Reklama

Liście wrzucamy do ?mokrych?

Dzięki reformie śmieciowej, łatwiej od tego roku pozbyć się liści opadających z drzew. Wrzucamy je do pojemników na odpady mokre lub zamawiamy dodatkowy kontener.

worki_liscie_2012

Aby pozbyć liści z przydomowych ogródków, można wrzucać je do pojemników na odpady mokre. Ponieważ w zabudowie jedno- i wielorodzinnej ilości zebranych liści znacznie się różnią, Zarząd Dróg i Zieleni sugeruje następujące rozwiązania:

1. Zabudowa jednorodzinna:

Liście należy zebrać do pojemników na odpady mokre. W przypadku zebrania większej ilości, liście należy zapakować do worków i postawić przy pojemniku na odpady mokre.

2. Zabudowa wielorodzinna:

Liście należy zbierać do worków i ustawiać je przy punktach gromadzenia odpadów. W przypadku dużej ilości ? należy złożyć firmom wywozowym zapotrzebowanie na kontener do liści. Zapotrzebowanie należy składać na 7 dni przed planowanym dniem podstawienia kontenerów. Odbiór nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.

Za załadowanie odpadów zielonych (liści) do kontenera odpowiedzialny jest właściciel punktu gromadzenia odpadów. Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że podrzucanie worków z liśćmi w miejsca dostępne publicznie, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, będzie traktowane jako zanieczyszczanie lub zaśmiecenie i  podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Kontakt do firm wywozowych:

PRSP S.A. – nbinkowska@prsp.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 333

Remondis sp. z o.o. – danuta.wysocka@remondis.pl, tel. 58 782-28-70

Pp

Dzięki reformie śmieciowej, łatwiej od tego roku pozbyć się liści opadających z drzew. Wrzucamy je do pojemników na odpady mokre lub zamawiamy dodatkowy kontener.

worki_liscie_2012

Aby pozbyć liści z przydomowych ogródków, można wrzucać je do pojemników na odpady mokre. Ponieważ w zabudowie jedno- i wielorodzinnej ilości zebranych liści znacznie się różnią, Zarząd Dróg i Zieleni sugeruje następujące rozwiązania:

1. Zabudowa jednorodzinna:

Liście należy zebrać do pojemników na odpady mokre. W przypadku zebrania większej ilości, liście należy zapakować do worków i postawić przy pojemniku na odpady mokre.

2. Zabudowa wielorodzinna:

Liście należy zbierać do worków i ustawiać je przy punktach gromadzenia odpadów. W przypadku dużej ilości ? należy złożyć firmom wywozowym zapotrzebowanie na kontener do liści. Zapotrzebowanie należy składać na 7 dni przed planowanym dniem podstawienia kontenerów. Odbiór nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.

Za załadowanie odpadów zielonych (liści) do kontenera odpowiedzialny jest właściciel punktu gromadzenia odpadów. Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że podrzucanie worków z liśćmi w miejsca dostępne publicznie, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, będzie traktowane jako zanieczyszczanie lub zaśmiecenie i  podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Kontakt do firm wywozowych:

PRSP S.A. - nbinkowska@prsp.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 333

Remondis sp. z o.o. - danuta.wysocka@remondis.pl, tel. 58 782-28-70

Pp

|

Dzięki reformie śmieciowej, łatwiej od tego roku pozbyć się liści opadających z drzew. Wrzucamy je do pojemników na odpady mokre lub zamawiamy dodatkowy kontener.

worki_liscie_2012

Aby pozbyć liści z przydomowych ogródków, można wrzucać je do pojemników na odpady mokre. Ponieważ w zabudowie jedno- i wielorodzinnej ilości zebranych liści znacznie się różnią, Zarząd Dróg i Zieleni sugeruje następujące rozwiązania:

1. Zabudowa jednorodzinna:

Liście należy zebrać do pojemników na odpady mokre. W przypadku zebrania większej ilości, liście należy zapakować do worków i postawić przy pojemniku na odpady mokre.

2. Zabudowa wielorodzinna:

Liście należy zbierać do worków i ustawiać je przy punktach gromadzenia odpadów. W przypadku dużej ilości ? należy złożyć firmom wywozowym zapotrzebowanie na kontener do liści. Zapotrzebowanie należy składać na 7 dni przed planowanym dniem podstawienia kontenerów. Odbiór nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.

Za załadowanie odpadów zielonych (liści) do kontenera odpowiedzialny jest właściciel punktu gromadzenia odpadów. Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że podrzucanie worków z liśćmi w miejsca dostępne publicznie, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, będzie traktowane jako zanieczyszczanie lub zaśmiecenie i  podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Kontakt do firm wywozowych:

PRSP S.A. - nbinkowska@prsp.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 333

Remondis sp. z o.o. - danuta.wysocka@remondis.pl, tel. 58 782-28-70

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Dzięki reformie śmieciowej, łatwiej od tego roku pozbyć się liści opadających z drzew. Wrzucamy je do pojemników na odpady mokre lub zamawiamy dodatkowy kontener.

worki_liscie_2012

Aby pozbyć liści z przydomowych ogródków, można wrzucać je do pojemników na odpady mokre. Ponieważ w zabudowie jedno- i wielorodzinnej ilości zebranych liści znacznie się różnią, Zarząd Dróg i Zieleni sugeruje następujące rozwiązania:

1. Zabudowa jednorodzinna:

Liście należy zebrać do pojemników na odpady mokre. W przypadku zebrania większej ilości, liście należy zapakować do worków i postawić przy pojemniku na odpady mokre.

2. Zabudowa wielorodzinna:

Liście należy zbierać do worków i ustawiać je przy punktach gromadzenia odpadów. W przypadku dużej ilości ? należy złożyć firmom wywozowym zapotrzebowanie na kontener do liści. Zapotrzebowanie należy składać na 7 dni przed planowanym dniem podstawienia kontenerów. Odbiór nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.

Za załadowanie odpadów zielonych (liści) do kontenera odpowiedzialny jest właściciel punktu gromadzenia odpadów. Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że podrzucanie worków z liśćmi w miejsca dostępne publicznie, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, będzie traktowane jako zanieczyszczanie lub zaśmiecenie i  podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Kontakt do firm wywozowych:

PRSP S.A. – nbinkowska@prsp.com.pl, tel. 58 309-00-00 wew. 333

Remondis sp. z o.o. – danuta.wysocka@remondis.pl, tel. 58 782-28-70

Pp