Reklama

Zmiany w edukacji

Władze Gdańska chcą przeprowadzić reorganizację sieci szkół w Gdańsku. Zmiany mają dotyczyć również Oliwy, Przymorza i Strzyży.

W lutym do Rady Miasta Gdańska ma trafić pakiet uchwał dotyczących planowanej zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych w Gdańsku.

Jak tłumaczą władze Gdańska, celem zmian jest poprawa warunków nauczania uczniów i pracy nauczycieli oraz  efektywniejsze wykorzystanie budynków oświatowych – poprzez ich wypełnienie i racjonalne gospodarowanie, ale co najważniejsze uporządkowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania – ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.

25 z 36 przedstawionych Radzie Miasta Gdańska uchwał będzie miała charakter porządkujący – wygaszający szkoły z powodu zmian ustawowych (Ustawie o systemie oświaty). Kolejnych 11 projektów to uchwały łączące placówki oferujące podobne kierunki nauczania lub znajdujące się w sąsiedztwie. Ma to pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie budynków szkolnych należących do miasta.

Część Pałacu Młodzieży w Oliwie

Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem jest wprowadzenie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Obecnie pracuje tam 52 nauczycieli.

„Funkcjonowanie Pałacu Młodzieży w aktualnej formule powielającej oferty innych jednostek, także finansowanych z subwencji na ucznia, każe zastanowić się nad przeniesieniem tych zadań do działających w Mieście instytucji o tych samych zadaniach” ? czytamy w uzasadnieniu władz miasta.

Dodatkowym argumentem ma być drogie utrzymanie budynku (zaznaczono, że w bardzo atrakcyjnym miejscu) nie pozwala na restaurowanie go zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi i estetycznymi Miasta.

Zmiana zakłada również wzrost liczby zajęć nieodpłatnych lub nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie ekonomicznym. Stąd argumenty za koniecznością ulokowania części oferty bliżej mieszkańców innych dzielnic niż Śródmieście.

Placówka ta kosztuje uczniów 3 800 000 złotych rocznie. –  Chcielibyśmy aby zajęcia pozalekcyjne, proponowane przez taką jednostkę, były dostępne w takich dzielnicach jak: Dolny Wrzeszcz, Oliwa ? mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Czerwona_szkola

Szkoła Podstawowa nr 23 miałaby zostać jednym z beneficjentów likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku

W Oliwie znajduje się szkoła, która jest w systemie tzw. ?małych szkół?. Są one na granicy takiej liczby uczniów, która mogłaby powiedzieć że najlepiej byłoby je zamknąć. Takiej idei w ogóle nie mamy i chcemy by zostały one ożywione. Na bazie tych placówek (m. in.: Gimnazjum nr 12 we Wrzeszczu,  Szkoła Podstawowa nr 23 w Oliwie) chcemy rozszerzyć zajęcia, które będą dostępne dla uczniów w sposób bezpłatny ? mówi Piotr Kowalczuk.

Istotnym problemem dla miasta wydaje się być sprawa „Karty Nauczyciela” z 1982 roku i przywilejów zawodowych jaką ona niesie w placówkach oświatowych. Stąd zapewne chęć przekształcenia Pałacu Młodzieży.

Chcielibyśmy aby ta placówka przestała być placówką pedagogiczną a zechciała rozszerzyć swoje zadania, nie jako Pałac Młodzieży, tylko jako Centrum Kreatywnej Pedagogiki – czyli miejsca, które wypracowujemy od 9 miesięcy z gdańskimi nauczycielami ? zapowiada wiceprezydent Gdańska. –  Nauczyciele sami usiedli i wypracowali model wsparcia dla siebie. Ten projekt prowadzony przez liderkę Agnieszkę Tomasik z V LO w Oliwie, przejmie część zadań, które chcemy zaproponować. Chcielibyśmy by było to po prostu miejsce, które będzie prowadzić w różnych placówkach edukacyjnych na terenie miasta, również w placówkach kulturalnych (np. biblioteki) – zajęcia, które do tej pory odbywają się tylko w jednym miejscu na Ogarnej. Mamy jednak świadomość, że nie wszystkie zajęcia da się przenieść.

