Reklama

Zwołanie XX sesji Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 19 grudnia (wtorek) o godzinie 18.00 obrady XX sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

Zwołanie XX sesji Rady Dzielnicy Oliwa
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

  1. Uchwała w sprawie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Tatrzańskiej i Czyżewskiego
  2. Uchwała w sprawie przyszłości budynku i terenu przy ul. Opackiej 11 oraz lokalizacji biura cmentarza oliwskiego
  3. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2023 rok.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska