Reklama

Wydział Chemii UG przenosi się do nowej siedziby

Miał być oddany we wrześniu ubiegłego roku, otwarto go dopiero w poniedziałek. Do nowego gmachu Wydziału Chemii studenci Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzą się z nowym rokiem akademickim. Obecna na uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przywiozła informację o wychodzącym przelewie z podwyżkami dla pracowników uczelni wyższych.

Uroczystość otwarcia nowego gmachu Wydziału Chemii UG przy ul. Wita Stwosza rozpoczęła się od odsłonięcia umieszczonej przed wejściem do budynku tablicy, poświęconej ojcom założycielom Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Profesorom: Tadeuszowi Jasińskiemu, Gotfrydowi Kupryszewskiemu, Edmundowi Kwiatkowskiemu, Bogdanowi Liberkowi, Januszowi Sokołowskiemu, Jerzemu Szychlińskiemu.

Dzisiejszy dzień to spełnienie marzeń pokoleń chemików, marzeń zapoczątkowanych przez profesorów: Janusza Sokołowskiego, Gotfryda Kupryszewskiego i Jerzego Szychlińskiego. Głęboko wierzę, że są dzisiaj z nami, że razem z nami cieszą się tym wydarzeniem. Przecież to Oni w tamtych trudnych, jak się często mówi – słusznie minionych czasach, zaszczepili w nas postawy i idee, które owocują rozwojem Wydziału Chemii ? podkreślił w czasie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

? Dzięki takim inwestycjom i całemu nowoczesnemu kampusowi, Uniwersytet Gdański staje się konkurencyjny wobec uczelni wyższych w Europie i świecie ? mówiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Dziekan Wydziału Chemii , prof. Piotr Stepnowski podkreślał naukowe osiągnięcia Wydziału, który należy do wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce i Europie: ? Ten budynek jest dla nas zobowiązaniem, na naszym wydziale wciąż obowiązywać będzie motto, które widnieje na dawnym budynku: Candide et sincere (szczerze i rzetelnie). Dawna siedziba Wydziału Chemii znajduje się przy ul. Sobieskiego 18/19 we Wrzeszczu w budynku dawnego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego wybudowanego w 1908 roku.

Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Wydziału Chemii,  to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz  warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia nowej siedziby wynosi 28 572 m?, na którą składają się nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Ważnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.

Projekt nowego budynku Wydziału Chemii został wykonany przez biuro projektowe Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski z Sopotu a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o.

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii powstała w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 235 578 820,01 zł (oba wydziały). Koszt budowy nowej siedziby Wydziału Chemii wraz z wyposażeniem wyniósł około 136 mln zł, a koszt Wydziału Biologii ? ponad 98 mln zł. Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce w zakresie szkolnictwa wyższego realizowana w ramach tego Programu.

Chemia_UG_otwarcie 2013052700027

Szczegółowe informacje o nowym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowy gmach Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa laboratoryjnego, spełniając w swej funkcji najwyższe standardy światowe w tym zakresie. Całość podzielona jest na 3 zasadnicze strefy funkcjonalne:

– strefa ogólnodostępna z częściami: dydaktyczną, laboratoriów specjalistycznych, biurową i socjalną,

– strefa zamknięta z częściami: laboratoria ogólnowydziałowe, laboratoria ogólnowydziałowe specjalnego przeznaczenia, laboratoria naukowo ? badawcze,

– strefa magazynowo ? warsztatowa.

Laboratoria naukowe w strefie zamkniętej składają się na moduły (4 laboratoria + 4 pomieszczenia biurowe), odpowiadające zapotrzebowaniu podstawowego zespołu badawczego (1 pracownik samodzielny, 2 adiunktów, 1 pracownik naukowo-techniczny, 2 ? 4 doktorantów).

Zespół audytoriów (łącznie ok. 610 m2) składa się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda i jednej na 234 osoby, w której istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Zespół posiada własną otwartą klatkę schodową, korzysta z zaplecza szatniowego i sanitarnego holu wydziału.

W budynku znajduje się również 11 sal seminaryjno-wykładowych, 5 sal seminaryjnych specjalistycznych, 3 sale magisterskie, 4 pokoje do pracy cichej, 2 sale konferencyjne, 11 pracowni specjalistycznych oraz 15 laboratoriów i pomieszczeń komputerowych. Łączna powierzchnia ww. pomieszczeń dydaktycznych wynosi  2486 m2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie.

