Reklama

Skąd takie stawki opłat za śmieci?

Dziś ruszyła strona internetowa oraz infolinia na temat wprowadzanej w Gdańsku reformy śmieciowej. Jednocześnie otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Mieszkańcy i radni nadal pytają – skąd takie stawki opłat za śmieci?

ZDiZ_BOK_Odpady

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska ostatecznie zapadną decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci jakie mają obowiązywać od 1 lipca. Już teraz ZDiZ uruchomił stronę internetową oraz infolinię poświęconą wyłącznie gospodarowaniem śmieciami.

Czy muszę rozwiązać  dotychczasową umowę na wywóz odpadów? Czy muszę segregować odpady? Co zrobić, jeśli  nie wszyscy  w klatce będą  segregować śmieci? Jak uniknąć podrzucania śmieci? Czy zamiast pojemnika na odpady mogę wystawiać przed dom plastikowy worek? Nie stać mnie, żeby płacić za wywóz odpadów, czy mogę liczyć na ulgi albo dofinansowanie? Na wszystkie te pytania mamy znaleźć odpowiedź na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl lub pod numerem infolinii 58 731 64 64 (czynna: pn.-pt. 9.00-17.00).

W siedzibie ZDiZ przy ul. Partyzantów 36 we Wrzeszczu otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na razie w dziale pracuje 12 osób, docelowo będzie to około 30 pracowników. 

W BOK będzie można otrzymać informacje dotyczące ?reformy śmieciowej? oraz złożyć deklarację, która posłuży do wyliczenia opłaty za odbiór odpadów. Wypełnić go będą go musieli wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości w Gdańsku. Na szczęście, deklaracje będzie można składać również drogą mailową i pocztową.

Decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci maja zapaść w czwartek na sesji Rady Miasta. Okazuje się jednak,  że nawet radni miasta maja problem z odpowiedzią na pytanie, skąd się biorą stawki za m?:  66 groszy (dla segregujących śmieci) i 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych)?

– Właściwie z każdym innym pytaniem jakoś sobie radzę i potrafię to mieszkańcom wytłumaczyć ? mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej w ZDiZ radna Małgorzata Chmiel (PO). Czy na tych stronach mieszkańcy mogą znaleźć dokładne wyliczenie, skąd się bierze taka suma a nie inna?

Mieszkańcy do tej pory płacili za własne śmieci, a za śmieci na terenach niezamieszkałych sprzątano za pieniądze bezpośrednio z budżetu gminy, czyli pośrednio też przez mieszkańców ? odpowiadał Mieczysław Kotłowski, dyrektor ZDiZ. Dodatkowo dochodzi koszt likwidacji dzikich wysypisk śmieci. To wchodzi teraz do systemu. Opłata to jest cena, która w tej chwili mieskzańcy płacą w sumie na podstawie wszystkich zawartych z wykonawcami usług. Nie więcej. Faktyczna opłatę się ustali w wyniku przeprowadzonych postępowań (przetargów) i faktycznie połączonych kosztów. Korekta tej opłaty nastąpi w roku następnym i będzie to już opłata rzeczywista ? wyjaśniał dyrektor Kotłowski.

Czy gdzieś ta specyfikacja jest? Mieszkańcy chcą wiedzieć dlaczego 66 groszy a nie 50? ? pytała dalej Małgorzata Chmiel.

– Informacje te są podane w uzasadnieniu projektu uchwały, zgodnie z którą Rada Miasta Gdańska przyjmie metode i stawki do wyliczenia opłaty  – odpowiedział Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.

Tymczasem ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza złożył Jerzy Kowalski, Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

W przesłanym również do nas piśmie czytamy: W druku 819 stanowiącym uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 20 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy, twierdzi Pan cyt.:

?Koszt całkowity systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Gdańsk szacuje się na kwotę 82 800 000 zł rocznie. Na koszt ten składa się: transport, zagospodarowanie i utylizacja odpadów, oraz koszty zarządzania systemem tj.: wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.?

Wnoszę o precyzyjne opisanie poszczególnych składników ?kosztów systemu gospodarowania odpadami? z rozbiciem na poszczególne wymienione powyżej  pozycje z podaniem kwot składających się na całkowitą kwotę 82 800 000 zł.

