Reklama

Ks. Zbigniew Zieliński mianowany biskupem pomocniczym

Ksiądz Zbigniew Zieliński, były proboszcz Katedry Oliwskiej , został dziś mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Nominat_ZZielinski

Źródło: archiwum nominata

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medelitak głosi dzisiejszy komunikat arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Biskup Nominat ma 50 lat i jest doktorem socjologii religii. Wykładał w Gdańskim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gdańskim. Kierował wydziałem duszpasterskim, przez wiele lat był silnie zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży i różnych środowisk.

Gdańskie korzenie są dla Nominata ? jak sam podkreśla ? szczególnym zobowiązaniem do pielęgnowania i rozwijania bogactwa wiary Pomorza i Kaszub oraz ducha solidarności.

Życiorys Nominata:

Ks. prał. dr Zbigniew Jan Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. W 1985 r. egzaminem maturalnym oraz obroną pracy dyplomowej ukończył gdańskie ?Conradinum? ? Technikum Budowy Okrętów, następnie wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk, a potem jako kapłan, posługiwał w pallotyńskim domu opieki społecznej dla osób upośledzonych (1987-1993).  W czasie seminarium odbył też praktykę duszpasterską w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Święcenia prezbiteratu przyjął 18 maja 1991 r. z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. Przez dwa lata pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Po święceniach kapłańskich przez osiem lat pracował w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście, następnie przez rok w archikatedrze oliwskiej.

W 1995 r. ks. Zbigniew Zieliński podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i społecznych na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. W 2004 roku obronił pracę doktorską z socjologii, pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego (?Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 roku?).

17 marca 2000 r. zostaje dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od roku akademickiego 2002/2003 wykłada teologię pastoralną w Gdańskim Seminarium Duchownym. W roku akademickim 2004/2005 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2004-2007 ks. Zbigniew Zieliński był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Sopocie.  9 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku – Oliwie. Pracę proboszcza archikatedry oliwskiej łączył z funkcją dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. 27 października 2014 r. został proboszczem konkatedralnej bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

W ciągu swojej posługi kapłańskiej Biskup Nominat realizował się jako katecheta, duszpasterz młodzieży akademickiej oraz różnych środowisk Trójmiasta, między innymi leśników czy Kościelnej Służby Mężczyzn ?Semper Fidelis?, a także jako wykładowca seminarium duchownego. Uczestniczył w przygotowaniu papieskiej pielgrzymki do Trójmiasta w 1999 r., w pracach III Synodu Gdańskiego oraz przeprowadził w archidiecezji gdańskiej peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, trwającą sześć lat. Pasję duszpasterską łączył z powierzanymi mu zadaniami administracyjnymi, takimi jak renowacja zabytkowych obiektów sakralnych, w szczególności archikatedry oliwskiej.

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

źródło; Nuncjatura Apostolska w Polsce

Jeszcze nowszy proboszcz Katedry. W parafii św. Stanisława Kostki bez zmian


Ksiądz Zbigniew Zieliński, były proboszcz Katedry Oliwskiej , został dziś mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Nominat_ZZielinski

Źródło: archiwum nominata

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli - tak głosi dzisiejszy komunikat arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Biskup Nominat ma 50 lat i jest doktorem socjologii religii. Wykładał w Gdańskim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gdańskim. Kierował wydziałem duszpasterskim, przez wiele lat był silnie zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży i różnych środowisk.

Gdańskie korzenie są dla Nominata ? jak sam podkreśla ? szczególnym zobowiązaniem do pielęgnowania i rozwijania bogactwa wiary Pomorza i Kaszub oraz ducha solidarności.

Życiorys Nominata:

Ks. prał. dr Zbigniew Jan Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. W 1985 r. egzaminem maturalnym oraz obroną pracy dyplomowej ukończył gdańskie ?Conradinum? ? Technikum Budowy Okrętów, następnie wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk, a potem jako kapłan, posługiwał w pallotyńskim domu opieki społecznej dla osób upośledzonych (1987-1993).  W czasie seminarium odbył też praktykę duszpasterską w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Święcenia prezbiteratu przyjął 18 maja 1991 r. z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. Przez dwa lata pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Po święceniach kapłańskich przez osiem lat pracował w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście, następnie przez rok w archikatedrze oliwskiej.

