Reklama

Wszyscy na wybory – Rady Dzielnic zmieniają Gdańsk

Kilka dni temu rozesłałem do kończących kadencję zarządów dzielnic, maile z prośbą o przysłanie zestawienia najważniejszych działań, które udało im się zrealizować ? opisuje Maciej Sandecki w artykule „Rady dzielnic zmieniły Gdańsk. Idźmy wszyscy na wybory” w Gazecie Wyborczej Trójmiasto. – To co otrzymałem przeszło moje oczekiwania.

1wybory2011

Młodzi Oliwianie wybierają Radę Oliwy w komisji przy ul. Wita Stwosza – maj 2011

Apeluję do zarządów dzielnic, aby przesłane mi sprawozdania umieściły na swoich stronach internetowych, a następnie przesłały zbiorcze zestawienie swoich sukcesów do prezydenta i radnych Gdańska. Dlaczego? Bo działania, które zrealizowały rady dzielnic przez cztery lata są często niedostrzegane przez władze, media czy samych mieszkańców. Dopiero pokazanie ich w skali całego miasta robi wrażenie i obrazuje, jak na lepsze udało się zmienić Gdańsk w tym czasie, przez drobne i mało kosztowne inicjatywy ? komentuje Maciej Sandecki.

Na stronie Rady Dzielnicy Oliwa, opublikowano oliwskie zestawienie przesłane do artykułu Gazety Wyborczej:

Oliwa – I Kadencja Rady Dzielnicy:

1. TIR – y znikają z Oliwy. Zakaz przejazdu pojazdów powyżej 24 ton przez centrum dzielnicy. Kamera nagrywająca ciężarówki, które łamią zakaz. W poprzednich latach zdarzały się wypadki śmiertelne pieszych z udziałem TIR-ów w Oliwie. Domy trzeszczały w szwach.
2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym – sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych (Stary Rynek Oliwski x 2, Piastowska), progi wyspowe dla samochodów (Polanki, Piastowska, Czyżewskiego, Wita Stwosza, Opacka)
3. Wprowadzenie licznych stref ruchu „tempo 30” oraz skrzyżowań równorzędnych
4. Budowa siłowni zewnętrznych (Żeromskiego, Bobrowa) – po raz pierwszy w dzielnicy
5. Budowa placów zabaw (Husa, Wąsowicza) – to pierwsze od kilkunastu lat place zabaw w dzielnicy.
6. Oliwa dzielnicą parkową – blisko 30 ławek ustawionych na terenie całej dzielnicy (dotychczas miasto stawiało je wyłącznie w Parku Oliwskim)
7. Dość ulotek przybijanych do drzew – instalacja kilkunastu tablic na ogłoszenia i ulotki na przystankach komunikacji miejskiej
8. Kompleksowy projekt i remont pomnika Bitwy pod Oliwą (Pachołek)
9. Odtwarzanie drzewostanu przy ulicach Oliwy – planowe i w konsultacji z mieszkańcami nasadzenia nowych drzew wzdłuż ulic.
10 Przemiana śmietniska w zielony skwerek wraz z aktywizacją i integracją okolicznych mieszkańców (skrzyżowanie ul. Grottgera i Orkana) oraz (Noakowskiego i Wita Stwosza)
11. Inwestycje w Bibliotece Oliwskiej – zakup oświetlenia i nagłośnienia niezbędnego do licznych imprez kulturalnych
12. Organizacja cyklicznego już Biegu Oliwskiego oraz wsparcie finansowe bezpłatnych imprez sportowych dla młodzieży
13. Warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania z cyklu „Kawa dla Seniora”, bezpłatne porady prawne.
14. Wspieranie najuboższych mieszkańców dzielnicy
15. Przywrócenie przebiegu linii autobusowej 122 przez Oliwę.

itd.

Udało nam się także obronić Oliwę i jej centrum przed strefą płatnego parkowania. Broniliśmy przedszkola w Parku Oliwskim. Staramy się bronić nasz las przed unicestwieniem i poprowadzeniem przez „Dolinę Ewy” asfaltowej drogi z oświetleniem.

Bardzo ważne jest uczestniczenie Rady Dzielnicy w procedurze planowania przestrzennego. Lobbujemy za budową „tunelu pod Pachołkiem”, który ocali dzielnice przed rozjechaniem przez ruch tranzytowy prowadzący z północnej części miasta i Sopotu w kierunku obwodnicy.

I jeszcze wiele, wiele innych ciekawych wątków ?

