Reklama

Wycinka drzew przy Szwedzkiej Grobli

Wycinka drzew w Lesie Oliwskim bulwersuje kolejnych mieszkańców Oliwy.  Drzewa osiągnęły wiek starczy i trzeba je ?wymienić? na nowe ? powtarza swój argument Nadleśnictwo Gdańsk.

DSC08245

fot. Jacek Michaelis

Do osób zaniepokojonych wycinka drzew w Lesie Oliwskim dołączył pan Jacek Michaelis, mieszkaniec Oliwy. Widząc skutki pracy leśników w okolicy Szwedzkiej Grobli, postanowił napisać w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Gdańsku.

Przedstawiamy treść całego pisma oraz wyjaśnienia Nadleśnictwa Gdańsk.

 

Hanna Dzikowska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

dot. wycinki starych drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Szanowna Pani,

Chciałbym prosić o interwencję w sprawie prowadzonej w Lasach Oliwskich wycinki ogromnej ilości krajobrazowo cennych, wiekowych drzew ? głównie buków, dębów i sosen. Obecnie wyręb przez Lasy Państwowe ma miejsce w rejonie Szwedzkiej Grobli – głównej trasie spacerowej w okolicach Oliwy. Wycinane są stukilkudziesięcioletnie, a myślę, że czasami i starsze (np. dąb którego pień widać na jednym ze zdjęć) okazy rosnące  bezpośrednio przy głównym szlaku wycieczkowym (a więc szczególnie ważne krajobrazowo). Dowodem potwierdzającym jak cenne drzewa zostały wycięte są załączone zdjęcia. Po Lasach Oliwskich spaceruję często od kilkudziesięciu lat i nie widziałem jeszcze takiej ilości ściętych starych drzew.

Obawiam się, że wartości krajobrazowo-kulturowe obszaru Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego nie są wystarczająco chronione, a nie ma w Polsce wielu takich miejsc, gdzie wciąż jeszcze ponad 100-u letnie buki, sosny i dęby porastają niezwykle urozmaicony górzysty teren oferujący często wspaniałe widoki na pobliskie miasto i morze.

Oprócz walorów krajobrazowych (albo równolegle z nimi) Lasy Oliwskie to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców bezpośrednio sąsiadującego Trójmiasta.

Tak samo, jak zaczynamy dbać o to by miasto było coraz bardziej przyjazne mieszkańcom, powinniśmy zadbać by dla zysku (Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe) nie znikały bezpowrotnie cenne dla mieszkańców zasoby przyrody.

Wnoszę o podjęcie kroków, które doprowadzą do zaprzestania, na terenie TPK, wycinki najstarszych ? starszych niż 150 lat drzew.

Załączam zdjęcia:

– pokazujące wycięte drzewa ( w tym na zdjęciu nr 8243 pień starego dębu),

– pokazujące pniaki pozostałe po starych drzewach wyciętych bezpośrednio przy szlaku spacerowym,

– 8229 z tablicą informującą w „zawoalowany” sposób o wycince – swoją drogą to ciekawe jakimi statystykami przygnieceń turystów przez stare drzewa dysponuje Nadleśnictwo, że usprawiedliwia wycinkę poprawą bezpieczeństwa w lesie?

– nr  8252 pokazujące jak wygląda las pozbawiony najcenniejszych okazów,

– nr 8266 z bukiem – pomnikiem przyrody rosnącym przy Szwedzkiej Grobli, który wcale nie jest dużo bardziej okazały od wielu z wyciętych drzew.

Z poważaniem

Jacek Michaelis

Gdańsk Oliwa

DSC08251

fot. Jacek Michaelis

RDOŚ zapowiedziała, że zajmie stanowisko w tej sprawie. Poprosiliśmy Nadleśnictwo Gdańsk o ustosunkowanie się do treści listu mieszkańca Oliwy.

Odpowiada Michał Grabowski, rzecznik prasowy gdańskiego nadleśnictwa:

– Z uwagi na złożoność tematu odpowiedź jest nieco rozszerzona, stąd kilka zdań odnoszących się do „ogółu”.

Rzecz dotyczy realizowanych obecnie prac w lesie w okolicach Szwedzkiej Grobli, ale też i w całych lasach nadleśnictwa. Zadania gospodarcze  w tym rejonie realizowane są w oparciu o  plan urządzenia lasu zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Bazując na najlepszej wiedzy leśnej, sporządza się plan, który służy najbardziej optymalnemu (pod względem przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym) zagospodarowaniu tak dynamicznego ekosystemu jakim jest las – i to w perspektywie co najmniej 120 lat. W tym to okresie zachodzi konieczność wymiany drzew, które osiągnęły wiek starczy, na młode egzemplarze. Jest to typowy przykład wymiany pokoleń w przyrodzie, dotyczący wszystkich organizmów.

Gdyby pozostawiono drzewostan bez ingerencji człowieka – w przeciągu kilku, kilkunastu lat rozpocząłby się proces jego zamierania i rozpadu, stwarzając zagrożenie dla ludzi tam przebywających poprzez upadające obumarłe gałęzie, konary i całe drzewa. Tragiczne w skutkach takie zdarzenia miały już miejsce w naszych lasach, jednak właśnie przez odpowiednio wczesne wyjęcie drzew zagrażających, nie jest ich wiele. W konsekwencji i tak trzeba by je usunąć, a wchodząc z pewnym wyprzedzeniem do drzewostanu, udaje się wykorzystać drewno dla ludzkich potrzeb (na marginesie –  jest ok. 30 tys. zastosowań drewna).

Na powierzchniach, na których prowadzono już wcześniej przerzedzenia drzewostanu, rosną młode drzewa wymagające odsłony w celu dostarczenia im większej ilości światła, a w niektórych miejscach, dodatkowo posadzono lub zostaną posadzone młode drzewa w sposób sztuczny. Stanowić będą wspólnie nowe pokolenie lasu. Spacerując w tym rejonie zaobserwować można duże połacie odnowionego już lasu (część jeszcze w ogrodzeniach – to ta odnowiona sztucznie) z młodym pokoleniem drzew w różnych fazach wzrostu (wysokości). Cały proces przemiany pokoleń odbywać się będzie w cyklu 40-50 lat, nie będzie więc sytuacji, w której w tym miejscu nie byłoby lasu, a jego różnorodność – gatunkowa i wiekowa oraz trwałość jest celem pracy trójmiejskich leśników.

W miejscach szczególnie uczęszczanych przez spacerowiczów, prace rozpoczęto i planuje się zakończyć w okresie zimowym, tzn. w okresie w którym ew. uszkodzenia młodych drzew będą najmniejsze, ale też drogi i szlaki ucierpią w mniejszym stopniu. Oczywiście w czasie dobrych warunków pogodowych, uszkodzenia zostaną naprawione, a główne szlaki naprawione.  

DSC08266

fot. Jacek Michaelis

Czy te wyjaśnienia przekonują autora pisma do RDOŚ?

– Leśnicy twierdzą, że jeżeli nie wytną teraz, dajmy na to 150- letniego drzewa, to za kilka, kilkanaście lat ono obumrze i przewróci się na spacerowicza. Dęby to drzewa długowieczne mogą żyć nawet i 800 lat, buki  300-400 lat ? komentuje Jacek Michaelis. – Leśnicy znają się na drzewach. Jeżeli więc używają takich argumentów to znaczy, że już nie pozostały im żadne inne. Nie chcą powiedzieć wprost, że najważniejsze dla nich są pieniądze ze sprzedaży drewna, a pozostałe kwestie, w tym opinie mieszkańców Gdańska, się nie liczą.

Do nowego projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015 ? 2024 swoje uwagi złożyła niedawno Rada Oliwy. Na razie brak oficjalnej odpowiedzi, czy uwagi te zostaną uwzględnione. 

Dziś na stronie Nadleśnictwa Gdańsk opublikowano listę miejsc oraz terminy w których będą prowadzone ?prace leśne?.

Lokalizacje znajdujące się w bezpośredniej bliskości miasta będą oznakowane specjalnymi tablicami oraz objęte zostaną ograniczeniami dostępu.

Wykaz cięć rębnych

Lasy Oliwskie:

 • rejon trasy rowerowej „Pętla Reja” (leśnictwo Sopot, część oddziałów leśnych nr 45 i 46), czas trwania: do końca marca 2015,
 • rejon Szwedzkiej Grobli (leśnictwo Matemblewo, część oddziałów leśnych 116, 119), czas trwania: do końca marca 2015,
 • Dolina Czystej Wody (leśnictwo Renuszewo, część oddz. 101), czas trwania: 19.02.2015 – 31.03.2015)

Lasy Gdyńskie:

 • w sąsiedztwie początku ścieżki edukacyjnej „Szlak Wiewiórki”,  część oddziału leśnego 218, 219 (czas trwania 2.03.2015 – 31.03.2015)
 • droga łącząca Witomino z Demptowem, część oddziału 257 (leśnictwo Zwierzyniec), czas trwania: 13.02.2015-31.03.2015.

 fot. TRÓJMIEJSKIE LASY. Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce

Jak czytamy na stronie nadleśnictwa, prace z jednej strony mają dostarczyć surowiec drzewny, z drugiej odsłaniają młode pokolenie lasu (młode buki pochodzące z obsiewu), lub inicjują pojawienie się takich drzew. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.