W 1995 r. ks. Zbigniew Zieliński podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i społecznych na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. W 2004 roku obronił pracę doktorską z socjologii, pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego (?Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 roku?).

17 marca 2000 r. zostaje dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od roku akademickiego 2002/2003 wykłada teologię pastoralną w Gdańskim Seminarium Duchownym. W roku akademickim 2004/2005 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2004-2007 ks. Zbigniew Zieliński był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Sopocie.  9 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku - Oliwie. Pracę proboszcza archikatedry oliwskiej łączył z funkcją dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. 27 października 2014 r. został proboszczem konkatedralnej bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

W ciągu swojej posługi kapłańskiej Biskup Nominat realizował się jako katecheta, duszpasterz młodzieży akademickiej oraz różnych środowisk Trójmiasta, między innymi leśników czy Kościelnej Służby Mężczyzn ?Semper Fidelis?, a także jako wykładowca seminarium duchownego. Uczestniczył w przygotowaniu papieskiej pielgrzymki do Trójmiasta w 1999 r., w pracach III Synodu Gdańskiego oraz przeprowadził w archidiecezji gdańskiej peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, trwającą sześć lat. Pasję duszpasterską łączył z powierzanymi mu zadaniami administracyjnymi, takimi jak renowacja zabytkowych obiektów sakralnych, w szczególności archikatedry oliwskiej.

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

źródło; Nuncjatura Apostolska w Polsce

Jeszcze nowszy proboszcz Katedry. W parafii św. Stanisława Kostki bez zmian


|

Ksiądz Zbigniew Zieliński, były proboszcz Katedry Oliwskiej , został dziś mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Nominat_ZZielinski

Źródło: archiwum nominata

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli - tak głosi dzisiejszy komunikat arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Biskup Nominat ma 50 lat i jest doktorem socjologii religii. Wykładał w Gdańskim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gdańskim. Kierował wydziałem duszpasterskim, przez wiele lat był silnie zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży i różnych środowisk.

Gdańskie korzenie są dla Nominata ? jak sam podkreśla ? szczególnym zobowiązaniem do pielęgnowania i rozwijania bogactwa wiary Pomorza i Kaszub oraz ducha solidarności.

Życiorys Nominata:

Ks. prał. dr Zbigniew Jan Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. W 1985 r. egzaminem maturalnym oraz obroną pracy dyplomowej ukończył gdańskie ?Conradinum? ? Technikum Budowy Okrętów, następnie wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk, a potem jako kapłan, posługiwał w pallotyńskim domu opieki społecznej dla osób upośledzonych (1987-1993).  W czasie seminarium odbył też praktykę duszpasterską w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Święcenia prezbiteratu przyjął 18 maja 1991 r. z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. Przez dwa lata pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Po święceniach kapłańskich przez osiem lat pracował w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście, następnie przez rok w archikatedrze oliwskiej.

W 1995 r. ks. Zbigniew Zieliński podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i społecznych na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. W 2004 roku obronił pracę doktorską z socjologii, pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego (?Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 roku?).

17 marca 2000 r. zostaje dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od roku akademickiego 2002/2003 wykłada teologię pastoralną w Gdańskim Seminarium Duchownym. W roku akademickim 2004/2005 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2004-2007 ks. Zbigniew Zieliński był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Sopocie.  9 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku - Oliwie. Pracę proboszcza archikatedry oliwskiej łączył z funkcją dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. 27 października 2014 r. został proboszczem konkatedralnej bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

W ciągu swojej posługi kapłańskiej Biskup Nominat realizował się jako katecheta, duszpasterz młodzieży akademickiej oraz różnych środowisk Trójmiasta, między innymi leśników czy Kościelnej Służby Mężczyzn ?Semper Fidelis?, a także jako wykładowca seminarium duchownego. Uczestniczył w przygotowaniu papieskiej pielgrzymki do Trójmiasta w 1999 r., w pracach III Synodu Gdańskiego oraz przeprowadził w archidiecezji gdańskiej peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, trwającą sześć lat. Pasję duszpasterską łączył z powierzanymi mu zadaniami administracyjnymi, takimi jak renowacja zabytkowych obiektów sakralnych, w szczególności archikatedry oliwskiej.

