Reklama

Wybory samorządowe – Informator wyborczy w pigułce

Druga tura wyborów na urząd prezydenta Gdańska odbędzie się 30 listopada 2014 roku w w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wybory samorządowe odbyły się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, w godzinach od 7.00 do 21.00.

Lista adresów lokali wyborczych

Informacja o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ( 25.88 KB )

W Gdańsku, w sześciu okręgach wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 370 kandydatów na radnych oraz 6 kandydatów na Prezydenta Miasta.

Kto może głosować:

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdańska, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują w Gdańsku, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gdańsku są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta oraz zamieszkujący pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.

Obywatele UE zamieszkujący stale na terenie Gdańska mogą wziąć udział w głosowaniu, jeśli wpiszą się do stałego rejestru wyborców naszego miasta.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć do dnia 14 listopada, w następujących Zespołach Obsługi Mieszkańców:

 • Nr 1, przy ul. Partyzantów 74 (stanowiska nr 38, 39), nr telefonu (58) 323 -69-58, 323-69-59,
 • Nr 3, przy ul. ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska nr 1, 2, 3, 4), nr telefonu (58) 323-63-46 do 55,
 • Nr 4, przy ul. Wilanowska 2 (stanowiska nr 3 i 4), nr telefonu (58) 323-71-33, 323-71-75.

ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA w wyborach samorządowych NIE WYDAJE SIĘ.

Gdzie głosować:
Adresy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z przyporządkowanymi ulicami, dostępne są na stronie internetowejhttp://www.gdansk.pl/download/2014_10/56883.pdf, a także pod nr telefonów (58) 323-62-13, 323-62-93.
W dniach 27 października ? 10 listopada, mieszkańcy Gdańska mogą w Zespołach Obsługi Mieszkańców sprawdzić, czy są umieszczeni w spisie wyborców utworzonym dla swojego obwodu głosowania.

Co zabrać:
Udając się do komisji wyborczej należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jak przebiega głosowanie:
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej obywatel polski otrzyma trzy karty do głosowania zawierające:

 • listy kandydatów na radnych miejskich,
 • listy kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego,
 • listę kandydatów na prezydenta miasta.

Obywatel UE otrzyma dwie karty do głosowania zawierające: listy kandydatów na radnych miejskich oraz listę kandydatów na prezydenta miasta.
Na karcie do głosowania zaznaczamy tylko jednego kandydata na wybranej liście.

Głosowanie przez pełnomocnika:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania w swoim imieniu.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania przez Pełnomocnika można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.

Termin złożenia wniosku ? do 7 listopada br.

Głosowanie korespondencyjne:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
W każdym okręgu wyborczym wyznaczono po jednej komisji, przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.
Termin złożenia wniosku ? do 27 października br.

Pomoc w dowozie osób niepełnosprawnych
Jak co roku, Urząd Miejski zapewni dowóz do komisji wyborczych osobom niepełnosprawnym. Aby skorzystać z dowozu należy W DNIU WYBORÓW zadzwonić pod nr telefonu (58) 323-66-90.

Herb_1057px-POL_Gdask_COA.svg

Kandydaci na Prezydenta Miasta Gdańska:

1. ADAMOWICZ Paweł Bogdan, lat 49, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, członek Platformy Obywatelskiej RP.

2. BARTELIK Waldemar Franciszek, lat 65, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KWW MASZ WYBÓR – WALDEMAR BARTELIK, popierany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Gdańszczan, nie należy do partii politycznej.

3. JAWORSKI Andrzej, lat 43, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek Prawa i Sprawiedliwości.

4. LIEDER Ewa, lat 46, wykształcenie wyższe, zamieszkała w Gdańsku, zgłoszona przez KWW GDAŃSK OBYWATELSKI, nie należy do partii politycznej.

5. SZCZUKOWSKI Jarosław, lat 37, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

6. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian, lat 30, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA ? JANUSZA KORWIN-MIKKE, członek Kongresu Nowej Prawicy.

 

Kandydaci do rady miasta Gdańska:


Gdańsk, okręg wyborczy nr 6

Dzielnice: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

Lista nr 3 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.TEODORCZYK Jacek Włodzimierz (l.67)
 • 2.OKONIEWSKI Paweł (l.32)
 • 3.CHOLEWIŃSKA Maria (l.75)
 • 4.PODJACKI Wojciech Eugeniusz (l.44)
 • 5.BRODNICKI Mariusz Andrzej (l.36)
 • 6.SZYMAŃSKA Małgorzata Anna (l.60)
 • 7.HAŁAS Henryk Czesław (l.58)
 • 8.CHMIELEWSKA Anna Maria (l.51)
 • 9.MAJEROWSKA Grażyna Zofia (l.58)
 • 10.KOCHAŃCZYK Michał Jerzy (l.64)

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.CHMIEL Małgorzata (l.61)
 • 2.GORECKI Jarosław Władysław (l.56)
 • 3.STYBOR Wojciech Janusz (l.39)
 • 4.GERYK Żaneta Beata (l.44)
 • 5.ANDRZEJCZAK Mariusz Piotr (l.32)
 • 6.BABAJAN Karen (l.23)
 • 7.DOWNAR-ZAPOLSKA Renata Anna (l.54)
 • 8.ORFIN Michał Jan (l.21)
 • 9.NOWAK-TYMIŃSKA Aneta (l.38)
 • 10.BEJM Łukasz Kacper (l.25)

Lista nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.KOPERSKI Romuald Wincenty (l.59)
 • 2.CIEPLIŃSKI Jerzy Adam (l.64)
 • 3.HOPA Tatiana Katarzyna (l.37)
 • 4.MIKSA Iwona Józefa (l.54)
 • 5.KACZOROWSKA Iwona Katarzyna (l.49)

Lista nr 7 – KW NOWA PRAWICA – JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.CYBULSKI Piotr Krzysztof (l.42)
 • 2.MURAWIEC Karol Jakub (l.31)
 • 3.KALINOWSKA Marta (l.26)
 • 4.HLIWA Dariusz Andrzej (l.20)
 • 5.PASZKO Dagmara (l.21)
 • 6.ERDMAŃSKA Agnieszka Maria (l.24)
 • 7.LEWANDOWSKI Mateusz (l.26)

Lista nr 10 – KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.MIETKOWSKI Karol (l.22)
 • 2.NOWAK Wojciech Jan (l.20)
 • 3.NIKODEMSKA Dorota Elżbieta (l.49)
 • 4.GRZONKA Magdalena Joanna (l.41)
 • 5.ŁUKASZUK Aron Jan (l.22)

Lista nr 11 – KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.MATKOWSKA-BŁAWAT Aniela (l.68)
 • 2.MICHALKIEWICZ Jan (l.64)
 • 3.ROMANOWSKA Ryszarda Ewa (l.58)
 • 4.KLIMCZAK Marek (l.57)
 • 5.FORMELA Aleksandra (l.39)
 • 6.MARZECKA Joanna (l.48)
 • 7.KINA Piotr (l.43)
 • 8.GŁOWINKOWSKI Roman Michał (l.51)
 • 9.GRODNICKI Ryszard Roman (l.67)
 • 10.PASZKIEWICZ Dariusz Antoni (l.54)

Lista nr 12 – KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.CHILICKI Janusz Piotr (l.51)
 • 2.NOWOSIELSKI Mikołaj Piotr (l.32)
 • 3.TRZECIAK Maria Krystyna (l.35)
 • 4.MŁODZIANKO Marek (l.58)
 • 5.JĘDRZEJAK Kazimierz Stanisław (l.64)
 • 6.WIELIŃSKA Katarzyna Monika (l.40)
 • 7.JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna (l.30)
 • 8.PTAK Bożena Jadwiga (l.61)

Lista nr 14 – KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO

 • 1.WEIHER Jadwiga Maria (l.65)
 • 2.SŁUSZNIK Ewa Jolanta (l.44)
 • 3.HIRSZ-LEMKE Stanisława Elżbieta (l.61)
 • 4.WEIHER Karol Piotr (l.41)
 • 5.ZABIEGLIŃSKI Bogusław (l.49)

Gdańsk, okręg wyborczy nr 5

Dzielnice: Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

Lista nr 3 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.STRZELCZYK Grzegorz Jan (l.52)
 • 2.ŻUK Andrzej (l.35)
 • 3.KOŁAKOWSKA Anna Maria (l.50)
 • 4.PRZYBOROWICZ Mirosław (l.57)
 • 5.TABAKA Małgorzata Teresa (l.44)
 • 6.WNUK Zbigniew Henryk (l.53)
 • 7.STEFANICKA Daniela Bożena (l.67)
 • 8.STANKIEWICZ Wacław (l.65)
 • 9.KŁOS Daria Paulina (l.28)
 • 10.PANKOWSKI Mariusz Stanisław (l.41)
 • 11.MODRZEWSKA Jagoda Helena (l.51)
 • 12.GIERZYŃSKI Maciej Andrzej (l.39)

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.OWCZARCZAK Agnieszka Maria (l.35)
 • 2.SKIBA Piotr Andrzej (l.41)
 • 3.WIERZBA Beata Małgorzata (l.41)
 • 4.RYŚ Przemysław (l.35)
 • 5.STOPIEŃSKA Danuta Maria (l.57)
 • 6.ŚWIĄTONIOWSKI Wojciech Józef (l.63)
 • 7.SZCZĘSNY Rafał (l.29)
 • 8.CIFTCI Anna Fatma (l.21)
 • 9.KLUCZKOWSKI Adam Jerzy (l.40)
 • 10.WACHUŁKA Paweł Damian (l.36)
 • 11.KURKOWSKA Kamila (l.29)
 • 12.KOWALCZYS Andrzej Paweł (l.55)

Lista nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.FORMELA Marek Stanisław (l.58)
 • 2.RACZYŃSKA Dorota Beata (l.51)
 • 3.CZESZEJKO-SOCHACKI Wojciech (l.31)
 • 4.OLES Irena Cecylia (l.65)
 • 5.NOWAK Tomasz Aleksander (l.31)
 • 6.ROJEK Kazimierz Jan (l.68)
 • 7.WULNIKOWSKA Teresa Agnieszka (l.66)
 • 8.ŁĘCZKOWSKI Władysław (l.71)

Lista nr 7 – KW NOWA PRAWICA – JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz (l.57)
 • 2.KULASIEWICZ Agata (l.21)
 • 3.FOSTACZ Jarosław (l.36)
 • 4.SZKATULSKI Hubert Michał (l.23)
 • 5.GAJDA Wiesław (l.44)
 • 6.GUZOWSKA Marzena Beata (l.53)
 • 7.STANISZEWSKA Krystyna (l.74)
 • 8.STUPAK Adam (l.21)
 • 9.KOCIŃSKA Alicja Agnieszka (l.34)

Lista nr 10 – KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.KOKORZYCKI Wojciech Jan (l.20)
 • 2.KLEBAN Anna Aleksandra (l.23)
 • 3.MIETKOWSKI Antoni (l.55)
 • 4.KONIECZNA Krystyna Anna (l.61)
 • 5.GRABOWSKI Karol Michał (l.22)

Lista nr 11 – KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.BARTELIK Waldemar Franciszek (l.65)
 • 2.CHMIELECKI Andrzej Bogdan (l.52)
 • 3.KANIEWSKA-DEMBEK Iwona Violetta (l.56)
 • 4.PICHLAK Piotr Jan (l.54)
 • 5.KORPOLEWSKI Marcin Zbigniew (l.44)
 • 6.KARNOWSKA Violetta Grażyna (l.42)
 • 7.BOWSZYS Jarosława (l.58)
 • 8.ŁAPIŃSKI Tomasz Szczepan (l.24)
 • 9.GROCHOWSKA Anna (l.52)
 • 10.ROSIŃSKI Ryszard Michał (l.75)
 • 11.WÓJCIK Jolanta Joanna (l.44)
 • 12.SIKORSKA Maria Krystyna (l.62)

Lista nr 12 – KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.DZIEMIANCZUK Tomasz (l.38)
 • 2.WOJCIECHOWICZ Michał Rafał (l.49)
 • 3.SIKORSKA Ludwika Bogumiła (l.63)
 • 4.SZCZYGIEŁ Kinga (l.19)
 • 5.KALINOWSKA Karolina (l.19)
 • 6.WOJCIECHOWICZ Franciszek Józef (l.18)
 • 7.SKRZYPSKI Krzysztof (l.36)

Kandydaci do sejmiku wojewódzkiego

KOMITET WYBORCZY PSL

 • 1.PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław (l.75)
 • 2.STĘPNIAK Andrzej Hieronim (l.61)
 • 3.KOSTECKI Marek Stanisław (l.61)
 • 4.BORKOWSKA Aneta Maria (l.46)
 • 5.OLSZEWSKI Andrzej Mieczysław (l.51)
 • 6.RYBAKOWSKA Małgorzata (l.49)
 • 7.RYDZYŃSKI Piotr Jacek (l.33)
 • 8.WŁÓDARCZYK Ewelina (l.42)
 • 9.JARZĘBOWSKI Krzysztof (l.53)
 • 10.ŻOCHOWSKA Sylwia Krystyna (l.35)

KW DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

 • 1.SZREDER Mieszko Krystian (l.26)
 • 2.ZYGRY-WIŚNIEWSKA Karolina Maria (l.35)
 • 3.KULPA Katarzyna (l.33)
 • 4.RUM Piotr Henryk (l.30)
 • 5.KNUTH Maciej (l.20)

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.SZAJNA Marian Czesław (l.65)
 • 2.SIKORA Danuta Teresa (l.53)
 • 3.GWIAZDA Anna Teresa (l.65)
 • 4.GUZIKIEWICZ Karol Roman (l.50)
 • 5.MACIEJEWSKI Dariusz Krzysztof (l.41)
 • 6.POMIRSKA Zofia Małgorzata (l.46)
 • 7.STANÓLEWICZ Andrzej Roman (l.61)
 • 8.STANKIEWICZ Filip Andrzej (l.36)
 • 9.GŁOWACZ Jacek Marian (l.63)
 • 10.WĘGRZYN Mariusz Leszek (l.49)
 • 11.FECHNER-PUTERNICKA Małgorzata Miłosława (l.63)
 • 12.KAPUŚCIŃSKI Bogumił Stanisław (l.77)
 • 13.GOSZ Zofia (l.73)
 • 14.RETYK Krzysztof Maciej (l.47)

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.STRUK Mieczysław Emil (l.53)
 • 2.ZYCH-CISOŃ Hanna Maria (l.59)
 • 3.BENDYKOWSKI Jacek Karol (l.47)
 • 4.GRZELAK Grzegorz Andrzej (l.61)
 • 5.SZLABOWSKA Barbara Krystyna (l.67)
 • 6.MLEJNEK-GAŁĘZA Patrycja Joanna (l.39)
 • 7.CIFTCI Hasan (l.52)
 • 8.KOPERKIEWICZ Iwona Wineta (l.66)
 • 9.KARCZMARZYK Marek Aureliusz (l.43)
 • 10.TURK Helena (l.74)
 • 11.KOSIOR Michał Andrzej (l.35)
 • 12.KALICKI Stanisław Aleksander (l.48)
 • 13.MIKUŁKO Magdalena Maria (l.35)
 • 14.MORZYŃSKA Dobrawa (l.24)

KWW RUCH NARODOWY

 • 1.PIASECKA Dorota Magdalena (l.25)
 • 2.BIAŁEK Michał Rafał (l.21)
 • 3.PRZYBOROWSKI Krzysztof Jan (l.20)
 • 4.KWIATKOWSKA Joanna Alicja (l.22)
 • 5.UGORENKO Marcin Wojciech (l.22)
 • 6.TARATUTA Marcin (l.20)
 • 7.KWIATKOWSKA Dominika (l.23)
 • 8.ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof (l.27)

KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.CEYNOWA Andrzej (l.62)
 • 2.MARKOWSKA Elżbieta Alfreda (l.57)
 • 3.ROGALA Aldona (l.44)
 • 4.ZAGŁOBA Ryszard Andrzej (l.64)
 • 5.TORŁOP Małgorzata (l.52)
 • 6.WOJCIECHOWSKI Henryk (l.66)
 • 7.MIKOŁAJCZYK Janusz Mirosław (l.62)
 • 8.SZYMAŃSKI Piotr (l.36)
 • 9.BURDAK Mariusz Bogdan (l.57)
 • 10.KUSTRZEBA Wanda Alicja (l.68)

KW NOWA PRAWICA – JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.GIEŁDON Piotr Tadeusz (l.30)
 • 2.KLONOWSKI Błażej (l.27)
 • 3.DĄBROWSKA-KARASOWSKA Anna (l.54)
 • 4.DURLIK Joanna (l.21)
 • 5.KOŚCIELAK Wojciech Błażej (l.19)
 • 6.KULICKI Piotr Adam (l.30)
 • 7.MAZURKIEWICZ Natalia (l.19)
 • 8.ADAMIEC Igor Krzysztof (l.20)
 • 9.ROJEWSKI Zbigniew Daniel (l.41)
 • 10.WYSOCKA Monika Żaneta (l.29)
 • 11.CZECHOWSKI Stanisław Adam (l.24)
 • 12.BAJDOR Michał (l.22)

KW LIGA POLSKICH RODZIN

 • 1.GRABOWSKA Marzena (l.55)
 • 2.JAROSZEWICZ Dariusz Piotr (l.48)
 • 3.TUJAKA Stanisław (l.69)
 • 4.FREJLICH-BYCZKOWSKA Adrianna Gabriela(l.29)
 • 5.POŹNIAK Antoni Stanisław (l.59)
 • 6.BUCZKOWSKA Ewa Maria (l.54)

KW TWÓJ RUCH

 • 1.WALESZCZYŃSKA Inez Katarzyna (l.28)
 • 2.PASIK Robert Wojciech (l.20)
 • 3.RAKOCZY-AL-SAADI Dorota Marta (l.49)
 • 4.TREDER Damian Paweł (l.20)
 • 5.KALKOWSKA Izabela (l.27)
 • 6.STRZELEC Przemysław Ryszard (l.26)
 • 7.GALIŃSKI Adam Kazimierz (l.57)

 

Druga tura wyborów na urząd prezydenta Gdańska odbędzie się 30 listopada 2014 roku w w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wybory samorządowe odbyły się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, w godzinach od 7.00 do 21.00.

