Reklama

Zdzisław Kałędkiewicz – „Samotnik z Oliwy”

Dzień Zaduszny jest dobrym momentem by wspomnieć Zdzisława Kałędkiewicza – malarza, pedagoga i literata, zwanego ?Samotnikiem z Oliwy. Dawnego mieszkańca domu przy ul. Leśnej 9. 26 października w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska odbył się wernisaż retrospektywnej wystawa ponad 70 prac Zdzisława Kałędkiewicza.

Ekspozycja złożona z dzieł pochodzących z kilku kolekcji muzealnych, jak również ze zbiorów prywatnych, udostępnionych głównie dzięki uprzejmości rodziny artysty, prezentuje jedynie fragment szerokiego dorobku artystycznego Zdzisława Kałędkiewicza. Prócz obrazów olejnych, w Ratuszu Głównego Miasta prezentowane są akwarele i rysunki przedstawiające pejzaże, motywy architektoniczne, sceny charakterystyczne dla Gdańska, jego dzielnic i okolic. W większości są to ukochane miejsca artysty, które wielokrotnie pojawiały się  w jego twórczości. To m.in. Oliwa, Jelitkowo, Orłowo, Brzeźno, Bojano, liczne motywy morskie oraz seria obrazów ?Port Północny?.

Dodatkowym zadaniem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym postaci samego artysty, jego pasji, temperamentu, inspiracji, bogatego życiorysu. W tym celu została zaaranżowana pracownia twórcy, złożona z oryginalnych sprzętów, mebli, pamiątek w układzie możliwie jak najwierniej odtwarzającym rzeczywistość. Ciekawy tor zainteresowań Kałędkiewicza stanowiła także literatura. Pisywał wiersze, eseje, aforyzmy, prowadził pamiętnik. Wybrane fragmenty dotyczące poglądów na sztukę posłużą za komentarz do wystawy. Prace artysty z Oliwy można podziwiać do marca 2013 roku.

Krajobraz_z_Oliwy_-_1956

Krajobraz z Oliwy – 1956

Zdzisław Kałędkiewicz urodził się 31 sierpnia 1913 roku w Częstochowie. Już jako nastolatek przejawiał talenty artystyczne – oprócz rysowania zajmował się także poezją i pisaniem pamiętnika. Pierwsze wiersze młodego twórcy ukazały się drukiem na łamach prasy częstochowskiej w 1930 r.

Studia Kałędkiewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęte we wrześniu 1937 r. przerwał wybuch II wojny światowej. Młody artysta wraz z bratem przedostał się do Lwowa, gdzie kontynuował studia na tamtejszej politechnice. Jednak i ta nauka nie trwała zbyt długo. Zaniepokojony losami brata, który postanowił wrócić do Częstochowy, podążył za nim do rodzinnego miasta. Kałędkiewicz służył w wywiadzie Armii Krajowej. Wiele lat później powtarzał, że to nie studia, lecz okres wojny był najważniejszym czasem jego edukacji.

Po zakończeniu wojny Kałędkiewicz współorganizował życie artystyczne w Częstochowie. Był tam jednym z założycieli oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Zawodowego Literatów. Pod koniec 1945 r. ze świeżo poślubioną Ireną Sitarz wyjechał na Wybrzeże. Na początku oboje zamieszkali w Gdyni, skąd pochodziła żona artystki, by potem osiedlić się w Oliwie.

W listopadzie 1946 r. Kałędkiewicz został asystentem w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, w międzyczasie kontynuując naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w której dyplom uzyskał w 1955 roku.

W połowie lat 50. związał się z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – Orłowie, gdzie piastował m.in. stanowisko dyrektora szkoły. Wykładał także malarstwo i kompozycję na gdańskiej PWSSP. W 1973 roku przeszedł na emeryturę, całkowicie poświęcając się twórczości. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą.

Zdzisław Kałędkiewicz zmarł 6 marca 2005 roku, pochowany został na cmentarzu w Oliwie, obok żony Ireny.