W budynku znajduje się 188 laboratoriów chemicznych o łącznej powierzchni 5564  m2.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pw/materiały prasowe UG

{gallery}galeria/Wydzial_Chemii_UG_otwarcie{/gallery}

Miał być oddany we wrześniu ubiegłego roku, otwarto go dopiero w poniedziałek. Do nowego gmachu Wydziału Chemii studenci Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzą się z nowym rokiem akademickim. Obecna na uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przywiozła informację o wychodzącym przelewie z podwyżkami dla pracowników uczelni wyższych.

Uroczystość otwarcia nowego gmachu Wydziału Chemii UG przy ul. Wita Stwosza rozpoczęła się od odsłonięcia umieszczonej przed wejściem do budynku tablicy, poświęconej ojcom założycielom Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Profesorom: Tadeuszowi Jasińskiemu, Gotfrydowi Kupryszewskiemu, Edmundowi Kwiatkowskiemu, Bogdanowi Liberkowi, Januszowi Sokołowskiemu, Jerzemu Szychlińskiemu.

- Dzisiejszy dzień to spełnienie marzeń pokoleń chemików, marzeń zapoczątkowanych przez profesorów: Janusza Sokołowskiego, Gotfryda Kupryszewskiego i Jerzego Szychlińskiego. Głęboko wierzę, że są dzisiaj z nami, że razem z nami cieszą się tym wydarzeniem. Przecież to Oni w tamtych trudnych, jak się często mówi - słusznie minionych czasach, zaszczepili w nas postawy i idee, które owocują rozwojem Wydziału Chemii ? podkreślił w czasie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

? Dzięki takim inwestycjom i całemu nowoczesnemu kampusowi, Uniwersytet Gdański staje się konkurencyjny wobec uczelni wyższych w Europie i świecie ? mówiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Dziekan Wydziału Chemii , prof. Piotr Stepnowski podkreślał naukowe osiągnięcia Wydziału, który należy do wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce i Europie: ? Ten budynek jest dla nas zobowiązaniem, na naszym wydziale wciąż obowiązywać będzie motto, które widnieje na dawnym budynku: Candide et sincere (szczerze i rzetelnie). Dawna siedziba Wydziału Chemii znajduje się przy ul. Sobieskiego 18/19 we Wrzeszczu w budynku dawnego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego wybudowanego w 1908 roku.

Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Wydziału Chemii,  to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz  warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia nowej siedziby wynosi 28 572 m?, na którą składają się nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Ważnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.

Projekt nowego budynku Wydziału Chemii został wykonany przez biuro projektowe Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski z Sopotu a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o.

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii powstała w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 235 578 820,01 zł (oba wydziały). Koszt budowy nowej siedziby Wydziału Chemii wraz z wyposażeniem wyniósł około 136 mln zł, a koszt Wydziału Biologii ? ponad 98 mln zł. Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce w zakresie szkolnictwa wyższego realizowana w ramach tego Programu.

Chemia_UG_otwarcie 2013052700027

Szczegółowe informacje o nowym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowy gmach Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa laboratoryjnego, spełniając w swej funkcji najwyższe standardy światowe w tym zakresie. Całość podzielona jest na 3 zasadnicze strefy funkcjonalne:

- strefa ogólnodostępna z częściami: dydaktyczną, laboratoriów specjalistycznych, biurową i socjalną,

- strefa zamknięta z częściami: laboratoria ogólnowydziałowe, laboratoria ogólnowydziałowe specjalnego przeznaczenia, laboratoria naukowo ? badawcze,

- strefa magazynowo ? warsztatowa.

Laboratoria naukowe w strefie zamkniętej składają się na moduły (4 laboratoria + 4 pomieszczenia biurowe), odpowiadające zapotrzebowaniu podstawowego zespołu badawczego (1 pracownik samodzielny, 2 adiunktów, 1 pracownik naukowo-techniczny, 2 ? 4 doktorantów).

Zespół audytoriów (łącznie ok. 610 m2) składa się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda i jednej na 234 osoby, w której istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Zespół posiada własną otwartą klatkę schodową, korzysta z zaplecza szatniowego i sanitarnego holu wydziału.

W budynku znajduje się również 11 sal seminaryjno-wykładowych, 5 sal seminaryjnych specjalistycznych, 3 sale magisterskie, 4 pokoje do pracy cichej, 2 sale konferencyjne, 11 pracowni specjalistycznych oraz 15 laboratoriów i pomieszczeń komputerowych. Łączna powierzchnia ww. pomieszczeń dydaktycznych wynosi  2486 m2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie.