PW 

W obronie Lasu Oliwskiego

Zjęcia Jacka Michaelisa z okolic Szwedzkiej Grobli w Oliwie {gallery}galeria/Jacek_Michaelis wycinka starych drzew w Lasach Oliwskich{/gallery}

Wycinka drzew w Lesie Oliwskim bulwersuje kolejnych mieszkańców Oliwy.  Drzewa osiągnęły wiek starczy i trzeba je ?wymienić? na nowe ? powtarza swój argument Nadleśnictwo Gdańsk.

DSC08245

fot. Jacek Michaelis

Do osób zaniepokojonych wycinka drzew w Lesie Oliwskim dołączył pan Jacek Michaelis, mieszkaniec Oliwy. Widząc skutki pracy leśników w okolicy Szwedzkiej Grobli, postanowił napisać w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Gdańsku.

Przedstawiamy treść całego pisma oraz wyjaśnienia Nadleśnictwa Gdańsk.

 

Hanna Dzikowska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

dot. wycinki starych drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Szanowna Pani,

Chciałbym prosić o interwencję w sprawie prowadzonej w Lasach Oliwskich wycinki ogromnej ilości krajobrazowo cennych, wiekowych drzew ? głównie buków, dębów i sosen. Obecnie wyręb przez Lasy Państwowe ma miejsce w rejonie Szwedzkiej Grobli - głównej trasie spacerowej w okolicach Oliwy. Wycinane są stukilkudziesięcioletnie, a myślę, że czasami i starsze (np. dąb którego pień widać na jednym ze zdjęć) okazy rosnące  bezpośrednio przy głównym szlaku wycieczkowym (a więc szczególnie ważne krajobrazowo). Dowodem potwierdzającym jak cenne drzewa zostały wycięte są załączone zdjęcia. Po Lasach Oliwskich spaceruję często od kilkudziesięciu lat i nie widziałem jeszcze takiej ilości ściętych starych drzew.

Obawiam się, że wartości krajobrazowo-kulturowe obszaru Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego nie są wystarczająco chronione, a nie ma w Polsce wielu takich miejsc, gdzie wciąż jeszcze ponad 100-u letnie buki, sosny i dęby porastają niezwykle urozmaicony górzysty teren oferujący często wspaniałe widoki na pobliskie miasto i morze.

Oprócz walorów krajobrazowych (albo równolegle z nimi) Lasy Oliwskie to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców bezpośrednio sąsiadującego Trójmiasta.

Tak samo, jak zaczynamy dbać o to by miasto było coraz bardziej przyjazne mieszkańcom, powinniśmy zadbać by dla zysku (Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe) nie znikały bezpowrotnie cenne dla mieszkańców zasoby przyrody.

Wnoszę o podjęcie kroków, które doprowadzą do zaprzestania, na terenie TPK, wycinki najstarszych ? starszych niż 150 lat drzew.

Załączam zdjęcia:

- pokazujące wycięte drzewa ( w tym na zdjęciu nr 8243 pień starego dębu),

- pokazujące pniaki pozostałe po starych drzewach wyciętych bezpośrednio przy szlaku spacerowym,

- 8229 z tablicą informującą w "zawoalowany" sposób o wycince - swoją drogą to ciekawe jakimi statystykami przygnieceń turystów przez stare drzewa dysponuje Nadleśnictwo, że usprawiedliwia wycinkę poprawą bezpieczeństwa w lesie?

- nr  8252 pokazujące jak wygląda las pozbawiony najcenniejszych okazów,

- nr 8266 z bukiem - pomnikiem przyrody rosnącym przy Szwedzkiej Grobli, który wcale nie jest dużo bardziej okazały od wielu z wyciętych drzew.

Z poważaniem

Jacek Michaelis

Gdańsk Oliwa

DSC08251

fot. Jacek Michaelis

RDOŚ zapowiedziała, że zajmie stanowisko w tej sprawie. Poprosiliśmy Nadleśnictwo Gdańsk o ustosunkowanie się do treści listu mieszkańca Oliwy.

Odpowiada Michał Grabowski, rzecznik prasowy gdańskiego nadleśnictwa:

- Z uwagi na złożoność tematu odpowiedź jest nieco rozszerzona, stąd kilka zdań odnoszących się do "ogółu".

Rzecz dotyczy realizowanych obecnie prac w lesie w okolicach Szwedzkiej Grobli, ale też i w całych lasach nadleśnictwa. Zadania gospodarcze  w tym rejonie realizowane są w oparciu o  plan urządzenia lasu zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Bazując na najlepszej wiedzy leśnej, sporządza się plan, który służy najbardziej optymalnemu (pod względem przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym) zagospodarowaniu tak dynamicznego ekosystemu jakim jest las - i to w perspektywie co najmniej 120 lat. W tym to okresie zachodzi konieczność wymiany drzew, które osiągnęły wiek starczy, na młode egzemplarze. Jest to typowy przykład wymiany pokoleń w przyrodzie, dotyczący wszystkich organizmów.

