Reklama

Znamy wydatki z budżetu dzielnicy Oliwa na 2021 rok

Znane są wyniki ankiety oceniającej ubiegłoroczne wydatki z budżetu dzielnicy Oliwa. Odpowiedzi udzielone w ankiecie Rady Oliwy miały duży wpływ na uchwalony w lutym budżet na bieżący rok. Zgodnie z wolą mieszkańców, duża część pieniędzy zostanie przeznaczona na rozwój „zieleni” w Oliwie.  

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Znane są wyniki ankiety oceniającej ubiegłoroczne wydatki z budżetu dzielnicy Oliwa. Odpowiedzi udzielone w ankiecie Rady Oliwy miały duży wpływ na uchwalony w lutym budżet na bieżący rok. Zgodnie z wolą mieszkańców, duża część pieniędzy zostanie przeznaczona na rozwój „zieleni” w Oliwie.  

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział oraz za pomoc w rozpropagowaniu ankiety. To pierwsza tego typu ankieta przygotowana dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki niej możemy dużo lepiej się poznać. Mamy nadzieję, że mieszkańcy dowiedzieli się z niej czym tak na prawdę się zajmujemy i na co przeznaczamy środki. Radni natomiast uzyskali informację zwrotną na temat zrealizowanych projektów oraz preferowanych przyszłych wydatków.

Otrzymaliśmy w sumie 272 wypełnione ankiety, w tym 20 ankiet papierowych.

Cieszymy się, że ankieta dotarła do mieszkańców niemal wszystkich części Oliwy oraz do wszystkich grup wiekowych.

Najcieplej ocenili państwo nasze wydatki na paczki świąteczne dla najuboższych, nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy. Wysoką średnią uzyskały także projekty renowacji punktu widokowego pod wieżą na Pachołku, odtworzenia ogrodu alpejskiego w parku Oliwskim, opłacenia serwera i domeny oliwianie.pl, zakupu i utrzymania ławek oraz organizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców i młodzieży dzielnicy Oliwa.

Za najbardziej przydatny projekt 2020 roku uznali Państwo „Nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy” 76% oraz „Renowację punktu widokowego pod wieżą na Pachołku” – 50%. Dziękujemy za tę ocenę bo były to najkosztowniejsze projekty z zeszłego roku.

Cieszy nas, że ogólna ocena zeszłorocznych projektów jest pozytywna. W skali ocen jaką zastosowano (skala likerta od 1 do 5) żaden z naszych projektów nie został oceniony jako niepotrzebny lub bardzo niepotrzebny. Dziękujemy!

Otrzymaliśmy także od Państwa wiele uwag i pomysłów za które bardzo dziękujemy. Postaramy się na nie w jakiś sposób odpowiedzieć.

W załączeniu prezentacja ze szczegółowymi wynikami ankiety.

Rada Dzielnicy Oliwa

Opracowanie ankiety: Jakub Raciborski

 

Na początku lutego radni dzielnicy zdecydowali o wydatkach z budżetu Oliwy. Do rozdysponowania była kwota blisko 264 tys. złotych przeznaczona przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową jednostki pomocniczej w Oliwie.

Przy uchwalaniu uchwały budżetowej radni posiłkowali się ankietą oceniającą zeszłoroczne wydatki z budżetu dzielnicy. Największa dyskusja dotyczyła finansowania wydarzeń w Bibliotece Oliwskiej oraz wsparcia dla wydarzeń typu: Viva Oliva i Wigilia Oliwska. Ostatecznie inicjatywy te zyskały wsparcie na poziomie z roku ubiegłego.

Poniżej treść uchwały budżetowej.

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 263 610 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2021 do dyspozycji Rady Dzielnicy Oliwa na następujące cele:

 1. Sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem domeny internetowej i serwera Rady Dzielnicy Oliwa –  370 zł
 2. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta 3 maja – 1700 zł
 3. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka – 1000 zł
 4. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta Oliwy – 1100 zł
 5. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego „Oliwskie Lato z Piłką 2021” – 2200 zł
 6. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Święta Niepodległości – 2000 zł
 7. Sfinansowanie organizacji XIV Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy – 1000 zł 
 8. Sfinansowanie zajęć gimnastycznych dla seniorów – 4800 zł
 9. Sfinansowanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów przy oliwskich ulicach – 100 000 zł
 10. Sfinansowanie zakupu sprzętu nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdańsku – 4500 zł
 11. Sfinansowanie XX edycji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Oliwa” – 4000 zł
 12. Sfinansowanie zakupu książek do Biblioteki Oliwskiej – 7000 zł
 13. Sfinansowanie spotkań i warsztatów z literatami w Bibliotece Oliwskiej – 10 000 zł
 14. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa – 3000 zł
 15. Sfinansowanie zakupu i utrzymania ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy – 7 000 zł
 16. Kontynuacja prac nad odtworzeniem ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim – 10 000 zł
 17. Sfinansowanie oznakowania punktów widokowych na terenie Oliwy – 6500 zł
 18. Sfinansowanie Biegu Oliwskiego – 3000 zł
 19. Montaż słupków zabezpieczających pieszych i chodniki – 20 000 zł
 20. Sfinansowanie Święta Oliwy „Viva Oliva” – 8000 zł
 21. Sfinansowanie Wigilii Oliwskiej – 3000 zł
 22. Rezerwa budżetowa – 63.440 zł

ts

Ostatnia edycja: 9 marca, 2021 o 10:02