Reklama

Wywłaszczyć Stoczniowca z Hali Olivia – postuluje Rada Oliwy

Oliwscy radni postulują odebranie GKS „Stoczniowiec” Hali „Olivia” i wyłonienie nowego operatora tego słynnego obiektu. To pokłosie uchwały przyjętej przez Walne Zgromadzenie Delegatów „Stoczniowca”, w której zakazano prowadzenia w Hali „Olivia” działalności sportowej i szkoleniowej przez jakiekolwiek inne podmioty. Na czele z klubem Fudeko GAS Gdańsk, który stara się odrodzić w naszym mieście hokejowe tradycje.

Wywłaszczyć Stoczniowca z Hali Olivia – postuluje Rada Oliwy
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rada Dzielnicy Oliwa wzywa Prezydenta Miasta Gdańska do podjęcia skutecznych działań prowadzących do przywrócenia prawa posiadania nad całą nieruchomością hali widowiskowo – sportowej „Olivia” w Gdańsku – Oliwie i wywłaszczenie dotychczasowego użytkownika.

To jeden z postulatów przyjętej dziś jednogłośnie przez radnych Oliwy uchwały „w sprawie dalszego użytkowania należącej do Gminy Miasta Gdańska Hali Olivia w Gdańsku – Oliwie”.

Radni wzywają również Prezydent Gdańska do przejęcia nadzoru i wyłonienia w transparentny sposób nowego operatora obiektu.

Przypomnijmy, hala widowiskowo – sportowa „Olivia” jest własnością Gminy Miasta Gdańska. Jednak na podstawie zawartej w 1998 roku umowy użytkowania oraz kolejnych umów, zarządcą hali i terenu wokół na dekady został Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”.

Niedopuszczalność

6 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu GKS Stoczniowiec przyjęło uchwałę „w sprawie realizacji strategii Klubu w oparciu o infrastrukturę sportową Hali Sportowo – Widowiskowej Olivia w Gdańsku”. Jej treść ujawnił portal trójmiasto.pl.

Nie jest dopuszczalne prowadzenie działalności sportowej przez inne organizacje, stowarzyszenia i fundacje na terenie Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdańsku. W szczególności dotyczy to podmiotów korzystających z infrastruktury „lodowej” prowadzących działalność sportową w ramach struktur Polskiego Związku Hokeja na lodzie – czytamy w treści uchwały przyjętej przez Delegatów Klubu GKS Stoczniowiec.

Dalej zapisano:

Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” jest jedynym stowarzyszeniem kultury fizycznej, które może swobodnie prowadzić szkolenie sportowe w obiekcie HSW Olivia na każdym szczeblu rozgrywek w ramach praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów Polskiego Związku hokeja na lodzie.

Monopol na majątku miasta

Zdaniem Rady Dzielnicy Oliwa, sformułowania te mają cechy działań monopolistycznych i uniemożliwiają w oparciu o publiczny majątek Gminy Miasta Gdańska dalszego rozwoju i upowszechniania wielu dyscyplin sportowych oraz wspierania cennych i oddolnych inicjatyw pobudzających życie sportowe w Gdańsku.

Na takie działania nie ma naszej zgody, dlatego wzywamy Prezydenta Miasta Gdańska do działań, których finałem będzie możliwość korzystania z majątku Gminy przez wszystkich chętnych a nie tylko przez jeden podmiot – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Dzielnicy Oliwa.

Jak I sekretarz

Do prezesa GKS „Stoczniowiec” Marka Kosteckiego list otwarty skierował radny miasta Andrzej Kowalczys.

Poniżej fragment (za trójmiasto.pl):

Zarządcy Olivii powinno zależeć na upowszechnianiu dyscyplin sportowych, wspieraniu inicjatyw, które temu służą. Zamknięcie Hali, która jest symbolem Gdańska, jest policzkiem wymierzonym nie tylko w sportowe środowisko, to krótkowzroczne chronienie bytu, który tak naprawdę słabo funkcjonuje w obiekcie, w którym są dwa lodowiska. Ostatnia Pana decyzja, to kolejna próba zdławienia hokeja i jest ze wszech miar egoistyczna. Zachowuje się Pan, jakby Olivia to był Pana majątek, a swoimi decyzjami przypomina I sekretarza PZPR.

Zarządzanie taka Halą, jak Olivia powinna wiązać z umiejętnościami prowadzenia dialogów z Miastem, stowarzyszeniami, klubami, szkołami czy środowiskami sportowymi, którym zależy na tym, aby hala ponownie żyła imprezami, meczami hokeja, aby trybuny były wypełnione. Pan tych wymogów nie spełnia. Pańskie działania są takie, że obiekt pustoszeje i ,,pachnie” stęchlizną w przenośni i dosłownie. Z zrozumieniem przyjąłbym informację o rezygnacji z zarządzania Olivią. Połączenie prezesury Stoczniowca i kierowania obiektem nie sprawdziło się. Szczególnie zauważalne było to przy próbach ratowania hokeja przez pasjonatów z MH Automatyka, Pomorski Klub Hokejowy czy obecnie Fudeko GAS Gdańsk.

Tomasz Strug

Na zdjęciu głównym: rozpoczęcie meczu Fudeko GAS Gdańsk – SMS PZHL Katowice (Hala „Olivia” – 5 marca 2024)

Ostatnia edycja: 14 czerwca, 2024 o 07:48