Gdyby pozostawiono drzewostan bez ingerencji człowieka - w przeciągu kilku, kilkunastu lat rozpocząłby się proces jego zamierania i rozpadu, stwarzając zagrożenie dla ludzi tam przebywających poprzez upadające obumarłe gałęzie, konary i całe drzewa. Tragiczne w skutkach takie zdarzenia miały już miejsce w naszych lasach, jednak właśnie przez odpowiednio wczesne wyjęcie drzew zagrażających, nie jest ich wiele. W konsekwencji i tak trzeba by je usunąć, a wchodząc z pewnym wyprzedzeniem do drzewostanu, udaje się wykorzystać drewno dla ludzkich potrzeb (na marginesie -  jest ok. 30 tys. zastosowań drewna).

Na powierzchniach, na których prowadzono już wcześniej przerzedzenia drzewostanu, rosną młode drzewa wymagające odsłony w celu dostarczenia im większej ilości światła, a w niektórych miejscach, dodatkowo posadzono lub zostaną posadzone młode drzewa w sposób sztuczny. Stanowić będą wspólnie nowe pokolenie lasu. Spacerując w tym rejonie zaobserwować można duże połacie odnowionego już lasu (część jeszcze w ogrodzeniach - to ta odnowiona sztucznie) z młodym pokoleniem drzew w różnych fazach wzrostu (wysokości). Cały proces przemiany pokoleń odbywać się będzie w cyklu 40-50 lat, nie będzie więc sytuacji, w której w tym miejscu nie byłoby lasu, a jego różnorodność - gatunkowa i wiekowa oraz trwałość jest celem pracy trójmiejskich leśników.

W miejscach szczególnie uczęszczanych przez spacerowiczów, prace rozpoczęto i planuje się zakończyć w okresie zimowym, tzn. w okresie w którym ew. uszkodzenia młodych drzew będą najmniejsze, ale też drogi i szlaki ucierpią w mniejszym stopniu. Oczywiście w czasie dobrych warunków pogodowych, uszkodzenia zostaną naprawione, a główne szlaki naprawione.  

DSC08266

fot. Jacek Michaelis

Czy te wyjaśnienia przekonują autora pisma do RDOŚ?

- Leśnicy twierdzą, że jeżeli nie wytną teraz, dajmy na to 150- letniego drzewa, to za kilka, kilkanaście lat ono obumrze i przewróci się na spacerowicza. Dęby to drzewa długowieczne mogą żyć nawet i 800 lat, buki  300-400 lat ? komentuje Jacek Michaelis. - Leśnicy znają się na drzewach. Jeżeli więc używają takich argumentów to znaczy, że już nie pozostały im żadne inne. Nie chcą powiedzieć wprost, że najważniejsze dla nich są pieniądze ze sprzedaży drewna, a pozostałe kwestie, w tym opinie mieszkańców Gdańska, się nie liczą.

Do nowego projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015 ? 2024 swoje uwagi złożyła niedawno Rada Oliwy. Na razie brak oficjalnej odpowiedzi, czy uwagi te zostaną uwzględnione. 

Dziś na stronie Nadleśnictwa Gdańsk opublikowano listę miejsc oraz terminy w których będą prowadzone ?prace leśne?.

Lokalizacje znajdujące się w bezpośredniej bliskości miasta będą oznakowane specjalnymi tablicami oraz objęte zostaną ograniczeniami dostępu.

Wykaz cięć rębnych

Lasy Oliwskie:

 • rejon trasy rowerowej "Pętla Reja" (leśnictwo Sopot, część oddziałów leśnych nr 45 i 46), czas trwania: do końca marca 2015,
 • rejon Szwedzkiej Grobli (leśnictwo Matemblewo, część oddziałów leśnych 116, 119), czas trwania: do końca marca 2015,
 • Dolina Czystej Wody (leśnictwo Renuszewo, część oddz. 101), czas trwania: 19.02.2015 - 31.03.2015)

Lasy Gdyńskie:

 • w sąsiedztwie początku ścieżki edukacyjnej "Szlak Wiewiórki",  część oddziału leśnego 218, 219 (czas trwania 2.03.2015 - 31.03.2015)
 • droga łącząca Witomino z Demptowem, część oddziału 257 (leśnictwo Zwierzyniec), czas trwania: 13.02.2015-31.03.2015.

 fot. TRÓJMIEJSKIE LASY. Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce

Jak czytamy na stronie nadleśnictwa, prace z jednej strony mają dostarczyć surowiec drzewny, z drugiej odsłaniają młode pokolenie lasu (młode buki pochodzące z obsiewu), lub inicjują pojawienie się takich drzew. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.

PW 

W obronie Lasu Oliwskiego

Zjęcia Jacka Michaelisa z okolic Szwedzkiej Grobli w Oliwie {gallery}galeria/Jacek_Michaelis wycinka starych drzew w Lasach Oliwskich{/gallery}

|

Wycinka drzew w Lesie Oliwskim bulwersuje kolejnych mieszkańców Oliwy.  Drzewa osiągnęły wiek starczy i trzeba je ?wymienić? na nowe ? powtarza swój argument Nadleśnictwo Gdańsk.