Lista adresów lokali wyborczych

Informacja o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ( 25.88 KB )

W Gdańsku, w sześciu okręgach wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 370 kandydatów na radnych oraz 6 kandydatów na Prezydenta Miasta.

Kto może głosować:

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdańska, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują w Gdańsku, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gdańsku są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta oraz zamieszkujący pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.

Obywatele UE zamieszkujący stale na terenie Gdańska mogą wziąć udział w głosowaniu, jeśli wpiszą się do stałego rejestru wyborców naszego miasta.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć do dnia 14 listopada, w następujących Zespołach Obsługi Mieszkańców:

 • Nr 1, przy ul. Partyzantów 74 (stanowiska nr 38, 39), nr telefonu (58) 323 -69-58, 323-69-59,
 • Nr 3, przy ul. ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska nr 1, 2, 3, 4), nr telefonu (58) 323-63-46 do 55,
 • Nr 4, przy ul. Wilanowska 2 (stanowiska nr 3 i 4), nr telefonu (58) 323-71-33, 323-71-75.

ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA w wyborach samorządowych NIE WYDAJE SIĘ.

Gdzie głosować:
Adresy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z przyporządkowanymi ulicami, dostępne są na stronie internetowejhttp://www.gdansk.pl/download/2014_10/56883.pdf, a także pod nr telefonów (58) 323-62-13, 323-62-93.
W dniach 27 października ? 10 listopada, mieszkańcy Gdańska mogą w Zespołach Obsługi Mieszkańców sprawdzić, czy są umieszczeni w spisie wyborców utworzonym dla swojego obwodu głosowania.

Co zabrać:
Udając się do komisji wyborczej należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jak przebiega głosowanie:
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej obywatel polski otrzyma trzy karty do głosowania zawierające:

 • listy kandydatów na radnych miejskich,
 • listy kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego,
 • listę kandydatów na prezydenta miasta.

Obywatel UE otrzyma dwie karty do głosowania zawierające: listy kandydatów na radnych miejskich oraz listę kandydatów na prezydenta miasta.
Na karcie do głosowania zaznaczamy tylko jednego kandydata na wybranej liście.

Głosowanie przez pełnomocnika:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania w swoim imieniu.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania przez Pełnomocnika można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.

Termin złożenia wniosku ? do 7 listopada br.

Głosowanie korespondencyjne:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
W każdym okręgu wyborczym wyznaczono po jednej komisji, przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.
Termin złożenia wniosku ? do 27 października br.

Pomoc w dowozie osób niepełnosprawnych
Jak co roku, Urząd Miejski zapewni dowóz do komisji wyborczych osobom niepełnosprawnym. Aby skorzystać z dowozu należy W DNIU WYBORÓW zadzwonić pod nr telefonu (58) 323-66-90.

Herb_1057px-POL_Gdask_COA.svg

Kandydaci na Prezydenta Miasta Gdańska:

1. ADAMOWICZ Paweł Bogdan, lat 49, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, członek Platformy Obywatelskiej RP.

2. BARTELIK Waldemar Franciszek, lat 65, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KWW MASZ WYBÓR - WALDEMAR BARTELIK, popierany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Gdańszczan, nie należy do partii politycznej.

3. JAWORSKI Andrzej, lat 43, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek Prawa i Sprawiedliwości.

4. LIEDER Ewa, lat 46, wykształcenie wyższe, zamieszkała w Gdańsku, zgłoszona przez KWW GDAŃSK OBYWATELSKI, nie należy do partii politycznej.

5. SZCZUKOWSKI Jarosław, lat 37, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

6. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian, lat 30, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA ? JANUSZA KORWIN-MIKKE, członek Kongresu Nowej Prawicy.

 

Kandydaci do rady miasta Gdańska:


Gdańsk, okręg wyborczy nr 6

Dzielnice: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.TEODORCZYK Jacek Włodzimierz (l.67)
 • 2.OKONIEWSKI Paweł (l.32)
 • 3.CHOLEWIŃSKA Maria (l.75)
 • 4.PODJACKI Wojciech Eugeniusz (l.44)
 • 5.BRODNICKI Mariusz Andrzej (l.36)
 • 6.SZYMAŃSKA Małgorzata Anna (l.60)
 • 7.HAŁAS Henryk Czesław (l.58)
 • 8.CHMIELEWSKA Anna Maria (l.51)
 • 9.MAJEROWSKA Grażyna Zofia (l.58)
 • 10.KOCHAŃCZYK Michał Jerzy (l.64)

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.CHMIEL Małgorzata (l.61)
 • 2.GORECKI Jarosław Władysław (l.56)
 • 3.STYBOR Wojciech Janusz (l.39)
 • 4.GERYK Żaneta Beata (l.44)
 • 5.ANDRZEJCZAK Mariusz Piotr (l.32)
 • 6.BABAJAN Karen (l.23)
 • 7.DOWNAR-ZAPOLSKA Renata Anna (l.54)
 • 8.ORFIN Michał Jan (l.21)
 • 9.NOWAK-TYMIŃSKA Aneta (l.38)
 • 10.BEJM Łukasz Kacper (l.25)

Lista nr 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.KOPERSKI Romuald Wincenty (l.59)
 • 2.CIEPLIŃSKI Jerzy Adam (l.64)
 • 3.HOPA Tatiana Katarzyna (l.37)
 • 4.MIKSA Iwona Józefa (l.54)
 • 5.KACZOROWSKA Iwona Katarzyna (l.49)

Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.CYBULSKI Piotr Krzysztof (l.42)
 • 2.MURAWIEC Karol Jakub (l.31)
 • 3.KALINOWSKA Marta (l.26)
 • 4.HLIWA Dariusz Andrzej (l.20)
 • 5.PASZKO Dagmara (l.21)
 • 6.ERDMAŃSKA Agnieszka Maria (l.24)
 • 7.LEWANDOWSKI Mateusz (l.26)

Lista nr 10 - KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.MIETKOWSKI Karol (l.22)
 • 2.NOWAK Wojciech Jan (l.20)
 • 3.NIKODEMSKA Dorota Elżbieta (l.49)
 • 4.GRZONKA Magdalena Joanna (l.41)
 • 5.ŁUKASZUK Aron Jan (l.22)

Lista nr 11 - KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.MATKOWSKA-BŁAWAT Aniela (l.68)
 • 2.MICHALKIEWICZ Jan (l.64)
 • 3.ROMANOWSKA Ryszarda Ewa (l.58)
 • 4.KLIMCZAK Marek (l.57)
 • 5.FORMELA Aleksandra (l.39)
 • 6.MARZECKA Joanna (l.48)
 • 7.KINA Piotr (l.43)
 • 8.GŁOWINKOWSKI Roman Michał (l.51)
 • 9.GRODNICKI Ryszard Roman (l.67)
 • 10.PASZKIEWICZ Dariusz Antoni (l.54)

Lista nr 12 - KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.CHILICKI Janusz Piotr (l.51)
 • 2.NOWOSIELSKI Mikołaj Piotr (l.32)
 • 3.TRZECIAK Maria Krystyna (l.35)
 • 4.MŁODZIANKO Marek (l.58)
 • 5.JĘDRZEJAK Kazimierz Stanisław (l.64)
 • 6.WIELIŃSKA Katarzyna Monika (l.40)
 • 7.JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna (l.30)
 • 8.PTAK Bożena Jadwiga (l.61)

Lista nr 14 - KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO

 • 1.WEIHER Jadwiga Maria (l.65)
 • 2.SŁUSZNIK Ewa Jolanta (l.44)
 • 3.HIRSZ-LEMKE Stanisława Elżbieta (l.61)
 • 4.WEIHER Karol Piotr (l.41)
 • 5.ZABIEGLIŃSKI Bogusław (l.49)

Gdańsk, okręg wyborczy nr 5

Dzielnice: Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.STRZELCZYK Grzegorz Jan (l.52)
 • 2.ŻUK Andrzej (l.35)
 • 3.KOŁAKOWSKA Anna Maria (l.50)
 • 4.PRZYBOROWICZ Mirosław (l.57)
 • 5.TABAKA Małgorzata Teresa (l.44)
 • 6.WNUK Zbigniew Henryk (l.53)
 • 7.STEFANICKA Daniela Bożena (l.67)
 • 8.STANKIEWICZ Wacław (l.65)
 • 9.KŁOS Daria Paulina (l.28)
 • 10.PANKOWSKI Mariusz Stanisław (l.41)
 • 11.MODRZEWSKA Jagoda Helena (l.51)
 • 12.GIERZYŃSKI Maciej Andrzej (l.39)

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.OWCZARCZAK Agnieszka Maria (l.35)
 • 2.SKIBA Piotr Andrzej (l.41)
 • 3.WIERZBA Beata Małgorzata (l.41)
 • 4.RYŚ Przemysław (l.35)
 • 5.STOPIEŃSKA Danuta Maria (l.57)
 • 6.ŚWIĄTONIOWSKI Wojciech Józef (l.63)
 • 7.SZCZĘSNY Rafał (l.29)
 • 8.CIFTCI Anna Fatma (l.21)
 • 9.KLUCZKOWSKI Adam Jerzy (l.40)
 • 10.WACHUŁKA Paweł Damian (l.36)
 • 11.KURKOWSKA Kamila (l.29)
 • 12.KOWALCZYS Andrzej Paweł (l.55)

Lista nr 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.FORMELA Marek Stanisław (l.58)
 • 2.RACZYŃSKA Dorota Beata (l.51)
 • 3.CZESZEJKO-SOCHACKI Wojciech (l.31)
 • 4.OLES Irena Cecylia (l.65)
 • 5.NOWAK Tomasz Aleksander (l.31)
 • 6.ROJEK Kazimierz Jan (l.68)
 • 7.WULNIKOWSKA Teresa Agnieszka (l.66)
 • 8.ŁĘCZKOWSKI Władysław (l.71)

Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz (l.57)
 • 2.KULASIEWICZ Agata (l.21)
 • 3.FOSTACZ Jarosław (l.36)
 • 4.SZKATULSKI Hubert Michał (l.23)
 • 5.GAJDA Wiesław (l.44)
 • 6.GUZOWSKA Marzena Beata (l.53)
 • 7.STANISZEWSKA Krystyna (l.74)
 • 8.STUPAK Adam (l.21)
 • 9.KOCIŃSKA Alicja Agnieszka (l.34)

Lista nr 10 - KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.KOKORZYCKI Wojciech Jan (l.20)
 • 2.KLEBAN Anna Aleksandra (l.23)
 • 3.MIETKOWSKI Antoni (l.55)
 • 4.KONIECZNA Krystyna Anna (l.61)
 • 5.GRABOWSKI Karol Michał (l.22)

Lista nr 11 - KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.BARTELIK Waldemar Franciszek (l.65)
 • 2.CHMIELECKI Andrzej Bogdan (l.52)
 • 3.KANIEWSKA-DEMBEK Iwona Violetta (l.56)
 • 4.PICHLAK Piotr Jan (l.54)
 • 5.KORPOLEWSKI Marcin Zbigniew (l.44)
 • 6.KARNOWSKA Violetta Grażyna (l.42)
 • 7.BOWSZYS Jarosława (l.58)
 • 8.ŁAPIŃSKI Tomasz Szczepan (l.24)
 • 9.GROCHOWSKA Anna (l.52)
 • 10.ROSIŃSKI Ryszard Michał (l.75)
 • 11.WÓJCIK Jolanta Joanna (l.44)
 • 12.SIKORSKA Maria Krystyna (l.62)

Lista nr 12 - KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.DZIEMIANCZUK Tomasz (l.38)
 • 2.WOJCIECHOWICZ Michał Rafał (l.49)
 • 3.SIKORSKA Ludwika Bogumiła (l.63)
 • 4.SZCZYGIEŁ Kinga (l.19)
 • 5.KALINOWSKA Karolina (l.19)
 • 6.WOJCIECHOWICZ Franciszek Józef (l.18)
 • 7.SKRZYPSKI Krzysztof (l.36)

Kandydaci do sejmiku wojewódzkiego

KOMITET WYBORCZY PSL

 • 1.PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław (l.75)
 • 2.STĘPNIAK Andrzej Hieronim (l.61)
 • 3.KOSTECKI Marek Stanisław (l.61)
 • 4.BORKOWSKA Aneta Maria (l.46)
 • 5.OLSZEWSKI Andrzej Mieczysław (l.51)
 • 6.RYBAKOWSKA Małgorzata (l.49)
 • 7.RYDZYŃSKI Piotr Jacek (l.33)
 • 8.WŁÓDARCZYK Ewelina (l.42)
 • 9.JARZĘBOWSKI Krzysztof (l.53)
 • 10.ŻOCHOWSKA Sylwia Krystyna (l.35)

KW DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

 • 1.SZREDER Mieszko Krystian (l.26)
 • 2.ZYGRY-WIŚNIEWSKA Karolina Maria (l.35)
 • 3.KULPA Katarzyna (l.33)
 • 4.RUM Piotr Henryk (l.30)
 • 5.KNUTH Maciej (l.20)

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.SZAJNA Marian Czesław (l.65)
 • 2.SIKORA Danuta Teresa (l.53)
 • 3.GWIAZDA Anna Teresa (l.65)
 • 4.GUZIKIEWICZ Karol Roman (l.50)
 • 5.MACIEJEWSKI Dariusz Krzysztof (l.41)
 • 6.POMIRSKA Zofia Małgorzata (l.46)
 • 7.STANÓLEWICZ Andrzej Roman (l.61)
 • 8.STANKIEWICZ Filip Andrzej (l.36)
 • 9.GŁOWACZ Jacek Marian (l.63)
 • 10.WĘGRZYN Mariusz Leszek (l.49)
 • 11.FECHNER-PUTERNICKA Małgorzata Miłosława (l.63)
 • 12.KAPUŚCIŃSKI Bogumił Stanisław (l.77)
 • 13.GOSZ Zofia (l.73)
 • 14.RETYK Krzysztof Maciej (l.47)

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.STRUK Mieczysław Emil (l.53)
 • 2.ZYCH-CISOŃ Hanna Maria (l.59)
 • 3.BENDYKOWSKI Jacek Karol (l.47)
 • 4.GRZELAK Grzegorz Andrzej (l.61)
 • 5.SZLABOWSKA Barbara Krystyna (l.67)
 • 6.MLEJNEK-GAŁĘZA Patrycja Joanna (l.39)
 • 7.CIFTCI Hasan (l.52)
 • 8.KOPERKIEWICZ Iwona Wineta (l.66)
 • 9.KARCZMARZYK Marek Aureliusz (l.43)
 • 10.TURK Helena (l.74)
 • 11.KOSIOR Michał Andrzej (l.35)
 • 12.KALICKI Stanisław Aleksander (l.48)
 • 13.MIKUŁKO Magdalena Maria (l.35)
 • 14.MORZYŃSKA Dobrawa (l.24)

KWW RUCH NARODOWY

 • 1.PIASECKA Dorota Magdalena (l.25)
 • 2.BIAŁEK Michał Rafał (l.21)
 • 3.PRZYBOROWSKI Krzysztof Jan (l.20)
 • 4.KWIATKOWSKA Joanna Alicja (l.22)
 • 5.UGORENKO Marcin Wojciech (l.22)
 • 6.TARATUTA Marcin (l.20)
 • 7.KWIATKOWSKA Dominika (l.23)
 • 8.ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof (l.27)

KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.CEYNOWA Andrzej (l.62)
 • 2.MARKOWSKA Elżbieta Alfreda (l.57)
 • 3.ROGALA Aldona (l.44)
 • 4.ZAGŁOBA Ryszard Andrzej (l.64)
 • 5.TORŁOP Małgorzata (l.52)
 • 6.WOJCIECHOWSKI Henryk (l.66)
 • 7.MIKOŁAJCZYK Janusz Mirosław (l.62)
 • 8.SZYMAŃSKI Piotr (l.36)
 • 9.BURDAK Mariusz Bogdan (l.57)
 • 10.KUSTRZEBA Wanda Alicja (l.68)

KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.GIEŁDON Piotr Tadeusz (l.30)
 • 2.KLONOWSKI Błażej (l.27)
 • 3.DĄBROWSKA-KARASOWSKA Anna (l.54)
 • 4.DURLIK Joanna (l.21)
 • 5.KOŚCIELAK Wojciech Błażej (l.19)
 • 6.KULICKI Piotr Adam (l.30)
 • 7.MAZURKIEWICZ Natalia (l.19)
 • 8.ADAMIEC Igor Krzysztof (l.20)
 • 9.ROJEWSKI Zbigniew Daniel (l.41)
 • 10.WYSOCKA Monika Żaneta (l.29)
 • 11.CZECHOWSKI Stanisław Adam (l.24)
 • 12.BAJDOR Michał (l.22)

KW LIGA POLSKICH RODZIN

 • 1.GRABOWSKA Marzena (l.55)
 • 2.JAROSZEWICZ Dariusz Piotr (l.48)
 • 3.TUJAKA Stanisław (l.69)
 • 4.FREJLICH-BYCZKOWSKA Adrianna Gabriela(l.29)
 • 5.POŹNIAK Antoni Stanisław (l.59)
 • 6.BUCZKOWSKA Ewa Maria (l.54)

KW TWÓJ RUCH

 • 1.WALESZCZYŃSKA Inez Katarzyna (l.28)
 • 2.PASIK Robert Wojciech (l.20)
 • 3.RAKOCZY-AL-SAADI Dorota Marta (l.49)
 • 4.TREDER Damian Paweł (l.20)
 • 5.KALKOWSKA Izabela (l.27)
 • 6.STRZELEC Przemysław Ryszard (l.26)
 • 7.GALIŃSKI Adam Kazimierz (l.57)

 

|

Druga tura wyborów na urząd prezydenta Gdańska odbędzie się 30 listopada 2014 roku w w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wybory samorządowe odbyły się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, w godzinach od 7.00 do 21.00.

Lista adresów lokali wyborczych

Informacja o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ( 25.88 KB )

W Gdańsku, w sześciu okręgach wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 370 kandydatów na radnych oraz 6 kandydatów na Prezydenta Miasta.

