Reklama

Zawieszenie działalności: klubów seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej

Wojewoda pomorski zdecydował o zawieszeniu działalności w dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej. Decyzja ta dotyka również oliwksich seniorów korzystających z dziennego klubu samopomocy seniorów w DPS Polanki.

DPS Polanki w Oliwie
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wojewoda pomorski zdecydował o zawieszeniu działalności w dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej. Decyzja ta dotyka również oliwksich seniorów korzystających z dziennego klubu samopomocy seniorów w DPS Polanki.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich polecił wszystkim Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom i Wójtom z obszaru województwa pomorskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa pomorskiego w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania w:

  • dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+,
  • środowiskowych domach samopomocy:
  • warsztatach terapii zajęciowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, „Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie województwa pomorskiego, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne”.

Decyzja wojewody zamyka m. in. dzienny klub samopomocy seniorów w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Oliwie do którego uczęszczało około 20 osób.

Pp

Ostatnia edycja: 4 listopada, 2020 o 14:17