DSC08245

fot. Jacek Michaelis

Do osób zaniepokojonych wycinka drzew w Lesie Oliwskim dołączył pan Jacek Michaelis, mieszkaniec Oliwy. Widząc skutki pracy leśników w okolicy Szwedzkiej Grobli, postanowił napisać w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Gdańsku.

Przedstawiamy treść całego pisma oraz wyjaśnienia Nadleśnictwa Gdańsk.

 

Hanna Dzikowska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

dot. wycinki starych drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Szanowna Pani,

Chciałbym prosić o interwencję w sprawie prowadzonej w Lasach Oliwskich wycinki ogromnej ilości krajobrazowo cennych, wiekowych drzew ? głównie buków, dębów i sosen. Obecnie wyręb przez Lasy Państwowe ma miejsce w rejonie Szwedzkiej Grobli - głównej trasie spacerowej w okolicach Oliwy. Wycinane są stukilkudziesięcioletnie, a myślę, że czasami i starsze (np. dąb którego pień widać na jednym ze zdjęć) okazy rosnące  bezpośrednio przy głównym szlaku wycieczkowym (a więc szczególnie ważne krajobrazowo). Dowodem potwierdzającym jak cenne drzewa zostały wycięte są załączone zdjęcia. Po Lasach Oliwskich spaceruję często od kilkudziesięciu lat i nie widziałem jeszcze takiej ilości ściętych starych drzew.

Obawiam się, że wartości krajobrazowo-kulturowe obszaru Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego nie są wystarczająco chronione, a nie ma w Polsce wielu takich miejsc, gdzie wciąż jeszcze ponad 100-u letnie buki, sosny i dęby porastają niezwykle urozmaicony górzysty teren oferujący często wspaniałe widoki na pobliskie miasto i morze.

Oprócz walorów krajobrazowych (albo równolegle z nimi) Lasy Oliwskie to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców bezpośrednio sąsiadującego Trójmiasta.

Tak samo, jak zaczynamy dbać o to by miasto było coraz bardziej przyjazne mieszkańcom, powinniśmy zadbać by dla zysku (Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe) nie znikały bezpowrotnie cenne dla mieszkańców zasoby przyrody.

Wnoszę o podjęcie kroków, które doprowadzą do zaprzestania, na terenie TPK, wycinki najstarszych ? starszych niż 150 lat drzew.

Załączam zdjęcia:

- pokazujące wycięte drzewa ( w tym na zdjęciu nr 8243 pień starego dębu),

- pokazujące pniaki pozostałe po starych drzewach wyciętych bezpośrednio przy szlaku spacerowym,

- 8229 z tablicą informującą w "zawoalowany" sposób o wycince - swoją drogą to ciekawe jakimi statystykami przygnieceń turystów przez stare drzewa dysponuje Nadleśnictwo, że usprawiedliwia wycinkę poprawą bezpieczeństwa w lesie?

- nr  8252 pokazujące jak wygląda las pozbawiony najcenniejszych okazów,

- nr 8266 z bukiem - pomnikiem przyrody rosnącym przy Szwedzkiej Grobli, który wcale nie jest dużo bardziej okazały od wielu z wyciętych drzew.

Z poważaniem

Jacek Michaelis

Gdańsk Oliwa

DSC08251

fot. Jacek Michaelis

RDOŚ zapowiedziała, że zajmie stanowisko w tej sprawie. Poprosiliśmy Nadleśnictwo Gdańsk o ustosunkowanie się do treści listu mieszkańca Oliwy.

Odpowiada Michał Grabowski, rzecznik prasowy gdańskiego nadleśnictwa:

- Z uwagi na złożoność tematu odpowiedź jest nieco rozszerzona, stąd kilka zdań odnoszących się do "ogółu".

Rzecz dotyczy realizowanych obecnie prac w lesie w okolicach Szwedzkiej Grobli, ale też i w całych lasach nadleśnictwa. Zadania gospodarcze  w tym rejonie realizowane są w oparciu o  plan urządzenia lasu zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Bazując na najlepszej wiedzy leśnej, sporządza się plan, który służy najbardziej optymalnemu (pod względem przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym) zagospodarowaniu tak dynamicznego ekosystemu jakim jest las - i to w perspektywie co najmniej 120 lat. W tym to okresie zachodzi konieczność wymiany drzew, które osiągnęły wiek starczy, na młode egzemplarze. Jest to typowy przykład wymiany pokoleń w przyrodzie, dotyczący wszystkich organizmów.