Oferta w dzielnicach ma być skoordynowana z działaniami innej miejskiej instytucji – Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Pomysł likwidacji Pałacu Młodzieży wywołał burzliwą reakcję. Protest o nazwie ?Nie zamykajcie Pałacu Młodzieży? zyskał w kilka dni poparcie ponad 10 tys. osób na Facebooku.

Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Oliwie

Powyższe centrum powstanie poprez połączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9  (347 uczniów) i Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych (308 uczniów).

Zespół Szkół Zawodowych nr 9 działa przy ul. Dąbrowszczaków.

Tam uczą się panie, które przygotowują się do pracy kosmetycznej, fryzjerskiej oraz projektowania odzieży ? opowiadał na konferencji prasowej Piotr Kowalczuk. ? To  bardzo dobry zespół jeśli chodzi o prace osób ale zarówno ten zespół jak i ten do którego chcemy go włączyć wykorzystany jest, jeśli chodzi o pracę, w 0,6 zamiast zwykłego 1 (zmianowość), czyli pełnego wykorzystania nie tylko  budynku ale również zasobów kadry. Jeżeli nie ma uczniów i nie ma klas to nie ma pracy dla nauczycieli.

Stąd też pomysł włączenia tego zespołu szkół w całości do Zespołu Szkół Architektury i Krajobrazu na ul. Czyżewskiego w Oliwie.

Tamta placówka jest również świetnym podmiotem, który przygotowuje osoby do pracy z terenami zielonymi, architekturą krajobrazu i w części również z handlowcami czyli z takimi zawodami, które mamy jeszcze gdzieś indziej. Ale chcielibyśmy aby to centrum, będąc razem, stworzyło Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 3, które dopuści do tego, że ten podmiot będzie mógł prowadzić zajęcia w zakresie kształcenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych ? argumentował Kowalczuk. Do tej pory nie mogą tego te podmioty robić, bo nie są takim centrum.  Dzięki temu doczekamy się w Gdańsku szkoły dizajnersko ? kreatywnej, jeśli mówimy o krajobrazie i o tym, że ktoś projektuje stroje.

Wiceprezydent Kowalczuk ma nadzieję na powstanie klas dwuzawodowych. – Dzięki połączeniu tych dwóch placówek możemy zwiększyć ofertę dla szkół zawodowych. Będą tam się mogli uczyć również dorośli.

W szkole przy ul. Dąbrowszczaków również tli się protest. Otrzymaliśmy list w którym czytamy:

Aby zapobiec likwidacji szkoły i edukacji zawodowej naszej młodzieży, której brakuje na rynku pracy najwięcej, połączmy razem siły i nie pozwólmy na marnotrawstwo mienia publicznego. Spotkajmy się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) w budynku ZSZ Nr 9 na Przymorzu i wspólnie wypracujmy strategię na skuteczną walkę z władzami Gdańska na stosowanie tego rodzaju praktyk z możliwością ewentualnie nawet rozpisania referendum za odwołaniem Prezydenta Miasta.

Co z Budynkiem po Zespołe Szkół Zawodowych nr 9 ?

Budynek na Dąbrowszczaków został zaproponowany, we współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 z ul. Góreckiego w Nowym Porcie, do wykorzystania w całości przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które są przy tym ośrodku ? odpowiada wiceprezydent Kowalczuk.  Budynki SOSW nr 2, mimo ciągłych napraw nie spełniają norm sanitarnych i p.poż – w grudniu 2014 roku wydano 2 nakazy nadzoru budowlanego w tej sprawie.

Połączenie w jeden zespół szkół:  IX LO i Gimnazjum nr 1

Szkoły znajdują się w jednym budynku pod dwoma adresami. Połączenie ma przynieść oszczędności głównie na administracji.

Plan miasta zakłada również rozwiązanie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, który działa przy al. Grunwaldzkiej 244 i przejęcie jego zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ma to poprawić efektywność wydawania pieniędzy na na sport powszechny.

Wszystkie uchwały musza być przedstawione w poniedziałek związkom zawodowym i wszystkim podmiotom, których dotyczą zmiany. Uchwały ostatecznie mają zostać podjęte w czerwcu, do tego czasu będzie wypracowywany docelowy model zmian w gdańskiej edukacji.

