Reklama

Polanki. Pod­miej­skie rezy­den­cje miesz­czan gdań­skich – wykład prof. Marcina Gawlickiego [VIDEO]

W czwartek w Domu Uphagena odbyło się spotkanie promocyjne książki Marcina Gawlickiego pod tytułem „Polanki. Podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich”. Jest to na nowo napisana rozprawa doktorska z 1988 roku, którą wzbogacono o ponad 200 ilustracji. Dotychczas tę rozprawę można było przeczytać jedynie w kilku bibliotekach naukowych, teraz w końcu będzie mógł ją przeczytać niemal każdy. Miłośników Oliwy do tej pozycji nie trzeba przekonywać.

prof. Marcin Gawlicki podczas wykładu w Domu Uphagena w Gdańsku | fot, Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W czwartek w Domu Uphagena odbyło się spotkanie promocyjne książki Marcina Gawlickiego pod tytułem „Polanki. Podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich”. Jest to na nowo napisana rozprawa doktorska z 1988 roku, którą wzbogacono o ponad 200 ilustracji. Dotychczas tę rozprawę można było przeczytać jedynie w kilku bibliotekach naukowych, teraz w końcu będzie mógł ją przeczytać niemal każdy. Miłośników Oliwy do tej pozycji nie trzeba przekonywać.

Archiwalne zdjęcia oraz ilustracje pokazują przeszłość Polanek oraz zwracają uwagę na to co oryginalnego możemy jeszcze w tym terenie zobaczyć. Praca Gawlickiego nie wyczerpuje tematu historii wszystkich dworów na Polankach. Skupia się głównie na architekturze i zmianach w przestrzeni. Jedynie wspomnieni są właściciele dworów. Nie ma tu też zbyt wielu informacji o czasach przedwojennych (np. informacji Jana Daniluka z pracy „SS w Gdańsku”).

„Polanki. Podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich” to praca z którą możemy ruszyć w teren by dokonywać kolejnych odkryć. Możemy naocznie zobaczyć zmiany oliwskich rezydencji, dworów i pałaców. Mnóstwo jest tu terenowych ciekawostek, które skłaniają do dalszych badań. Choćby to, że w miejscu Dworu I do XVII wieku była kuźnia, a przebieg traktu dziś zwanego ulicą Polanki mógł być w tych okolicach bardziej zwrócony ku ulicy Leśnej i Bramie Zarazy – dawnego głównego wjazdu na teren klasztoru cystersów.

W pracy Marcina Gawlickiego mamy wiele ilustracji gdzie możemy zobaczyć jak wyglądały parki przy oliwskich rezydencjach. Dzięki licznym szkicom i mapkom możemy zobaczyć ile pozostało z dawnych pawilonów ogrodowych, stawów, ogrodów kwiatowych. Na zdjęciach zobaczymy m.in. budynek dawnego ermitażu (pawilon o charakterze pustelni) za Dworem I, świerk przy parkingu Urzędu Miar i Wag przy którym kiedyś stały 4 rzeźby Jana Henryka Meissnera, zdjęcia Dworu II z lat 80. XX wieku, czy ilustrujący okładkę widok ze wzniesienia Pawełek (Paulshöhe) z XIX wieku.

Jakub Raciborski

 

polanki podmiejskie rezydencje mieszczan gdanskich

Mar­cin Gaw­licki, Polanki. Pod­miej­skie rezy­den­cje miesz­czan gdań­skich, Gdańsk 2019.

Wydawca: Fun­da­cja Tery­to­ria Książki

Dystry­bu­cja: Wydaw­nic­two sło­wo­/o­braz tery­to­ria

Data wyda­nia: wrze­sień 2019

Infor­ma­cja: oprawa twarda, 184 strony, for­mat 205×260 mm, 246 ilu­stra­cji barw­nych

Ostatnia edycja: 19 października, 2019 o 16:22