Reklama

Którędy z Oliwy do Osowy

O tzw „Nowej Opackiej” głośno było rok temu przy opracowywaniu koncepcji skomunikowania Oliwy z Osową. Ze strony miasta padła wówczas deklaracja nienaruszalności cmentarza oliwskiego. W jednej z nowych koncecji czarne chmury zbierają się nad pasem Parku Oliwskiego przylegającego do ul. Opackiej.

Opacka_cment3_146
ul. Opacka przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego

O koncepcjach rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy na portalu osowa.com pisze radna Małgorzata Chmiel.

Szanowni Państwo,

Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu Studium koncepcyjne rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy.

Od bardzo długiego czasu rozmawiam z wieloma osobami na temat możliwości zwiększenia drożności przejazdu przez Oliwę i dojazdu do Osowy.

Oczywiście wszyscy wiemy, ze jedynym docelowym i skutecznym  rozwiązaniem byłaby realizacja Nowej Spacerowej, czyli 2-pasmowej jezdni od węzła Wysoka do Al. Grunwaldzkiej (w miejscu wlotu ul. Czyżewskiego, na granicy z Sopotem,).Ma ona biec tunelem pod Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to inwestycja dalekiej przyszłości, zwłaszcza teraz …

No więc, jak poprawić, choć trochę, sytuację, skoro nie można przy pomocy Nowej Spacerowej?

Tracą Państwo obecnie tak dużo czasu na przejazd do Osowy.

Rozmawialiśmy o tym też w Zarządzie Dróg i Zieleni, jednostce miasta odpowiedzialnej za drogi. ZdiZ nie zaniedbał sprawy i zlecił(za co im chwała): opracowanie Studium Koncepcyjnego

?Analizy możliwości poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnic Oliwa i Osowa? w Gdańsku w rozbiciu na 2 zadania:

 1. analizy komunikacyjnej całej trasy łączącej dzielnice Oliwa i Osowa , od Al. Grunwaldzkiej do granicy miasta
 2. analiza skomunikowania ul. Spacerowej z al. Grunwaldzką i ul. Polanki z założeniem całkowitego wyłączenia  z ruchu ulic Opata Rybińskiego i Stary Rynek Oliwski.

Projektanci analizowali możliwości poprawy drożności układu drogowego pod kątem:

  • Stanu technicznego
  • Stanu bezpieczeństwa
  • Obciążeń ruchowych(obecnie i w przyszłości (np. po realizacji Trasy Kaszubskiej)
  • Plany długodystansowe 5-6 lat +dłuższe np. po realizacji Nowej Spacerowej)

 

Opracowane studium miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie:

co można poprawić przez ten okres przejściowy do czasu realizacji Nowej Spacerowej?

 1. nic nie robić
 2. wariant 1.zaklada wyłączenie z ruchu ul. Opata Rybińskiego i stary Rynek Oliwski, oraz skierowanie ruchu miejskiego na ulice :Spacerową -Opacką-Grunwaldzką.

W tym celu proponuje się poszerzyć ul. Opacką do 2-ch jezdni(kosztem parku, bo cmentarz jako wpisany do rejestru zabytków nie może być zawężony)

 1. wariant 2.pozostawić ul. Opacką jako  1-kierunkową + 1-kierunkowa Czyżewskiego w kierunku Grunwaldzka-Spacerowa..

(z czego nic nie wynika, bo tylko pogarsza się sytuacja)

Żadne z tych rozwiązań nie zadawala mnie, bo nie powoduje wyprowadzenia ruchu tranzytowego (międzydzielnicowego) z ul. Opata Rybińskiego. A moim zdaniem jest to najważniejsze. Dzięki temu odciążona byłaby stara Oliwa z tego ruchu, jak również korki do Osowy byłyby mniejsze. Na ul. Stary Rynek Oliwski powinien  pozostać tylko ruch komunikacji zbiorowej(autobusy), rowerowej i piesi. Zapewniłoby to, oprócz ochrony starych, pięknych domów, odpowiednie otoczenie Parku Oliwskiego.

 1. wariant 3.poprowadzenie nowej ulicy, tzw. Nowej Opackiej pomiędzy terenami Akademii Wychowania Fizycznego i Telewizji po starych kortach na terenie AWF.