Tomasz Strug

Władze Gdańska chcą przeprowadzić reorganizację sieci szkół w Gdańsku. Zmiany mają dotyczyć również Oliwy, Przymorza i Strzyży.

W lutym do Rady Miasta Gdańska ma trafić pakiet uchwał dotyczących planowanej zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych w Gdańsku.

Jak tłumaczą władze Gdańska, celem zmian jest poprawa warunków nauczania uczniów i pracy nauczycieli oraz  efektywniejsze wykorzystanie budynków oświatowych - poprzez ich wypełnienie i racjonalne gospodarowanie, ale co najważniejsze uporządkowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania - ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.

25 z 36 przedstawionych Radzie Miasta Gdańska uchwał będzie miała charakter porządkujący - wygaszający szkoły z powodu zmian ustawowych (Ustawie o systemie oświaty). Kolejnych 11 projektów to uchwały łączące placówki oferujące podobne kierunki nauczania lub znajdujące się w sąsiedztwie. Ma to pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie budynków szkolnych należących do miasta.

Część Pałacu Młodzieży w Oliwie

Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem jest wprowadzenie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Obecnie pracuje tam 52 nauczycieli.

"Funkcjonowanie Pałacu Młodzieży w aktualnej formule powielającej oferty innych jednostek, także finansowanych z subwencji na ucznia, każe zastanowić się nad przeniesieniem tych zadań do działających w Mieście instytucji o tych samych zadaniach" ? czytamy w uzasadnieniu władz miasta.

Dodatkowym argumentem ma być drogie utrzymanie budynku (zaznaczono, że w bardzo atrakcyjnym miejscu) nie pozwala na restaurowanie go zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi i estetycznymi Miasta.

Zmiana zakłada również wzrost liczby zajęć nieodpłatnych lub nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie ekonomicznym. Stąd argumenty za koniecznością ulokowania części oferty bliżej mieszkańców innych dzielnic niż Śródmieście.

Placówka ta kosztuje uczniów 3 800 000 złotych rocznie. -  Chcielibyśmy aby zajęcia pozalekcyjne, proponowane przez taką jednostkę, były dostępne w takich dzielnicach jak: Dolny Wrzeszcz, Oliwa ? mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Czerwona_szkola

Szkoła Podstawowa nr 23 miałaby zostać jednym z beneficjentów likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku

- W Oliwie znajduje się szkoła, która jest w systemie tzw. ?małych szkół?. Są one na granicy takiej liczby uczniów, która mogłaby powiedzieć że najlepiej byłoby je zamknąć. Takiej idei w ogóle nie mamy i chcemy by zostały one ożywione. Na bazie tych placówek (m. in.: Gimnazjum nr 12 we Wrzeszczu,  Szkoła Podstawowa nr 23 w Oliwie) chcemy rozszerzyć zajęcia, które będą dostępne dla uczniów w sposób bezpłatny ? mówi Piotr Kowalczuk.

Istotnym problemem dla miasta wydaje się być sprawa "Karty Nauczyciela" z 1982 roku i przywilejów zawodowych jaką ona niesie w placówkach oświatowych. Stąd zapewne chęć przekształcenia Pałacu Młodzieży.

- Chcielibyśmy aby ta placówka przestała być placówką pedagogiczną a zechciała rozszerzyć swoje zadania, nie jako Pałac Młodzieży, tylko jako Centrum Kreatywnej Pedagogiki - czyli miejsca, które wypracowujemy od 9 miesięcy z gdańskimi nauczycielami ? zapowiada wiceprezydent Gdańska. -  Nauczyciele sami usiedli i wypracowali model wsparcia dla siebie. Ten projekt prowadzony przez liderkę Agnieszkę Tomasik z V LO w Oliwie, przejmie część zadań, które chcemy zaproponować. Chcielibyśmy by było to po prostu miejsce, które będzie prowadzić w różnych placówkach edukacyjnych na terenie miasta, również w placówkach kulturalnych (np. biblioteki) - zajęcia, które do tej pory odbywają się tylko w jednym miejscu na Ogarnej. Mamy jednak świadomość, że nie wszystkie zajęcia da się przenieść.