W budynku znajduje się 188 laboratoriów chemicznych o łącznej powierzchni 5564  m2.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pw/materiały prasowe UG

{gallery}galeria/Wydzial_Chemii_UG_otwarcie{/gallery}

|

Miał być oddany we wrześniu ubiegłego roku, otwarto go dopiero w poniedziałek. Do nowego gmachu Wydziału Chemii studenci Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzą się z nowym rokiem akademickim. Obecna na uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przywiozła informację o wychodzącym przelewie z podwyżkami dla pracowników uczelni wyższych.

Uroczystość otwarcia nowego gmachu Wydziału Chemii UG przy ul. Wita Stwosza rozpoczęła się od odsłonięcia umieszczonej przed wejściem do budynku tablicy, poświęconej ojcom założycielom Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Profesorom: Tadeuszowi Jasińskiemu, Gotfrydowi Kupryszewskiemu, Edmundowi Kwiatkowskiemu, Bogdanowi Liberkowi, Januszowi Sokołowskiemu, Jerzemu Szychlińskiemu.

- Dzisiejszy dzień to spełnienie marzeń pokoleń chemików, marzeń zapoczątkowanych przez profesorów: Janusza Sokołowskiego, Gotfryda Kupryszewskiego i Jerzego Szychlińskiego. Głęboko wierzę, że są dzisiaj z nami, że razem z nami cieszą się tym wydarzeniem. Przecież to Oni w tamtych trudnych, jak się często mówi - słusznie minionych czasach, zaszczepili w nas postawy i idee, które owocują rozwojem Wydziału Chemii ? podkreślił w czasie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

? Dzięki takim inwestycjom i całemu nowoczesnemu kampusowi, Uniwersytet Gdański staje się konkurencyjny wobec uczelni wyższych w Europie i świecie ? mówiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Dziekan Wydziału Chemii , prof. Piotr Stepnowski podkreślał naukowe osiągnięcia Wydziału, który należy do wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce i Europie: ? Ten budynek jest dla nas zobowiązaniem, na naszym wydziale wciąż obowiązywać będzie motto, które widnieje na dawnym budynku: Candide et sincere (szczerze i rzetelnie). Dawna siedziba Wydziału Chemii znajduje się przy ul. Sobieskiego 18/19 we Wrzeszczu w budynku dawnego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego wybudowanego w 1908 roku.

Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Wydziału Chemii,  to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz  warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia nowej siedziby wynosi 28 572 m?, na którą składają się nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Ważnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.

Projekt nowego budynku Wydziału Chemii został wykonany przez biuro projektowe Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski z Sopotu a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o.

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii powstała w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 235 578 820,01 zł (oba wydziały). Koszt budowy nowej siedziby Wydziału Chemii wraz z wyposażeniem wyniósł około 136 mln zł, a koszt Wydziału Biologii ? ponad 98 mln zł. Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce w zakresie szkolnictwa wyższego realizowana w ramach tego Programu.

Chemia_UG_otwarcie 2013052700027

Szczegółowe informacje o nowym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowy gmach Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa laboratoryjnego, spełniając w swej funkcji najwyższe standardy światowe w tym zakresie. Całość podzielona jest na 3 zasadnicze strefy funkcjonalne:

- strefa ogólnodostępna z częściami: dydaktyczną, laboratoriów specjalistycznych, biurową i socjalną,

- strefa zamknięta z częściami: laboratoria ogólnowydziałowe, laboratoria ogólnowydziałowe specjalnego przeznaczenia, laboratoria naukowo ? badawcze,

- strefa magazynowo ? warsztatowa.

Laboratoria naukowe w strefie zamkniętej składają się na moduły (4 laboratoria + 4 pomieszczenia biurowe), odpowiadające zapotrzebowaniu podstawowego zespołu badawczego (1 pracownik samodzielny, 2 adiunktów, 1 pracownik naukowo-techniczny, 2 ? 4 doktorantów).

Zespół audytoriów (łącznie ok. 610 m2) składa się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda i jednej na 234 osoby, w której istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Zespół posiada własną otwartą klatkę schodową, korzysta z zaplecza szatniowego i sanitarnego holu wydziału.

W budynku znajduje się również 11 sal seminaryjno-wykładowych, 5 sal seminaryjnych specjalistycznych, 3 sale magisterskie, 4 pokoje do pracy cichej, 2 sale konferencyjne, 11 pracowni specjalistycznych oraz 15 laboratoriów i pomieszczeń komputerowych. Łączna powierzchnia ww. pomieszczeń dydaktycznych wynosi  2486 m2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie.