Dzień Zaduszny jest dobrym momentem by wspomnieć Zdzisława Kałędkiewicza - malarza, pedagoga i literata, zwanego ?Samotnikiem z Oliwy. Dawnego mieszkańca domu przy ul. Leśnej 9. 26 października w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska odbył się wernisaż retrospektywnej wystawa ponad 70 prac Zdzisława Kałędkiewicza.

Ekspozycja złożona z dzieł pochodzących z kilku kolekcji muzealnych, jak również ze zbiorów prywatnych, udostępnionych głównie dzięki uprzejmości rodziny artysty, prezentuje jedynie fragment szerokiego dorobku artystycznego Zdzisława Kałędkiewicza. Prócz obrazów olejnych, w Ratuszu Głównego Miasta prezentowane są akwarele i rysunki przedstawiające pejzaże, motywy architektoniczne, sceny charakterystyczne dla Gdańska, jego dzielnic i okolic. W większości są to ukochane miejsca artysty, które wielokrotnie pojawiały się  w jego twórczości. To m.in. Oliwa, Jelitkowo, Orłowo, Brzeźno, Bojano, liczne motywy morskie oraz seria obrazów ?Port Północny?.

Dodatkowym zadaniem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym postaci samego artysty, jego pasji, temperamentu, inspiracji, bogatego życiorysu. W tym celu została zaaranżowana pracownia twórcy, złożona z oryginalnych sprzętów, mebli, pamiątek w układzie możliwie jak najwierniej odtwarzającym rzeczywistość. Ciekawy tor zainteresowań Kałędkiewicza stanowiła także literatura. Pisywał wiersze, eseje, aforyzmy, prowadził pamiętnik. Wybrane fragmenty dotyczące poglądów na sztukę posłużą za komentarz do wystawy. Prace artysty z Oliwy można podziwiać do marca 2013 roku.

Krajobraz_z_Oliwy_-_1956

Krajobraz z Oliwy - 1956

Zdzisław Kałędkiewicz urodził się 31 sierpnia 1913 roku w Częstochowie. Już jako nastolatek przejawiał talenty artystyczne - oprócz rysowania zajmował się także poezją i pisaniem pamiętnika. Pierwsze wiersze młodego twórcy ukazały się drukiem na łamach prasy częstochowskiej w 1930 r.

Studia Kałędkiewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęte we wrześniu 1937 r. przerwał wybuch II wojny światowej. Młody artysta wraz z bratem przedostał się do Lwowa, gdzie kontynuował studia na tamtejszej politechnice. Jednak i ta nauka nie trwała zbyt długo. Zaniepokojony losami brata, który postanowił wrócić do Częstochowy, podążył za nim do rodzinnego miasta. Kałędkiewicz służył w wywiadzie Armii Krajowej. Wiele lat później powtarzał, że to nie studia, lecz okres wojny był najważniejszym czasem jego edukacji.

Po zakończeniu wojny Kałędkiewicz współorganizował życie artystyczne w Częstochowie. Był tam jednym z założycieli oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Zawodowego Literatów. Pod koniec 1945 r. ze świeżo poślubioną Ireną Sitarz wyjechał na Wybrzeże. Na początku oboje zamieszkali w Gdyni, skąd pochodziła żona artystki, by potem osiedlić się w Oliwie.

W listopadzie 1946 r. Kałędkiewicz został asystentem w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, w międzyczasie kontynuując naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w której dyplom uzyskał w 1955 roku.

W połowie lat 50. związał się z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni - Orłowie, gdzie piastował m.in. stanowisko dyrektora szkoły. Wykładał także malarstwo i kompozycję na gdańskiej PWSSP. W 1973 roku przeszedł na emeryturę, całkowicie poświęcając się twórczości. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą.