Oferta w dzielnicach ma być skoordynowana z działaniami innej miejskiej instytucji - Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Pomysł likwidacji Pałacu Młodzieży wywołał burzliwą reakcję. Protest o nazwie ?Nie zamykajcie Pałacu Młodzieży? zyskał w kilka dni poparcie ponad 10 tys. osób na Facebooku.

Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Oliwie

Powyższe centrum powstanie poprez połączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9  (347 uczniów) i Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych (308 uczniów).

Zespół Szkół Zawodowych nr 9 działa przy ul. Dąbrowszczaków.

- Tam uczą się panie, które przygotowują się do pracy kosmetycznej, fryzjerskiej oraz projektowania odzieży ? opowiadał na konferencji prasowej Piotr Kowalczuk. ? To  bardzo dobry zespół jeśli chodzi o prace osób ale zarówno ten zespół jak i ten do którego chcemy go włączyć wykorzystany jest, jeśli chodzi o pracę, w 0,6 zamiast zwykłego 1 (zmianowość), czyli pełnego wykorzystania nie tylko  budynku ale również zasobów kadry. Jeżeli nie ma uczniów i nie ma klas to nie ma pracy dla nauczycieli.

Stąd też pomysł włączenia tego zespołu szkół w całości do Zespołu Szkół Architektury i Krajobrazu na ul. Czyżewskiego w Oliwie.

- Tamta placówka jest również świetnym podmiotem, który przygotowuje osoby do pracy z terenami zielonymi, architekturą krajobrazu i w części również z handlowcami czyli z takimi zawodami, które mamy jeszcze gdzieś indziej. Ale chcielibyśmy aby to centrum, będąc razem, stworzyło Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 3, które dopuści do tego, że ten podmiot będzie mógł prowadzić zajęcia w zakresie kształcenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych ? argumentował Kowalczuk. - Do tej pory nie mogą tego te podmioty robić, bo nie są takim centrum.  Dzięki temu doczekamy się w Gdańsku szkoły dizajnersko ? kreatywnej, jeśli mówimy o krajobrazie i o tym, że ktoś projektuje stroje.

Wiceprezydent Kowalczuk ma nadzieję na powstanie klas dwuzawodowych. - Dzięki połączeniu tych dwóch placówek możemy zwiększyć ofertę dla szkół zawodowych. Będą tam się mogli uczyć również dorośli.

W szkole przy ul. Dąbrowszczaków również tli się protest. Otrzymaliśmy list w którym czytamy:

Aby zapobiec likwidacji szkoły i edukacji zawodowej naszej młodzieży, której brakuje na rynku pracy najwięcej, połączmy razem siły i nie pozwólmy na marnotrawstwo mienia publicznego. Spotkajmy się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) w budynku ZSZ Nr 9 na Przymorzu i wspólnie wypracujmy strategię na skuteczną walkę z władzami Gdańska na stosowanie tego rodzaju praktyk z możliwością ewentualnie nawet rozpisania referendum za odwołaniem Prezydenta Miasta.

Co z Budynkiem po Zespołe Szkół Zawodowych nr 9 ?

- Budynek na Dąbrowszczaków został zaproponowany, we współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 z ul. Góreckiego w Nowym Porcie, do wykorzystania w całości przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które są przy tym ośrodku ? odpowiada wiceprezydent Kowalczuk.  Budynki SOSW nr 2, mimo ciągłych napraw nie spełniają norm sanitarnych i p.poż - w grudniu 2014 roku wydano 2 nakazy nadzoru budowlanego w tej sprawie.

Połączenie w jeden zespół szkół:  IX LO i Gimnazjum nr 1

Szkoły znajdują się w jednym budynku pod dwoma adresami. Połączenie ma przynieść oszczędności głównie na administracji.

Plan miasta zakłada również rozwiązanie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, który działa przy al. Grunwaldzkiej 244 i przejęcie jego zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ma to poprawić efektywność wydawania pieniędzy na na sport powszechny.

Wszystkie uchwały musza być przedstawione w poniedziałek związkom zawodowym i wszystkim podmiotom, których dotyczą zmiany. Uchwały ostatecznie mają zostać podjęte w czerwcu, do tego czasu będzie wypracowywany docelowy model zmian w gdańskiej edukacji.

Tomasz Strug

|

Władze Gdańska chcą przeprowadzić reorganizację sieci szkół w Gdańsku. Zmiany mają dotyczyć również Oliwy, Przymorza i Strzyży.

W lutym do Rady Miasta Gdańska ma trafić pakiet uchwał dotyczących planowanej zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych w Gdańsku.

Jak tłumaczą władze Gdańska, celem zmian jest poprawa warunków nauczania uczniów i pracy nauczycieli oraz  efektywniejsze wykorzystanie budynków oświatowych - poprzez ich wypełnienie i racjonalne gospodarowanie, ale co najważniejsze uporządkowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania - ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.

25 z 36 przedstawionych Radzie Miasta Gdańska uchwał będzie miała charakter porządkujący - wygaszający szkoły z powodu zmian ustawowych (Ustawie o systemie oświaty). Kolejnych 11 projektów to uchwały łączące placówki oferujące podobne kierunki nauczania lub znajdujące się w sąsiedztwie. Ma to pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie budynków szkolnych należących do miasta.

Część Pałacu Młodzieży w Oliwie

Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem jest wprowadzenie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Obecnie pracuje tam 52 nauczycieli.

"Funkcjonowanie Pałacu Młodzieży w aktualnej formule powielającej oferty innych jednostek, także finansowanych z subwencji na ucznia, każe zastanowić się nad przeniesieniem tych zadań do działających w Mieście instytucji o tych samych zadaniach" ? czytamy w uzasadnieniu władz miasta.

Dodatkowym argumentem ma być drogie utrzymanie budynku (zaznaczono, że w bardzo atrakcyjnym miejscu) nie pozwala na restaurowanie go zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi i estetycznymi Miasta.

Zmiana zakłada również wzrost liczby zajęć nieodpłatnych lub nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie ekonomicznym. Stąd argumenty za koniecznością ulokowania części oferty bliżej mieszkańców innych dzielnic niż Śródmieście.

Placówka ta kosztuje uczniów 3 800 000 złotych rocznie. -  Chcielibyśmy aby zajęcia pozalekcyjne, proponowane przez taką jednostkę, były dostępne w takich dzielnicach jak: Dolny Wrzeszcz, Oliwa ? mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Czerwona_szkola

Szkoła Podstawowa nr 23 miałaby zostać jednym z beneficjentów likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku

- W Oliwie znajduje się szkoła, która jest w systemie tzw. ?małych szkół?. Są one na granicy takiej liczby uczniów, która mogłaby powiedzieć że najlepiej byłoby je zamknąć. Takiej idei w ogóle nie mamy i chcemy by zostały one ożywione. Na bazie tych placówek (m. in.: Gimnazjum nr 12 we Wrzeszczu,  Szkoła Podstawowa nr 23 w Oliwie) chcemy rozszerzyć zajęcia, które będą dostępne dla uczniów w sposób bezpłatny ? mówi Piotr Kowalczuk.

Istotnym problemem dla miasta wydaje się być sprawa "Karty Nauczyciela" z 1982 roku i przywilejów zawodowych jaką ona niesie w placówkach oświatowych. Stąd zapewne chęć przekształcenia Pałacu Młodzieży.

- Chcielibyśmy aby ta placówka przestała być placówką pedagogiczną a zechciała rozszerzyć swoje zadania, nie jako Pałac Młodzieży, tylko jako Centrum Kreatywnej Pedagogiki - czyli miejsca, które wypracowujemy od 9 miesięcy z gdańskimi nauczycielami ? zapowiada wiceprezydent Gdańska. -  Nauczyciele sami usiedli i wypracowali model wsparcia dla siebie. Ten projekt prowadzony przez liderkę Agnieszkę Tomasik z V LO w Oliwie, przejmie część zadań, które chcemy zaproponować. Chcielibyśmy by było to po prostu miejsce, które będzie prowadzić w różnych placówkach edukacyjnych na terenie miasta, również w placówkach kulturalnych (np. biblioteki) - zajęcia, które do tej pory odbywają się tylko w jednym miejscu na Ogarnej. Mamy jednak świadomość, że nie wszystkie zajęcia da się przenieść.

Oferta w dzielnicach ma być skoordynowana z działaniami innej miejskiej instytucji - Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Pomysł likwidacji Pałacu Młodzieży wywołał burzliwą reakcję. Protest o nazwie ?Nie zamykajcie Pałacu Młodzieży? zyskał w kilka dni poparcie ponad 10 tys. osób na Facebooku.

Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Oliwie

Powyższe centrum powstanie poprez połączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9  (347 uczniów) i Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych (308 uczniów).

Zespół Szkół Zawodowych nr 9 działa przy ul. Dąbrowszczaków.

- Tam uczą się panie, które przygotowują się do pracy kosmetycznej, fryzjerskiej oraz projektowania odzieży ? opowiadał na konferencji prasowej Piotr Kowalczuk. ? To  bardzo dobry zespół jeśli chodzi o prace osób ale zarówno ten zespół jak i ten do którego chcemy go włączyć wykorzystany jest, jeśli chodzi o pracę, w 0,6 zamiast zwykłego 1 (zmianowość), czyli pełnego wykorzystania nie tylko  budynku ale również zasobów kadry. Jeżeli nie ma uczniów i nie ma klas to nie ma pracy dla nauczycieli.

Stąd też pomysł włączenia tego zespołu szkół w całości do Zespołu Szkół Architektury i Krajobrazu na ul. Czyżewskiego w Oliwie.

- Tamta placówka jest również świetnym podmiotem, który przygotowuje osoby do pracy z terenami zielonymi, architekturą krajobrazu i w części również z handlowcami czyli z takimi zawodami, które mamy jeszcze gdzieś indziej. Ale chcielibyśmy aby to centrum, będąc razem, stworzyło Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 3, które dopuści do tego, że ten podmiot będzie mógł prowadzić zajęcia w zakresie kształcenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych ? argumentował Kowalczuk. - Do tej pory nie mogą tego te podmioty robić, bo nie są takim centrum.  Dzięki temu doczekamy się w Gdańsku szkoły dizajnersko ? kreatywnej, jeśli mówimy o krajobrazie i o tym, że ktoś projektuje stroje.

Wiceprezydent Kowalczuk ma nadzieję na powstanie klas dwuzawodowych. - Dzięki połączeniu tych dwóch placówek możemy zwiększyć ofertę dla szkół zawodowych. Będą tam się mogli uczyć również dorośli.

W szkole przy ul. Dąbrowszczaków również tli się protest. Otrzymaliśmy list w którym czytamy:

Aby zapobiec likwidacji szkoły i edukacji zawodowej naszej młodzieży, której brakuje na rynku pracy najwięcej, połączmy razem siły i nie pozwólmy na marnotrawstwo mienia publicznego. Spotkajmy się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) w budynku ZSZ Nr 9 na Przymorzu i wspólnie wypracujmy strategię na skuteczną walkę z władzami Gdańska na stosowanie tego rodzaju praktyk z możliwością ewentualnie nawet rozpisania referendum za odwołaniem Prezydenta Miasta.

Co z Budynkiem po Zespołe Szkół Zawodowych nr 9 ?

- Budynek na Dąbrowszczaków został zaproponowany, we współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 z ul. Góreckiego w Nowym Porcie, do wykorzystania w całości przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które są przy tym ośrodku ? odpowiada wiceprezydent Kowalczuk.  Budynki SOSW nr 2, mimo ciągłych napraw nie spełniają norm sanitarnych i p.poż - w grudniu 2014 roku wydano 2 nakazy nadzoru budowlanego w tej sprawie.

Połączenie w jeden zespół szkół:  IX LO i Gimnazjum nr 1

Szkoły znajdują się w jednym budynku pod dwoma adresami. Połączenie ma przynieść oszczędności głównie na administracji.

Plan miasta zakłada również rozwiązanie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, który działa przy al. Grunwaldzkiej 244 i przejęcie jego zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ma to poprawić efektywność wydawania pieniędzy na na sport powszechny.

Wszystkie uchwały musza być przedstawione w poniedziałek związkom zawodowym i wszystkim podmiotom, których dotyczą zmiany. Uchwały ostatecznie mają zostać podjęte w czerwcu, do tego czasu będzie wypracowywany docelowy model zmian w gdańskiej edukacji.

