Reklama

Rada Oliwy: zostawcie Park w spokoju

Rada Dzielnicy Oliwa stanowczo sprzeciwia się niszczeniu dziedzictwa Parku Oliwskiego. Wczoraj radni przyjęli specjalną uchwałę w tej sprawie. Rada Oliwy wnioskuje również o wpisanie 180 – letniej palmy z Parku na listę Pomników Przyrody. O tym decydują jednak władze miasta, którym może to być nie na rękę.  


Park Oliwski i Palma w Panoramie TVP Gdańsk

Z liści naszej palmy pozostał niewielki „irokezik” …. Dzisiejsza Panorama o Parku Oliwskim. I ciekawe przypomnienie zapowiedzi ZDiZ sprzed dwóch lat o rozbudowie palmiarni. Jakoś chęci miasta opadły w tym zakresie …

Posted by Rada Dzielnicy Oliwa on 10 grudnia 2015

– W przyszłym roku mija 90 lat od momentu włączenia Oliwy w granice Gdańska. To dokładnie połowa życia daktylowca rosnącego w Palmiarni Parku Oliwskiego. Rósł on 90 lat w samodzielnej Oliwie i 90 lat pod rządami Gdańska –  mówi Tomasz Strug z Rady Dzielnicy Oliwa. –  Ususzenie palmy będzie bardzo wymownym symbolem ?korzyści? płynących dla Oliwy z tego związku.

Wczoraj Rada Oliwy przyjęła dwie uchwały dotyczące planów władz Gdańska wobec przyszłości Parku Oliwskiego.

Rada Dzielnicy Oliwa negatywnie opiniuje wstępny projekt koncepcyjnego  zagospodarowania Parku Oliwskiego  w formie przedstawionej w ramach propozycji inwestycji miasta Gdańska do 2020 roku ? czytamy w przyjętej we wtorek uchwale.

Rada Dzielnicy Oliwa oświadcza, że wyraża stanowczy sprzeciw wobec:

 1. Zagospodarowania terenów Parku Oliwskiego z udziałem Partnerstwa Publiczno ? Prywatnego.
 2. Realizacji na terenie Parku Oliwskiego komercyjnych celów prywatnych podmiotów gospodarczych.
 3. Możliwości umieszczania reklam w przestrzeni Parku Oliwskiego.
 4. Budowy w Parku Oliwskim obiektu budowlanego o nazwie ?Elyzjum?.
 5. Adaptacji istniejących budynków lub budowy nowych na cele gastronomiczne lub  hotelowo ? rozrywkowe.
 6. Planów ograniczenia funkcji muzealnych w Pałacu Opatów i Szpichlerzu Opackim.

Rada Dzielnicy Oliwa ponownie wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne przystąpienie do modernizacji i rozbudowy Palmiarni w Parku Oliwskim w celu ratowania 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego.

Miejsce planowanej budowy „Elyzjum”

Uzasadnienie uchwały

Jako Rada Dzielnicy zobowiązani jesteśmy do dbania o dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze Oliwy i Gdańska.

Park Oliwski

Z tego powodu uważamy, że realizacja celów komercyjnych w Parku Oliwskim doprowadzi dewastacji obszaru oraz znacznej zmiany jego charakteru. Park Oliwski przestanie być miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców Gdańska i turystów a stanie się pasażem usług hotelowo ? konferencyjnych i gastronomicznych.

Już dziś, z  wielkim niepokojem, obserwujemy degradację terenów Parku Oliwskiego podczas cyklicznej imprezy masowej o nazwie ?Mozartiana?. Wprowadzenie na stałe usług komercyjnych i masowych w Parku Oliwskim bezpowrotnie zaprzepaści jego wyjątkowość i cele dla których został utworzony.

Elyzjum

Z tych samych powodów, szkodliwe są plany wznoszenia nowych obiektów na terenie Parku Oliwskiego. W następstwie powstania obiektów biurowych firmy Doraco oraz budowy planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opackiej, zwarta zabudowa będzie otaczać zabytkowe tereny parkowe. Wzrośnie również presja nowych użytkowników na korzystanie z terenów zielonych. Ich redukcja poprzez nową zabudowę jest niecelowa.