Gdyby pozostawiono drzewostan bez ingerencji człowieka - w przeciągu kilku, kilkunastu lat rozpocząłby się proces jego zamierania i rozpadu, stwarzając zagrożenie dla ludzi tam przebywających poprzez upadające obumarłe gałęzie, konary i całe drzewa. Tragiczne w skutkach takie zdarzenia miały już miejsce w naszych lasach, jednak właśnie przez odpowiednio wczesne wyjęcie drzew zagrażających, nie jest ich wiele. W konsekwencji i tak trzeba by je usunąć, a wchodząc z pewnym wyprzedzeniem do drzewostanu, udaje się wykorzystać drewno dla ludzkich potrzeb (na marginesie -  jest ok. 30 tys. zastosowań drewna).

Na powierzchniach, na których prowadzono już wcześniej przerzedzenia drzewostanu, rosną młode drzewa wymagające odsłony w celu dostarczenia im większej ilości światła, a w niektórych miejscach, dodatkowo posadzono lub zostaną posadzone młode drzewa w sposób sztuczny. Stanowić będą wspólnie nowe pokolenie lasu. Spacerując w tym rejonie zaobserwować można duże połacie odnowionego już lasu (część jeszcze w ogrodzeniach - to ta odnowiona sztucznie) z młodym pokoleniem drzew w różnych fazach wzrostu (wysokości). Cały proces przemiany pokoleń odbywać się będzie w cyklu 40-50 lat, nie będzie więc sytuacji, w której w tym miejscu nie byłoby lasu, a jego różnorodność - gatunkowa i wiekowa oraz trwałość jest celem pracy trójmiejskich leśników.

W miejscach szczególnie uczęszczanych przez spacerowiczów, prace rozpoczęto i planuje się zakończyć w okresie zimowym, tzn. w okresie w którym ew. uszkodzenia młodych drzew będą najmniejsze, ale też drogi i szlaki ucierpią w mniejszym stopniu. Oczywiście w czasie dobrych warunków pogodowych, uszkodzenia zostaną naprawione, a główne szlaki naprawione.  

DSC08266

fot. Jacek Michaelis

Czy te wyjaśnienia przekonują autora pisma do RDOŚ?

- Leśnicy twierdzą, że jeżeli nie wytną teraz, dajmy na to 150- letniego drzewa, to za kilka, kilkanaście lat ono obumrze i przewróci się na spacerowicza. Dęby to drzewa długowieczne mogą żyć nawet i 800 lat, buki  300-400 lat ? komentuje Jacek Michaelis. - Leśnicy znają się na drzewach. Jeżeli więc używają takich argumentów to znaczy, że już nie pozostały im żadne inne. Nie chcą powiedzieć wprost, że najważniejsze dla nich są pieniądze ze sprzedaży drewna, a pozostałe kwestie, w tym opinie mieszkańców Gdańska, się nie liczą.

Do nowego projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015 ? 2024 swoje uwagi złożyła niedawno Rada Oliwy. Na razie brak oficjalnej odpowiedzi, czy uwagi te zostaną uwzględnione. 

Dziś na stronie Nadleśnictwa Gdańsk opublikowano listę miejsc oraz terminy w których będą prowadzone ?prace leśne?.

Lokalizacje znajdujące się w bezpośredniej bliskości miasta będą oznakowane specjalnymi tablicami oraz objęte zostaną ograniczeniami dostępu.

Wykaz cięć rębnych

Lasy Oliwskie:

 • rejon trasy rowerowej "Pętla Reja" (leśnictwo Sopot, część oddziałów leśnych nr 45 i 46), czas trwania: do końca marca 2015,
 • rejon Szwedzkiej Grobli (leśnictwo Matemblewo, część oddziałów leśnych 116, 119), czas trwania: do końca marca 2015,
 • Dolina Czystej Wody (leśnictwo Renuszewo, część oddz. 101), czas trwania: 19.02.2015 - 31.03.2015)

Lasy Gdyńskie:

 • w sąsiedztwie początku ścieżki edukacyjnej "Szlak Wiewiórki",  część oddziału leśnego 218, 219 (czas trwania 2.03.2015 - 31.03.2015)
 • droga łącząca Witomino z Demptowem, część oddziału 257 (leśnictwo Zwierzyniec), czas trwania: 13.02.2015-31.03.2015.

 fot. TRÓJMIEJSKIE LASY. Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce

Jak czytamy na stronie nadleśnictwa, prace z jednej strony mają dostarczyć surowiec drzewny, z drugiej odsłaniają młode pokolenie lasu (młode buki pochodzące z obsiewu), lub inicjują pojawienie się takich drzew. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.

PW 

W obronie Lasu Oliwskiego

Zjęcia Jacka Michaelisa z okolic Szwedzkiej Grobli w Oliwie {gallery}galeria/Jacek_Michaelis wycinka starych drzew w Lasach Oliwskich{/gallery}

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wycinka drzew w Lesie Oliwskim bulwersuje kolejnych mieszkańców Oliwy.  Drzewa osiągnęły wiek starczy i trzeba je ?wymienić? na nowe ? powtarza swój argument Nadleśnictwo Gdańsk.