Kto może głosować:

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdańska, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują w Gdańsku, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gdańsku są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta oraz zamieszkujący pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.

Obywatele UE zamieszkujący stale na terenie Gdańska mogą wziąć udział w głosowaniu, jeśli wpiszą się do stałego rejestru wyborców naszego miasta.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć do dnia 14 listopada, w następujących Zespołach Obsługi Mieszkańców:

 • Nr 1, przy ul. Partyzantów 74 (stanowiska nr 38, 39), nr telefonu (58) 323 -69-58, 323-69-59,
 • Nr 3, przy ul. ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska nr 1, 2, 3, 4), nr telefonu (58) 323-63-46 do 55,
 • Nr 4, przy ul. Wilanowska 2 (stanowiska nr 3 i 4), nr telefonu (58) 323-71-33, 323-71-75.

ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA w wyborach samorządowych NIE WYDAJE SIĘ.

Gdzie głosować:
Adresy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z przyporządkowanymi ulicami, dostępne są na stronie internetowejhttp://www.gdansk.pl/download/2014_10/56883.pdf, a także pod nr telefonów (58) 323-62-13, 323-62-93.
W dniach 27 października ? 10 listopada, mieszkańcy Gdańska mogą w Zespołach Obsługi Mieszkańców sprawdzić, czy są umieszczeni w spisie wyborców utworzonym dla swojego obwodu głosowania.

Co zabrać:
Udając się do komisji wyborczej należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jak przebiega głosowanie:
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej obywatel polski otrzyma trzy karty do głosowania zawierające:

 • listy kandydatów na radnych miejskich,
 • listy kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego,
 • listę kandydatów na prezydenta miasta.

Obywatel UE otrzyma dwie karty do głosowania zawierające: listy kandydatów na radnych miejskich oraz listę kandydatów na prezydenta miasta.
Na karcie do głosowania zaznaczamy tylko jednego kandydata na wybranej liście.

Głosowanie przez pełnomocnika:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania w swoim imieniu.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania przez Pełnomocnika można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.

Termin złożenia wniosku ? do 7 listopada br.

Głosowanie korespondencyjne:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
W każdym okręgu wyborczym wyznaczono po jednej komisji, przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.
Termin złożenia wniosku ? do 27 października br.

Pomoc w dowozie osób niepełnosprawnych
Jak co roku, Urząd Miejski zapewni dowóz do komisji wyborczych osobom niepełnosprawnym. Aby skorzystać z dowozu należy W DNIU WYBORÓW zadzwonić pod nr telefonu (58) 323-66-90.

Herb_1057px-POL_Gdask_COA.svg

Kandydaci na Prezydenta Miasta Gdańska:

1. ADAMOWICZ Paweł Bogdan, lat 49, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, członek Platformy Obywatelskiej RP.

2. BARTELIK Waldemar Franciszek, lat 65, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KWW MASZ WYBÓR - WALDEMAR BARTELIK, popierany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Gdańszczan, nie należy do partii politycznej.

3. JAWORSKI Andrzej, lat 43, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek Prawa i Sprawiedliwości.

4. LIEDER Ewa, lat 46, wykształcenie wyższe, zamieszkała w Gdańsku, zgłoszona przez KWW GDAŃSK OBYWATELSKI, nie należy do partii politycznej.

5. SZCZUKOWSKI Jarosław, lat 37, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

6. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian, lat 30, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA ? JANUSZA KORWIN-MIKKE, członek Kongresu Nowej Prawicy.

 

Kandydaci do rady miasta Gdańska:


Gdańsk, okręg wyborczy nr 6

Dzielnice: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.TEODORCZYK Jacek Włodzimierz (l.67)
 • 2.OKONIEWSKI Paweł (l.32)
 • 3.CHOLEWIŃSKA Maria (l.75)
 • 4.PODJACKI Wojciech Eugeniusz (l.44)
 • 5.BRODNICKI Mariusz Andrzej (l.36)
 • 6.SZYMAŃSKA Małgorzata Anna (l.60)
 • 7.HAŁAS Henryk Czesław (l.58)
 • 8.CHMIELEWSKA Anna Maria (l.51)
 • 9.MAJEROWSKA Grażyna Zofia (l.58)
 • 10.KOCHAŃCZYK Michał Jerzy (l.64)

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.CHMIEL Małgorzata (l.61)
 • 2.GORECKI Jarosław Władysław (l.56)
 • 3.STYBOR Wojciech Janusz (l.39)
 • 4.GERYK Żaneta Beata (l.44)
 • 5.ANDRZEJCZAK Mariusz Piotr (l.32)
 • 6.BABAJAN Karen (l.23)
 • 7.DOWNAR-ZAPOLSKA Renata Anna (l.54)
 • 8.ORFIN Michał Jan (l.21)
 • 9.NOWAK-TYMIŃSKA Aneta (l.38)
 • 10.BEJM Łukasz Kacper (l.25)

Lista nr 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.KOPERSKI Romuald Wincenty (l.59)
 • 2.CIEPLIŃSKI Jerzy Adam (l.64)
 • 3.HOPA Tatiana Katarzyna (l.37)
 • 4.MIKSA Iwona Józefa (l.54)
 • 5.KACZOROWSKA Iwona Katarzyna (l.49)

Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.CYBULSKI Piotr Krzysztof (l.42)
 • 2.MURAWIEC Karol Jakub (l.31)
 • 3.KALINOWSKA Marta (l.26)
 • 4.HLIWA Dariusz Andrzej (l.20)
 • 5.PASZKO Dagmara (l.21)
 • 6.ERDMAŃSKA Agnieszka Maria (l.24)
 • 7.LEWANDOWSKI Mateusz (l.26)

Lista nr 10 - KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.MIETKOWSKI Karol (l.22)
 • 2.NOWAK Wojciech Jan (l.20)
 • 3.NIKODEMSKA Dorota Elżbieta (l.49)
 • 4.GRZONKA Magdalena Joanna (l.41)
 • 5.ŁUKASZUK Aron Jan (l.22)

Lista nr 11 - KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.MATKOWSKA-BŁAWAT Aniela (l.68)
 • 2.MICHALKIEWICZ Jan (l.64)
 • 3.ROMANOWSKA Ryszarda Ewa (l.58)
 • 4.KLIMCZAK Marek (l.57)
 • 5.FORMELA Aleksandra (l.39)
 • 6.MARZECKA Joanna (l.48)
 • 7.KINA Piotr (l.43)
 • 8.GŁOWINKOWSKI Roman Michał (l.51)
 • 9.GRODNICKI Ryszard Roman (l.67)
 • 10.PASZKIEWICZ Dariusz Antoni (l.54)

Lista nr 12 - KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.CHILICKI Janusz Piotr (l.51)
 • 2.NOWOSIELSKI Mikołaj Piotr (l.32)
 • 3.TRZECIAK Maria Krystyna (l.35)
 • 4.MŁODZIANKO Marek (l.58)
 • 5.JĘDRZEJAK Kazimierz Stanisław (l.64)
 • 6.WIELIŃSKA Katarzyna Monika (l.40)
 • 7.JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna (l.30)
 • 8.PTAK Bożena Jadwiga (l.61)

Lista nr 14 - KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO

 • 1.WEIHER Jadwiga Maria (l.65)
 • 2.SŁUSZNIK Ewa Jolanta (l.44)
 • 3.HIRSZ-LEMKE Stanisława Elżbieta (l.61)
 • 4.WEIHER Karol Piotr (l.41)
 • 5.ZABIEGLIŃSKI Bogusław (l.49)

Gdańsk, okręg wyborczy nr 5

Dzielnice: Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.STRZELCZYK Grzegorz Jan (l.52)
 • 2.ŻUK Andrzej (l.35)
 • 3.KOŁAKOWSKA Anna Maria (l.50)
 • 4.PRZYBOROWICZ Mirosław (l.57)
 • 5.TABAKA Małgorzata Teresa (l.44)
 • 6.WNUK Zbigniew Henryk (l.53)
 • 7.STEFANICKA Daniela Bożena (l.67)
 • 8.STANKIEWICZ Wacław (l.65)
 • 9.KŁOS Daria Paulina (l.28)
 • 10.PANKOWSKI Mariusz Stanisław (l.41)
 • 11.MODRZEWSKA Jagoda Helena (l.51)
 • 12.GIERZYŃSKI Maciej Andrzej (l.39)

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.OWCZARCZAK Agnieszka Maria (l.35)
 • 2.SKIBA Piotr Andrzej (l.41)
 • 3.WIERZBA Beata Małgorzata (l.41)
 • 4.RYŚ Przemysław (l.35)
 • 5.STOPIEŃSKA Danuta Maria (l.57)
 • 6.ŚWIĄTONIOWSKI Wojciech Józef (l.63)
 • 7.SZCZĘSNY Rafał (l.29)
 • 8.CIFTCI Anna Fatma (l.21)
 • 9.KLUCZKOWSKI Adam Jerzy (l.40)
 • 10.WACHUŁKA Paweł Damian (l.36)
 • 11.KURKOWSKA Kamila (l.29)
 • 12.KOWALCZYS Andrzej Paweł (l.55)