Jednocześnie wzywam do wykreślenia z porządku obrad w dniu 28 lutego 2013 r  ww. uchwały i innych z nią związanych uchwał, gdyż brak  jest uzasadnienia do uchwały opartego na rzetelnej analizie kosztów. Niepoważna beletrystyka stanowiąca uzasadnienie do projektu uchwały, druk 819, nie może być podstawą do wyłudzania nadmiernych opłat od mieszkańców Gdańska. Konieczne jest ustalenia faktycznych kosztów gospodarowania odpadami na podstawie weryfikowalnych i rzeczywistych danych – pisze Jerzy Kowalski, który na poprzednie wnioski odpowiedzi nie otrzymał.

Na najbliższej sesji radni PIS chcieliby głosować własną uchwałę w tej sprawie. Złożyli już jej projekt. Uchwała klubu PIS zakłada system osobowy i stawki opłat: 12,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (11 złotych w przypadku śmieci posegregowanych).

Obecnie trwa przetarg na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych. Miasto zostało podzielone na 6 okręgów. Zainteresowanych ich obsługą jest wiele firm, w tym również z zagranicy.

Prawdopodobnie właściciele i zarządcy budynków nie będę musieli kupować pojemników na śmieci. Obowiązek ich dostarczenia przejmie miasto Gdańsk na podstawie uchwały Rady Miasta, która ma zostać podjęta 28 lutego.

ZDiZ przypomina, że obecnie  najważniejszą dla  wszystkich  mieszkańców  oraz firm w  Gdańsku sprawą jest jak najszybsze, skuteczne rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów (firmą prywatną). Trzeba to zrobić tak, aby stara umowa wygasła najpóźniej 30 czerwca.  W przeciwnym wypadku, nie wykluczone, że będzie istniał przymus płacenia po 1 lipca podwójnie (zarówno na rzecz gminy, jak i dotychczasowego odbiorcy odpadów).

Tomasz Strug

Dziś ruszyła strona internetowa oraz infolinia na temat wprowadzanej w Gdańsku reformy śmieciowej. Jednocześnie otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Mieszkańcy i radni nadal pytają - skąd takie stawki opłat za śmieci?

ZDiZ_BOK_Odpady

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska ostatecznie zapadną decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci jakie mają obowiązywać od 1 lipca. Już teraz ZDiZ uruchomił stronę internetową oraz infolinię poświęconą wyłącznie gospodarowaniem śmieciami.

Czy muszę rozwiązać  dotychczasową umowę na wywóz odpadów? Czy muszę segregować odpady? Co zrobić, jeśli  nie wszyscy  w klatce będą  segregować śmieci? Jak uniknąć podrzucania śmieci? Czy zamiast pojemnika na odpady mogę wystawiać przed dom plastikowy worek? Nie stać mnie, żeby płacić za wywóz odpadów, czy mogę liczyć na ulgi albo dofinansowanie? Na wszystkie te pytania mamy znaleźć odpowiedź na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl lub pod numerem infolinii 58 731 64 64 (czynna: pn.-pt. 9.00-17.00).

W siedzibie ZDiZ przy ul. Partyzantów 36 we Wrzeszczu otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na razie w dziale pracuje 12 osób, docelowo będzie to około 30 pracowników. 

W BOK będzie można otrzymać informacje dotyczące ?reformy śmieciowej? oraz złożyć deklarację, która posłuży do wyliczenia opłaty za odbiór odpadów. Wypełnić go będą go musieli wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości w Gdańsku. Na szczęście, deklaracje będzie można składać również drogą mailową i pocztową.

Decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci maja zapaść w czwartek na sesji Rady Miasta. Okazuje się jednak,  że nawet radni miasta maja problem z odpowiedzią na pytanie, skąd się biorą stawki za m?:  66 groszy (dla segregujących śmieci) i 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych)?

- Właściwie z każdym innym pytaniem jakoś sobie radzę i potrafię to mieszkańcom wytłumaczyć ? mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej w ZDiZ radna Małgorzata Chmiel (PO). Czy na tych stronach mieszkańcy mogą znaleźć dokładne wyliczenie, skąd się bierze taka suma a nie inna?

