Reklama

Zmiana dyrektora miejskich planistów

Na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, wieloletni dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Mieszkający w Oliwie Piskorski odpowiada za plany zagospodarowania Gdańska wprowadzane w ostatnich 16 latach. Wielokrotnie plany te wzbudzały olbrzymie kontrowersje. Czy zmiana na stanowisku dyrektora przyniesie nową jakość?

Piskorski_Rada_Miasta_Gdaska20140227_01

Marek Piskorski na jednej z sesji Rady Miasta Gdańska         fot. Tomasz Strug

Z dniem 31 sierpnia na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Jego funkcję obejmie Edyta Damszel-Turek, która od kwietnia tego roku jest zastępcą dyrektora.

Przypomnijmy, że Marek Piskorski ? od 40 lat urbanista i architekt ? od początku powołania Biura Rozwoju Gdańska w 1999 roku był jego dyrektorem.

Marek_Piskorski

Marek Piskorski     fot. mat. prasowe

BRG to jednostka organizacyjna miasta, której praca przyczyniła się do zmiany realizacji polityki przestrzennej Gdańska. Piskorski to autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych, w tym jako generalny projektant ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska? z 2001 r. i 2007 r.

Edyta Damszel-Turek ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej ?Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie?. W Biurze Rozwoju Gdańska pracuje od piętnastu lat: najpierw jako asystent, potem jako główny projektant. Przez osiem lat pełniła funkcję kierownika kolejno trzech zespołów urbanistycznych: Port, Oliwa i Wrzeszcz.

Edyta_Damszel-Turek

Edyta Damszel-Turek       fot. mat. prasowe

Obowiązki kierowania zespołami urbanistów łączyła ze sprawowaniem funkcji wiodącego projektanta zespołu zajmującego się regulacjami estetyki Miasta w ramach ?Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta? (KREM). W ramach Studium, poza pracami analityczno-koncepcyjnymi, organizowała seminaria i warsztaty oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Rad Dzielnicy, radnymi miejskimi, zarządcami nieruchomości, Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, mieszkańcami oraz jednostkami miejskim.

Obecnie współpracuje z zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta ?Gdańsk 2030 Plus? jako koordynator jednego z Programów Operacyjnych ? ?Przestrzeń Publiczna?. Od 1 kwietnia tego roku Edyta Damszel-Turek jest zastępcą dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

Pw

Plany zabudowy terenów AWFiS

Komentarz

Działalność BRG w ostatnich latach napotykała na częsty opór mieszkańców. Dotyczyło to m.in. budowy wieżowców w Brzeźnie czy pomysłu budowy oświetlonej drogi asfaltowej dla rowerów przez rezerwat przyrody w Dolinie Ewy.

To z BRG wyszły plany przyzwalające na budowę biurowców przy samym Parku Oliwskim, propozycje zabudowy mieszkaniowej na boisku i terenach AWFiS czy też budowy przedszkola na skarpie przy ul. Czyżewskiego (zagrażało sąsiednim budynkom). To dzięki planom opracowanym w BRG, Olivia Business Centre nie ma dziś żadnych ograniczeń w wysokości i wielkości swoich budynków.

Zmiana na stanowisku dyrektora być może przyniesie szansę na lepsze konsultowanie planów z mieszkańcami. Do dziś dyskusje publiczne na temat wszystkich planów odbywają się wyłącznie w siedzibie BRG przy Wałach Piastowskich w Gdańsku. Z tego powodu, dyskusje te maja często zerową frekwencję. Zarząd Dzielnicy Oliwa od lat postuluje aby ten element procedury planistycznej odbywał się w dzielnicach, których procedowane plany dotyczą.

Pozwoliłoby to oszczędzić mieszkańcom wielu przykrych niespodzianek.

Tomasz Strug

Na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, wieloletni dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Mieszkający w Oliwie Piskorski odpowiada za plany zagospodarowania Gdańska wprowadzane w ostatnich 16 latach. Wielokrotnie plany te wzbudzały olbrzymie kontrowersje. Czy zmiana na stanowisku dyrektora przyniesie nową jakość?

Piskorski_Rada_Miasta_Gdaska20140227_01

Marek Piskorski na jednej z sesji Rady Miasta Gdańska         fot. Tomasz Strug

Z dniem 31 sierpnia na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Jego funkcję obejmie Edyta Damszel-Turek, która od kwietnia tego roku jest zastępcą dyrektora.

Przypomnijmy, że Marek Piskorski ? od 40 lat urbanista i architekt ? od początku powołania Biura Rozwoju Gdańska w 1999 roku był jego dyrektorem.

Marek_Piskorski

Marek Piskorski     fot. mat. prasowe

BRG to jednostka organizacyjna miasta, której praca przyczyniła się do zmiany realizacji polityki przestrzennej Gdańska. Piskorski to autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych, w tym jako generalny projektant ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska? z 2001 r. i 2007 r.