Zarząd Dzielnicy Oliwa

Poznaj nazwiska kandydatów do Rady Oliwy


- Kilka dni temu rozesłałem do kończących kadencję zarządów dzielnic, maile z prośbą o przysłanie zestawienia najważniejszych działań, które udało im się zrealizować ? opisuje Maciej Sandecki w artykule "Rady dzielnic zmieniły Gdańsk. Idźmy wszyscy na wybory" w Gazecie Wyborczej Trójmiasto. - To co otrzymałem przeszło moje oczekiwania.

1wybory2011

Młodzi Oliwianie wybierają Radę Oliwy w komisji przy ul. Wita Stwosza - maj 2011

- Apeluję do zarządów dzielnic, aby przesłane mi sprawozdania umieściły na swoich stronach internetowych, a następnie przesłały zbiorcze zestawienie swoich sukcesów do prezydenta i radnych Gdańska. Dlaczego? Bo działania, które zrealizowały rady dzielnic przez cztery lata są często niedostrzegane przez władze, media czy samych mieszkańców. Dopiero pokazanie ich w skali całego miasta robi wrażenie i obrazuje, jak na lepsze udało się zmienić Gdańsk w tym czasie, przez drobne i mało kosztowne inicjatywy ? komentuje Maciej Sandecki.

Na stronie Rady Dzielnicy Oliwa, opublikowano oliwskie zestawienie przesłane do artykułu Gazety Wyborczej:

Oliwa - I Kadencja Rady Dzielnicy:

1. TIR - y znikają z Oliwy. Zakaz przejazdu pojazdów powyżej 24 ton przez centrum dzielnicy. Kamera nagrywająca ciężarówki, które łamią zakaz. W poprzednich latach zdarzały się wypadki śmiertelne pieszych z udziałem TIR-ów w Oliwie. Domy trzeszczały w szwach.
2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym - sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych (Stary Rynek Oliwski x 2, Piastowska), progi wyspowe dla samochodów (Polanki, Piastowska, Czyżewskiego, Wita Stwosza, Opacka)
3. Wprowadzenie licznych stref ruchu "tempo 30" oraz skrzyżowań równorzędnych
4. Budowa siłowni zewnętrznych (Żeromskiego, Bobrowa) - po raz pierwszy w dzielnicy
5. Budowa placów zabaw (Husa, Wąsowicza) - to pierwsze od kilkunastu lat place zabaw w dzielnicy.
6. Oliwa dzielnicą parkową - blisko 30 ławek ustawionych na terenie całej dzielnicy (dotychczas miasto stawiało je wyłącznie w Parku Oliwskim)
7. Dość ulotek przybijanych do drzew - instalacja kilkunastu tablic na ogłoszenia i ulotki na przystankach komunikacji miejskiej
8. Kompleksowy projekt i remont pomnika Bitwy pod Oliwą (Pachołek)
9. Odtwarzanie drzewostanu przy ulicach Oliwy - planowe i w konsultacji z mieszkańcami nasadzenia nowych drzew wzdłuż ulic.
10 Przemiana śmietniska w zielony skwerek wraz z aktywizacją i integracją okolicznych mieszkańców (skrzyżowanie ul. Grottgera i Orkana) oraz (Noakowskiego i Wita Stwosza)
11. Inwestycje w Bibliotece Oliwskiej - zakup oświetlenia i nagłośnienia niezbędnego do licznych imprez kulturalnych
12. Organizacja cyklicznego już Biegu Oliwskiego oraz wsparcie finansowe bezpłatnych imprez sportowych dla młodzieży
13. Warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania z cyklu "Kawa dla Seniora", bezpłatne porady prawne.
14. Wspieranie najuboższych mieszkańców dzielnicy
15. Przywrócenie przebiegu linii autobusowej 122 przez Oliwę.

itd.

Udało nam się także obronić Oliwę i jej centrum przed strefą płatnego parkowania. Broniliśmy przedszkola w Parku Oliwskim. Staramy się bronić nasz las przed unicestwieniem i poprowadzeniem przez "Dolinę Ewy" asfaltowej drogi z oświetleniem.

Bardzo ważne jest uczestniczenie Rady Dzielnicy w procedurze planowania przestrzennego. Lobbujemy za budową "tunelu pod Pachołkiem", który ocali dzielnice przed rozjechaniem przez ruch tranzytowy prowadzący z północnej części miasta i Sopotu w kierunku obwodnicy.

I jeszcze wiele, wiele innych ciekawych wątków ?

