Reklama

Zapadł wyrok na Gimnazjum nr 23

Zapadł wyrok na Gimnazjum nr 23 w Oliwie. Rada Miasta Gdańska zdecydowała o zamknięciu placówki od nowego roku szkolnego. Są chętni do ratowania szkoły i powołania społecznego gimnazjum.

Biala_szkola

W przyjętej przez Radę Miasta uchwale zdecydowano, że z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. W uzasadnieniu uchwały czytamy: Miasto Gdańsk przystąpiło do kolejnego etapu zmian w sieci szkół, uwzględniając ich bazę oraz sytuację demograficzną naszego miasta. W związku z powyższym Gmina Gdańsk zamierza zlikwidować Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. Uczniowie likwidowanego Gimnazjum Nr 23 będą kontynuowali naukę w Gimnazjum Nr 24 w Gdańsku przy ul. Wąsowicza 35, do której to szkoły zostanie włączony obwód likwidowanego gimnazjum. Budynek po Gimnazjum Nr 23 pozostanie do dyspozycji Gminy Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Zdaniem władz miasta utrzymywanie szkoły jest za drogie a uczniów w tej części miasta nie będzie przez najbliższe lata przybywać. Na likwidację oliwskiego gimnazjum zgodził się Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Wniosek zyskał również pozytywną opinię Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska. Przeciwne były NSZZ ?Solidarność? i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Obecnie na ul. Cystersów 13 chodzi około 120 uczniów. Od września 2012 cztery klasy mają zostać przeniesione do szkoły przy ul. Wąsowicza, jednak o przeniesieniu do innej placówki mogą zdecydować sami rodzice.

Należące do likwidowanej szkoły sala gimnastyczna oraz boisko sportowe ma być do dyspozycji Gimnazjum nr 24 oraz Szkoły Podstawowej nr 23, której część uczniów korzysta z obiektów AWFiS.

Tomasz Strug

Załóżmy społeczne gimnazjum!

3 listopada 2011 powołano stowarzyszenie ?Oliwskie Centrum Edukacji? z siedzibą w Gimnazjum nr 23 na ul. Cystersów 13. Do Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby: Izabela Pobikrowska ? prezes Stowarzyszenia, Anna Jaworska, Krzysztof Paszko.

Celem powstałego stowarzyszenia jest utworzenie społecznego gimnazjum. Powołanie szkoły jest naszą odpowiedzią na przewidywaną likwidację ?białej szkoły?. Naszym priorytetem jest umożliwienie uczniom kontynuacji nauki w bezpiecznej, kameralnej atmosferze, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Stowarzyszenie, powołane przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły, prosi o kontakt wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie (58 552 26 69) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: oce.oliwa@gmail.com

O postępie prac nad założeniem placówki będziemy informować na bieżąco. 

Stowarzyszenie „Oliwskie Centrum Edukacji”

Zapadł wyrok na Gimnazjum nr 23 w Oliwie. Rada Miasta Gdańska zdecydowała o zamknięciu placówki od nowego roku szkolnego. Są chętni do ratowania szkoły i powołania społecznego gimnazjum.

Biala_szkola

W przyjętej przez Radę Miasta uchwale zdecydowano, że z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. W uzasadnieniu uchwały czytamy: Miasto Gdańsk przystąpiło do kolejnego etapu zmian w sieci szkół, uwzględniając ich bazę oraz sytuację demograficzną naszego miasta. W związku z powyższym Gmina Gdańsk zamierza zlikwidować Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. Uczniowie likwidowanego Gimnazjum Nr 23 będą kontynuowali naukę w Gimnazjum Nr 24 w Gdańsku przy ul. Wąsowicza 35, do której to szkoły zostanie włączony obwód likwidowanego gimnazjum. Budynek po Gimnazjum Nr 23 pozostanie do dyspozycji Gminy Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Zdaniem władz miasta utrzymywanie szkoły jest za drogie a uczniów w tej części miasta nie będzie przez najbliższe lata przybywać. Na likwidację oliwskiego gimnazjum zgodził się Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Wniosek zyskał również pozytywną opinię Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska. Przeciwne były NSZZ ?Solidarność? i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Obecnie na ul. Cystersów 13 chodzi około 120 uczniów. Od września 2012 cztery klasy mają zostać przeniesione do szkoły przy ul. Wąsowicza, jednak o przeniesieniu do innej placówki mogą zdecydować sami rodzice.

Należące do likwidowanej szkoły sala gimnastyczna oraz boisko sportowe ma być do dyspozycji Gimnazjum nr 24 oraz Szkoły Podstawowej nr 23, której część uczniów korzysta z obiektów AWFiS.

Tomasz Strug

Załóżmy społeczne gimnazjum!

3 listopada 2011 powołano stowarzyszenie ?Oliwskie Centrum Edukacji? z siedzibą w Gimnazjum nr 23 na ul. Cystersów 13. Do Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby: Izabela Pobikrowska ? prezes Stowarzyszenia, Anna Jaworska, Krzysztof Paszko.

Celem powstałego stowarzyszenia jest utworzenie społecznego gimnazjum. Powołanie szkoły jest naszą odpowiedzią na przewidywaną likwidację ?białej szkoły?. Naszym priorytetem jest umożliwienie uczniom kontynuacji nauki w bezpiecznej, kameralnej atmosferze, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Stowarzyszenie, powołane przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły, prosi o kontakt wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie (58 552 26 69) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: oce.oliwa@gmail.com

O postępie prac nad założeniem placówki będziemy informować na bieżąco. 

