Reklama

Zmiana miejsca rejestracji zgonów

Od środy, 1 września rejestracji zgonów należy dokonywać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Partyzantów 74.  To tu na początku maja przeniósł się USC. Śluby nadal udzielane są w dotychczasowej lokalizacji, czyli w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W tym budynku przy ul. Partyzantów 74 we Wrzeszczu Górnym działa Urząd Stanu Cywilnego | mat. prasowe UMG
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Od środy, 1 września rejestracji zgonów należy dokonywać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Partyzantów 74.  To tu na początku maja przeniósł się USC. Śluby nadal udzielane są w dotychczasowej lokalizacji, czyli w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

Wszelkie formalności związane z rejestracją zgonów można załatwić w siedzibie przy ul. Partyzantów 74 przy stanowiskach 25 i 26. Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc pod adresem e-mail: grzegorz.graefling@gdansk.gda.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 58 778 61 31, 58 778 61 32, 58 778 61 33.

USC przy ul. Partyzantów

Nowa siedziba USC mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Partyzantów 74. Sala Obsługi Mieszkańców wyposażona jest w 11 stanowisk. Klienci mogą tu załatwiać takie sprawy jak: odpisy aktów stanu cywilnego, rejestracja urodzeń, małżeństw, a także uznanie ojcostwa. Do nowej placówki powinni też udać się ci, którzy chcą zmieć imię lub nazwisko lub załatwić wpisy zagranicznych aktów. Dla klientów USC dostępny jest parking. Możliwy jest także dojazd komunikacją miejską – autobusami linii 110, 116, 122, 126, 136, 157, 227, 249.

Jak załatwić sprawę w USC

Ze względu na wciąż trwającą pandemię, zalecany jest kontakt telefoniczny, 58 778 62 09, 58 778 62 10 lub korespondencyjny (pocztą tradycyjną lub elektroniczną usc@gdansk.gda.pl, Platforma ePUAP), w zakresie:

  • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
  • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
  • wydania zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
  • zmiany imion i nazwisk.

Do poszczególnych spraw przypisane są odpowiedzenie numery telefonów. Przed udaniem się do USC prosimy o kontakt telefoniczny.

Rejestracja urodzeń – na podstawie elektronicznego zgłoszenia urodzenia (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej).
Odbiór dokumentów: w wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP lub listem poleconym na adres korespondencyjny lub osobiście, po uzyskaniu informacji z Urzędu Stanu Cywilnego: tel. 58 778 62 14, 58 778 62 06, 58 778 62 23, 58 778 62 12.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (po rozwodzie), po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 58 778 62 28.

Wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego drogą korespondencyjną lub po umówieniu terminu wizyty: tel. 58 778 62 03, 58 778 62 22.

Złożenie wniosku oraz odbiór odpisu aktu stanu cywilnego: 58 778 62 01, 58 778 62 05 , 58 778 62 11, 58 778 62 18, 58 778 62 20, 58 778 62 25, 58 778 62 27, 58 778 62 29. Rezerwacja internetowa przez Portal informacyjny www.gdansk.pl lub telefoniczna 58 52 44 500.

Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty: tel. 58 778 62 04, 58 778 62 07, 58 778 62 08, 58 778 62 16, lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

W Nowym Ratuszu tylko śluby

W budynku, w którym mieści się siedziba Rady Miasta Gdańska w dalszym ciągu udzielane są śluby. Aktualnie w uroczystościach ślubnych uczestniczyć może 15 osób, oprócz pary młodej i świadków. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa zarówno na terenie otwartym jak i w pomieszczeniach budynku.

Jakie sprawy związane z USC można załatwić w Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody?

Na stanowisku nr 1 nadal można składać i odbierać odpisy aktów stanu cywilnego, składać wszelką korespondencję do USC oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat świadczonych usług.

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku