Reklama

Wniosek o warunkowe umorzenie sprawy oświadczeń majątkowych Pawła Adamowicza

Warunkowe umorzenie sprawy na dwa lata i kara 40 tys. zł – to wnioski Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, która zakończyła w sprawie oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska. To była nieświadoma pomyłka – zapewnia Paweł Adamowicz.

Paweł Adamowicz             fot. Tomasz Strug

Przypomnijmy: w marcu Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu postawiła prezydentowi Gdańska sześć zarzutów w śledztwie dotyczącym jego oświadczeń majątkowych. Sprawa dotyczyła podania nieprawdziwych danych złożonych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010 -12 w zakresie posiadanych zasobów pieniężnych oraz ilości mieszkań. Śledztwo toczyło się w tej sprawie od października 2013 roku.

Informacja Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu:

W dniu 17 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ Wydział X Karny skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Pawłowi A. na okres 2 lat próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenia od w/w świadczenia pieniężnego w wysokości 40.000 zł  na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określając obowiązek jego uiszczenia w terminie 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Wnioskiem objęto 5 zarzutów o czyny określone w art. 233 § 1 i 6 kk,  czyny te dotyczą okresu  od 27 kwietnia 2010 r. do 27 kwietnia 2012 r.

Paweł A. będąc z tytułu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Gdańska zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia majątkowego, złożył fałszywe oświadczenia majątkowe podając w nich nieprawdziwe dane, które dotyczyły wysokości posiadanych przez niego środków pieniężnych oraz nie wykazał posiadanych nieruchomości.

Nadto w toku prowadzonego śledztwa prokurator  postanowieniem z dnia 10 grudnia 2015 roku umorzył w części śledztwo w następujących wątkach:

– w sprawie złożenia w okresie od 2007 do 2009 roku fałszywych oświadczeń majątkowych przez osobę pełniącą funkcje publiczną – tj. o przestępstwa z art. 233 § 1 i 6 kk – wobec stwierdzenia przedawnienia karalności czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt. 6 kpk),

– udzielenia i przyjęcia w związku z pełniona funkcją publiczną korzyści majątkowej znacznej wartości, , poprzez nabycie wspólnie z członkami najbliższej rodziny, po preferencyjnie ustalonych cenach,  lokali mieszkalnych wraz przynależnościami i dwóch miejsc postojowych w zamian za przychylność wobec firmy developerskiej budującej w Gdańsku kompleks mieszkalno-użytkowy w którym zostały nabyte w/w lokale, w zamian za przychylność w procesie decyzyjnym i wydanie korzystnych decyzji administracyjnych dotyczących działalności firmy developerskiej – tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 i 5 kk  i  art. 229 § 1 i 4 kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt. 1 kpk);

– w sprawie nieujawnienia w latach 2006-2011 w Gdańsku właściwemu organowi podatkowemu, przedmiotu opodatkowania w postaci dochodów pozyskanych w okresie od dnia 22 lutego 2006 r. do dnia 12 grudnia 2011 r. –  tj. o przestępstwo z art. 54 § 1 kks – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

OŚWIADCZENIE PAWŁA ADAMOWICZA

PREZYDENTA MISATA GDAŃSKA

Moje zobowiązanie wobec Gdańszczan, którzy w zeszłorocznych wyborach ponownie mi zaufali i powierzyli dalsze prowadzenie spraw naszego miasta wymaga, bym poinformował ich, że Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenia sprawy związanej z nieprecyzyjnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Chodzi o artykuł 233 § 1 i 6 kk. Czyli pomyłek w oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2010-2012.

Jak wielokrotnie mówiłem, pomyliłem się, a później powieliłem błąd w paru kolejnych oświadczeniach. Pomyłka miała charakter mechaniczny i popełniłem ją nieświadomie. Gdy zorientowałem się o pomyłce błąd sam skorygowałem i w kolejnych oświadczeniach podawałem już uzupełniony stan majątkowy.

Jak wiadomo nie tylko ja miałem problemy z dokładnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Kwestię tych oświadczeń reguluje ponad dwadzieścia różnych aktów prawnych, a wzorów oświadczeń jest ponad dziesięć. Co oczywiście nie jest wytłumaczeniem mojej pomyłki.

W związku z tym, że nie chciałbym być podejrzewany o to, że próbuję wpływać na rozstrzygnięcie niezawisłego sądu aż do podjęcia przez sąd rozstrzygnięcia w tej sprawie nie będę udzielał publicznych wyjaśnień w tej sprawie. Nie będę też sprawy komentował, chyba że zajdą nowe istotne okoliczności. Jestem przekonany, że Państwo to rozumiecie i moje intencje uszanujecie.

Pw

Paweł Adamowicz nie poda się do dymisji

Warunkowe umorzenie sprawy na dwa lata i kara 40 tys. zł - to wnioski Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, która zakończyła w sprawie oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska. To była nieświadoma pomyłka - zapewnia Paweł Adamowicz.

Paweł Adamowicz             fot. Tomasz Strug

Przypomnijmy: w marcu Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu postawiła prezydentowi Gdańska sześć zarzutów w śledztwie dotyczącym jego oświadczeń majątkowych. Sprawa dotyczyła podania nieprawdziwych danych złożonych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010 -12 w zakresie posiadanych zasobów pieniężnych oraz ilości mieszkań. Śledztwo toczyło się w tej sprawie od października 2013 roku.

Informacja Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu:

W dniu 17 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział X Karny skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Pawłowi A. na okres 2 lat próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenia od w/w świadczenia pieniężnego w wysokości 40.000 zł  na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określając obowiązek jego uiszczenia w terminie 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Wnioskiem objęto 5 zarzutów o czyny określone w art. 233 § 1 i 6 kk,  czyny te dotyczą okresu  od 27 kwietnia 2010 r. do 27 kwietnia 2012 r.

Paweł A. będąc z tytułu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Gdańska zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia majątkowego, złożył fałszywe oświadczenia majątkowe podając w nich nieprawdziwe dane, które dotyczyły wysokości posiadanych przez niego środków pieniężnych oraz nie wykazał posiadanych nieruchomości.

Nadto w toku prowadzonego śledztwa prokurator  postanowieniem z dnia 10 grudnia 2015 roku umorzył w części śledztwo w następujących wątkach:

- w sprawie złożenia w okresie od 2007 do 2009 roku fałszywych oświadczeń majątkowych przez osobę pełniącą funkcje publiczną - tj. o przestępstwa z art. 233 § 1 i 6 kk - wobec stwierdzenia przedawnienia karalności czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt. 6 kpk),

- udzielenia i przyjęcia w związku z pełniona funkcją publiczną korzyści majątkowej znacznej wartości, , poprzez nabycie wspólnie z członkami najbliższej rodziny, po preferencyjnie ustalonych cenach,  lokali mieszkalnych wraz przynależnościami i dwóch miejsc postojowych w zamian za przychylność wobec firmy developerskiej budującej w Gdańsku kompleks mieszkalno-użytkowy w którym zostały nabyte w/w lokale, w zamian za przychylność w procesie decyzyjnym i wydanie korzystnych decyzji administracyjnych dotyczących działalności firmy developerskiej - tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 i 5 kk  i  art. 229 § 1 i 4 kk - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt. 1 kpk);

- w sprawie nieujawnienia w latach 2006-2011 w Gdańsku właściwemu organowi podatkowemu, przedmiotu opodatkowania w postaci dochodów pozyskanych w okresie od dnia 22 lutego 2006 r. do dnia 12 grudnia 2011 r. -  tj. o przestępstwo z art. 54 § 1 kks - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

OŚWIADCZENIE PAWŁA ADAMOWICZA

PREZYDENTA MISATA GDAŃSKA

Moje zobowiązanie wobec Gdańszczan, którzy w zeszłorocznych wyborach ponownie mi zaufali i powierzyli dalsze prowadzenie spraw naszego miasta wymaga, bym poinformował ich, że Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenia sprawy związanej z nieprecyzyjnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Chodzi o artykuł 233 § 1 i 6 kk. Czyli pomyłek w oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2010-2012.

Jak wielokrotnie mówiłem, pomyliłem się, a później powieliłem błąd w paru kolejnych oświadczeniach. Pomyłka miała charakter mechaniczny i popełniłem ją nieświadomie. Gdy zorientowałem się o pomyłce błąd sam skorygowałem i w kolejnych oświadczeniach podawałem już uzupełniony stan majątkowy.

Jak wiadomo nie tylko ja miałem problemy z dokładnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Kwestię tych oświadczeń reguluje ponad dwadzieścia różnych aktów prawnych, a wzorów oświadczeń jest ponad dziesięć. Co oczywiście nie jest wytłumaczeniem mojej pomyłki.

W związku z tym, że nie chciałbym być podejrzewany o to, że próbuję wpływać na rozstrzygnięcie niezawisłego sądu aż do podjęcia przez sąd rozstrzygnięcia w tej sprawie nie będę udzielał publicznych wyjaśnień w tej sprawie. Nie będę też sprawy komentował, chyba że zajdą nowe istotne okoliczności. Jestem przekonany, że Państwo to rozumiecie i moje intencje uszanujecie.