- Mieszkańcy do tej pory płacili za własne śmieci, a za śmieci na terenach niezamieszkałych sprzątano za pieniądze bezpośrednio z budżetu gminy, czyli pośrednio też przez mieszkańców ? odpowiadał Mieczysław Kotłowski, dyrektor ZDiZ. Dodatkowo dochodzi koszt likwidacji dzikich wysypisk śmieci. To wchodzi teraz do systemu. Opłata to jest cena, która w tej chwili mieskzańcy płacą w sumie na podstawie wszystkich zawartych z wykonawcami usług. Nie więcej. Faktyczna opłatę się ustali w wyniku przeprowadzonych postępowań (przetargów) i faktycznie połączonych kosztów. Korekta tej opłaty nastąpi w roku następnym i będzie to już opłata rzeczywista ? wyjaśniał dyrektor Kotłowski.

- Czy gdzieś ta specyfikacja jest? Mieszkańcy chcą wiedzieć dlaczego 66 groszy a nie 50? ? pytała dalej Małgorzata Chmiel.

- Informacje te są podane w uzasadnieniu projektu uchwały, zgodnie z którą Rada Miasta Gdańska przyjmie metode i stawki do wyliczenia opłaty  - odpowiedział Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.

Tymczasem ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza złożył Jerzy Kowalski, Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo - Handlowej.

W przesłanym również do nas piśmie czytamy: W druku 819 stanowiącym uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 20 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy, twierdzi Pan cyt.:

?Koszt całkowity systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Gdańsk szacuje się na kwotę 82 800 000 zł rocznie. Na koszt ten składa się: transport, zagospodarowanie i utylizacja odpadów, oraz koszty zarządzania systemem tj.: wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.?

Wnoszę o precyzyjne opisanie poszczególnych składników ?kosztów systemu gospodarowania odpadami? z rozbiciem na poszczególne wymienione powyżej  pozycje z podaniem kwot składających się na całkowitą kwotę 82 800 000 zł.

Jednocześnie wzywam do wykreślenia z porządku obrad w dniu 28 lutego 2013 r  ww. uchwały i innych z nią związanych uchwał, gdyż brak  jest uzasadnienia do uchwały opartego na rzetelnej analizie kosztów. Niepoważna beletrystyka stanowiąca uzasadnienie do projektu uchwały, druk 819, nie może być podstawą do wyłudzania nadmiernych opłat od mieszkańców Gdańska. Konieczne jest ustalenia faktycznych kosztów gospodarowania odpadami na podstawie weryfikowalnych i rzeczywistych danych - pisze Jerzy Kowalski, który na poprzednie wnioski odpowiedzi nie otrzymał.

Na najbliższej sesji radni PIS chcieliby głosować własną uchwałę w tej sprawie. Złożyli już jej projekt. Uchwała klubu PIS zakłada system osobowy i stawki opłat: 12,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (11 złotych w przypadku śmieci posegregowanych).

Obecnie trwa przetarg na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych. Miasto zostało podzielone na 6 okręgów. Zainteresowanych ich obsługą jest wiele firm, w tym również z zagranicy.

Prawdopodobnie właściciele i zarządcy budynków nie będę musieli kupować pojemników na śmieci. Obowiązek ich dostarczenia przejmie miasto Gdańsk na podstawie uchwały Rady Miasta, która ma zostać podjęta 28 lutego.

ZDiZ przypomina, że obecnie  najważniejszą dla  wszystkich  mieszkańców  oraz firm w  Gdańsku sprawą jest jak najszybsze, skuteczne rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów (firmą prywatną). Trzeba to zrobić tak, aby stara umowa wygasła najpóźniej 30 czerwca.  W przeciwnym wypadku, nie wykluczone, że będzie istniał przymus płacenia po 1 lipca podwójnie (zarówno na rzecz gminy, jak i dotychczasowego odbiorcy odpadów).

Tomasz Strug

|

Dziś ruszyła strona internetowa oraz infolinia na temat wprowadzanej w Gdańsku reformy śmieciowej. Jednocześnie otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Mieszkańcy i radni nadal pytają - skąd takie stawki opłat za śmieci?