To rozwiązanie najbardziej mi się podoba: jest to rozwiązanie nie organizacji ruchu, ale czysto inwestycyjne. Wymagałoby więc wpisania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i budżetu miasta.

Ten wariant polega na realizacji  Nowej Opackiej z wykorzystaniem  istniejącego  dojazdu z Czyżewskiego do siedziby TVG(za cmentarzem). Dalej biegłaby do Al. Grunwaldzkiej, z wlotem za stacją paliw. Jej skrzyżowanie i skrzyżowanie z obecną ul. Opacką proponuje się jako skrzyżowanie o przesuniętych wlotach, działające kompleksowo.

Nowa Opacka byłaby ?zamiennikiem? Opata Rybińskiego. Oczywiście odcinek ul. Czyżewskiego do Nowej Opackiej, trzeba by poszerzyć ,żeby bez problemu przejął obecny ruch tą ulicą + ten z Nowej Opackiej.

Wariant ten przewiduje zamianę istniejącej ul. Opackiej w ciąg pieszo-rowerowy(z dojazdem do posesji firmy Doraco) z zamkniętymi wlotami w Grunwaldzką i Czyżewskiego. Pozwala to wyeliminować ruch tranzytowy ze Starej Oliwy i odsunąć go od parku. Pozwala też stworzyć dogodny dojazd i zaplecze parkingowe dla ruchu turystycznego do Katedry Oliwskiej i cmentarza.

Ale skutek byłby pozytywny dla Osowy. Ruch odbywałby się płynnie, bo nie byłoby blokady na skrzyżowaniu przy Młynie, Spacerowa/Opacka/Stary Rynek Oliwski, gdyż przy takim rozwiązaniu nie byłoby samochodów ze Starego Rynku Oliwskiego

Program obiecujący. Zespół projektowy bardzo dogłębnie i wielopłaszczyznowo opracował to Studium Koncepcyjne, poczynając od spraw organizacyjnych  ruchu kołowego poprzez działalność inwestycyjną, do strategicznych rozwiązań przyszłościowych.

Oprócz rozważań czysto drogowych przedstawiono urbanistyczne i społeczne efekty ewentualnych zmian.

Głównym celem, oprócz oczywiście udrożnienia dojazdu do Osowy, była ochrona od ruchu tranzytowego Starą Oliwę .Oprócz Opata Rybińskiego również ulicę Opacką proponuje się  pozbawić ruchu samochodowego .Ulica ta byłaby tylko parkingiem obsługującym cmentarz i wejście do parku.

Park Oliwski i obiekty Zespołu Pocysterskiego(np. Katedra) trzeba chronić, bo to wartość wyjątkowa i unikatowe nie tylko w skali miasta założenia zieleni.. A turyści i mieszkańcy nie mogą się przemykać między pędzącymi samochodami.

Dużym problemem dla Państwa  po drugiej stronie Obwodnicy, już wewnątrz Osowy, jest zatłoczona ul. Kielnieńska. W tej sprawie sugeruje się w tym opracowaniu, że dobrym rozwiązaniem byłoby  przedłużenie Spacerowej od ronda z Castoramą do ul. Chwaszczyńskiej w pasie drogowym rezerwowanym pod oprotestowana kiedyś Trasę Lęborską.

Nie opisuję Państwu wszystkich szczegółów reorganizacji ruchu lub budowy dróg w każdym z wariantów, bo dotyczą one głównie Oliwy. Wybrałam tylko te, które dotyczą bezpośrednio dojazdu do Osowy. Gdyby ktoś z Państwa chciał się zapoznać z całościowym opracowaniem : ,to jest w ZdiZ ul. Partyzantów.

Czekam na Państwa uwagi, również te krytyczne, chęć włączenia się w dyskusję. Przekażę je wszystkie do ZdiZ .Może wspólnie wypracujemy rozwiązanie, jak Państwu ulżyć w codziennej stracie czasu i nerwów w korkach.

Znają Państwo z pewnością mój adres mailowy, gdyby nie , podaję: m.chmiel@gdansk.gda.pl lub na portalu.

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel, radna

O tzw "Nowej Opackiej" głośno było rok temu przy opracowywaniu koncepcji skomunikowania Oliwy z Osową. Ze strony miasta padła wówczas deklaracja nienaruszalności cmentarza oliwskiego. W jednej z nowych koncecji czarne chmury zbierają się nad pasem Parku Oliwskiego przylegającego do ul. Opackiej.

Opacka_cment3_146
ul. Opacka przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego

O koncepcjach rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy na portalu osowa.com pisze radna Małgorzata Chmiel.

Szanowni Państwo,

Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu Studium koncepcyjne rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy.

Od bardzo długiego czasu rozmawiam z wieloma osobami na temat możliwości zwiększenia drożności przejazdu przez Oliwę i dojazdu do Osowy.

Oczywiście wszyscy wiemy, ze jedynym docelowym i skutecznym  rozwiązaniem byłaby realizacja Nowej Spacerowej, czyli 2-pasmowej jezdni od węzła Wysoka do Al. Grunwaldzkiej (w miejscu wlotu ul. Czyżewskiego, na granicy z Sopotem,).Ma ona biec tunelem pod Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to inwestycja dalekiej przyszłości, zwłaszcza teraz ...

No więc, jak poprawić, choć trochę, sytuację, skoro nie można przy pomocy Nowej Spacerowej?

Tracą Państwo obecnie tak dużo czasu na przejazd do Osowy.

Rozmawialiśmy o tym też w Zarządzie Dróg i Zieleni, jednostce miasta odpowiedzialnej za drogi. ZdiZ nie zaniedbał sprawy i zlecił(za co im chwała): opracowanie Studium Koncepcyjnego

?Analizy możliwości poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnic Oliwa i Osowa? w Gdańsku w rozbiciu na 2 zadania:

 1. analizy komunikacyjnej całej trasy łączącej dzielnice Oliwa i Osowa , od Al. Grunwaldzkiej do granicy miasta
 2. analiza skomunikowania ul. Spacerowej z al. Grunwaldzką i ul. Polanki z założeniem całkowitego wyłączenia  z ruchu ulic Opata Rybińskiego i Stary Rynek Oliwski.

Projektanci analizowali możliwości poprawy drożności układu drogowego pod kątem:

  • Stanu technicznego
  • Stanu bezpieczeństwa
  • Obciążeń ruchowych(obecnie i w przyszłości (np. po realizacji Trasy Kaszubskiej)
  • Plany długodystansowe 5-6 lat +dłuższe np. po realizacji Nowej Spacerowej)

 

Opracowane studium miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie:

co można poprawić przez ten okres przejściowy do czasu realizacji Nowej Spacerowej?

 1. nic nie robić
 2. wariant 1.zaklada wyłączenie z ruchu ul. Opata Rybińskiego i stary Rynek Oliwski, oraz skierowanie ruchu miejskiego na ulice :Spacerową -Opacką-Grunwaldzką.

W tym celu proponuje się poszerzyć ul. Opacką do 2-ch jezdni(kosztem parku, bo cmentarz jako wpisany do rejestru zabytków nie może być zawężony)

 1. wariant 2.pozostawić ul. Opacką jako  1-kierunkową + 1-kierunkowa Czyżewskiego w kierunku Grunwaldzka-Spacerowa..

(z czego nic nie wynika, bo tylko pogarsza się sytuacja)

Żadne z tych rozwiązań nie zadawala mnie, bo nie powoduje wyprowadzenia ruchu tranzytowego (międzydzielnicowego) z ul. Opata Rybińskiego. A moim zdaniem jest to najważniejsze. Dzięki temu odciążona byłaby stara Oliwa z tego ruchu, jak również korki do Osowy byłyby mniejsze. Na ul. Stary Rynek Oliwski powinien  pozostać tylko ruch komunikacji zbiorowej(autobusy), rowerowej i piesi. Zapewniłoby to, oprócz ochrony starych, pięknych domów, odpowiednie otoczenie Parku Oliwskiego.

 1. wariant 3.poprowadzenie nowej ulicy, tzw. Nowej Opackiej pomiędzy terenami Akademii Wychowania Fizycznego i Telewizji po starych kortach na terenie AWF.

To rozwiązanie najbardziej mi się podoba: jest to rozwiązanie nie organizacji ruchu, ale czysto inwestycyjne. Wymagałoby więc wpisania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i budżetu miasta.

Ten wariant polega na realizacji  Nowej Opackiej z wykorzystaniem  istniejącego  dojazdu z Czyżewskiego do siedziby TVG(za cmentarzem). Dalej biegłaby do Al. Grunwaldzkiej, z wlotem za stacją paliw. Jej skrzyżowanie i skrzyżowanie z obecną ul. Opacką proponuje się jako skrzyżowanie o przesuniętych wlotach, działające kompleksowo.

Nowa Opacka byłaby ?zamiennikiem? Opata Rybińskiego. Oczywiście odcinek ul. Czyżewskiego do Nowej Opackiej, trzeba by poszerzyć ,żeby bez problemu przejął obecny ruch tą ulicą + ten z Nowej Opackiej.

Wariant ten przewiduje zamianę istniejącej ul. Opackiej w ciąg pieszo-rowerowy(z dojazdem do posesji firmy Doraco) z zamkniętymi wlotami w Grunwaldzką i Czyżewskiego. Pozwala to wyeliminować ruch tranzytowy ze Starej Oliwy i odsunąć go od parku. Pozwala też stworzyć dogodny dojazd i zaplecze parkingowe dla ruchu turystycznego do Katedry Oliwskiej i cmentarza.

Ale skutek byłby pozytywny dla Osowy. Ruch odbywałby się płynnie, bo nie byłoby blokady na skrzyżowaniu przy Młynie, Spacerowa/Opacka/Stary Rynek Oliwski, gdyż przy takim rozwiązaniu nie byłoby samochodów ze Starego Rynku Oliwskiego

Program obiecujący. Zespół projektowy bardzo dogłębnie i wielopłaszczyznowo opracował to Studium Koncepcyjne, poczynając od spraw organizacyjnych  ruchu kołowego poprzez działalność inwestycyjną, do strategicznych rozwiązań przyszłościowych.

Oprócz rozważań czysto drogowych przedstawiono urbanistyczne i społeczne efekty ewentualnych zmian.

Głównym celem, oprócz oczywiście udrożnienia dojazdu do Osowy, była ochrona od ruchu tranzytowego Starą Oliwę .Oprócz Opata Rybińskiego również ulicę Opacką proponuje się  pozbawić ruchu samochodowego .Ulica ta byłaby tylko parkingiem obsługującym cmentarz i wejście do parku.

Park Oliwski i obiekty Zespołu Pocysterskiego(np. Katedra) trzeba chronić, bo to wartość wyjątkowa i unikatowe nie tylko w skali miasta założenia zieleni.. A turyści i mieszkańcy nie mogą się przemykać między pędzącymi samochodami.

Dużym problemem dla Państwa  po drugiej stronie Obwodnicy, już wewnątrz Osowy, jest zatłoczona ul. Kielnieńska. W tej sprawie sugeruje się w tym opracowaniu, że dobrym rozwiązaniem byłoby  przedłużenie Spacerowej od ronda z Castoramą do ul. Chwaszczyńskiej w pasie drogowym rezerwowanym pod oprotestowana kiedyś Trasę Lęborską.

Nie opisuję Państwu wszystkich szczegółów reorganizacji ruchu lub budowy dróg w każdym z wariantów, bo dotyczą one głównie Oliwy. Wybrałam tylko te, które dotyczą bezpośrednio dojazdu do Osowy. Gdyby ktoś z Państwa chciał się zapoznać z całościowym opracowaniem : ,to jest w ZdiZ ul. Partyzantów.

Czekam na Państwa uwagi, również te krytyczne, chęć włączenia się w dyskusję. Przekażę je wszystkie do ZdiZ .Może wspólnie wypracujemy rozwiązanie, jak Państwu ulżyć w codziennej stracie czasu i nerwów w korkach.

Znają Państwo z pewnością mój adres mailowy, gdyby nie , podaję: m.chmiel@gdansk.gda.pl lub na portalu.