Stowarzyszenie "Oliwskie Centrum Edukacji"

|

Zapadł wyrok na Gimnazjum nr 23 w Oliwie. Rada Miasta Gdańska zdecydowała o zamknięciu placówki od nowego roku szkolnego. Są chętni do ratowania szkoły i powołania społecznego gimnazjum.

Biala_szkola

W przyjętej przez Radę Miasta uchwale zdecydowano, że z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. W uzasadnieniu uchwały czytamy: Miasto Gdańsk przystąpiło do kolejnego etapu zmian w sieci szkół, uwzględniając ich bazę oraz sytuację demograficzną naszego miasta. W związku z powyższym Gmina Gdańsk zamierza zlikwidować Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. Uczniowie likwidowanego Gimnazjum Nr 23 będą kontynuowali naukę w Gimnazjum Nr 24 w Gdańsku przy ul. Wąsowicza 35, do której to szkoły zostanie włączony obwód likwidowanego gimnazjum. Budynek po Gimnazjum Nr 23 pozostanie do dyspozycji Gminy Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Zdaniem władz miasta utrzymywanie szkoły jest za drogie a uczniów w tej części miasta nie będzie przez najbliższe lata przybywać. Na likwidację oliwskiego gimnazjum zgodził się Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Wniosek zyskał również pozytywną opinię Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska. Przeciwne były NSZZ ?Solidarność? i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Obecnie na ul. Cystersów 13 chodzi około 120 uczniów. Od września 2012 cztery klasy mają zostać przeniesione do szkoły przy ul. Wąsowicza, jednak o przeniesieniu do innej placówki mogą zdecydować sami rodzice.

Należące do likwidowanej szkoły sala gimnastyczna oraz boisko sportowe ma być do dyspozycji Gimnazjum nr 24 oraz Szkoły Podstawowej nr 23, której część uczniów korzysta z obiektów AWFiS.

Tomasz Strug

Załóżmy społeczne gimnazjum!

3 listopada 2011 powołano stowarzyszenie ?Oliwskie Centrum Edukacji? z siedzibą w Gimnazjum nr 23 na ul. Cystersów 13. Do Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby: Izabela Pobikrowska ? prezes Stowarzyszenia, Anna Jaworska, Krzysztof Paszko.

Celem powstałego stowarzyszenia jest utworzenie społecznego gimnazjum. Powołanie szkoły jest naszą odpowiedzią na przewidywaną likwidację ?białej szkoły?. Naszym priorytetem jest umożliwienie uczniom kontynuacji nauki w bezpiecznej, kameralnej atmosferze, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Stowarzyszenie, powołane przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły, prosi o kontakt wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie (58 552 26 69) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: oce.oliwa@gmail.com

O postępie prac nad założeniem placówki będziemy informować na bieżąco. 

Stowarzyszenie "Oliwskie Centrum Edukacji"

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zapadł wyrok na Gimnazjum nr 23 w Oliwie. Rada Miasta Gdańska zdecydowała o zamknięciu placówki od nowego roku szkolnego. Są chętni do ratowania szkoły i powołania społecznego gimnazjum.

Biala_szkola

W przyjętej przez Radę Miasta uchwale zdecydowano, że z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. W uzasadnieniu uchwały czytamy: Miasto Gdańsk przystąpiło do kolejnego etapu zmian w sieci szkół, uwzględniając ich bazę oraz sytuację demograficzną naszego miasta. W związku z powyższym Gmina Gdańsk zamierza zlikwidować Gimnazjum Nr 23 w Gdańsku przy ul. Cystersów 13. Uczniowie likwidowanego Gimnazjum Nr 23 będą kontynuowali naukę w Gimnazjum Nr 24 w Gdańsku przy ul. Wąsowicza 35, do której to szkoły zostanie włączony obwód likwidowanego gimnazjum. Budynek po Gimnazjum Nr 23 pozostanie do dyspozycji Gminy Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

Zdaniem władz miasta utrzymywanie szkoły jest za drogie a uczniów w tej części miasta nie będzie przez najbliższe lata przybywać. Na likwidację oliwskiego gimnazjum zgodził się Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. Wniosek zyskał również pozytywną opinię Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska. Przeciwne były NSZZ ?Solidarność? i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Obecnie na ul. Cystersów 13 chodzi około 120 uczniów. Od września 2012 cztery klasy mają zostać przeniesione do szkoły przy ul. Wąsowicza, jednak o przeniesieniu do innej placówki mogą zdecydować sami rodzice.

Należące do likwidowanej szkoły sala gimnastyczna oraz boisko sportowe ma być do dyspozycji Gimnazjum nr 24 oraz Szkoły Podstawowej nr 23, której część uczniów korzysta z obiektów AWFiS.

Tomasz Strug

Załóżmy społeczne gimnazjum!

3 listopada 2011 powołano stowarzyszenie ?Oliwskie Centrum Edukacji? z siedzibą w Gimnazjum nr 23 na ul. Cystersów 13. Do Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby: Izabela Pobikrowska ? prezes Stowarzyszenia, Anna Jaworska, Krzysztof Paszko.

Celem powstałego stowarzyszenia jest utworzenie społecznego gimnazjum. Powołanie szkoły jest naszą odpowiedzią na przewidywaną likwidację ?białej szkoły?. Naszym priorytetem jest umożliwienie uczniom kontynuacji nauki w bezpiecznej, kameralnej atmosferze, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Stowarzyszenie, powołane przez rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły, prosi o kontakt wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie (58 552 26 69) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod następującym adresem: oce.oliwa@gmail.com

O postępie prac nad założeniem placówki będziemy informować na bieżąco. 

Stowarzyszenie „Oliwskie Centrum Edukacji”