Pw

Paweł Adamowicz nie poda się do dymisji

|

Warunkowe umorzenie sprawy na dwa lata i kara 40 tys. zł - to wnioski Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, która zakończyła w sprawie oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska. To była nieświadoma pomyłka - zapewnia Paweł Adamowicz.

Paweł Adamowicz             fot. Tomasz Strug

Przypomnijmy: w marcu Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu postawiła prezydentowi Gdańska sześć zarzutów w śledztwie dotyczącym jego oświadczeń majątkowych. Sprawa dotyczyła podania nieprawdziwych danych złożonych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010 -12 w zakresie posiadanych zasobów pieniężnych oraz ilości mieszkań. Śledztwo toczyło się w tej sprawie od października 2013 roku.

Informacja Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu:

W dniu 17 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział X Karny skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Pawłowi A. na okres 2 lat próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenia od w/w świadczenia pieniężnego w wysokości 40.000 zł  na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określając obowiązek jego uiszczenia w terminie 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Wnioskiem objęto 5 zarzutów o czyny określone w art. 233 § 1 i 6 kk,  czyny te dotyczą okresu  od 27 kwietnia 2010 r. do 27 kwietnia 2012 r.

Paweł A. będąc z tytułu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Gdańska zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia majątkowego, złożył fałszywe oświadczenia majątkowe podając w nich nieprawdziwe dane, które dotyczyły wysokości posiadanych przez niego środków pieniężnych oraz nie wykazał posiadanych nieruchomości.

Nadto w toku prowadzonego śledztwa prokurator  postanowieniem z dnia 10 grudnia 2015 roku umorzył w części śledztwo w następujących wątkach:

- w sprawie złożenia w okresie od 2007 do 2009 roku fałszywych oświadczeń majątkowych przez osobę pełniącą funkcje publiczną - tj. o przestępstwa z art. 233 § 1 i 6 kk - wobec stwierdzenia przedawnienia karalności czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt. 6 kpk),

- udzielenia i przyjęcia w związku z pełniona funkcją publiczną korzyści majątkowej znacznej wartości, , poprzez nabycie wspólnie z członkami najbliższej rodziny, po preferencyjnie ustalonych cenach,  lokali mieszkalnych wraz przynależnościami i dwóch miejsc postojowych w zamian za przychylność wobec firmy developerskiej budującej w Gdańsku kompleks mieszkalno-użytkowy w którym zostały nabyte w/w lokale, w zamian za przychylność w procesie decyzyjnym i wydanie korzystnych decyzji administracyjnych dotyczących działalności firmy developerskiej - tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 i 5 kk  i  art. 229 § 1 i 4 kk - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt. 1 kpk);

- w sprawie nieujawnienia w latach 2006-2011 w Gdańsku właściwemu organowi podatkowemu, przedmiotu opodatkowania w postaci dochodów pozyskanych w okresie od dnia 22 lutego 2006 r. do dnia 12 grudnia 2011 r. -  tj. o przestępstwo z art. 54 § 1 kks - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

OŚWIADCZENIE PAWŁA ADAMOWICZA

PREZYDENTA MISATA GDAŃSKA

Moje zobowiązanie wobec Gdańszczan, którzy w zeszłorocznych wyborach ponownie mi zaufali i powierzyli dalsze prowadzenie spraw naszego miasta wymaga, bym poinformował ich, że Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenia sprawy związanej z nieprecyzyjnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Chodzi o artykuł 233 § 1 i 6 kk. Czyli pomyłek w oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2010-2012.

Jak wielokrotnie mówiłem, pomyliłem się, a później powieliłem błąd w paru kolejnych oświadczeniach. Pomyłka miała charakter mechaniczny i popełniłem ją nieświadomie. Gdy zorientowałem się o pomyłce błąd sam skorygowałem i w kolejnych oświadczeniach podawałem już uzupełniony stan majątkowy.

Jak wiadomo nie tylko ja miałem problemy z dokładnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Kwestię tych oświadczeń reguluje ponad dwadzieścia różnych aktów prawnych, a wzorów oświadczeń jest ponad dziesięć. Co oczywiście nie jest wytłumaczeniem mojej pomyłki.

W związku z tym, że nie chciałbym być podejrzewany o to, że próbuję wpływać na rozstrzygnięcie niezawisłego sądu aż do podjęcia przez sąd rozstrzygnięcia w tej sprawie nie będę udzielał publicznych wyjaśnień w tej sprawie. Nie będę też sprawy komentował, chyba że zajdą nowe istotne okoliczności. Jestem przekonany, że Państwo to rozumiecie i moje intencje uszanujecie.

Pw

Paweł Adamowicz nie poda się do dymisji

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Warunkowe umorzenie sprawy na dwa lata i kara 40 tys. zł – to wnioski Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, która zakończyła w sprawie oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska. To była nieświadoma pomyłka – zapewnia Paweł Adamowicz.