Lista nr 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.FORMELA Marek Stanisław (l.58)
 • 2.RACZYŃSKA Dorota Beata (l.51)
 • 3.CZESZEJKO-SOCHACKI Wojciech (l.31)
 • 4.OLES Irena Cecylia (l.65)
 • 5.NOWAK Tomasz Aleksander (l.31)
 • 6.ROJEK Kazimierz Jan (l.68)
 • 7.WULNIKOWSKA Teresa Agnieszka (l.66)
 • 8.ŁĘCZKOWSKI Władysław (l.71)

Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz (l.57)
 • 2.KULASIEWICZ Agata (l.21)
 • 3.FOSTACZ Jarosław (l.36)
 • 4.SZKATULSKI Hubert Michał (l.23)
 • 5.GAJDA Wiesław (l.44)
 • 6.GUZOWSKA Marzena Beata (l.53)
 • 7.STANISZEWSKA Krystyna (l.74)
 • 8.STUPAK Adam (l.21)
 • 9.KOCIŃSKA Alicja Agnieszka (l.34)

Lista nr 10 - KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.KOKORZYCKI Wojciech Jan (l.20)
 • 2.KLEBAN Anna Aleksandra (l.23)
 • 3.MIETKOWSKI Antoni (l.55)
 • 4.KONIECZNA Krystyna Anna (l.61)
 • 5.GRABOWSKI Karol Michał (l.22)

Lista nr 11 - KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.BARTELIK Waldemar Franciszek (l.65)
 • 2.CHMIELECKI Andrzej Bogdan (l.52)
 • 3.KANIEWSKA-DEMBEK Iwona Violetta (l.56)
 • 4.PICHLAK Piotr Jan (l.54)
 • 5.KORPOLEWSKI Marcin Zbigniew (l.44)
 • 6.KARNOWSKA Violetta Grażyna (l.42)
 • 7.BOWSZYS Jarosława (l.58)
 • 8.ŁAPIŃSKI Tomasz Szczepan (l.24)
 • 9.GROCHOWSKA Anna (l.52)
 • 10.ROSIŃSKI Ryszard Michał (l.75)
 • 11.WÓJCIK Jolanta Joanna (l.44)
 • 12.SIKORSKA Maria Krystyna (l.62)

Lista nr 12 - KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.DZIEMIANCZUK Tomasz (l.38)
 • 2.WOJCIECHOWICZ Michał Rafał (l.49)
 • 3.SIKORSKA Ludwika Bogumiła (l.63)
 • 4.SZCZYGIEŁ Kinga (l.19)
 • 5.KALINOWSKA Karolina (l.19)
 • 6.WOJCIECHOWICZ Franciszek Józef (l.18)
 • 7.SKRZYPSKI Krzysztof (l.36)

Kandydaci do sejmiku wojewódzkiego

KOMITET WYBORCZY PSL

 • 1.PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław (l.75)
 • 2.STĘPNIAK Andrzej Hieronim (l.61)
 • 3.KOSTECKI Marek Stanisław (l.61)
 • 4.BORKOWSKA Aneta Maria (l.46)
 • 5.OLSZEWSKI Andrzej Mieczysław (l.51)
 • 6.RYBAKOWSKA Małgorzata (l.49)
 • 7.RYDZYŃSKI Piotr Jacek (l.33)
 • 8.WŁÓDARCZYK Ewelina (l.42)
 • 9.JARZĘBOWSKI Krzysztof (l.53)
 • 10.ŻOCHOWSKA Sylwia Krystyna (l.35)

KW DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

 • 1.SZREDER Mieszko Krystian (l.26)
 • 2.ZYGRY-WIŚNIEWSKA Karolina Maria (l.35)
 • 3.KULPA Katarzyna (l.33)
 • 4.RUM Piotr Henryk (l.30)
 • 5.KNUTH Maciej (l.20)

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.SZAJNA Marian Czesław (l.65)
 • 2.SIKORA Danuta Teresa (l.53)
 • 3.GWIAZDA Anna Teresa (l.65)
 • 4.GUZIKIEWICZ Karol Roman (l.50)
 • 5.MACIEJEWSKI Dariusz Krzysztof (l.41)
 • 6.POMIRSKA Zofia Małgorzata (l.46)
 • 7.STANÓLEWICZ Andrzej Roman (l.61)
 • 8.STANKIEWICZ Filip Andrzej (l.36)
 • 9.GŁOWACZ Jacek Marian (l.63)
 • 10.WĘGRZYN Mariusz Leszek (l.49)
 • 11.FECHNER-PUTERNICKA Małgorzata Miłosława (l.63)
 • 12.KAPUŚCIŃSKI Bogumił Stanisław (l.77)
 • 13.GOSZ Zofia (l.73)
 • 14.RETYK Krzysztof Maciej (l.47)

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.STRUK Mieczysław Emil (l.53)
 • 2.ZYCH-CISOŃ Hanna Maria (l.59)
 • 3.BENDYKOWSKI Jacek Karol (l.47)
 • 4.GRZELAK Grzegorz Andrzej (l.61)
 • 5.SZLABOWSKA Barbara Krystyna (l.67)
 • 6.MLEJNEK-GAŁĘZA Patrycja Joanna (l.39)
 • 7.CIFTCI Hasan (l.52)
 • 8.KOPERKIEWICZ Iwona Wineta (l.66)
 • 9.KARCZMARZYK Marek Aureliusz (l.43)
 • 10.TURK Helena (l.74)
 • 11.KOSIOR Michał Andrzej (l.35)
 • 12.KALICKI Stanisław Aleksander (l.48)
 • 13.MIKUŁKO Magdalena Maria (l.35)
 • 14.MORZYŃSKA Dobrawa (l.24)

KWW RUCH NARODOWY

 • 1.PIASECKA Dorota Magdalena (l.25)
 • 2.BIAŁEK Michał Rafał (l.21)
 • 3.PRZYBOROWSKI Krzysztof Jan (l.20)
 • 4.KWIATKOWSKA Joanna Alicja (l.22)
 • 5.UGORENKO Marcin Wojciech (l.22)
 • 6.TARATUTA Marcin (l.20)
 • 7.KWIATKOWSKA Dominika (l.23)
 • 8.ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof (l.27)

KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.CEYNOWA Andrzej (l.62)
 • 2.MARKOWSKA Elżbieta Alfreda (l.57)
 • 3.ROGALA Aldona (l.44)
 • 4.ZAGŁOBA Ryszard Andrzej (l.64)
 • 5.TORŁOP Małgorzata (l.52)
 • 6.WOJCIECHOWSKI Henryk (l.66)
 • 7.MIKOŁAJCZYK Janusz Mirosław (l.62)
 • 8.SZYMAŃSKI Piotr (l.36)
 • 9.BURDAK Mariusz Bogdan (l.57)
 • 10.KUSTRZEBA Wanda Alicja (l.68)

KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.GIEŁDON Piotr Tadeusz (l.30)
 • 2.KLONOWSKI Błażej (l.27)
 • 3.DĄBROWSKA-KARASOWSKA Anna (l.54)
 • 4.DURLIK Joanna (l.21)
 • 5.KOŚCIELAK Wojciech Błażej (l.19)
 • 6.KULICKI Piotr Adam (l.30)
 • 7.MAZURKIEWICZ Natalia (l.19)
 • 8.ADAMIEC Igor Krzysztof (l.20)
 • 9.ROJEWSKI Zbigniew Daniel (l.41)
 • 10.WYSOCKA Monika Żaneta (l.29)
 • 11.CZECHOWSKI Stanisław Adam (l.24)
 • 12.BAJDOR Michał (l.22)

KW LIGA POLSKICH RODZIN

 • 1.GRABOWSKA Marzena (l.55)
 • 2.JAROSZEWICZ Dariusz Piotr (l.48)
 • 3.TUJAKA Stanisław (l.69)
 • 4.FREJLICH-BYCZKOWSKA Adrianna Gabriela(l.29)
 • 5.POŹNIAK Antoni Stanisław (l.59)
 • 6.BUCZKOWSKA Ewa Maria (l.54)

KW TWÓJ RUCH

 • 1.WALESZCZYŃSKA Inez Katarzyna (l.28)
 • 2.PASIK Robert Wojciech (l.20)
 • 3.RAKOCZY-AL-SAADI Dorota Marta (l.49)
 • 4.TREDER Damian Paweł (l.20)
 • 5.KALKOWSKA Izabela (l.27)
 • 6.STRZELEC Przemysław Ryszard (l.26)
 • 7.GALIŃSKI Adam Kazimierz (l.57)

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Druga tura wyborów na urząd prezydenta Gdańska odbędzie się 30 listopada 2014 roku w w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wybory samorządowe odbyły się w niedzielę 16 listopada 2014 roku, w godzinach od 7.00 do 21.00.

Lista adresów lokali wyborczych

Informacja o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ( 25.88 KB )

W Gdańsku, w sześciu okręgach wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 370 kandydatów na radnych oraz 6 kandydatów na Prezydenta Miasta.

Kto może głosować:

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gdańska, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują w Gdańsku, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gdańsku są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta oraz zamieszkujący pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.

