Reklama

Archikatedra Oliwska – zabytki

Zdzisław Skrago jest Oliwianinem, obecnie zamieszkującym Rumię. Z wykształcenia jest historykiem. Jest przewodnikiem turystycznym po Trójmieście. Specjalizuje się w wycieczkach dydaktycznych dla młodzieży szkół średnich na temat Style w architekturze i sztuce gdańskiej. Przez wiele lat organizował międzyszkolne konkursy historyczne popularyzujące wśród młodzieży dziedzictwo kulturowe mieszkańców Gdańska i Pomorza.

Aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Współpracował jako autor artykułów o tematyce gdańskiej z kwartalnikiem „Jantarowe Szlaki” wydawanym przez PTTK.

Jest autorem książki Osadnictwo w Gdańsku w latach 1945-1947 oraz współautorem przewodników: Zabytki Archikatedry OliwskiejOrgany oliwskie.

Poniżej linki do opracownego przez Zdzisława Skrago przewodnika Zabytki Archikatedry Oliwskiej.

Wstęp
Rys historyczny
Budowla w zarysie ogólnym
Nagrobek rodziny Kosów i płyty nagrobne w kościele św. Trójcy w Oliwie
Ołtarz Wszystkich Świętych w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Chrzcielna św. Jana Nepomucena w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Szczepana i Wszystkich Męczenników
Pieta z Archikatedry Oliwskiej
Ołtarz św. Michała Archanioła w Archikatedrze Oliwskiej
Portal główny i kruchta północna w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Antoniego w Archikatedrze Oliwskiej
Feretron Matki Boskiej Oliwskiej
Ołtarz Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze Oliwskiej
Stalle kościoła św. Trójcy w Gdańsku Oliwie
Ołtarz św. Kazimierza w Archikatedrze Oliwskiej
Dawny ołtarz główny kościoła Trójcy Świętej w Oliwie
Ołtarz Czterech Doktorów Kościoła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Czterech Ewangelistów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Trzech Króli w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Przemienienia Pańskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Andrzeja w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Jezus przed Piłatem w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Apostołów Piotra i Pawła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Cierniem Ukoronowanie w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Katarzyny i Świętych Dziewic w Archikatedrze Oliwskiej
Portal przejścia do Pałacu Opatów
Kaplica św. Krzyża i krypta biskupów gdańskich
Ołtarz św.Wojciecha i św. Krzyża w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Jana Chrzciciela w Archikatedrze Oliwskiej
Zabytkowe baldachimy w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Marcina w Archikatedrze Oliwskiej
Epitafia Dittharda, Heidensteinów i Ferdynanda Imecourt w Archikatedrze Oliwskiej
Obelisk ku pamięci Georga von Hülsena w Archikatedrze Oliwskiej
Lawabo i portal zakrystii w Archikatedrze Oliwskiej
Zakrystia w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Józefa, zegar z aniołem i tablica ku czci Trójcy Świętej w kościele pocysterskim w Oliwie
Grobowiec książąt pomorskich
Małe organy w Archikatedrze Oliwskiej
Ambona w bazylice Świętej Trójcy w Oliwie
Epitafia opatów Geschkaua i Konarskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Tablice fundatorów i dobrodziejów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz główny Archikatedry Oliwskiej
Wystrój nawy głównej Archikatedry Oliwskiej
Duże organy i pozytyw organowy w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Mariacka w Archikatedrze Oliwskiej

 

Zdzisław Skrago jest Oliwianinem, obecnie zamieszkującym Rumię. Z wykształcenia jest historykiem. Jest przewodnikiem turystycznym po Trójmieście. Specjalizuje się w wycieczkach dydaktycznych dla młodzieży szkół średnich na temat Style w architekturze i sztuce gdańskiej. Przez wiele lat organizował międzyszkolne konkursy historyczne popularyzujące wśród młodzieży dziedzictwo kulturowe mieszkańców Gdańska i Pomorza.

Aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Współpracował jako autor artykułów o tematyce gdańskiej z kwartalnikiem "Jantarowe Szlaki" wydawanym przez PTTK.

Jest autorem książki Osadnictwo w Gdańsku w latach 1945-1947 oraz współautorem przewodników: Zabytki Archikatedry OliwskiejOrgany oliwskie.

Poniżej linki do opracownego przez Zdzisława Skrago przewodnika Zabytki Archikatedry Oliwskiej.