Paweł Adamowicz             fot. Tomasz Strug

Przypomnijmy: w marcu Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu postawiła prezydentowi Gdańska sześć zarzutów w śledztwie dotyczącym jego oświadczeń majątkowych. Sprawa dotyczyła podania nieprawdziwych danych złożonych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010 -12 w zakresie posiadanych zasobów pieniężnych oraz ilości mieszkań. Śledztwo toczyło się w tej sprawie od października 2013 roku.

Informacja Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu:

W dniu 17 grudnia 2015 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ Wydział X Karny skierowany został przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko Pawłowi A. na okres 2 lat próby od uprawomocnienia się orzeczenia oraz zasądzenia od w/w świadczenia pieniężnego w wysokości 40.000 zł  na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określając obowiązek jego uiszczenia w terminie 4 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Wnioskiem objęto 5 zarzutów o czyny określone w art. 233 § 1 i 6 kk,  czyny te dotyczą okresu  od 27 kwietnia 2010 r. do 27 kwietnia 2012 r.

Paweł A. będąc z tytułu pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Gdańska zobowiązanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia majątkowego, złożył fałszywe oświadczenia majątkowe podając w nich nieprawdziwe dane, które dotyczyły wysokości posiadanych przez niego środków pieniężnych oraz nie wykazał posiadanych nieruchomości.

Nadto w toku prowadzonego śledztwa prokurator  postanowieniem z dnia 10 grudnia 2015 roku umorzył w części śledztwo w następujących wątkach:

– w sprawie złożenia w okresie od 2007 do 2009 roku fałszywych oświadczeń majątkowych przez osobę pełniącą funkcje publiczną – tj. o przestępstwa z art. 233 § 1 i 6 kk – wobec stwierdzenia przedawnienia karalności czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt. 6 kpk),

– udzielenia i przyjęcia w związku z pełniona funkcją publiczną korzyści majątkowej znacznej wartości, , poprzez nabycie wspólnie z członkami najbliższej rodziny, po preferencyjnie ustalonych cenach,  lokali mieszkalnych wraz przynależnościami i dwóch miejsc postojowych w zamian za przychylność wobec firmy developerskiej budującej w Gdańsku kompleks mieszkalno-użytkowy w którym zostały nabyte w/w lokale, w zamian za przychylność w procesie decyzyjnym i wydanie korzystnych decyzji administracyjnych dotyczących działalności firmy developerskiej – tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 i 5 kk  i  art. 229 § 1 i 4 kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (art. 17 § 1 pkt. 1 kpk);

– w sprawie nieujawnienia w latach 2006-2011 w Gdańsku właściwemu organowi podatkowemu, przedmiotu opodatkowania w postaci dochodów pozyskanych w okresie od dnia 22 lutego 2006 r. do dnia 12 grudnia 2011 r. –  tj. o przestępstwo z art. 54 § 1 kks – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

OŚWIADCZENIE PAWŁA ADAMOWICZA

PREZYDENTA MISATA GDAŃSKA

Moje zobowiązanie wobec Gdańszczan, którzy w zeszłorocznych wyborach ponownie mi zaufali i powierzyli dalsze prowadzenie spraw naszego miasta wymaga, bym poinformował ich, że Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenia sprawy związanej z nieprecyzyjnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Chodzi o artykuł 233 § 1 i 6 kk. Czyli pomyłek w oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2010-2012.

Jak wielokrotnie mówiłem, pomyliłem się, a później powieliłem błąd w paru kolejnych oświadczeniach. Pomyłka miała charakter mechaniczny i popełniłem ją nieświadomie. Gdy zorientowałem się o pomyłce błąd sam skorygowałem i w kolejnych oświadczeniach podawałem już uzupełniony stan majątkowy.

Jak wiadomo nie tylko ja miałem problemy z dokładnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Kwestię tych oświadczeń reguluje ponad dwadzieścia różnych aktów prawnych, a wzorów oświadczeń jest ponad dziesięć. Co oczywiście nie jest wytłumaczeniem mojej pomyłki.

W związku z tym, że nie chciałbym być podejrzewany o to, że próbuję wpływać na rozstrzygnięcie niezawisłego sądu aż do podjęcia przez sąd rozstrzygnięcia w tej sprawie nie będę udzielał publicznych wyjaśnień w tej sprawie. Nie będę też sprawy komentował, chyba że zajdą nowe istotne okoliczności. Jestem przekonany, że Państwo to rozumiecie i moje intencje uszanujecie.

Pw

Paweł Adamowicz nie poda się do dymisji

Ostatnia edycja: 20 września, 2021 o 08:26