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

źródło; Nuncjatura Apostolska w Polsce

Jeszcze nowszy proboszcz Katedry. W parafii św. Stanisława Kostki bez zmian


Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Ksiądz Zbigniew Zieliński, były proboszcz Katedry Oliwskiej , został dziś mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Nominat_ZZielinski

Źródło: archiwum nominata

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medelitak głosi dzisiejszy komunikat arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

Biskup Nominat ma 50 lat i jest doktorem socjologii religii. Wykładał w Gdańskim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gdańskim. Kierował wydziałem duszpasterskim, przez wiele lat był silnie zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży i różnych środowisk.

Gdańskie korzenie są dla Nominata ? jak sam podkreśla ? szczególnym zobowiązaniem do pielęgnowania i rozwijania bogactwa wiary Pomorza i Kaszub oraz ducha solidarności.

Życiorys Nominata:

Ks. prał. dr Zbigniew Jan Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 r. w Gdańsku. W 1985 r. egzaminem maturalnym oraz obroną pracy dyplomowej ukończył gdańskie ?Conradinum? ? Technikum Budowy Okrętów, następnie wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk, a potem jako kapłan, posługiwał w pallotyńskim domu opieki społecznej dla osób upośledzonych (1987-1993).  W czasie seminarium odbył też praktykę duszpasterską w Areszcie Śledczym w Gdańsku.

Święcenia prezbiteratu przyjął 18 maja 1991 r. z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego. Przez dwa lata pełnił funkcję kapelana Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Po święceniach kapłańskich przez osiem lat pracował w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdańsku-Dolnym Mieście, następnie przez rok w archikatedrze oliwskiej.

W 1995 r. ks. Zbigniew Zieliński podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i społecznych na kierunku Politologia i Nauki Społeczne. W 2004 roku obronił pracę doktorską z socjologii, pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego (?Przekaz wartości religijnych w zreformowanej polskiej szkole publicznej po 1990 roku?).

17 marca 2000 r. zostaje dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Od roku akademickiego 2002/2003 wykłada teologię pastoralną w Gdańskim Seminarium Duchownym. W roku akademickim 2004/2005 podejmuje wykłady z socjologii religii na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2004-2007 ks. Zbigniew Zieliński był proboszczem w parafii św. Michała Archanioła w Sopocie.  9 grudnia 2007 r. został mianowany proboszczem parafii archikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku – Oliwie. Pracę proboszcza archikatedry oliwskiej łączył z funkcją dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. 27 października 2014 r. został proboszczem konkatedralnej bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

W ciągu swojej posługi kapłańskiej Biskup Nominat realizował się jako katecheta, duszpasterz młodzieży akademickiej oraz różnych środowisk Trójmiasta, między innymi leśników czy Kościelnej Służby Mężczyzn ?Semper Fidelis?, a także jako wykładowca seminarium duchownego. Uczestniczył w przygotowaniu papieskiej pielgrzymki do Trójmiasta w 1999 r., w pracach III Synodu Gdańskiego oraz przeprowadził w archidiecezji gdańskiej peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego, trwającą sześć lat. Pasję duszpasterską łączył z powierzanymi mu zadaniami administracyjnymi, takimi jak renowacja zabytkowych obiektów sakralnych, w szczególności archikatedry oliwskiej.

26 września 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Medeli.

źródło; Nuncjatura Apostolska w Polsce

Jeszcze nowszy proboszcz Katedry. W parafii św. Stanisława Kostki bez zmian