiegi  gospodarcze rażąco odbiegają od wniosków płynących z zarządzenia nr 58, 

oczekiwań społecznych i wyzwań związanych z kryzysem bioróżnorodności, kryzysem  klimatycznym i strukturalną suszą jest wydzielenie 101d w Leśnictwie Renuszewo,  położone na tzw. Górze Schwabego, w centralnym punkcie Doliny Radości – jednego  z najbardziej popularnych i wartościowych miejsc rekreacyjno-spacerowych dla  mieszkańców Gdańska, zachowującego mimo to olbrzymie walory przyrodnicze – choćby w zakresie ornitofauny, entomofauny i mykoflory. W wydzieleniu tym,  porośniętym dojrzałym, zdrowym, 170 letnim drzewostanem bukowym i sosnowym,  zaplanowano wycinkę 50% dojrzałych drzew na całej powierzchni w ramach rębni  częściowej wielkopowierzchniowej IIa – mimo, że według zapewnień Nadleśnictwa  Gdańsk, złożonych na spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2023 roku, na terenie  Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego rębnia IIa nie miała być stosowana. Jakkolwiek  zaplanowane na ten rok zabiegi miałyby być dopiero drugim wejściem na powierzchnię  manipulacyjną uważamy, że – wobec składanych deklaracji, założeń zarządzenia nr  58, wymogów społecznych i przyrodniczych, niezbędna jest natychmiastowa  rezygnacja z zabiegów zaplanowanych na bieżący rok w wydzieleniu 101a i  niekontynuowanie ich zarówno w obecnym jak i w kolejnym planie urządzenia lasu.  Przeprowadzenie zabiegów zaplanowanych na obecny rok, lub ich realizacja w roku  przyszłym mogłaby bowiem stanowić uzasadnienie dla kontynuacji rębni IIa w  wydzieleniu 101a w okresie następnych 10 lat objętych kolejnym planem urządzenia  lasu. W związku z tym wnosimy o podjęcie przez Nadleśnictwo Gdańsk decyzji  chroniących wydzielenie 101a – poprzez: a) niezwłoczne ograniczenie prowadzonych  na nim zabiegów do zabiegów związanych z rzeczywistym, bezpośrednim  zagrożeniem dla osób poruszających się po istniejących ścieżkach i szlakach, b)  wyznaczenie na nim lasu o intensywnej funkcji społecznej oraz c) objęcie go  drzewostanem referencyjnym.  

Niezależnie od powyższego, kierując się troską o zapewnienie najwyższego  możliwego poziomy naturalnej – i tym samym najskuteczniejszej – retencji wodnej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – wnosimy również o:

 • pozostawienie w lesie całego martwego drewna jak również wszystkich drzew  

usuniętych w ramach zabiegów sanitarnych uzasadnionych stanem drzewa  stwarzającym rzeczywiste, bezpośrednie zagrożenie dla osób poruszających się po  istniejących ścieżkach i szlakach, 

• ograniczenie zabiegów sanitarnych do usuwania wyłącznie tych drzew, których stan  stwarza rzeczywiste, bezpośrednie zagrożenie dla osób poruszających się po  istniejących ścieżkach i szlakach, 

• poprzedzanie zabiegów sanitarnych, o których mowa powyżej, analizą  dendrologiczną wykonaną przez niezależnych ekspertów, udostępnioną do wglądu  publicznego. 

Ostatnia edycja: 8 października, 2023 o 12:35