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel, radna

|

O tzw "Nowej Opackiej" głośno było rok temu przy opracowywaniu koncepcji skomunikowania Oliwy z Osową. Ze strony miasta padła wówczas deklaracja nienaruszalności cmentarza oliwskiego. W jednej z nowych koncecji czarne chmury zbierają się nad pasem Parku Oliwskiego przylegającego do ul. Opackiej.

Opacka_cment3_146
ul. Opacka przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego

O koncepcjach rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy na portalu osowa.com pisze radna Małgorzata Chmiel.

Szanowni Państwo,

Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu Studium koncepcyjne rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy.

Od bardzo długiego czasu rozmawiam z wieloma osobami na temat możliwości zwiększenia drożności przejazdu przez Oliwę i dojazdu do Osowy.

Oczywiście wszyscy wiemy, ze jedynym docelowym i skutecznym  rozwiązaniem byłaby realizacja Nowej Spacerowej, czyli 2-pasmowej jezdni od węzła Wysoka do Al. Grunwaldzkiej (w miejscu wlotu ul. Czyżewskiego, na granicy z Sopotem,).Ma ona biec tunelem pod Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to inwestycja dalekiej przyszłości, zwłaszcza teraz ...

No więc, jak poprawić, choć trochę, sytuację, skoro nie można przy pomocy Nowej Spacerowej?

Tracą Państwo obecnie tak dużo czasu na przejazd do Osowy.

Rozmawialiśmy o tym też w Zarządzie Dróg i Zieleni, jednostce miasta odpowiedzialnej za drogi. ZdiZ nie zaniedbał sprawy i zlecił(za co im chwała): opracowanie Studium Koncepcyjnego

?Analizy możliwości poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnic Oliwa i Osowa? w Gdańsku w rozbiciu na 2 zadania:

 1. analizy komunikacyjnej całej trasy łączącej dzielnice Oliwa i Osowa , od Al. Grunwaldzkiej do granicy miasta
 2. analiza skomunikowania ul. Spacerowej z al. Grunwaldzką i ul. Polanki z założeniem całkowitego wyłączenia  z ruchu ulic Opata Rybińskiego i Stary Rynek Oliwski.

Projektanci analizowali możliwości poprawy drożności układu drogowego pod kątem:

  • Stanu technicznego
  • Stanu bezpieczeństwa
  • Obciążeń ruchowych(obecnie i w przyszłości (np. po realizacji Trasy Kaszubskiej)
  • Plany długodystansowe 5-6 lat +dłuższe np. po realizacji Nowej Spacerowej)

 

Opracowane studium miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie:

co można poprawić przez ten okres przejściowy do czasu realizacji Nowej Spacerowej?

 1. nic nie robić
 2. wariant 1.zaklada wyłączenie z ruchu ul. Opata Rybińskiego i stary Rynek Oliwski, oraz skierowanie ruchu miejskiego na ulice :Spacerową -Opacką-Grunwaldzką.

W tym celu proponuje się poszerzyć ul. Opacką do 2-ch jezdni(kosztem parku, bo cmentarz jako wpisany do rejestru zabytków nie może być zawężony)

 1. wariant 2.pozostawić ul. Opacką jako  1-kierunkową + 1-kierunkowa Czyżewskiego w kierunku Grunwaldzka-Spacerowa..

(z czego nic nie wynika, bo tylko pogarsza się sytuacja)

Żadne z tych rozwiązań nie zadawala mnie, bo nie powoduje wyprowadzenia ruchu tranzytowego (międzydzielnicowego) z ul. Opata Rybińskiego. A moim zdaniem jest to najważniejsze. Dzięki temu odciążona byłaby stara Oliwa z tego ruchu, jak również korki do Osowy byłyby mniejsze. Na ul. Stary Rynek Oliwski powinien  pozostać tylko ruch komunikacji zbiorowej(autobusy), rowerowej i piesi. Zapewniłoby to, oprócz ochrony starych, pięknych domów, odpowiednie otoczenie Parku Oliwskiego.

 1. wariant 3.poprowadzenie nowej ulicy, tzw. Nowej Opackiej pomiędzy terenami Akademii Wychowania Fizycznego i Telewizji po starych kortach na terenie AWF.