Obywatele UE zamieszkujący stale na terenie Gdańska mogą wziąć udział w głosowaniu, jeśli wpiszą się do stałego rejestru wyborców naszego miasta.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można złożyć do dnia 14 listopada, w następujących Zespołach Obsługi Mieszkańców:

 • Nr 1, przy ul. Partyzantów 74 (stanowiska nr 38, 39), nr telefonu (58) 323 -69-58, 323-69-59,
 • Nr 3, przy ul. ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska nr 1, 2, 3, 4), nr telefonu (58) 323-63-46 do 55,
 • Nr 4, przy ul. Wilanowska 2 (stanowiska nr 3 i 4), nr telefonu (58) 323-71-33, 323-71-75.

ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA w wyborach samorządowych NIE WYDAJE SIĘ.

Gdzie głosować:
Adresy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z przyporządkowanymi ulicami, dostępne są na stronie internetowejhttp://www.gdansk.pl/download/2014_10/56883.pdf, a także pod nr telefonów (58) 323-62-13, 323-62-93.
W dniach 27 października ? 10 listopada, mieszkańcy Gdańska mogą w Zespołach Obsługi Mieszkańców sprawdzić, czy są umieszczeni w spisie wyborców utworzonym dla swojego obwodu głosowania.

Co zabrać:
Udając się do komisji wyborczej należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jak przebiega głosowanie:
W siedzibie obwodowej komisji wyborczej obywatel polski otrzyma trzy karty do głosowania zawierające:

 • listy kandydatów na radnych miejskich,
 • listy kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego,
 • listę kandydatów na prezydenta miasta.

Obywatel UE otrzyma dwie karty do głosowania zawierające: listy kandydatów na radnych miejskich oraz listę kandydatów na prezydenta miasta.
Na karcie do głosowania zaznaczamy tylko jednego kandydata na wybranej liście.

Głosowanie przez pełnomocnika:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania w swoim imieniu.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania przez Pełnomocnika można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.

Termin złożenia wniosku ? do 7 listopada br.

Głosowanie korespondencyjne:
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
W każdym okręgu wyborczym wyznaczono po jednej komisji, przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

Wszelkie informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1, 3 i 4 oraz pod nr telefonów: (58) 323-69-58, 323-69-59, 323-63-46 do 55, 323-71-33, 323-71-75.
Termin złożenia wniosku ? do 27 października br.

Pomoc w dowozie osób niepełnosprawnych
Jak co roku, Urząd Miejski zapewni dowóz do komisji wyborczych osobom niepełnosprawnym. Aby skorzystać z dowozu należy W DNIU WYBORÓW zadzwonić pod nr telefonu (58) 323-66-90.

Herb_1057px-POL_Gdask_COA.svg

Kandydaci na Prezydenta Miasta Gdańska:

1. ADAMOWICZ Paweł Bogdan, lat 49, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, członek Platformy Obywatelskiej RP.

2. BARTELIK Waldemar Franciszek, lat 65, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KWW MASZ WYBÓR – WALDEMAR BARTELIK, popierany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Gdańszczan, nie należy do partii politycznej.

3. JAWORSKI Andrzej, lat 43, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek Prawa i Sprawiedliwości.

4. LIEDER Ewa, lat 46, wykształcenie wyższe, zamieszkała w Gdańsku, zgłoszona przez KWW GDAŃSK OBYWATELSKI, nie należy do partii politycznej.

5. SZCZUKOWSKI Jarosław, lat 37, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

6. WYSOCKI Zbigniew Maksymilian, lat 30, wykształcenie wyższe, zamieszkały w Gdańsku, zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA ? JANUSZA KORWIN-MIKKE, członek Kongresu Nowej Prawicy.

 

Kandydaci do rady miasta Gdańska:


Gdańsk, okręg wyborczy nr 6

Dzielnice: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki

Lista nr 3 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.TEODORCZYK Jacek Włodzimierz (l.67)
 • 2.OKONIEWSKI Paweł (l.32)
 • 3.CHOLEWIŃSKA Maria (l.75)
 • 4.PODJACKI Wojciech Eugeniusz (l.44)
 • 5.BRODNICKI Mariusz Andrzej (l.36)
 • 6.SZYMAŃSKA Małgorzata Anna (l.60)
 • 7.HAŁAS Henryk Czesław (l.58)
 • 8.CHMIELEWSKA Anna Maria (l.51)
 • 9.MAJEROWSKA Grażyna Zofia (l.58)
 • 10.KOCHAŃCZYK Michał Jerzy (l.64)

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.CHMIEL Małgorzata (l.61)
 • 2.GORECKI Jarosław Władysław (l.56)
 • 3.STYBOR Wojciech Janusz (l.39)
 • 4.GERYK Żaneta Beata (l.44)
 • 5.ANDRZEJCZAK Mariusz Piotr (l.32)
 • 6.BABAJAN Karen (l.23)
 • 7.DOWNAR-ZAPOLSKA Renata Anna (l.54)
 • 8.ORFIN Michał Jan (l.21)
 • 9.NOWAK-TYMIŃSKA Aneta (l.38)
 • 10.BEJM Łukasz Kacper (l.25)

Lista nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.KOPERSKI Romuald Wincenty (l.59)
 • 2.CIEPLIŃSKI Jerzy Adam (l.64)
 • 3.HOPA Tatiana Katarzyna (l.37)
 • 4.MIKSA Iwona Józefa (l.54)
 • 5.KACZOROWSKA Iwona Katarzyna (l.49)

Lista nr 7 – KW NOWA PRAWICA – JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.CYBULSKI Piotr Krzysztof (l.42)
 • 2.MURAWIEC Karol Jakub (l.31)
 • 3.KALINOWSKA Marta (l.26)
 • 4.HLIWA Dariusz Andrzej (l.20)
 • 5.PASZKO Dagmara (l.21)
 • 6.ERDMAŃSKA Agnieszka Maria (l.24)
 • 7.LEWANDOWSKI Mateusz (l.26)

Lista nr 10 – KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.MIETKOWSKI Karol (l.22)
 • 2.NOWAK Wojciech Jan (l.20)
 • 3.NIKODEMSKA Dorota Elżbieta (l.49)
 • 4.GRZONKA Magdalena Joanna (l.41)
 • 5.ŁUKASZUK Aron Jan (l.22)

Lista nr 11 – KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.MATKOWSKA-BŁAWAT Aniela (l.68)
 • 2.MICHALKIEWICZ Jan (l.64)
 • 3.ROMANOWSKA Ryszarda Ewa (l.58)
 • 4.KLIMCZAK Marek (l.57)
 • 5.FORMELA Aleksandra (l.39)
 • 6.MARZECKA Joanna (l.48)
 • 7.KINA Piotr (l.43)
 • 8.GŁOWINKOWSKI Roman Michał (l.51)
 • 9.GRODNICKI Ryszard Roman (l.67)
 • 10.PASZKIEWICZ Dariusz Antoni (l.54)

Lista nr 12 – KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.CHILICKI Janusz Piotr (l.51)
 • 2.NOWOSIELSKI Mikołaj Piotr (l.32)
 • 3.TRZECIAK Maria Krystyna (l.35)
 • 4.MŁODZIANKO Marek (l.58)
 • 5.JĘDRZEJAK Kazimierz Stanisław (l.64)
 • 6.WIELIŃSKA Katarzyna Monika (l.40)
 • 7.JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna (l.30)
 • 8.PTAK Bożena Jadwiga (l.61)

Lista nr 14 – KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO

 • 1.WEIHER Jadwiga Maria (l.65)
 • 2.SŁUSZNIK Ewa Jolanta (l.44)
 • 3.HIRSZ-LEMKE Stanisława Elżbieta (l.61)
 • 4.WEIHER Karol Piotr (l.41)
 • 5.ZABIEGLIŃSKI Bogusław (l.49)

Gdańsk, okręg wyborczy nr 5

Dzielnice: Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe

Lista nr 3 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.STRZELCZYK Grzegorz Jan (l.52)
 • 2.ŻUK Andrzej (l.35)
 • 3.KOŁAKOWSKA Anna Maria (l.50)
 • 4.PRZYBOROWICZ Mirosław (l.57)
 • 5.TABAKA Małgorzata Teresa (l.44)
 • 6.WNUK Zbigniew Henryk (l.53)
 • 7.STEFANICKA Daniela Bożena (l.67)
 • 8.STANKIEWICZ Wacław (l.65)
 • 9.KŁOS Daria Paulina (l.28)
 • 10.PANKOWSKI Mariusz Stanisław (l.41)
 • 11.MODRZEWSKA Jagoda Helena (l.51)
 • 12.GIERZYŃSKI Maciej Andrzej (l.39)

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.OWCZARCZAK Agnieszka Maria (l.35)
 • 2.SKIBA Piotr Andrzej (l.41)
 • 3.WIERZBA Beata Małgorzata (l.41)
 • 4.RYŚ Przemysław (l.35)
 • 5.STOPIEŃSKA Danuta Maria (l.57)
 • 6.ŚWIĄTONIOWSKI Wojciech Józef (l.63)
 • 7.SZCZĘSNY Rafał (l.29)
 • 8.CIFTCI Anna Fatma (l.21)
 • 9.KLUCZKOWSKI Adam Jerzy (l.40)
 • 10.WACHUŁKA Paweł Damian (l.36)
 • 11.KURKOWSKA Kamila (l.29)
 • 12.KOWALCZYS Andrzej Paweł (l.55)