W budynku znajduje się 188 laboratoriów chemicznych o łącznej powierzchni 5564  m2.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pw/materiały prasowe UG

{gallery}galeria/Wydzial_Chemii_UG_otwarcie{/gallery}

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Miał być oddany we wrześniu ubiegłego roku, otwarto go dopiero w poniedziałek. Do nowego gmachu Wydziału Chemii studenci Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzą się z nowym rokiem akademickim. Obecna na uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przywiozła informację o wychodzącym przelewie z podwyżkami dla pracowników uczelni wyższych.

Uroczystość otwarcia nowego gmachu Wydziału Chemii UG przy ul. Wita Stwosza rozpoczęła się od odsłonięcia umieszczonej przed wejściem do budynku tablicy, poświęconej ojcom założycielom Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Profesorom: Tadeuszowi Jasińskiemu, Gotfrydowi Kupryszewskiemu, Edmundowi Kwiatkowskiemu, Bogdanowi Liberkowi, Januszowi Sokołowskiemu, Jerzemu Szychlińskiemu.

Dzisiejszy dzień to spełnienie marzeń pokoleń chemików, marzeń zapoczątkowanych przez profesorów: Janusza Sokołowskiego, Gotfryda Kupryszewskiego i Jerzego Szychlińskiego. Głęboko wierzę, że są dzisiaj z nami, że razem z nami cieszą się tym wydarzeniem. Przecież to Oni w tamtych trudnych, jak się często mówi – słusznie minionych czasach, zaszczepili w nas postawy i idee, które owocują rozwojem Wydziału Chemii ? podkreślił w czasie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

? Dzięki takim inwestycjom i całemu nowoczesnemu kampusowi, Uniwersytet Gdański staje się konkurencyjny wobec uczelni wyższych w Europie i świecie ? mówiła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

Dziekan Wydziału Chemii , prof. Piotr Stepnowski podkreślał naukowe osiągnięcia Wydziału, który należy do wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce i Europie: ? Ten budynek jest dla nas zobowiązaniem, na naszym wydziale wciąż obowiązywać będzie motto, które widnieje na dawnym budynku: Candide et sincere (szczerze i rzetelnie). Dawna siedziba Wydziału Chemii znajduje się przy ul. Sobieskiego 18/19 we Wrzeszczu w budynku dawnego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego wybudowanego w 1908 roku.

Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Wydziału Chemii,  to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz  warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia nowej siedziby wynosi 28 572 m?, na którą składają się nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Ważnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.

Projekt nowego budynku Wydziału Chemii został wykonany przez biuro projektowe Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski z Sopotu a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm:  ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o.

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii powstała w ramach projektu ?Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego?. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 235 578 820,01 zł (oba wydziały). Koszt budowy nowej siedziby Wydziału Chemii wraz z wyposażeniem wyniósł około 136 mln zł, a koszt Wydziału Biologii ? ponad 98 mln zł. Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce w zakresie szkolnictwa wyższego realizowana w ramach tego Programu.

Chemia_UG_otwarcie 2013052700027

Szczegółowe informacje o nowym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowy gmach Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa laboratoryjnego, spełniając w swej funkcji najwyższe standardy światowe w tym zakresie. Całość podzielona jest na 3 zasadnicze strefy funkcjonalne:

– strefa ogólnodostępna z częściami: dydaktyczną, laboratoriów specjalistycznych, biurową i socjalną,

– strefa zamknięta z częściami: laboratoria ogólnowydziałowe, laboratoria ogólnowydziałowe specjalnego przeznaczenia, laboratoria naukowo ? badawcze,

– strefa magazynowo ? warsztatowa.

Laboratoria naukowe w strefie zamkniętej składają się na moduły (4 laboratoria + 4 pomieszczenia biurowe), odpowiadające zapotrzebowaniu podstawowego zespołu badawczego (1 pracownik samodzielny, 2 adiunktów, 1 pracownik naukowo-techniczny, 2 ? 4 doktorantów).

Zespół audytoriów (łącznie ok. 610 m2) składa się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda i jednej na 234 osoby, w której istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Zespół posiada własną otwartą klatkę schodową, korzysta z zaplecza szatniowego i sanitarnego holu wydziału.

W budynku znajduje się również 11 sal seminaryjno-wykładowych, 5 sal seminaryjnych specjalistycznych, 3 sale magisterskie, 4 pokoje do pracy cichej, 2 sale konferencyjne, 11 pracowni specjalistycznych oraz 15 laboratoriów i pomieszczeń komputerowych. Łączna powierzchnia ww. pomieszczeń dydaktycznych wynosi  2486 m2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie.

W budynku znajduje się 188 laboratoriów chemicznych o łącznej powierzchni 5564  m2.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pw/materiały prasowe UG

{gallery}galeria/Wydzial_Chemii_UG_otwarcie{/gallery}