Reklama

Nowa ścieżka rowerowa z Żabianki na Zaspę

Do dyspozycji rowerzystów oddano kolejną ścieżkę rowerową. Zbudowano 3,5 km asfaltowej drogi, którą bezpiecznie można dotrzeć z Zaspy na Żabiankę.

sciezka_ul._Chlopska

fot. mat. prasowe

Zakończono prace na odcinkach wzdłuż ulic Rzeczpospolitej (od ETC) i Chłopskiej (do ulicy Pomorskiej).

Realizacja podzielona była na dwa odrębne zadania:

 1. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej- prawa strona, z łącznikami w Gdańsku (1500 m.)

Szczegółowy zakres robót obejmował: roboty ziemne, roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej, chodnika i zatoki postojowej, roboty elektroenergetyczne i teletechniczne; zieleń ? trawniki; przestawienie wiat przystankowych.

2. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej – prawa strona jezdni (2050m.)

Wykonane zostały m.in. roboty ziemne (korytowanie, nasypy); roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej i chodników; roboty elektryczne? (zmiany w wyposażeniu i lokalizacji urządzeń istniejącej sygnalizacji ulicznej, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych); mur oporowy oraz  zieleń ? trawniki, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, pielęgnacja zieleni, oraz nasadzenia zastępcze 10 szt. drzew liściastych (lipa szerokolistna) wraz z pielęgnacją i wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt obu inwestycji to prawie 4 mln zł – 30% to wkład miasta, 70% to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013.

Pp

Do dyspozycji rowerzystów oddano kolejną ścieżkę rowerową. Zbudowano 3,5 km asfaltowej drogi, którą bezpiecznie można dotrzeć z Zaspy na Żabiankę.

sciezka_ul._Chlopska

fot. mat. prasowe

Zakończono prace na odcinkach wzdłuż ulic Rzeczpospolitej (od ETC) i Chłopskiej (do ulicy Pomorskiej).

Realizacja podzielona była na dwa odrębne zadania:

 1. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej- prawa strona, z łącznikami w Gdańsku (1500 m.)

Szczegółowy zakres robót obejmował: roboty ziemne, roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej, chodnika i zatoki postojowej, roboty elektroenergetyczne i teletechniczne; zieleń ? trawniki; przestawienie wiat przystankowych.

2. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej - prawa strona jezdni (2050m.)

Wykonane zostały m.in. roboty ziemne (korytowanie, nasypy); roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej i chodników; roboty elektryczne? (zmiany w wyposażeniu i lokalizacji urządzeń istniejącej sygnalizacji ulicznej, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych); mur oporowy oraz  zieleń ? trawniki, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, pielęgnacja zieleni, oraz nasadzenia zastępcze 10 szt. drzew liściastych (lipa szerokolistna) wraz z pielęgnacją i wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt obu inwestycji to prawie 4 mln zł - 30% to wkład miasta, 70% to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013.

Pp

|

Do dyspozycji rowerzystów oddano kolejną ścieżkę rowerową. Zbudowano 3,5 km asfaltowej drogi, którą bezpiecznie można dotrzeć z Zaspy na Żabiankę.

sciezka_ul._Chlopska

fot. mat. prasowe

Zakończono prace na odcinkach wzdłuż ulic Rzeczpospolitej (od ETC) i Chłopskiej (do ulicy Pomorskiej).

Realizacja podzielona była na dwa odrębne zadania:

 1. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej- prawa strona, z łącznikami w Gdańsku (1500 m.)

Szczegółowy zakres robót obejmował: roboty ziemne, roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej, chodnika i zatoki postojowej, roboty elektroenergetyczne i teletechniczne; zieleń ? trawniki; przestawienie wiat przystankowych.

2. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej - prawa strona jezdni (2050m.)

Wykonane zostały m.in. roboty ziemne (korytowanie, nasypy); roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej i chodników; roboty elektryczne? (zmiany w wyposażeniu i lokalizacji urządzeń istniejącej sygnalizacji ulicznej, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych); mur oporowy oraz  zieleń ? trawniki, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, pielęgnacja zieleni, oraz nasadzenia zastępcze 10 szt. drzew liściastych (lipa szerokolistna) wraz z pielęgnacją i wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt obu inwestycji to prawie 4 mln zł - 30% to wkład miasta, 70% to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013.

Pp

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Do dyspozycji rowerzystów oddano kolejną ścieżkę rowerową. Zbudowano 3,5 km asfaltowej drogi, którą bezpiecznie można dotrzeć z Zaspy na Żabiankę.

sciezka_ul._Chlopska

fot. mat. prasowe

Zakończono prace na odcinkach wzdłuż ulic Rzeczpospolitej (od ETC) i Chłopskiej (do ulicy Pomorskiej).

Realizacja podzielona była na dwa odrębne zadania:

 1. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej- prawa strona, z łącznikami w Gdańsku (1500 m.)

Szczegółowy zakres robót obejmował: roboty ziemne, roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej, chodnika i zatoki postojowej, roboty elektroenergetyczne i teletechniczne; zieleń ? trawniki; przestawienie wiat przystankowych.

2. budowę ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka w rejonie ETC do ul. Kołobrzeskiej – prawa strona jezdni (2050m.)

Wykonane zostały m.in. roboty ziemne (korytowanie, nasypy); roboty drogowe nawierzchniowe związane z budową ścieżki rowerowej i chodników; roboty elektryczne? (zmiany w wyposażeniu i lokalizacji urządzeń istniejącej sygnalizacji ulicznej, regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych); mur oporowy oraz  zieleń ? trawniki, wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, pielęgnacja zieleni, oraz nasadzenia zastępcze 10 szt. drzew liściastych (lipa szerokolistna) wraz z pielęgnacją i wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt obu inwestycji to prawie 4 mln zł – 30% to wkład miasta, 70% to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013.

Pp