Lista nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.FORMELA Marek Stanisław (l.58)
 • 2.RACZYŃSKA Dorota Beata (l.51)
 • 3.CZESZEJKO-SOCHACKI Wojciech (l.31)
 • 4.OLES Irena Cecylia (l.65)
 • 5.NOWAK Tomasz Aleksander (l.31)
 • 6.ROJEK Kazimierz Jan (l.68)
 • 7.WULNIKOWSKA Teresa Agnieszka (l.66)
 • 8.ŁĘCZKOWSKI Władysław (l.71)

Lista nr 7 – KW NOWA PRAWICA – JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.KOŚCIELAK Zdzisław Tadeusz (l.57)
 • 2.KULASIEWICZ Agata (l.21)
 • 3.FOSTACZ Jarosław (l.36)
 • 4.SZKATULSKI Hubert Michał (l.23)
 • 5.GAJDA Wiesław (l.44)
 • 6.GUZOWSKA Marzena Beata (l.53)
 • 7.STANISZEWSKA Krystyna (l.74)
 • 8.STUPAK Adam (l.21)
 • 9.KOCIŃSKA Alicja Agnieszka (l.34)

Lista nr 10 – KW PARTIA LIBERTARIAŃSKA

 • 1.KOKORZYCKI Wojciech Jan (l.20)
 • 2.KLEBAN Anna Aleksandra (l.23)
 • 3.MIETKOWSKI Antoni (l.55)
 • 4.KONIECZNA Krystyna Anna (l.61)
 • 5.GRABOWSKI Karol Michał (l.22)

Lista nr 11 – KWW MASZ WYBÓR-WALDEMAR BARTELIK

 • 1.BARTELIK Waldemar Franciszek (l.65)
 • 2.CHMIELECKI Andrzej Bogdan (l.52)
 • 3.KANIEWSKA-DEMBEK Iwona Violetta (l.56)
 • 4.PICHLAK Piotr Jan (l.54)
 • 5.KORPOLEWSKI Marcin Zbigniew (l.44)
 • 6.KARNOWSKA Violetta Grażyna (l.42)
 • 7.BOWSZYS Jarosława (l.58)
 • 8.ŁAPIŃSKI Tomasz Szczepan (l.24)
 • 9.GROCHOWSKA Anna (l.52)
 • 10.ROSIŃSKI Ryszard Michał (l.75)
 • 11.WÓJCIK Jolanta Joanna (l.44)
 • 12.SIKORSKA Maria Krystyna (l.62)

Lista nr 12 – KWW GDAŃSK OBYWATELSKI

 • 1.DZIEMIANCZUK Tomasz (l.38)
 • 2.WOJCIECHOWICZ Michał Rafał (l.49)
 • 3.SIKORSKA Ludwika Bogumiła (l.63)
 • 4.SZCZYGIEŁ Kinga (l.19)
 • 5.KALINOWSKA Karolina (l.19)
 • 6.WOJCIECHOWICZ Franciszek Józef (l.18)
 • 7.SKRZYPSKI Krzysztof (l.36)

Kandydaci do sejmiku wojewódzkiego

KOMITET WYBORCZY PSL

 • 1.PRZYBYLSKI Wojciech Wiesław (l.75)
 • 2.STĘPNIAK Andrzej Hieronim (l.61)
 • 3.KOSTECKI Marek Stanisław (l.61)
 • 4.BORKOWSKA Aneta Maria (l.46)
 • 5.OLSZEWSKI Andrzej Mieczysław (l.51)
 • 6.RYBAKOWSKA Małgorzata (l.49)
 • 7.RYDZYŃSKI Piotr Jacek (l.33)
 • 8.WŁÓDARCZYK Ewelina (l.42)
 • 9.JARZĘBOWSKI Krzysztof (l.53)
 • 10.ŻOCHOWSKA Sylwia Krystyna (l.35)

KW DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

 • 1.SZREDER Mieszko Krystian (l.26)
 • 2.ZYGRY-WIŚNIEWSKA Karolina Maria (l.35)
 • 3.KULPA Katarzyna (l.33)
 • 4.RUM Piotr Henryk (l.30)
 • 5.KNUTH Maciej (l.20)

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • 1.SZAJNA Marian Czesław (l.65)
 • 2.SIKORA Danuta Teresa (l.53)
 • 3.GWIAZDA Anna Teresa (l.65)
 • 4.GUZIKIEWICZ Karol Roman (l.50)
 • 5.MACIEJEWSKI Dariusz Krzysztof (l.41)
 • 6.POMIRSKA Zofia Małgorzata (l.46)
 • 7.STANÓLEWICZ Andrzej Roman (l.61)
 • 8.STANKIEWICZ Filip Andrzej (l.36)
 • 9.GŁOWACZ Jacek Marian (l.63)
 • 10.WĘGRZYN Mariusz Leszek (l.49)
 • 11.FECHNER-PUTERNICKA Małgorzata Miłosława (l.63)
 • 12.KAPUŚCIŃSKI Bogumił Stanisław (l.77)
 • 13.GOSZ Zofia (l.73)
 • 14.RETYK Krzysztof Maciej (l.47)

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 • 1.STRUK Mieczysław Emil (l.53)
 • 2.ZYCH-CISOŃ Hanna Maria (l.59)
 • 3.BENDYKOWSKI Jacek Karol (l.47)
 • 4.GRZELAK Grzegorz Andrzej (l.61)
 • 5.SZLABOWSKA Barbara Krystyna (l.67)
 • 6.MLEJNEK-GAŁĘZA Patrycja Joanna (l.39)
 • 7.CIFTCI Hasan (l.52)
 • 8.KOPERKIEWICZ Iwona Wineta (l.66)
 • 9.KARCZMARZYK Marek Aureliusz (l.43)
 • 10.TURK Helena (l.74)
 • 11.KOSIOR Michał Andrzej (l.35)
 • 12.KALICKI Stanisław Aleksander (l.48)
 • 13.MIKUŁKO Magdalena Maria (l.35)
 • 14.MORZYŃSKA Dobrawa (l.24)

KWW RUCH NARODOWY

 • 1.PIASECKA Dorota Magdalena (l.25)
 • 2.BIAŁEK Michał Rafał (l.21)
 • 3.PRZYBOROWSKI Krzysztof Jan (l.20)
 • 4.KWIATKOWSKA Joanna Alicja (l.22)
 • 5.UGORENKO Marcin Wojciech (l.22)
 • 6.TARATUTA Marcin (l.20)
 • 7.KWIATKOWSKA Dominika (l.23)
 • 8.ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof (l.27)

KKW SLD LEWICA RAZEM

 • 1.CEYNOWA Andrzej (l.62)
 • 2.MARKOWSKA Elżbieta Alfreda (l.57)
 • 3.ROGALA Aldona (l.44)
 • 4.ZAGŁOBA Ryszard Andrzej (l.64)
 • 5.TORŁOP Małgorzata (l.52)
 • 6.WOJCIECHOWSKI Henryk (l.66)
 • 7.MIKOŁAJCZYK Janusz Mirosław (l.62)
 • 8.SZYMAŃSKI Piotr (l.36)
 • 9.BURDAK Mariusz Bogdan (l.57)
 • 10.KUSTRZEBA Wanda Alicja (l.68)

KW NOWA PRAWICA – JANUSZA KORWIN-MIKKE

 • 1.GIEŁDON Piotr Tadeusz (l.30)
 • 2.KLONOWSKI Błażej (l.27)
 • 3.DĄBROWSKA-KARASOWSKA Anna (l.54)
 • 4.DURLIK Joanna (l.21)
 • 5.KOŚCIELAK Wojciech Błażej (l.19)
 • 6.KULICKI Piotr Adam (l.30)
 • 7.MAZURKIEWICZ Natalia (l.19)
 • 8.ADAMIEC Igor Krzysztof (l.20)
 • 9.ROJEWSKI Zbigniew Daniel (l.41)
 • 10.WYSOCKA Monika Żaneta (l.29)
 • 11.CZECHOWSKI Stanisław Adam (l.24)
 • 12.BAJDOR Michał (l.22)

KW LIGA POLSKICH RODZIN

 • 1.GRABOWSKA Marzena (l.55)
 • 2.JAROSZEWICZ Dariusz Piotr (l.48)
 • 3.TUJAKA Stanisław (l.69)
 • 4.FREJLICH-BYCZKOWSKA Adrianna Gabriela(l.29)
 • 5.POŹNIAK Antoni Stanisław (l.59)
 • 6.BUCZKOWSKA Ewa Maria (l.54)

KW TWÓJ RUCH

 • 1.WALESZCZYŃSKA Inez Katarzyna (l.28)
 • 2.PASIK Robert Wojciech (l.20)
 • 3.RAKOCZY-AL-SAADI Dorota Marta (l.49)
 • 4.TREDER Damian Paweł (l.20)
 • 5.KALKOWSKA Izabela (l.27)
 • 6.STRZELEC Przemysław Ryszard (l.26)
 • 7.GALIŃSKI Adam Kazimierz (l.57)