Tomasz Strug

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Władze Gdańska chcą przeprowadzić reorganizację sieci szkół w Gdańsku. Zmiany mają dotyczyć również Oliwy, Przymorza i Strzyży.

W lutym do Rady Miasta Gdańska ma trafić pakiet uchwał dotyczących planowanej zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych w Gdańsku.

Jak tłumaczą władze Gdańska, celem zmian jest poprawa warunków nauczania uczniów i pracy nauczycieli oraz  efektywniejsze wykorzystanie budynków oświatowych – poprzez ich wypełnienie i racjonalne gospodarowanie, ale co najważniejsze uporządkowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania – ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.

25 z 36 przedstawionych Radzie Miasta Gdańska uchwał będzie miała charakter porządkujący – wygaszający szkoły z powodu zmian ustawowych (Ustawie o systemie oświaty). Kolejnych 11 projektów to uchwały łączące placówki oferujące podobne kierunki nauczania lub znajdujące się w sąsiedztwie. Ma to pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie budynków szkolnych należących do miasta.

Część Pałacu Młodzieży w Oliwie

Najbardziej kontrowersyjnym pomysłem jest wprowadzenie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Obecnie pracuje tam 52 nauczycieli.

„Funkcjonowanie Pałacu Młodzieży w aktualnej formule powielającej oferty innych jednostek, także finansowanych z subwencji na ucznia, każe zastanowić się nad przeniesieniem tych zadań do działających w Mieście instytucji o tych samych zadaniach” ? czytamy w uzasadnieniu władz miasta.

Dodatkowym argumentem ma być drogie utrzymanie budynku (zaznaczono, że w bardzo atrakcyjnym miejscu) nie pozwala na restaurowanie go zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi i estetycznymi Miasta.

Zmiana zakłada również wzrost liczby zajęć nieodpłatnych lub nieodpłatnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie ekonomicznym. Stąd argumenty za koniecznością ulokowania części oferty bliżej mieszkańców innych dzielnic niż Śródmieście.

Placówka ta kosztuje uczniów 3 800 000 złotych rocznie. –  Chcielibyśmy aby zajęcia pozalekcyjne, proponowane przez taką jednostkę, były dostępne w takich dzielnicach jak: Dolny Wrzeszcz, Oliwa ? mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Czerwona_szkola

Szkoła Podstawowa nr 23 miałaby zostać jednym z beneficjentów likwidacji Pałacu Młodzieży w Gdańsku

W Oliwie znajduje się szkoła, która jest w systemie tzw. ?małych szkół?. Są one na granicy takiej liczby uczniów, która mogłaby powiedzieć że najlepiej byłoby je zamknąć. Takiej idei w ogóle nie mamy i chcemy by zostały one ożywione. Na bazie tych placówek (m. in.: Gimnazjum nr 12 we Wrzeszczu,  Szkoła Podstawowa nr 23 w Oliwie) chcemy rozszerzyć zajęcia, które będą dostępne dla uczniów w sposób bezpłatny ? mówi Piotr Kowalczuk.

Istotnym problemem dla miasta wydaje się być sprawa „Karty Nauczyciela” z 1982 roku i przywilejów zawodowych jaką ona niesie w placówkach oświatowych. Stąd zapewne chęć przekształcenia Pałacu Młodzieży.

Chcielibyśmy aby ta placówka przestała być placówką pedagogiczną a zechciała rozszerzyć swoje zadania, nie jako Pałac Młodzieży, tylko jako Centrum Kreatywnej Pedagogiki – czyli miejsca, które wypracowujemy od 9 miesięcy z gdańskimi nauczycielami ? zapowiada wiceprezydent Gdańska. –  Nauczyciele sami usiedli i wypracowali model wsparcia dla siebie. Ten projekt prowadzony przez liderkę Agnieszkę Tomasik z V LO w Oliwie, przejmie część zadań, które chcemy zaproponować. Chcielibyśmy by było to po prostu miejsce, które będzie prowadzić w różnych placówkach edukacyjnych na terenie miasta, również w placówkach kulturalnych (np. biblioteki) – zajęcia, które do tej pory odbywają się tylko w jednym miejscu na Ogarnej. Mamy jednak świadomość, że nie wszystkie zajęcia da się przenieść.