Wstęp
Rys historyczny
Budowla w zarysie ogólnym
Nagrobek rodziny Kosów i płyty nagrobne w kościele św. Trójcy w Oliwie
Ołtarz Wszystkich Świętych w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Chrzcielna św. Jana Nepomucena w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Szczepana i Wszystkich Męczenników
Pieta z Archikatedry Oliwskiej
Ołtarz św. Michała Archanioła w Archikatedrze Oliwskiej
Portal główny i kruchta północna w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Antoniego w Archikatedrze Oliwskiej
Feretron Matki Boskiej Oliwskiej
Ołtarz Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze Oliwskiej
Stalle kościoła św. Trójcy w Gdańsku Oliwie
Ołtarz św. Kazimierza w Archikatedrze Oliwskiej
Dawny ołtarz główny kościoła Trójcy Świętej w Oliwie
Ołtarz Czterech Doktorów Kościoła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Czterech Ewangelistów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Trzech Króli w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Przemienienia Pańskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Andrzeja w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Jezus przed Piłatem w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Apostołów Piotra i Pawła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Cierniem Ukoronowanie w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Katarzyny i Świętych Dziewic w Archikatedrze Oliwskiej
Portal przejścia do Pałacu Opatów
Kaplica św. Krzyża i krypta biskupów gdańskich
Ołtarz św.Wojciecha i św. Krzyża w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Jana Chrzciciela w Archikatedrze Oliwskiej
Zabytkowe baldachimy w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Marcina w Archikatedrze Oliwskiej
Epitafia Dittharda, Heidensteinów i Ferdynanda Imecourt w Archikatedrze Oliwskiej
Obelisk ku pamięci Georga von Hülsena w Archikatedrze Oliwskiej
Lawabo i portal zakrystii w Archikatedrze Oliwskiej
Zakrystia w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Józefa, zegar z aniołem i tablica ku czci Trójcy Świętej w kościele pocysterskim w Oliwie
Grobowiec książąt pomorskich
Małe organy w Archikatedrze Oliwskiej
Ambona w bazylice Świętej Trójcy w Oliwie
Epitafia opatów Geschkaua i Konarskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Tablice fundatorów i dobrodziejów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz główny Archikatedry Oliwskiej
Wystrój nawy głównej Archikatedry Oliwskiej
Duże organy i pozytyw organowy w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Mariacka w Archikatedrze Oliwskiej

 

|

Zdzisław Skrago jest Oliwianinem, obecnie zamieszkującym Rumię. Z wykształcenia jest historykiem. Jest przewodnikiem turystycznym po Trójmieście. Specjalizuje się w wycieczkach dydaktycznych dla młodzieży szkół średnich na temat Style w architekturze i sztuce gdańskiej. Przez wiele lat organizował międzyszkolne konkursy historyczne popularyzujące wśród młodzieży dziedzictwo kulturowe mieszkańców Gdańska i Pomorza.

Aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Współpracował jako autor artykułów o tematyce gdańskiej z kwartalnikiem "Jantarowe Szlaki" wydawanym przez PTTK.

Jest autorem książki Osadnictwo w Gdańsku w latach 1945-1947 oraz współautorem przewodników: Zabytki Archikatedry OliwskiejOrgany oliwskie.

Poniżej linki do opracownego przez Zdzisława Skrago przewodnika Zabytki Archikatedry Oliwskiej.

Wstęp
Rys historyczny
Budowla w zarysie ogólnym
Nagrobek rodziny Kosów i płyty nagrobne w kościele św. Trójcy w Oliwie
Ołtarz Wszystkich Świętych w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Chrzcielna św. Jana Nepomucena w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Szczepana i Wszystkich Męczenników
Pieta z Archikatedry Oliwskiej
Ołtarz św. Michała Archanioła w Archikatedrze Oliwskiej
Portal główny i kruchta północna w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Antoniego w Archikatedrze Oliwskiej
Feretron Matki Boskiej Oliwskiej
Ołtarz Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze Oliwskiej
Stalle kościoła św. Trójcy w Gdańsku Oliwie
Ołtarz św. Kazimierza w Archikatedrze Oliwskiej
Dawny ołtarz główny kościoła Trójcy Świętej w Oliwie
Ołtarz Czterech Doktorów Kościoła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Czterech Ewangelistów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Trzech Króli w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Przemienienia Pańskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Andrzeja w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Jezus przed Piłatem w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Apostołów Piotra i Pawła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Cierniem Ukoronowanie w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Katarzyny i Świętych Dziewic w Archikatedrze Oliwskiej
Portal przejścia do Pałacu Opatów
Kaplica św. Krzyża i krypta biskupów gdańskich
Ołtarz św.Wojciecha i św. Krzyża w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Jana Chrzciciela w Archikatedrze Oliwskiej
Zabytkowe baldachimy w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Marcina w Archikatedrze Oliwskiej
Epitafia Dittharda, Heidensteinów i Ferdynanda Imecourt w Archikatedrze Oliwskiej
Obelisk ku pamięci Georga von Hülsena w Archikatedrze Oliwskiej
Lawabo i portal zakrystii w Archikatedrze Oliwskiej
Zakrystia w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Józefa, zegar z aniołem i tablica ku czci Trójcy Świętej w kościele pocysterskim w Oliwie
Grobowiec książąt pomorskich
Małe organy w Archikatedrze Oliwskiej
Ambona w bazylice Świętej Trójcy w Oliwie
Epitafia opatów Geschkaua i Konarskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Tablice fundatorów i dobrodziejów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz główny Archikatedry Oliwskiej
Wystrój nawy głównej Archikatedry Oliwskiej
Duże organy i pozytyw organowy w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Mariacka w Archikatedrze Oliwskiej

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Zdzisław Skrago jest Oliwianinem, obecnie zamieszkującym Rumię. Z wykształcenia jest historykiem. Jest przewodnikiem turystycznym po Trójmieście. Specjalizuje się w wycieczkach dydaktycznych dla młodzieży szkół średnich na temat Style w architekturze i sztuce gdańskiej. Przez wiele lat organizował międzyszkolne konkursy historyczne popularyzujące wśród młodzieży dziedzictwo kulturowe mieszkańców Gdańska i Pomorza.

Aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Współpracował jako autor artykułów o tematyce gdańskiej z kwartalnikiem „Jantarowe Szlaki” wydawanym przez PTTK.

Jest autorem książki Osadnictwo w Gdańsku w latach 1945-1947 oraz współautorem przewodników: Zabytki Archikatedry OliwskiejOrgany oliwskie.

Poniżej linki do opracownego przez Zdzisława Skrago przewodnika Zabytki Archikatedry Oliwskiej.

Wstęp
Rys historyczny
Budowla w zarysie ogólnym
Nagrobek rodziny Kosów i płyty nagrobne w kościele św. Trójcy w Oliwie
Ołtarz Wszystkich Świętych w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Chrzcielna św. Jana Nepomucena w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Szczepana i Wszystkich Męczenników
Pieta z Archikatedry Oliwskiej
Ołtarz św. Michała Archanioła w Archikatedrze Oliwskiej
Portal główny i kruchta północna w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Antoniego w Archikatedrze Oliwskiej
Feretron Matki Boskiej Oliwskiej
Ołtarz Najświętszego Sakramentu w Archikatedrze Oliwskiej
Stalle kościoła św. Trójcy w Gdańsku Oliwie
Ołtarz św. Kazimierza w Archikatedrze Oliwskiej
Dawny ołtarz główny kościoła Trójcy Świętej w Oliwie
Ołtarz Czterech Doktorów Kościoła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Czterech Ewangelistów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Trzech Króli w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Przemienienia Pańskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Andrzeja w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Jezus przed Piłatem w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Apostołów Piotra i Pawła w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz Cierniem Ukoronowanie w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Katarzyny i Świętych Dziewic w Archikatedrze Oliwskiej
Portal przejścia do Pałacu Opatów
Kaplica św. Krzyża i krypta biskupów gdańskich
Ołtarz św.Wojciecha i św. Krzyża w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Jana Chrzciciela w Archikatedrze Oliwskiej
Zabytkowe baldachimy w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Marcina w Archikatedrze Oliwskiej
Epitafia Dittharda, Heidensteinów i Ferdynanda Imecourt w Archikatedrze Oliwskiej
Obelisk ku pamięci Georga von Hülsena w Archikatedrze Oliwskiej
Lawabo i portal zakrystii w Archikatedrze Oliwskiej
Zakrystia w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz św. Józefa, zegar z aniołem i tablica ku czci Trójcy Świętej w kościele pocysterskim w Oliwie
Grobowiec książąt pomorskich
Małe organy w Archikatedrze Oliwskiej
Ambona w bazylice Świętej Trójcy w Oliwie
Epitafia opatów Geschkaua i Konarskiego w Archikatedrze Oliwskiej
Tablice fundatorów i dobrodziejów w Archikatedrze Oliwskiej
Ołtarz główny Archikatedry Oliwskiej
Wystrój nawy głównej Archikatedry Oliwskiej
Duże organy i pozytyw organowy w Archikatedrze Oliwskiej
Kaplica Mariacka w Archikatedrze Oliwskiej