Zdzisław Kałędkiewicz zmarł 6 marca 2005 roku, pochowany został na cmentarzu w Oliwie, obok żony Ireny.

|

Dzień Zaduszny jest dobrym momentem by wspomnieć Zdzisława Kałędkiewicza - malarza, pedagoga i literata, zwanego ?Samotnikiem z Oliwy. Dawnego mieszkańca domu przy ul. Leśnej 9. 26 października w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska odbył się wernisaż retrospektywnej wystawa ponad 70 prac Zdzisława Kałędkiewicza.

Ekspozycja złożona z dzieł pochodzących z kilku kolekcji muzealnych, jak również ze zbiorów prywatnych, udostępnionych głównie dzięki uprzejmości rodziny artysty, prezentuje jedynie fragment szerokiego dorobku artystycznego Zdzisława Kałędkiewicza. Prócz obrazów olejnych, w Ratuszu Głównego Miasta prezentowane są akwarele i rysunki przedstawiające pejzaże, motywy architektoniczne, sceny charakterystyczne dla Gdańska, jego dzielnic i okolic. W większości są to ukochane miejsca artysty, które wielokrotnie pojawiały się  w jego twórczości. To m.in. Oliwa, Jelitkowo, Orłowo, Brzeźno, Bojano, liczne motywy morskie oraz seria obrazów ?Port Północny?.

Dodatkowym zadaniem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym postaci samego artysty, jego pasji, temperamentu, inspiracji, bogatego życiorysu. W tym celu została zaaranżowana pracownia twórcy, złożona z oryginalnych sprzętów, mebli, pamiątek w układzie możliwie jak najwierniej odtwarzającym rzeczywistość. Ciekawy tor zainteresowań Kałędkiewicza stanowiła także literatura. Pisywał wiersze, eseje, aforyzmy, prowadził pamiętnik. Wybrane fragmenty dotyczące poglądów na sztukę posłużą za komentarz do wystawy. Prace artysty z Oliwy można podziwiać do marca 2013 roku.

Krajobraz_z_Oliwy_-_1956

Krajobraz z Oliwy - 1956

Zdzisław Kałędkiewicz urodził się 31 sierpnia 1913 roku w Częstochowie. Już jako nastolatek przejawiał talenty artystyczne - oprócz rysowania zajmował się także poezją i pisaniem pamiętnika. Pierwsze wiersze młodego twórcy ukazały się drukiem na łamach prasy częstochowskiej w 1930 r.

Studia Kałędkiewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęte we wrześniu 1937 r. przerwał wybuch II wojny światowej. Młody artysta wraz z bratem przedostał się do Lwowa, gdzie kontynuował studia na tamtejszej politechnice. Jednak i ta nauka nie trwała zbyt długo. Zaniepokojony losami brata, który postanowił wrócić do Częstochowy, podążył za nim do rodzinnego miasta. Kałędkiewicz służył w wywiadzie Armii Krajowej. Wiele lat później powtarzał, że to nie studia, lecz okres wojny był najważniejszym czasem jego edukacji.

Po zakończeniu wojny Kałędkiewicz współorganizował życie artystyczne w Częstochowie. Był tam jednym z założycieli oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Zawodowego Literatów. Pod koniec 1945 r. ze świeżo poślubioną Ireną Sitarz wyjechał na Wybrzeże. Na początku oboje zamieszkali w Gdyni, skąd pochodziła żona artystki, by potem osiedlić się w Oliwie.

W listopadzie 1946 r. Kałędkiewicz został asystentem w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, w międzyczasie kontynuując naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w której dyplom uzyskał w 1955 roku.

W połowie lat 50. związał się z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni - Orłowie, gdzie piastował m.in. stanowisko dyrektora szkoły. Wykładał także malarstwo i kompozycję na gdańskiej PWSSP. W 1973 roku przeszedł na emeryturę, całkowicie poświęcając się twórczości. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą.

Zdzisław Kałędkiewicz zmarł 6 marca 2005 roku, pochowany został na cmentarzu w Oliwie, obok żony Ireny.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Dzień Zaduszny jest dobrym momentem by wspomnieć Zdzisława Kałędkiewicza – malarza, pedagoga i literata, zwanego ?Samotnikiem z Oliwy. Dawnego mieszkańca domu przy ul. Leśnej 9. 26 października w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska odbył się wernisaż retrospektywnej wystawa ponad 70 prac Zdzisława Kałędkiewicza.

Ekspozycja złożona z dzieł pochodzących z kilku kolekcji muzealnych, jak również ze zbiorów prywatnych, udostępnionych głównie dzięki uprzejmości rodziny artysty, prezentuje jedynie fragment szerokiego dorobku artystycznego Zdzisława Kałędkiewicza. Prócz obrazów olejnych, w Ratuszu Głównego Miasta prezentowane są akwarele i rysunki przedstawiające pejzaże, motywy architektoniczne, sceny charakterystyczne dla Gdańska, jego dzielnic i okolic. W większości są to ukochane miejsca artysty, które wielokrotnie pojawiały się  w jego twórczości. To m.in. Oliwa, Jelitkowo, Orłowo, Brzeźno, Bojano, liczne motywy morskie oraz seria obrazów ?Port Północny?.

Dodatkowym zadaniem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym postaci samego artysty, jego pasji, temperamentu, inspiracji, bogatego życiorysu. W tym celu została zaaranżowana pracownia twórcy, złożona z oryginalnych sprzętów, mebli, pamiątek w układzie możliwie jak najwierniej odtwarzającym rzeczywistość. Ciekawy tor zainteresowań Kałędkiewicza stanowiła także literatura. Pisywał wiersze, eseje, aforyzmy, prowadził pamiętnik. Wybrane fragmenty dotyczące poglądów na sztukę posłużą za komentarz do wystawy. Prace artysty z Oliwy można podziwiać do marca 2013 roku.

Krajobraz_z_Oliwy_-_1956

Krajobraz z Oliwy – 1956

Zdzisław Kałędkiewicz urodził się 31 sierpnia 1913 roku w Częstochowie. Już jako nastolatek przejawiał talenty artystyczne – oprócz rysowania zajmował się także poezją i pisaniem pamiętnika. Pierwsze wiersze młodego twórcy ukazały się drukiem na łamach prasy częstochowskiej w 1930 r.

Studia Kałędkiewicza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęte we wrześniu 1937 r. przerwał wybuch II wojny światowej. Młody artysta wraz z bratem przedostał się do Lwowa, gdzie kontynuował studia na tamtejszej politechnice. Jednak i ta nauka nie trwała zbyt długo. Zaniepokojony losami brata, który postanowił wrócić do Częstochowy, podążył za nim do rodzinnego miasta. Kałędkiewicz służył w wywiadzie Armii Krajowej. Wiele lat później powtarzał, że to nie studia, lecz okres wojny był najważniejszym czasem jego edukacji.

Po zakończeniu wojny Kałędkiewicz współorganizował życie artystyczne w Częstochowie. Był tam jednym z założycieli oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Zawodowego Literatów. Pod koniec 1945 r. ze świeżo poślubioną Ireną Sitarz wyjechał na Wybrzeże. Na początku oboje zamieszkali w Gdyni, skąd pochodziła żona artystki, by potem osiedlić się w Oliwie.

W listopadzie 1946 r. Kałędkiewicz został asystentem w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, w międzyczasie kontynuując naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w której dyplom uzyskał w 1955 roku.

W połowie lat 50. związał się z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – Orłowie, gdzie piastował m.in. stanowisko dyrektora szkoły. Wykładał także malarstwo i kompozycję na gdańskiej PWSSP. W 1973 roku przeszedł na emeryturę, całkowicie poświęcając się twórczości. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą.

Zdzisław Kałędkiewicz zmarł 6 marca 2005 roku, pochowany został na cmentarzu w Oliwie, obok żony Ireny.

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25