Oferta w dzielnicach ma być skoordynowana z działaniami innej miejskiej instytucji – Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Pomysł likwidacji Pałacu Młodzieży wywołał burzliwą reakcję. Protest o nazwie ?Nie zamykajcie Pałacu Młodzieży? zyskał w kilka dni poparcie ponad 10 tys. osób na Facebooku.

Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Oliwie

Powyższe centrum powstanie poprez połączenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 9  (347 uczniów) i Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych (308 uczniów).

Zespół Szkół Zawodowych nr 9 działa przy ul. Dąbrowszczaków.

Tam uczą się panie, które przygotowują się do pracy kosmetycznej, fryzjerskiej oraz projektowania odzieży ? opowiadał na konferencji prasowej Piotr Kowalczuk. ? To  bardzo dobry zespół jeśli chodzi o prace osób ale zarówno ten zespół jak i ten do którego chcemy go włączyć wykorzystany jest, jeśli chodzi o pracę, w 0,6 zamiast zwykłego 1 (zmianowość), czyli pełnego wykorzystania nie tylko  budynku ale również zasobów kadry. Jeżeli nie ma uczniów i nie ma klas to nie ma pracy dla nauczycieli.

Stąd też pomysł włączenia tego zespołu szkół w całości do Zespołu Szkół Architektury i Krajobrazu na ul. Czyżewskiego w Oliwie.

Tamta placówka jest również świetnym podmiotem, który przygotowuje osoby do pracy z terenami zielonymi, architekturą krajobrazu i w części również z handlowcami czyli z takimi zawodami, które mamy jeszcze gdzieś indziej. Ale chcielibyśmy aby to centrum, będąc razem, stworzyło Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 3, które dopuści do tego, że ten podmiot będzie mógł prowadzić zajęcia w zakresie kształcenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych ? argumentował Kowalczuk. Do tej pory nie mogą tego te podmioty robić, bo nie są takim centrum.  Dzięki temu doczekamy się w Gdańsku szkoły dizajnersko ? kreatywnej, jeśli mówimy o krajobrazie i o tym, że ktoś projektuje stroje.

Wiceprezydent Kowalczuk ma nadzieję na powstanie klas dwuzawodowych. – Dzięki połączeniu tych dwóch placówek możemy zwiększyć ofertę dla szkół zawodowych. Będą tam się mogli uczyć również dorośli.

W szkole przy ul. Dąbrowszczaków również tli się protest. Otrzymaliśmy list w którym czytamy:

Aby zapobiec likwidacji szkoły i edukacji zawodowej naszej młodzieży, której brakuje na rynku pracy najwięcej, połączmy razem siły i nie pozwólmy na marnotrawstwo mienia publicznego. Spotkajmy się w dniu 26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) w budynku ZSZ Nr 9 na Przymorzu i wspólnie wypracujmy strategię na skuteczną walkę z władzami Gdańska na stosowanie tego rodzaju praktyk z możliwością ewentualnie nawet rozpisania referendum za odwołaniem Prezydenta Miasta.

Co z Budynkiem po Zespołe Szkół Zawodowych nr 9 ?

Budynek na Dąbrowszczaków został zaproponowany, we współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 z ul. Góreckiego w Nowym Porcie, do wykorzystania w całości przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które są przy tym ośrodku ? odpowiada wiceprezydent Kowalczuk.  Budynki SOSW nr 2, mimo ciągłych napraw nie spełniają norm sanitarnych i p.poż – w grudniu 2014 roku wydano 2 nakazy nadzoru budowlanego w tej sprawie.

Połączenie w jeden zespół szkół:  IX LO i Gimnazjum nr 1

Szkoły znajdują się w jednym budynku pod dwoma adresami. Połączenie ma przynieść oszczędności głównie na administracji.

Plan miasta zakłada również rozwiązanie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, który działa przy al. Grunwaldzkiej 244 i przejęcie jego zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ma to poprawić efektywność wydawania pieniędzy na na sport powszechny.

Wszystkie uchwały musza być przedstawione w poniedziałek związkom zawodowym i wszystkim podmiotom, których dotyczą zmiany. Uchwały ostatecznie mają zostać podjęte w czerwcu, do tego czasu będzie wypracowywany docelowy model zmian w gdańskiej edukacji.

Tomasz Strug