ZDiZ_BOK_Odpady

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska ostatecznie zapadną decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci jakie mają obowiązywać od 1 lipca. Już teraz ZDiZ uruchomił stronę internetową oraz infolinię poświęconą wyłącznie gospodarowaniem śmieciami.

Czy muszę rozwiązać  dotychczasową umowę na wywóz odpadów? Czy muszę segregować odpady? Co zrobić, jeśli  nie wszyscy  w klatce będą  segregować śmieci? Jak uniknąć podrzucania śmieci? Czy zamiast pojemnika na odpady mogę wystawiać przed dom plastikowy worek? Nie stać mnie, żeby płacić za wywóz odpadów, czy mogę liczyć na ulgi albo dofinansowanie? Na wszystkie te pytania mamy znaleźć odpowiedź na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl lub pod numerem infolinii 58 731 64 64 (czynna: pn.-pt. 9.00-17.00).

W siedzibie ZDiZ przy ul. Partyzantów 36 we Wrzeszczu otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na razie w dziale pracuje 12 osób, docelowo będzie to około 30 pracowników. 

W BOK będzie można otrzymać informacje dotyczące ?reformy śmieciowej? oraz złożyć deklarację, która posłuży do wyliczenia opłaty za odbiór odpadów. Wypełnić go będą go musieli wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości w Gdańsku. Na szczęście, deklaracje będzie można składać również drogą mailową i pocztową.

Decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci maja zapaść w czwartek na sesji Rady Miasta. Okazuje się jednak,  że nawet radni miasta maja problem z odpowiedzią na pytanie, skąd się biorą stawki za m?:  66 groszy (dla segregujących śmieci) i 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych)?

- Właściwie z każdym innym pytaniem jakoś sobie radzę i potrafię to mieszkańcom wytłumaczyć ? mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej w ZDiZ radna Małgorzata Chmiel (PO). Czy na tych stronach mieszkańcy mogą znaleźć dokładne wyliczenie, skąd się bierze taka suma a nie inna?

- Mieszkańcy do tej pory płacili za własne śmieci, a za śmieci na terenach niezamieszkałych sprzątano za pieniądze bezpośrednio z budżetu gminy, czyli pośrednio też przez mieszkańców ? odpowiadał Mieczysław Kotłowski, dyrektor ZDiZ. Dodatkowo dochodzi koszt likwidacji dzikich wysypisk śmieci. To wchodzi teraz do systemu. Opłata to jest cena, która w tej chwili mieskzańcy płacą w sumie na podstawie wszystkich zawartych z wykonawcami usług. Nie więcej. Faktyczna opłatę się ustali w wyniku przeprowadzonych postępowań (przetargów) i faktycznie połączonych kosztów. Korekta tej opłaty nastąpi w roku następnym i będzie to już opłata rzeczywista ? wyjaśniał dyrektor Kotłowski.

- Czy gdzieś ta specyfikacja jest? Mieszkańcy chcą wiedzieć dlaczego 66 groszy a nie 50? ? pytała dalej Małgorzata Chmiel.

- Informacje te są podane w uzasadnieniu projektu uchwały, zgodnie z którą Rada Miasta Gdańska przyjmie metode i stawki do wyliczenia opłaty  - odpowiedział Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.

Tymczasem ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza złożył Jerzy Kowalski, Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo - Handlowej.

W przesłanym również do nas piśmie czytamy: W druku 819 stanowiącym uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 20 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy, twierdzi Pan cyt.:

?Koszt całkowity systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Gdańsk szacuje się na kwotę 82 800 000 zł rocznie. Na koszt ten składa się: transport, zagospodarowanie i utylizacja odpadów, oraz koszty zarządzania systemem tj.: wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.?

Wnoszę o precyzyjne opisanie poszczególnych składników ?kosztów systemu gospodarowania odpadami? z rozbiciem na poszczególne wymienione powyżej  pozycje z podaniem kwot składających się na całkowitą kwotę 82 800 000 zł.