Zarząd Dzielnicy Oliwa

Poznaj nazwiska kandydatów do Rady Oliwy


|

- Kilka dni temu rozesłałem do kończących kadencję zarządów dzielnic, maile z prośbą o przysłanie zestawienia najważniejszych działań, które udało im się zrealizować ? opisuje Maciej Sandecki w artykule "Rady dzielnic zmieniły Gdańsk. Idźmy wszyscy na wybory" w Gazecie Wyborczej Trójmiasto. - To co otrzymałem przeszło moje oczekiwania.

1wybory2011

Młodzi Oliwianie wybierają Radę Oliwy w komisji przy ul. Wita Stwosza - maj 2011

- Apeluję do zarządów dzielnic, aby przesłane mi sprawozdania umieściły na swoich stronach internetowych, a następnie przesłały zbiorcze zestawienie swoich sukcesów do prezydenta i radnych Gdańska. Dlaczego? Bo działania, które zrealizowały rady dzielnic przez cztery lata są często niedostrzegane przez władze, media czy samych mieszkańców. Dopiero pokazanie ich w skali całego miasta robi wrażenie i obrazuje, jak na lepsze udało się zmienić Gdańsk w tym czasie, przez drobne i mało kosztowne inicjatywy ? komentuje Maciej Sandecki.

Na stronie Rady Dzielnicy Oliwa, opublikowano oliwskie zestawienie przesłane do artykułu Gazety Wyborczej:

Oliwa - I Kadencja Rady Dzielnicy:

1. TIR - y znikają z Oliwy. Zakaz przejazdu pojazdów powyżej 24 ton przez centrum dzielnicy. Kamera nagrywająca ciężarówki, które łamią zakaz. W poprzednich latach zdarzały się wypadki śmiertelne pieszych z udziałem TIR-ów w Oliwie. Domy trzeszczały w szwach.
2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym - sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych (Stary Rynek Oliwski x 2, Piastowska), progi wyspowe dla samochodów (Polanki, Piastowska, Czyżewskiego, Wita Stwosza, Opacka)
3. Wprowadzenie licznych stref ruchu "tempo 30" oraz skrzyżowań równorzędnych
4. Budowa siłowni zewnętrznych (Żeromskiego, Bobrowa) - po raz pierwszy w dzielnicy
5. Budowa placów zabaw (Husa, Wąsowicza) - to pierwsze od kilkunastu lat place zabaw w dzielnicy.
6. Oliwa dzielnicą parkową - blisko 30 ławek ustawionych na terenie całej dzielnicy (dotychczas miasto stawiało je wyłącznie w Parku Oliwskim)
7. Dość ulotek przybijanych do drzew - instalacja kilkunastu tablic na ogłoszenia i ulotki na przystankach komunikacji miejskiej
8. Kompleksowy projekt i remont pomnika Bitwy pod Oliwą (Pachołek)
9. Odtwarzanie drzewostanu przy ulicach Oliwy - planowe i w konsultacji z mieszkańcami nasadzenia nowych drzew wzdłuż ulic.
10 Przemiana śmietniska w zielony skwerek wraz z aktywizacją i integracją okolicznych mieszkańców (skrzyżowanie ul. Grottgera i Orkana) oraz (Noakowskiego i Wita Stwosza)
11. Inwestycje w Bibliotece Oliwskiej - zakup oświetlenia i nagłośnienia niezbędnego do licznych imprez kulturalnych
12. Organizacja cyklicznego już Biegu Oliwskiego oraz wsparcie finansowe bezpłatnych imprez sportowych dla młodzieży
13. Warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania z cyklu "Kawa dla Seniora", bezpłatne porady prawne.
14. Wspieranie najuboższych mieszkańców dzielnicy
15. Przywrócenie przebiegu linii autobusowej 122 przez Oliwę.

itd.

Udało nam się także obronić Oliwę i jej centrum przed strefą płatnego parkowania. Broniliśmy przedszkola w Parku Oliwskim. Staramy się bronić nasz las przed unicestwieniem i poprowadzeniem przez "Dolinę Ewy" asfaltowej drogi z oświetleniem.

Bardzo ważne jest uczestniczenie Rady Dzielnicy w procedurze planowania przestrzennego. Lobbujemy za budową "tunelu pod Pachołkiem", który ocali dzielnice przed rozjechaniem przez ruch tranzytowy prowadzący z północnej części miasta i Sopotu w kierunku obwodnicy.

I jeszcze wiele, wiele innych ciekawych wątków ?