DSC08245

fot. Jacek Michaelis

Do osób zaniepokojonych wycinka drzew w Lesie Oliwskim dołączył pan Jacek Michaelis, mieszkaniec Oliwy. Widząc skutki pracy leśników w okolicy Szwedzkiej Grobli, postanowił napisać w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Gdańsku.

Przedstawiamy treść całego pisma oraz wyjaśnienia Nadleśnictwa Gdańsk.

 

Hanna Dzikowska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

dot. wycinki starych drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

Szanowna Pani,

Chciałbym prosić o interwencję w sprawie prowadzonej w Lasach Oliwskich wycinki ogromnej ilości krajobrazowo cennych, wiekowych drzew ? głównie buków, dębów i sosen. Obecnie wyręb przez Lasy Państwowe ma miejsce w rejonie Szwedzkiej Grobli – głównej trasie spacerowej w okolicach Oliwy. Wycinane są stukilkudziesięcioletnie, a myślę, że czasami i starsze (np. dąb którego pień widać na jednym ze zdjęć) okazy rosnące  bezpośrednio przy głównym szlaku wycieczkowym (a więc szczególnie ważne krajobrazowo). Dowodem potwierdzającym jak cenne drzewa zostały wycięte są załączone zdjęcia. Po Lasach Oliwskich spaceruję często od kilkudziesięciu lat i nie widziałem jeszcze takiej ilości ściętych starych drzew.

Obawiam się, że wartości krajobrazowo-kulturowe obszaru Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego nie są wystarczająco chronione, a nie ma w Polsce wielu takich miejsc, gdzie wciąż jeszcze ponad 100-u letnie buki, sosny i dęby porastają niezwykle urozmaicony górzysty teren oferujący często wspaniałe widoki na pobliskie miasto i morze.

Oprócz walorów krajobrazowych (albo równolegle z nimi) Lasy Oliwskie to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców bezpośrednio sąsiadującego Trójmiasta.

Tak samo, jak zaczynamy dbać o to by miasto było coraz bardziej przyjazne mieszkańcom, powinniśmy zadbać by dla zysku (Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe) nie znikały bezpowrotnie cenne dla mieszkańców zasoby przyrody.

Wnoszę o podjęcie kroków, które doprowadzą do zaprzestania, na terenie TPK, wycinki najstarszych ? starszych niż 150 lat drzew.

Załączam zdjęcia:

– pokazujące wycięte drzewa ( w tym na zdjęciu nr 8243 pień starego dębu),

– pokazujące pniaki pozostałe po starych drzewach wyciętych bezpośrednio przy szlaku spacerowym,

– 8229 z tablicą informującą w „zawoalowany” sposób o wycince – swoją drogą to ciekawe jakimi statystykami przygnieceń turystów przez stare drzewa dysponuje Nadleśnictwo, że usprawiedliwia wycinkę poprawą bezpieczeństwa w lesie?

– nr  8252 pokazujące jak wygląda las pozbawiony najcenniejszych okazów,

– nr 8266 z bukiem – pomnikiem przyrody rosnącym przy Szwedzkiej Grobli, który wcale nie jest dużo bardziej okazały od wielu z wyciętych drzew.

Z poważaniem

Jacek Michaelis

Gdańsk Oliwa

DSC08251

fot. Jacek Michaelis

RDOŚ zapowiedziała, że zajmie stanowisko w tej sprawie. Poprosiliśmy Nadleśnictwo Gdańsk o ustosunkowanie się do treści listu mieszkańca Oliwy.

Odpowiada Michał Grabowski, rzecznik prasowy gdańskiego nadleśnictwa:

– Z uwagi na złożoność tematu odpowiedź jest nieco rozszerzona, stąd kilka zdań odnoszących się do „ogółu”.

Rzecz dotyczy realizowanych obecnie prac w lesie w okolicach Szwedzkiej Grobli, ale też i w całych lasach nadleśnictwa. Zadania gospodarcze  w tym rejonie realizowane są w oparciu o  plan urządzenia lasu zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Bazując na najlepszej wiedzy leśnej, sporządza się plan, który służy najbardziej optymalnemu (pod względem przyrodniczym, ekonomicznym, społecznym) zagospodarowaniu tak dynamicznego ekosystemu jakim jest las – i to w perspektywie co najmniej 120 lat. W tym to okresie zachodzi konieczność wymiany drzew, które osiągnęły wiek starczy, na młode egzemplarze. Jest to typowy przykład wymiany pokoleń w przyrodzie, dotyczący wszystkich organizmów.