To rozwiązanie najbardziej mi się podoba: jest to rozwiązanie nie organizacji ruchu, ale czysto inwestycyjne. Wymagałoby więc wpisania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i budżetu miasta.

Ten wariant polega na realizacji  Nowej Opackiej z wykorzystaniem  istniejącego  dojazdu z Czyżewskiego do siedziby TVG(za cmentarzem). Dalej biegłaby do Al. Grunwaldzkiej, z wlotem za stacją paliw. Jej skrzyżowanie i skrzyżowanie z obecną ul. Opacką proponuje się jako skrzyżowanie o przesuniętych wlotach, działające kompleksowo.

Nowa Opacka byłaby ?zamiennikiem? Opata Rybińskiego. Oczywiście odcinek ul. Czyżewskiego do Nowej Opackiej, trzeba by poszerzyć ,żeby bez problemu przejął obecny ruch tą ulicą + ten z Nowej Opackiej.

Wariant ten przewiduje zamianę istniejącej ul. Opackiej w ciąg pieszo-rowerowy(z dojazdem do posesji firmy Doraco) z zamkniętymi wlotami w Grunwaldzką i Czyżewskiego. Pozwala to wyeliminować ruch tranzytowy ze Starej Oliwy i odsunąć go od parku. Pozwala też stworzyć dogodny dojazd i zaplecze parkingowe dla ruchu turystycznego do Katedry Oliwskiej i cmentarza.

Ale skutek byłby pozytywny dla Osowy. Ruch odbywałby się płynnie, bo nie byłoby blokady na skrzyżowaniu przy Młynie, Spacerowa/Opacka/Stary Rynek Oliwski, gdyż przy takim rozwiązaniu nie byłoby samochodów ze Starego Rynku Oliwskiego

Program obiecujący. Zespół projektowy bardzo dogłębnie i wielopłaszczyznowo opracował to Studium Koncepcyjne, poczynając od spraw organizacyjnych  ruchu kołowego poprzez działalność inwestycyjną, do strategicznych rozwiązań przyszłościowych.

Oprócz rozważań czysto drogowych przedstawiono urbanistyczne i społeczne efekty ewentualnych zmian.

Głównym celem, oprócz oczywiście udrożnienia dojazdu do Osowy, była ochrona od ruchu tranzytowego Starą Oliwę .Oprócz Opata Rybińskiego również ulicę Opacką proponuje się  pozbawić ruchu samochodowego .Ulica ta byłaby tylko parkingiem obsługującym cmentarz i wejście do parku.

Park Oliwski i obiekty Zespołu Pocysterskiego(np. Katedra) trzeba chronić, bo to wartość wyjątkowa i unikatowe nie tylko w skali miasta założenia zieleni.. A turyści i mieszkańcy nie mogą się przemykać między pędzącymi samochodami.

Dużym problemem dla Państwa  po drugiej stronie Obwodnicy, już wewnątrz Osowy, jest zatłoczona ul. Kielnieńska. W tej sprawie sugeruje się w tym opracowaniu, że dobrym rozwiązaniem byłoby  przedłużenie Spacerowej od ronda z Castoramą do ul. Chwaszczyńskiej w pasie drogowym rezerwowanym pod oprotestowana kiedyś Trasę Lęborską.

Nie opisuję Państwu wszystkich szczegółów reorganizacji ruchu lub budowy dróg w każdym z wariantów, bo dotyczą one głównie Oliwy. Wybrałam tylko te, które dotyczą bezpośrednio dojazdu do Osowy. Gdyby ktoś z Państwa chciał się zapoznać z całościowym opracowaniem : ,to jest w ZdiZ ul. Partyzantów.

Czekam na Państwa uwagi, również te krytyczne, chęć włączenia się w dyskusję. Przekażę je wszystkie do ZdiZ .Może wspólnie wypracujemy rozwiązanie, jak Państwu ulżyć w codziennej stracie czasu i nerwów w korkach.

Znają Państwo z pewnością mój adres mailowy, gdyby nie , podaję: m.chmiel@gdansk.gda.pl lub na portalu.