Zarząd Dzielnicy Oliwa

Poznaj nazwiska kandydatów do Rady Oliwy


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Kilka dni temu rozesłałem do kończących kadencję zarządów dzielnic, maile z prośbą o przysłanie zestawienia najważniejszych działań, które udało im się zrealizować ? opisuje Maciej Sandecki w artykule „Rady dzielnic zmieniły Gdańsk. Idźmy wszyscy na wybory” w Gazecie Wyborczej Trójmiasto. – To co otrzymałem przeszło moje oczekiwania.

1wybory2011

Młodzi Oliwianie wybierają Radę Oliwy w komisji przy ul. Wita Stwosza – maj 2011

Apeluję do zarządów dzielnic, aby przesłane mi sprawozdania umieściły na swoich stronach internetowych, a następnie przesłały zbiorcze zestawienie swoich sukcesów do prezydenta i radnych Gdańska. Dlaczego? Bo działania, które zrealizowały rady dzielnic przez cztery lata są często niedostrzegane przez władze, media czy samych mieszkańców. Dopiero pokazanie ich w skali całego miasta robi wrażenie i obrazuje, jak na lepsze udało się zmienić Gdańsk w tym czasie, przez drobne i mało kosztowne inicjatywy ? komentuje Maciej Sandecki.

Na stronie Rady Dzielnicy Oliwa, opublikowano oliwskie zestawienie przesłane do artykułu Gazety Wyborczej:

Oliwa – I Kadencja Rady Dzielnicy:

1. TIR – y znikają z Oliwy. Zakaz przejazdu pojazdów powyżej 24 ton przez centrum dzielnicy. Kamera nagrywająca ciężarówki, które łamią zakaz. W poprzednich latach zdarzały się wypadki śmiertelne pieszych z udziałem TIR-ów w Oliwie. Domy trzeszczały w szwach.
2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym – sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych (Stary Rynek Oliwski x 2, Piastowska), progi wyspowe dla samochodów (Polanki, Piastowska, Czyżewskiego, Wita Stwosza, Opacka)
3. Wprowadzenie licznych stref ruchu „tempo 30” oraz skrzyżowań równorzędnych
4. Budowa siłowni zewnętrznych (Żeromskiego, Bobrowa) – po raz pierwszy w dzielnicy
5. Budowa placów zabaw (Husa, Wąsowicza) – to pierwsze od kilkunastu lat place zabaw w dzielnicy.
6. Oliwa dzielnicą parkową – blisko 30 ławek ustawionych na terenie całej dzielnicy (dotychczas miasto stawiało je wyłącznie w Parku Oliwskim)
7. Dość ulotek przybijanych do drzew – instalacja kilkunastu tablic na ogłoszenia i ulotki na przystankach komunikacji miejskiej
8. Kompleksowy projekt i remont pomnika Bitwy pod Oliwą (Pachołek)
9. Odtwarzanie drzewostanu przy ulicach Oliwy – planowe i w konsultacji z mieszkańcami nasadzenia nowych drzew wzdłuż ulic.
10 Przemiana śmietniska w zielony skwerek wraz z aktywizacją i integracją okolicznych mieszkańców (skrzyżowanie ul. Grottgera i Orkana) oraz (Noakowskiego i Wita Stwosza)
11. Inwestycje w Bibliotece Oliwskiej – zakup oświetlenia i nagłośnienia niezbędnego do licznych imprez kulturalnych
12. Organizacja cyklicznego już Biegu Oliwskiego oraz wsparcie finansowe bezpłatnych imprez sportowych dla młodzieży
13. Warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania z cyklu „Kawa dla Seniora”, bezpłatne porady prawne.
14. Wspieranie najuboższych mieszkańców dzielnicy
15. Przywrócenie przebiegu linii autobusowej 122 przez Oliwę.

itd.

Udało nam się także obronić Oliwę i jej centrum przed strefą płatnego parkowania. Broniliśmy przedszkola w Parku Oliwskim. Staramy się bronić nasz las przed unicestwieniem i poprowadzeniem przez „Dolinę Ewy” asfaltowej drogi z oświetleniem.

Bardzo ważne jest uczestniczenie Rady Dzielnicy w procedurze planowania przestrzennego. Lobbujemy za budową „tunelu pod Pachołkiem”, który ocali dzielnice przed rozjechaniem przez ruch tranzytowy prowadzący z północnej części miasta i Sopotu w kierunku obwodnicy.

I jeszcze wiele, wiele innych ciekawych wątków ?

Zarząd Dzielnicy Oliwa

Poznaj nazwiska kandydatów do Rady Oliwy