Edyta Damszel-Turek ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej ?Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie?. W Biurze Rozwoju Gdańska pracuje od piętnastu lat: najpierw jako asystent, potem jako główny projektant. Przez osiem lat pełniła funkcję kierownika kolejno trzech zespołów urbanistycznych: Port, Oliwa i Wrzeszcz.

Edyta_Damszel-Turek

Edyta Damszel-Turek       fot. mat. prasowe

Obowiązki kierowania zespołami urbanistów łączyła ze sprawowaniem funkcji wiodącego projektanta zespołu zajmującego się regulacjami estetyki Miasta w ramach ?Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta? (KREM). W ramach Studium, poza pracami analityczno-koncepcyjnymi, organizowała seminaria i warsztaty oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Rad Dzielnicy, radnymi miejskimi, zarządcami nieruchomości, Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, mieszkańcami oraz jednostkami miejskim.

Obecnie współpracuje z zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta ?Gdańsk 2030 Plus? jako koordynator jednego z Programów Operacyjnych ? ?Przestrzeń Publiczna?. Od 1 kwietnia tego roku Edyta Damszel-Turek jest zastępcą dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

Pw

Plany zabudowy terenów AWFiS

Komentarz

Działalność BRG w ostatnich latach napotykała na częsty opór mieszkańców. Dotyczyło to m.in. budowy wieżowców w Brzeźnie czy pomysłu budowy oświetlonej drogi asfaltowej dla rowerów przez rezerwat przyrody w Dolinie Ewy.

To z BRG wyszły plany przyzwalające na budowę biurowców przy samym Parku Oliwskim, propozycje zabudowy mieszkaniowej na boisku i terenach AWFiS czy też budowy przedszkola na skarpie przy ul. Czyżewskiego (zagrażało sąsiednim budynkom). To dzięki planom opracowanym w BRG, Olivia Business Centre nie ma dziś żadnych ograniczeń w wysokości i wielkości swoich budynków.

Zmiana na stanowisku dyrektora być może przyniesie szansę na lepsze konsultowanie planów z mieszkańcami. Do dziś dyskusje publiczne na temat wszystkich planów odbywają się wyłącznie w siedzibie BRG przy Wałach Piastowskich w Gdańsku. Z tego powodu, dyskusje te maja często zerową frekwencję. Zarząd Dzielnicy Oliwa od lat postuluje aby ten element procedury planistycznej odbywał się w dzielnicach, których procedowane plany dotyczą.

Pozwoliłoby to oszczędzić mieszkańcom wielu przykrych niespodzianek.

Tomasz Strug

|

Na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, wieloletni dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Mieszkający w Oliwie Piskorski odpowiada za plany zagospodarowania Gdańska wprowadzane w ostatnich 16 latach. Wielokrotnie plany te wzbudzały olbrzymie kontrowersje. Czy zmiana na stanowisku dyrektora przyniesie nową jakość?

Piskorski_Rada_Miasta_Gdaska20140227_01

Marek Piskorski na jednej z sesji Rady Miasta Gdańska         fot. Tomasz Strug

Z dniem 31 sierpnia na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Jego funkcję obejmie Edyta Damszel-Turek, która od kwietnia tego roku jest zastępcą dyrektora.

Przypomnijmy, że Marek Piskorski ? od 40 lat urbanista i architekt ? od początku powołania Biura Rozwoju Gdańska w 1999 roku był jego dyrektorem.

Marek_Piskorski

Marek Piskorski     fot. mat. prasowe

BRG to jednostka organizacyjna miasta, której praca przyczyniła się do zmiany realizacji polityki przestrzennej Gdańska. Piskorski to autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych, w tym jako generalny projektant ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska? z 2001 r. i 2007 r.

Edyta Damszel-Turek ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej ?Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie?. W Biurze Rozwoju Gdańska pracuje od piętnastu lat: najpierw jako asystent, potem jako główny projektant. Przez osiem lat pełniła funkcję kierownika kolejno trzech zespołów urbanistycznych: Port, Oliwa i Wrzeszcz.

Edyta_Damszel-Turek

Edyta Damszel-Turek       fot. mat. prasowe

Obowiązki kierowania zespołami urbanistów łączyła ze sprawowaniem funkcji wiodącego projektanta zespołu zajmującego się regulacjami estetyki Miasta w ramach ?Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta? (KREM). W ramach Studium, poza pracami analityczno-koncepcyjnymi, organizowała seminaria i warsztaty oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Rad Dzielnicy, radnymi miejskimi, zarządcami nieruchomości, Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, mieszkańcami oraz jednostkami miejskim.

Obecnie współpracuje z zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta ?Gdańsk 2030 Plus? jako koordynator jednego z Programów Operacyjnych ? ?Przestrzeń Publiczna?. Od 1 kwietnia tego roku Edyta Damszel-Turek jest zastępcą dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

Pw

Plany zabudowy terenów AWFiS

Komentarz

Działalność BRG w ostatnich latach napotykała na częsty opór mieszkańców. Dotyczyło to m.in. budowy wieżowców w Brzeźnie czy pomysłu budowy oświetlonej drogi asfaltowej dla rowerów przez rezerwat przyrody w Dolinie Ewy.

To z BRG wyszły plany przyzwalające na budowę biurowców przy samym Parku Oliwskim, propozycje zabudowy mieszkaniowej na boisku i terenach AWFiS czy też budowy przedszkola na skarpie przy ul. Czyżewskiego (zagrażało sąsiednim budynkom). To dzięki planom opracowanym w BRG, Olivia Business Centre nie ma dziś żadnych ograniczeń w wysokości i wielkości swoich budynków.

Zmiana na stanowisku dyrektora być może przyniesie szansę na lepsze konsultowanie planów z mieszkańcami. Do dziś dyskusje publiczne na temat wszystkich planów odbywają się wyłącznie w siedzibie BRG przy Wałach Piastowskich w Gdańsku. Z tego powodu, dyskusje te maja często zerową frekwencję. Zarząd Dzielnicy Oliwa od lat postuluje aby ten element procedury planistycznej odbywał się w dzielnicach, których procedowane plany dotyczą.

Pozwoliłoby to oszczędzić mieszkańcom wielu przykrych niespodzianek.

Tomasz Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, wieloletni dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Mieszkający w Oliwie Piskorski odpowiada za plany zagospodarowania Gdańska wprowadzane w ostatnich 16 latach. Wielokrotnie plany te wzbudzały olbrzymie kontrowersje. Czy zmiana na stanowisku dyrektora przyniesie nową jakość?

Piskorski_Rada_Miasta_Gdaska20140227_01

Marek Piskorski na jednej z sesji Rady Miasta Gdańska         fot. Tomasz Strug

Z dniem 31 sierpnia na emeryturę odchodzi Marek Piskorski, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Jego funkcję obejmie Edyta Damszel-Turek, która od kwietnia tego roku jest zastępcą dyrektora.

Przypomnijmy, że Marek Piskorski ? od 40 lat urbanista i architekt ? od początku powołania Biura Rozwoju Gdańska w 1999 roku był jego dyrektorem.

Marek_Piskorski

Marek Piskorski     fot. mat. prasowe

BRG to jednostka organizacyjna miasta, której praca przyczyniła się do zmiany realizacji polityki przestrzennej Gdańska. Piskorski to autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych, w tym jako generalny projektant ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska? z 2001 r. i 2007 r.

Edyta Damszel-Turek ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej ?Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie?. W Biurze Rozwoju Gdańska pracuje od piętnastu lat: najpierw jako asystent, potem jako główny projektant. Przez osiem lat pełniła funkcję kierownika kolejno trzech zespołów urbanistycznych: Port, Oliwa i Wrzeszcz.

Edyta_Damszel-Turek

Edyta Damszel-Turek       fot. mat. prasowe

Obowiązki kierowania zespołami urbanistów łączyła ze sprawowaniem funkcji wiodącego projektanta zespołu zajmującego się regulacjami estetyki Miasta w ramach ?Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta? (KREM). W ramach Studium, poza pracami analityczno-koncepcyjnymi, organizowała seminaria i warsztaty oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Rad Dzielnicy, radnymi miejskimi, zarządcami nieruchomości, Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, mieszkańcami oraz jednostkami miejskim.

Obecnie współpracuje z zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta ?Gdańsk 2030 Plus? jako koordynator jednego z Programów Operacyjnych ? ?Przestrzeń Publiczna?. Od 1 kwietnia tego roku Edyta Damszel-Turek jest zastępcą dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

Pw

Plany zabudowy terenów AWFiS

Komentarz

Działalność BRG w ostatnich latach napotykała na częsty opór mieszkańców. Dotyczyło to m.in. budowy wieżowców w Brzeźnie czy pomysłu budowy oświetlonej drogi asfaltowej dla rowerów przez rezerwat przyrody w Dolinie Ewy.

To z BRG wyszły plany przyzwalające na budowę biurowców przy samym Parku Oliwskim, propozycje zabudowy mieszkaniowej na boisku i terenach AWFiS czy też budowy przedszkola na skarpie przy ul. Czyżewskiego (zagrażało sąsiednim budynkom). To dzięki planom opracowanym w BRG, Olivia Business Centre nie ma dziś żadnych ograniczeń w wysokości i wielkości swoich budynków.

Zmiana na stanowisku dyrektora być może przyniesie szansę na lepsze konsultowanie planów z mieszkańcami. Do dziś dyskusje publiczne na temat wszystkich planów odbywają się wyłącznie w siedzibie BRG przy Wałach Piastowskich w Gdańsku. Z tego powodu, dyskusje te maja często zerową frekwencję. Zarząd Dzielnicy Oliwa od lat postuluje aby ten element procedury planistycznej odbywał się w dzielnicach, których procedowane plany dotyczą.

Pozwoliłoby to oszczędzić mieszkańcom wielu przykrych niespodzianek.

Tomasz Strug