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel, radna

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

O tzw „Nowej Opackiej” głośno było rok temu przy opracowywaniu koncepcji skomunikowania Oliwy z Osową. Ze strony miasta padła wówczas deklaracja nienaruszalności cmentarza oliwskiego. W jednej z nowych koncecji czarne chmury zbierają się nad pasem Parku Oliwskiego przylegającego do ul. Opackiej.

Opacka_cment3_146
ul. Opacka przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego

O koncepcjach rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy na portalu osowa.com pisze radna Małgorzata Chmiel.

Szanowni Państwo,

Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu Studium koncepcyjne rozwiązań komunikacyjnych dla Osowy i Oliwy.

Od bardzo długiego czasu rozmawiam z wieloma osobami na temat możliwości zwiększenia drożności przejazdu przez Oliwę i dojazdu do Osowy.

Oczywiście wszyscy wiemy, ze jedynym docelowym i skutecznym  rozwiązaniem byłaby realizacja Nowej Spacerowej, czyli 2-pasmowej jezdni od węzła Wysoka do Al. Grunwaldzkiej (w miejscu wlotu ul. Czyżewskiego, na granicy z Sopotem,).Ma ona biec tunelem pod Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to inwestycja dalekiej przyszłości, zwłaszcza teraz …

No więc, jak poprawić, choć trochę, sytuację, skoro nie można przy pomocy Nowej Spacerowej?

Tracą Państwo obecnie tak dużo czasu na przejazd do Osowy.

Rozmawialiśmy o tym też w Zarządzie Dróg i Zieleni, jednostce miasta odpowiedzialnej za drogi. ZdiZ nie zaniedbał sprawy i zlecił(za co im chwała): opracowanie Studium Koncepcyjnego

?Analizy możliwości poprawy obsługi komunikacyjnej dzielnic Oliwa i Osowa? w Gdańsku w rozbiciu na 2 zadania:

 1. analizy komunikacyjnej całej trasy łączącej dzielnice Oliwa i Osowa , od Al. Grunwaldzkiej do granicy miasta
 2. analiza skomunikowania ul. Spacerowej z al. Grunwaldzką i ul. Polanki z założeniem całkowitego wyłączenia  z ruchu ulic Opata Rybińskiego i Stary Rynek Oliwski.

Projektanci analizowali możliwości poprawy drożności układu drogowego pod kątem:

  • Stanu technicznego
  • Stanu bezpieczeństwa
  • Obciążeń ruchowych(obecnie i w przyszłości (np. po realizacji Trasy Kaszubskiej)
  • Plany długodystansowe 5-6 lat +dłuższe np. po realizacji Nowej Spacerowej)

 

Opracowane studium miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie:

co można poprawić przez ten okres przejściowy do czasu realizacji Nowej Spacerowej?

 1. nic nie robić
 2. wariant 1.zaklada wyłączenie z ruchu ul. Opata Rybińskiego i stary Rynek Oliwski, oraz skierowanie ruchu miejskiego na ulice :Spacerową -Opacką-Grunwaldzką.

W tym celu proponuje się poszerzyć ul. Opacką do 2-ch jezdni(kosztem parku, bo cmentarz jako wpisany do rejestru zabytków nie może być zawężony)

 1. wariant 2.pozostawić ul. Opacką jako  1-kierunkową + 1-kierunkowa Czyżewskiego w kierunku Grunwaldzka-Spacerowa..

(z czego nic nie wynika, bo tylko pogarsza się sytuacja)

Żadne z tych rozwiązań nie zadawala mnie, bo nie powoduje wyprowadzenia ruchu tranzytowego (międzydzielnicowego) z ul. Opata Rybińskiego. A moim zdaniem jest to najważniejsze. Dzięki temu odciążona byłaby stara Oliwa z tego ruchu, jak również korki do Osowy byłyby mniejsze. Na ul. Stary Rynek Oliwski powinien  pozostać tylko ruch komunikacji zbiorowej(autobusy), rowerowej i piesi. Zapewniłoby to, oprócz ochrony starych, pięknych domów, odpowiednie otoczenie Parku Oliwskiego.

 1. wariant 3.poprowadzenie nowej ulicy, tzw. Nowej Opackiej pomiędzy terenami Akademii Wychowania Fizycznego i Telewizji po starych kortach na terenie AWF.

To rozwiązanie najbardziej mi się podoba: jest to rozwiązanie nie organizacji ruchu, ale czysto inwestycyjne. Wymagałoby więc wpisania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i budżetu miasta.

Ten wariant polega na realizacji  Nowej Opackiej z wykorzystaniem  istniejącego  dojazdu z Czyżewskiego do siedziby TVG(za cmentarzem). Dalej biegłaby do Al. Grunwaldzkiej, z wlotem za stacją paliw. Jej skrzyżowanie i skrzyżowanie z obecną ul. Opacką proponuje się jako skrzyżowanie o przesuniętych wlotach, działające kompleksowo.

Nowa Opacka byłaby ?zamiennikiem? Opata Rybińskiego. Oczywiście odcinek ul. Czyżewskiego do Nowej Opackiej, trzeba by poszerzyć ,żeby bez problemu przejął obecny ruch tą ulicą + ten z Nowej Opackiej.

Wariant ten przewiduje zamianę istniejącej ul. Opackiej w ciąg pieszo-rowerowy(z dojazdem do posesji firmy Doraco) z zamkniętymi wlotami w Grunwaldzką i Czyżewskiego. Pozwala to wyeliminować ruch tranzytowy ze Starej Oliwy i odsunąć go od parku. Pozwala też stworzyć dogodny dojazd i zaplecze parkingowe dla ruchu turystycznego do Katedry Oliwskiej i cmentarza.

Ale skutek byłby pozytywny dla Osowy. Ruch odbywałby się płynnie, bo nie byłoby blokady na skrzyżowaniu przy Młynie, Spacerowa/Opacka/Stary Rynek Oliwski, gdyż przy takim rozwiązaniu nie byłoby samochodów ze Starego Rynku Oliwskiego

Program obiecujący. Zespół projektowy bardzo dogłębnie i wielopłaszczyznowo opracował to Studium Koncepcyjne, poczynając od spraw organizacyjnych  ruchu kołowego poprzez działalność inwestycyjną, do strategicznych rozwiązań przyszłościowych.

Oprócz rozważań czysto drogowych przedstawiono urbanistyczne i społeczne efekty ewentualnych zmian.

Głównym celem, oprócz oczywiście udrożnienia dojazdu do Osowy, była ochrona od ruchu tranzytowego Starą Oliwę .Oprócz Opata Rybińskiego również ulicę Opacką proponuje się  pozbawić ruchu samochodowego .Ulica ta byłaby tylko parkingiem obsługującym cmentarz i wejście do parku.

Park Oliwski i obiekty Zespołu Pocysterskiego(np. Katedra) trzeba chronić, bo to wartość wyjątkowa i unikatowe nie tylko w skali miasta założenia zieleni.. A turyści i mieszkańcy nie mogą się przemykać między pędzącymi samochodami.

Dużym problemem dla Państwa  po drugiej stronie Obwodnicy, już wewnątrz Osowy, jest zatłoczona ul. Kielnieńska. W tej sprawie sugeruje się w tym opracowaniu, że dobrym rozwiązaniem byłoby  przedłużenie Spacerowej od ronda z Castoramą do ul. Chwaszczyńskiej w pasie drogowym rezerwowanym pod oprotestowana kiedyś Trasę Lęborską.

Nie opisuję Państwu wszystkich szczegółów reorganizacji ruchu lub budowy dróg w każdym z wariantów, bo dotyczą one głównie Oliwy. Wybrałam tylko te, które dotyczą bezpośrednio dojazdu do Osowy. Gdyby ktoś z Państwa chciał się zapoznać z całościowym opracowaniem : ,to jest w ZdiZ ul. Partyzantów.

Czekam na Państwa uwagi, również te krytyczne, chęć włączenia się w dyskusję. Przekażę je wszystkie do ZdiZ .Może wspólnie wypracujemy rozwiązanie, jak Państwu ulżyć w codziennej stracie czasu i nerwów w korkach.

Znają Państwo z pewnością mój adres mailowy, gdyby nie , podaję: m.chmiel@gdansk.gda.pl lub na portalu.

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel, radna