Pałac Opatów

Instytucje kulturalne prowadzone w Pałacu Opatów i Spichlerzu Opackim w wystarczający sposób wychodzą z ofertą kulturalną do mieszkańcom i dają im możliwość obcowania z Wysoka Kulturą. Nie widzimy celowości wprowadzania tu innych usług. Nowy hotel czy restauracja wymaga doprowadzenia ruchu kołowego do wybranych części Parku, co nawet w ograniczonym zakresie zaprzecza jego podstawowym funkcjom oraz zagraża bezpieczeństwu pieszych.

Palmiarnia

Palmiarnia i rosnący w niej blisko dwustuletni daktylowiec od blisko trzech lat wymagają  pilnej interwencji i inwestycji.

W grudniu 2012 wiekowa palma przestała mieścić się w kopule Palmiarni, w wyniku czego

napór liści drzewa wybił otwór w szklanym dachu.

Od tego czasu sytuacja nie uległa żadnej poprawie. W wyniku kolejnych przycięć (aby uniemożliwić napieranie na dach), daktylowiec posiada już tylko kilka zielonych liści. Rada Dzielnicy wystosowała już w tej sprawie odrębną uchwałę.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz deklarował publicznie wsparcie rozbudowy

Palmiarni i ratunek dla daktylowca. Rada Dzielnicy Oliwa nadal liczy na rychłą realizację tych zapowiedzi.

Palma_na_wolnosc2

fot. archiwum

Osobna uchwałą Rada Oliwy wnioskuje o ustanowienie pomnikiem przyrody daktylowca kanaryjskiego w Parku Oliwskim. Ostatnio, w wypowiedziach medialnych, wiceprezydent Andrzej Bojanowski rozważał jej ususzenie.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Dzielnicy czytamy: 

Rosnący w Parku Oliwskim 180 ? letni daktylowiec kanaryjski (Phoenix canariensis) jest najstarszym tego typu okazem w Polsce i jednym ze starszych na terenie Europy.

Artykuł 40. Ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (?).

Okaz rosnący w Palmiarni Parku Oliwskiego znakomicie spełnia wymienione w ustawie kryteria i jako taki powinien być prawem chroniony.

Pw

Palma odbija się czkawką wladzom Gdańska

Rada Dzielnicy Oliwa stanowczo sprzeciwia się niszczeniu dziedzictwa Parku Oliwskiego. Wczoraj radni przyjęli specjalną uchwałę w tej sprawie. Rada Oliwy wnioskuje również o wpisanie 180 - letniej palmy z Parku na listę Pomników Przyrody. O tym decydują jednak władze miasta, którym może to być nie na rękę.  

Park Oliwski i Palma w Panoramie TVP Gdańsk

Z liści naszej palmy pozostał niewielki "irokezik" .... Dzisiejsza Panorama o Parku Oliwskim. I ciekawe przypomnienie zapowiedzi ZDiZ sprzed dwóch lat o rozbudowie palmiarni. Jakoś chęci miasta opadły w tym zakresie ...

Posted by Rada Dzielnicy Oliwa on 10 grudnia 2015

- W przyszłym roku mija 90 lat od momentu włączenia Oliwy w granice Gdańska. To dokładnie połowa życia daktylowca rosnącego w Palmiarni Parku Oliwskiego. Rósł on 90 lat w samodzielnej Oliwie i 90 lat pod rządami Gdańska -  mówi Tomasz Strug z Rady Dzielnicy Oliwa. -  Ususzenie palmy będzie bardzo wymownym symbolem ?korzyści? płynących dla Oliwy z tego związku.

Wczoraj Rada Oliwy przyjęła dwie uchwały dotyczące planów władz Gdańska wobec przyszłości Parku Oliwskiego.

Rada Dzielnicy Oliwa negatywnie opiniuje wstępny projekt koncepcyjnego  zagospodarowania Parku Oliwskiego  w formie przedstawionej w ramach propozycji inwestycji miasta Gdańska do 2020 roku ? czytamy w przyjętej we wtorek uchwale.