Gdyby pozostawiono drzewostan bez ingerencji człowieka – w przeciągu kilku, kilkunastu lat rozpocząłby się proces jego zamierania i rozpadu, stwarzając zagrożenie dla ludzi tam przebywających poprzez upadające obumarłe gałęzie, konary i całe drzewa. Tragiczne w skutkach takie zdarzenia miały już miejsce w naszych lasach, jednak właśnie przez odpowiednio wczesne wyjęcie drzew zagrażających, nie jest ich wiele. W konsekwencji i tak trzeba by je usunąć, a wchodząc z pewnym wyprzedzeniem do drzewostanu, udaje się wykorzystać drewno dla ludzkich potrzeb (na marginesie –  jest ok. 30 tys. zastosowań drewna).

Na powierzchniach, na których prowadzono już wcześniej przerzedzenia drzewostanu, rosną młode drzewa wymagające odsłony w celu dostarczenia im większej ilości światła, a w niektórych miejscach, dodatkowo posadzono lub zostaną posadzone młode drzewa w sposób sztuczny. Stanowić będą wspólnie nowe pokolenie lasu. Spacerując w tym rejonie zaobserwować można duże połacie odnowionego już lasu (część jeszcze w ogrodzeniach – to ta odnowiona sztucznie) z młodym pokoleniem drzew w różnych fazach wzrostu (wysokości). Cały proces przemiany pokoleń odbywać się będzie w cyklu 40-50 lat, nie będzie więc sytuacji, w której w tym miejscu nie byłoby lasu, a jego różnorodność – gatunkowa i wiekowa oraz trwałość jest celem pracy trójmiejskich leśników.

W miejscach szczególnie uczęszczanych przez spacerowiczów, prace rozpoczęto i planuje się zakończyć w okresie zimowym, tzn. w okresie w którym ew. uszkodzenia młodych drzew będą najmniejsze, ale też drogi i szlaki ucierpią w mniejszym stopniu. Oczywiście w czasie dobrych warunków pogodowych, uszkodzenia zostaną naprawione, a główne szlaki naprawione.  

DSC08266

fot. Jacek Michaelis

Czy te wyjaśnienia przekonują autora pisma do RDOŚ?

– Leśnicy twierdzą, że jeżeli nie wytną teraz, dajmy na to 150- letniego drzewa, to za kilka, kilkanaście lat ono obumrze i przewróci się na spacerowicza. Dęby to drzewa długowieczne mogą żyć nawet i 800 lat, buki  300-400 lat ? komentuje Jacek Michaelis. – Leśnicy znają się na drzewach. Jeżeli więc używają takich argumentów to znaczy, że już nie pozostały im żadne inne. Nie chcą powiedzieć wprost, że najważniejsze dla nich są pieniądze ze sprzedaży drewna, a pozostałe kwestie, w tym opinie mieszkańców Gdańska, się nie liczą.

Do nowego projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015 ? 2024 swoje uwagi złożyła niedawno Rada Oliwy. Na razie brak oficjalnej odpowiedzi, czy uwagi te zostaną uwzględnione. 

Dziś na stronie Nadleśnictwa Gdańsk opublikowano listę miejsc oraz terminy w których będą prowadzone ?prace leśne?.

Lokalizacje znajdujące się w bezpośredniej bliskości miasta będą oznakowane specjalnymi tablicami oraz objęte zostaną ograniczeniami dostępu.

Wykaz cięć rębnych

Lasy Oliwskie:

 • rejon trasy rowerowej „Pętla Reja” (leśnictwo Sopot, część oddziałów leśnych nr 45 i 46), czas trwania: do końca marca 2015,
 • rejon Szwedzkiej Grobli (leśnictwo Matemblewo, część oddziałów leśnych 116, 119), czas trwania: do końca marca 2015,
 • Dolina Czystej Wody (leśnictwo Renuszewo, część oddz. 101), czas trwania: 19.02.2015 – 31.03.2015)

Lasy Gdyńskie:

 • w sąsiedztwie początku ścieżki edukacyjnej „Szlak Wiewiórki”,  część oddziału leśnego 218, 219 (czas trwania 2.03.2015 – 31.03.2015)
 • droga łącząca Witomino z Demptowem, część oddziału 257 (leśnictwo Zwierzyniec), czas trwania: 13.02.2015-31.03.2015.

 fot. TRÓJMIEJSKIE LASY. Społeczny Sprzeciw Przeciw Złej Gospodarce

Jak czytamy na stronie nadleśnictwa, prace z jednej strony mają dostarczyć surowiec drzewny, z drugiej odsłaniają młode pokolenie lasu (młode buki pochodzące z obsiewu), lub inicjują pojawienie się takich drzew. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.

PW 

W obronie Lasu Oliwskiego

Zjęcia Jacka Michaelisa z okolic Szwedzkiej Grobli w Oliwie {gallery}galeria/Jacek_Michaelis wycinka starych drzew w Lasach Oliwskich{/gallery}