Jednocześnie wzywam do wykreślenia z porządku obrad w dniu 28 lutego 2013 r  ww. uchwały i innych z nią związanych uchwał, gdyż brak  jest uzasadnienia do uchwały opartego na rzetelnej analizie kosztów. Niepoważna beletrystyka stanowiąca uzasadnienie do projektu uchwały, druk 819, nie może być podstawą do wyłudzania nadmiernych opłat od mieszkańców Gdańska. Konieczne jest ustalenia faktycznych kosztów gospodarowania odpadami na podstawie weryfikowalnych i rzeczywistych danych - pisze Jerzy Kowalski, który na poprzednie wnioski odpowiedzi nie otrzymał.

Na najbliższej sesji radni PIS chcieliby głosować własną uchwałę w tej sprawie. Złożyli już jej projekt. Uchwała klubu PIS zakłada system osobowy i stawki opłat: 12,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (11 złotych w przypadku śmieci posegregowanych).

Obecnie trwa przetarg na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych. Miasto zostało podzielone na 6 okręgów. Zainteresowanych ich obsługą jest wiele firm, w tym również z zagranicy.

Prawdopodobnie właściciele i zarządcy budynków nie będę musieli kupować pojemników na śmieci. Obowiązek ich dostarczenia przejmie miasto Gdańsk na podstawie uchwały Rady Miasta, która ma zostać podjęta 28 lutego.

ZDiZ przypomina, że obecnie  najważniejszą dla  wszystkich  mieszkańców  oraz firm w  Gdańsku sprawą jest jak najszybsze, skuteczne rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów (firmą prywatną). Trzeba to zrobić tak, aby stara umowa wygasła najpóźniej 30 czerwca.  W przeciwnym wypadku, nie wykluczone, że będzie istniał przymus płacenia po 1 lipca podwójnie (zarówno na rzecz gminy, jak i dotychczasowego odbiorcy odpadów).

Tomasz Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Dziś ruszyła strona internetowa oraz infolinia na temat wprowadzanej w Gdańsku reformy śmieciowej. Jednocześnie otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Mieszkańcy i radni nadal pytają – skąd takie stawki opłat za śmieci?

ZDiZ_BOK_Odpady

Na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska ostatecznie zapadną decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci jakie mają obowiązywać od 1 lipca. Już teraz ZDiZ uruchomił stronę internetową oraz infolinię poświęconą wyłącznie gospodarowaniem śmieciami.

Czy muszę rozwiązać  dotychczasową umowę na wywóz odpadów? Czy muszę segregować odpady? Co zrobić, jeśli  nie wszyscy  w klatce będą  segregować śmieci? Jak uniknąć podrzucania śmieci? Czy zamiast pojemnika na odpady mogę wystawiać przed dom plastikowy worek? Nie stać mnie, żeby płacić za wywóz odpadów, czy mogę liczyć na ulgi albo dofinansowanie? Na wszystkie te pytania mamy znaleźć odpowiedź na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl lub pod numerem infolinii 58 731 64 64 (czynna: pn.-pt. 9.00-17.00).

W siedzibie ZDiZ przy ul. Partyzantów 36 we Wrzeszczu otwarto Biuro Obsługi Klienta Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na razie w dziale pracuje 12 osób, docelowo będzie to około 30 pracowników. 

W BOK będzie można otrzymać informacje dotyczące ?reformy śmieciowej? oraz złożyć deklarację, która posłuży do wyliczenia opłaty za odbiór odpadów. Wypełnić go będą go musieli wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości w Gdańsku. Na szczęście, deklaracje będzie można składać również drogą mailową i pocztową.

Decyzje o stawkach i metodzie obliczania opłat za śmieci maja zapaść w czwartek na sesji Rady Miasta. Okazuje się jednak,  że nawet radni miasta maja problem z odpowiedzią na pytanie, skąd się biorą stawki za m?:  66 groszy (dla segregujących śmieci) i 88 groszy (dla śmieci nieposegregowanych)?

– Właściwie z każdym innym pytaniem jakoś sobie radzę i potrafię to mieszkańcom wytłumaczyć ? mówiła na dzisiejszej konferencji prasowej w ZDiZ radna Małgorzata Chmiel (PO). Czy na tych stronach mieszkańcy mogą znaleźć dokładne wyliczenie, skąd się bierze taka suma a nie inna?

Mieszkańcy do tej pory płacili za własne śmieci, a za śmieci na terenach niezamieszkałych sprzątano za pieniądze bezpośrednio z budżetu gminy, czyli pośrednio też przez mieszkańców ? odpowiadał Mieczysław Kotłowski, dyrektor ZDiZ. Dodatkowo dochodzi koszt likwidacji dzikich wysypisk śmieci. To wchodzi teraz do systemu. Opłata to jest cena, która w tej chwili mieskzańcy płacą w sumie na podstawie wszystkich zawartych z wykonawcami usług. Nie więcej. Faktyczna opłatę się ustali w wyniku przeprowadzonych postępowań (przetargów) i faktycznie połączonych kosztów. Korekta tej opłaty nastąpi w roku następnym i będzie to już opłata rzeczywista ? wyjaśniał dyrektor Kotłowski.

Czy gdzieś ta specyfikacja jest? Mieszkańcy chcą wiedzieć dlaczego 66 groszy a nie 50? ? pytała dalej Małgorzata Chmiel.

– Informacje te są podane w uzasadnieniu projektu uchwały, zgodnie z którą Rada Miasta Gdańska przyjmie metode i stawki do wyliczenia opłaty  – odpowiedział Dimitris Skuras, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.

Tymczasem ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza złożył Jerzy Kowalski, Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

W przesłanym również do nas piśmie czytamy: W druku 819 stanowiącym uzasadnienie do projektu uchwały z dnia 20 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy, twierdzi Pan cyt.:

?Koszt całkowity systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Gdańsk szacuje się na kwotę 82 800 000 zł rocznie. Na koszt ten składa się: transport, zagospodarowanie i utylizacja odpadów, oraz koszty zarządzania systemem tj.: wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.?

Wnoszę o precyzyjne opisanie poszczególnych składników ?kosztów systemu gospodarowania odpadami? z rozbiciem na poszczególne wymienione powyżej  pozycje z podaniem kwot składających się na całkowitą kwotę 82 800 000 zł.

Jednocześnie wzywam do wykreślenia z porządku obrad w dniu 28 lutego 2013 r  ww. uchwały i innych z nią związanych uchwał, gdyż brak  jest uzasadnienia do uchwały opartego na rzetelnej analizie kosztów. Niepoważna beletrystyka stanowiąca uzasadnienie do projektu uchwały, druk 819, nie może być podstawą do wyłudzania nadmiernych opłat od mieszkańców Gdańska. Konieczne jest ustalenia faktycznych kosztów gospodarowania odpadami na podstawie weryfikowalnych i rzeczywistych danych – pisze Jerzy Kowalski, który na poprzednie wnioski odpowiedzi nie otrzymał.

Na najbliższej sesji radni PIS chcieliby głosować własną uchwałę w tej sprawie. Złożyli już jej projekt. Uchwała klubu PIS zakłada system osobowy i stawki opłat: 12,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (11 złotych w przypadku śmieci posegregowanych).

Obecnie trwa przetarg na odbiór i transport od 1 lipca odpadów komunalnych. Miasto zostało podzielone na 6 okręgów. Zainteresowanych ich obsługą jest wiele firm, w tym również z zagranicy.

Prawdopodobnie właściciele i zarządcy budynków nie będę musieli kupować pojemników na śmieci. Obowiązek ich dostarczenia przejmie miasto Gdańsk na podstawie uchwały Rady Miasta, która ma zostać podjęta 28 lutego.

ZDiZ przypomina, że obecnie  najważniejszą dla  wszystkich  mieszkańców  oraz firm w  Gdańsku sprawą jest jak najszybsze, skuteczne rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów (firmą prywatną). Trzeba to zrobić tak, aby stara umowa wygasła najpóźniej 30 czerwca.  W przeciwnym wypadku, nie wykluczone, że będzie istniał przymus płacenia po 1 lipca podwójnie (zarówno na rzecz gminy, jak i dotychczasowego odbiorcy odpadów).

Tomasz Strug