Rada Dzielnicy Oliwa oświadcza, że wyraża stanowczy sprzeciw wobec:

 1. Zagospodarowania terenów Parku Oliwskiego z udziałem Partnerstwa Publiczno ? Prywatnego.
 2. Realizacji na terenie Parku Oliwskiego komercyjnych celów prywatnych podmiotów gospodarczych.
 3. Możliwości umieszczania reklam w przestrzeni Parku Oliwskiego.
 4. Budowy w Parku Oliwskim obiektu budowlanego o nazwie ?Elyzjum?.
 5. Adaptacji istniejących budynków lub budowy nowych na cele gastronomiczne lub  hotelowo ? rozrywkowe.
 6. Planów ograniczenia funkcji muzealnych w Pałacu Opatów i Szpichlerzu Opackim.

Rada Dzielnicy Oliwa ponownie wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne przystąpienie do modernizacji i rozbudowy Palmiarni w Parku Oliwskim w celu ratowania 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego.

Miejsce planowanej budowy "Elyzjum"

Uzasadnienie uchwały

Jako Rada Dzielnicy zobowiązani jesteśmy do dbania o dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze Oliwy i Gdańska.

Park Oliwski

Z tego powodu uważamy, że realizacja celów komercyjnych w Parku Oliwskim doprowadzi dewastacji obszaru oraz znacznej zmiany jego charakteru. Park Oliwski przestanie być miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców Gdańska i turystów a stanie się pasażem usług hotelowo ? konferencyjnych i gastronomicznych.

Już dziś, z  wielkim niepokojem, obserwujemy degradację terenów Parku Oliwskiego podczas cyklicznej imprezy masowej o nazwie ?Mozartiana?. Wprowadzenie na stałe usług komercyjnych i masowych w Parku Oliwskim bezpowrotnie zaprzepaści jego wyjątkowość i cele dla których został utworzony.

Elyzjum

Z tych samych powodów, szkodliwe są plany wznoszenia nowych obiektów na terenie Parku Oliwskiego. W następstwie powstania obiektów biurowych firmy Doraco oraz budowy planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opackiej, zwarta zabudowa będzie otaczać zabytkowe tereny parkowe. Wzrośnie również presja nowych użytkowników na korzystanie z terenów zielonych. Ich redukcja poprzez nową zabudowę jest niecelowa.

Pałac Opatów

Instytucje kulturalne prowadzone w Pałacu Opatów i Spichlerzu Opackim w wystarczający sposób wychodzą z ofertą kulturalną do mieszkańcom i dają im możliwość obcowania z Wysoka Kulturą. Nie widzimy celowości wprowadzania tu innych usług. Nowy hotel czy restauracja wymaga doprowadzenia ruchu kołowego do wybranych części Parku, co nawet w ograniczonym zakresie zaprzecza jego podstawowym funkcjom oraz zagraża bezpieczeństwu pieszych.

Palmiarnia

Palmiarnia i rosnący w niej blisko dwustuletni daktylowiec od blisko trzech lat wymagają  pilnej interwencji i inwestycji.

W grudniu 2012 wiekowa palma przestała mieścić się w kopule Palmiarni, w wyniku czego

napór liści drzewa wybił otwór w szklanym dachu.

Od tego czasu sytuacja nie uległa żadnej poprawie. W wyniku kolejnych przycięć (aby uniemożliwić napieranie na dach), daktylowiec posiada już tylko kilka zielonych liści. Rada Dzielnicy wystosowała już w tej sprawie odrębną uchwałę.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz deklarował publicznie wsparcie rozbudowy

Palmiarni i ratunek dla daktylowca. Rada Dzielnicy Oliwa nadal liczy na rychłą realizację tych zapowiedzi.

Palma_na_wolnosc2

fot. archiwum

Osobna uchwałą Rada Oliwy wnioskuje o ustanowienie pomnikiem przyrody daktylowca kanaryjskiego w Parku Oliwskim. Ostatnio, w wypowiedziach medialnych, wiceprezydent Andrzej Bojanowski rozważał jej ususzenie.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Dzielnicy czytamy: 

Rosnący w Parku Oliwskim 180 ? letni daktylowiec kanaryjski (Phoenix canariensis) jest najstarszym tego typu okazem w Polsce i jednym ze starszych na terenie Europy.

Artykuł 40. Ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (?).

Okaz rosnący w Palmiarni Parku Oliwskiego znakomicie spełnia wymienione w ustawie kryteria i jako taki powinien być prawem chroniony.

Pw

Palma odbija się czkawką wladzom Gdańska

|

Rada Dzielnicy Oliwa stanowczo sprzeciwia się niszczeniu dziedzictwa Parku Oliwskiego. Wczoraj radni przyjęli specjalną uchwałę w tej sprawie. Rada Oliwy wnioskuje również o wpisanie 180 - letniej palmy z Parku na listę Pomników Przyrody. O tym decydują jednak władze miasta, którym może to być nie na rękę.  

Park Oliwski i Palma w Panoramie TVP Gdańsk

Z liści naszej palmy pozostał niewielki "irokezik" .... Dzisiejsza Panorama o Parku Oliwskim. I ciekawe przypomnienie zapowiedzi ZDiZ sprzed dwóch lat o rozbudowie palmiarni. Jakoś chęci miasta opadły w tym zakresie ...

Posted by Rada Dzielnicy Oliwa on 10 grudnia 2015

- W przyszłym roku mija 90 lat od momentu włączenia Oliwy w granice Gdańska. To dokładnie połowa życia daktylowca rosnącego w Palmiarni Parku Oliwskiego. Rósł on 90 lat w samodzielnej Oliwie i 90 lat pod rządami Gdańska -  mówi Tomasz Strug z Rady Dzielnicy Oliwa. -  Ususzenie palmy będzie bardzo wymownym symbolem ?korzyści? płynących dla Oliwy z tego związku.

Wczoraj Rada Oliwy przyjęła dwie uchwały dotyczące planów władz Gdańska wobec przyszłości Parku Oliwskiego.

Rada Dzielnicy Oliwa negatywnie opiniuje wstępny projekt koncepcyjnego  zagospodarowania Parku Oliwskiego  w formie przedstawionej w ramach propozycji inwestycji miasta Gdańska do 2020 roku ? czytamy w przyjętej we wtorek uchwale.

Rada Dzielnicy Oliwa oświadcza, że wyraża stanowczy sprzeciw wobec:

 1. Zagospodarowania terenów Parku Oliwskiego z udziałem Partnerstwa Publiczno ? Prywatnego.
 2. Realizacji na terenie Parku Oliwskiego komercyjnych celów prywatnych podmiotów gospodarczych.
 3. Możliwości umieszczania reklam w przestrzeni Parku Oliwskiego.
 4. Budowy w Parku Oliwskim obiektu budowlanego o nazwie ?Elyzjum?.
 5. Adaptacji istniejących budynków lub budowy nowych na cele gastronomiczne lub  hotelowo ? rozrywkowe.
 6. Planów ograniczenia funkcji muzealnych w Pałacu Opatów i Szpichlerzu Opackim.

Rada Dzielnicy Oliwa ponownie wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne przystąpienie do modernizacji i rozbudowy Palmiarni w Parku Oliwskim w celu ratowania 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego.

Miejsce planowanej budowy "Elyzjum"

Uzasadnienie uchwały

Jako Rada Dzielnicy zobowiązani jesteśmy do dbania o dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze Oliwy i Gdańska.

Park Oliwski

Z tego powodu uważamy, że realizacja celów komercyjnych w Parku Oliwskim doprowadzi dewastacji obszaru oraz znacznej zmiany jego charakteru. Park Oliwski przestanie być miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców Gdańska i turystów a stanie się pasażem usług hotelowo ? konferencyjnych i gastronomicznych.

Już dziś, z  wielkim niepokojem, obserwujemy degradację terenów Parku Oliwskiego podczas cyklicznej imprezy masowej o nazwie ?Mozartiana?. Wprowadzenie na stałe usług komercyjnych i masowych w Parku Oliwskim bezpowrotnie zaprzepaści jego wyjątkowość i cele dla których został utworzony.

Elyzjum

Z tych samych powodów, szkodliwe są plany wznoszenia nowych obiektów na terenie Parku Oliwskiego. W następstwie powstania obiektów biurowych firmy Doraco oraz budowy planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opackiej, zwarta zabudowa będzie otaczać zabytkowe tereny parkowe. Wzrośnie również presja nowych użytkowników na korzystanie z terenów zielonych. Ich redukcja poprzez nową zabudowę jest niecelowa.

Pałac Opatów

Instytucje kulturalne prowadzone w Pałacu Opatów i Spichlerzu Opackim w wystarczający sposób wychodzą z ofertą kulturalną do mieszkańcom i dają im możliwość obcowania z Wysoka Kulturą. Nie widzimy celowości wprowadzania tu innych usług. Nowy hotel czy restauracja wymaga doprowadzenia ruchu kołowego do wybranych części Parku, co nawet w ograniczonym zakresie zaprzecza jego podstawowym funkcjom oraz zagraża bezpieczeństwu pieszych.

Palmiarnia

Palmiarnia i rosnący w niej blisko dwustuletni daktylowiec od blisko trzech lat wymagają  pilnej interwencji i inwestycji.

W grudniu 2012 wiekowa palma przestała mieścić się w kopule Palmiarni, w wyniku czego

napór liści drzewa wybił otwór w szklanym dachu.

Od tego czasu sytuacja nie uległa żadnej poprawie. W wyniku kolejnych przycięć (aby uniemożliwić napieranie na dach), daktylowiec posiada już tylko kilka zielonych liści. Rada Dzielnicy wystosowała już w tej sprawie odrębną uchwałę.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz deklarował publicznie wsparcie rozbudowy

Palmiarni i ratunek dla daktylowca. Rada Dzielnicy Oliwa nadal liczy na rychłą realizację tych zapowiedzi.

Palma_na_wolnosc2

fot. archiwum

Osobna uchwałą Rada Oliwy wnioskuje o ustanowienie pomnikiem przyrody daktylowca kanaryjskiego w Parku Oliwskim. Ostatnio, w wypowiedziach medialnych, wiceprezydent Andrzej Bojanowski rozważał jej ususzenie.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Dzielnicy czytamy: 

Rosnący w Parku Oliwskim 180 ? letni daktylowiec kanaryjski (Phoenix canariensis) jest najstarszym tego typu okazem w Polsce i jednym ze starszych na terenie Europy.

Artykuł 40. Ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (?).

Okaz rosnący w Palmiarni Parku Oliwskiego znakomicie spełnia wymienione w ustawie kryteria i jako taki powinien być prawem chroniony.

Pw

Palma odbija się czkawką wladzom Gdańska

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Rada Dzielnicy Oliwa stanowczo sprzeciwia się niszczeniu dziedzictwa Parku Oliwskiego. Wczoraj radni przyjęli specjalną uchwałę w tej sprawie. Rada Oliwy wnioskuje również o wpisanie 180 – letniej palmy z Parku na listę Pomników Przyrody. O tym decydują jednak władze miasta, którym może to być nie na rękę.  

Park Oliwski i Palma w Panoramie TVP Gdańsk

Z liści naszej palmy pozostał niewielki „irokezik” …. Dzisiejsza Panorama o Parku Oliwskim. I ciekawe przypomnienie zapowiedzi ZDiZ sprzed dwóch lat o rozbudowie palmiarni. Jakoś chęci miasta opadły w tym zakresie …

Posted by Rada Dzielnicy Oliwa on 10 grudnia 2015

– W przyszłym roku mija 90 lat od momentu włączenia Oliwy w granice Gdańska. To dokładnie połowa życia daktylowca rosnącego w Palmiarni Parku Oliwskiego. Rósł on 90 lat w samodzielnej Oliwie i 90 lat pod rządami Gdańska –  mówi Tomasz Strug z Rady Dzielnicy Oliwa. –  Ususzenie palmy będzie bardzo wymownym symbolem ?korzyści? płynących dla Oliwy z tego związku.

Wczoraj Rada Oliwy przyjęła dwie uchwały dotyczące planów władz Gdańska wobec przyszłości Parku Oliwskiego.

Rada Dzielnicy Oliwa negatywnie opiniuje wstępny projekt koncepcyjnego  zagospodarowania Parku Oliwskiego  w formie przedstawionej w ramach propozycji inwestycji miasta Gdańska do 2020 roku ? czytamy w przyjętej we wtorek uchwale.

Rada Dzielnicy Oliwa oświadcza, że wyraża stanowczy sprzeciw wobec:

 1. Zagospodarowania terenów Parku Oliwskiego z udziałem Partnerstwa Publiczno ? Prywatnego.
 2. Realizacji na terenie Parku Oliwskiego komercyjnych celów prywatnych podmiotów gospodarczych.
 3. Możliwości umieszczania reklam w przestrzeni Parku Oliwskiego.
 4. Budowy w Parku Oliwskim obiektu budowlanego o nazwie ?Elyzjum?.
 5. Adaptacji istniejących budynków lub budowy nowych na cele gastronomiczne lub  hotelowo ? rozrywkowe.
 6. Planów ograniczenia funkcji muzealnych w Pałacu Opatów i Szpichlerzu Opackim.

Rada Dzielnicy Oliwa ponownie wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne przystąpienie do modernizacji i rozbudowy Palmiarni w Parku Oliwskim w celu ratowania 180 ? letniego daktylowca kanaryjskiego.

Miejsce planowanej budowy „Elyzjum”

Uzasadnienie uchwały

Jako Rada Dzielnicy zobowiązani jesteśmy do dbania o dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze Oliwy i Gdańska.

Park Oliwski

Z tego powodu uważamy, że realizacja celów komercyjnych w Parku Oliwskim doprowadzi dewastacji obszaru oraz znacznej zmiany jego charakteru. Park Oliwski przestanie być miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców Gdańska i turystów a stanie się pasażem usług hotelowo ? konferencyjnych i gastronomicznych.

Już dziś, z  wielkim niepokojem, obserwujemy degradację terenów Parku Oliwskiego podczas cyklicznej imprezy masowej o nazwie ?Mozartiana?. Wprowadzenie na stałe usług komercyjnych i masowych w Parku Oliwskim bezpowrotnie zaprzepaści jego wyjątkowość i cele dla których został utworzony.

Elyzjum

Z tych samych powodów, szkodliwe są plany wznoszenia nowych obiektów na terenie Parku Oliwskiego. W następstwie powstania obiektów biurowych firmy Doraco oraz budowy planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Opackiej, zwarta zabudowa będzie otaczać zabytkowe tereny parkowe. Wzrośnie również presja nowych użytkowników na korzystanie z terenów zielonych. Ich redukcja poprzez nową zabudowę jest niecelowa.

Pałac Opatów

Instytucje kulturalne prowadzone w Pałacu Opatów i Spichlerzu Opackim w wystarczający sposób wychodzą z ofertą kulturalną do mieszkańcom i dają im możliwość obcowania z Wysoka Kulturą. Nie widzimy celowości wprowadzania tu innych usług. Nowy hotel czy restauracja wymaga doprowadzenia ruchu kołowego do wybranych części Parku, co nawet w ograniczonym zakresie zaprzecza jego podstawowym funkcjom oraz zagraża bezpieczeństwu pieszych.

Palmiarnia

Palmiarnia i rosnący w niej blisko dwustuletni daktylowiec od blisko trzech lat wymagają  pilnej interwencji i inwestycji.

W grudniu 2012 wiekowa palma przestała mieścić się w kopule Palmiarni, w wyniku czego

napór liści drzewa wybił otwór w szklanym dachu.

Od tego czasu sytuacja nie uległa żadnej poprawie. W wyniku kolejnych przycięć (aby uniemożliwić napieranie na dach), daktylowiec posiada już tylko kilka zielonych liści. Rada Dzielnicy wystosowała już w tej sprawie odrębną uchwałę.

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz deklarował publicznie wsparcie rozbudowy

Palmiarni i ratunek dla daktylowca. Rada Dzielnicy Oliwa nadal liczy na rychłą realizację tych zapowiedzi.

Palma_na_wolnosc2

fot. archiwum

Osobna uchwałą Rada Oliwy wnioskuje o ustanowienie pomnikiem przyrody daktylowca kanaryjskiego w Parku Oliwskim. Ostatnio, w wypowiedziach medialnych, wiceprezydent Andrzej Bojanowski rozważał jej ususzenie.

W uzasadnieniu do uchwały Rady Dzielnicy czytamy: 

Rosnący w Parku Oliwskim 180 ? letni daktylowiec kanaryjski (Phoenix canariensis) jest najstarszym tego typu okazem w Polsce i jednym ze starszych na terenie Europy.

Artykuł 40. Ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (?).

Okaz rosnący w Palmiarni Parku Oliwskiego znakomicie spełnia wymienione w ustawie kryteria i jako taki powinien być prawem chroniony.

Pw

Palma odbija się czkawką wladzom Gdańska