Reklama

Towarzystwo Upiększania Oliwy

W miejscu gdzie Dolina Wężowa wpada do Doliny Radości, tam gdzie kończy się Droga Mackensena, do dziś stoi niemy świadek piękna dawnej Oliwy. Jest nim głaz z wykutym napisem ?Exzellenz Generalleutnant Erich Feldtkeller in Dankbarkeit Der Verschönerungs Verein Oliva 1935? – ?Ekscelencji Generałowi Porucznikowi Erichowi Feldtkellerowi, w dowód wdzięczności, Towarzystwo Upiększania Oliwy, 1935?.

W miejscu gdzie Dolina Wężowa wpada do Doliny Radości, tam gdzie kończy się Droga Mackensena, do dziś stoi niemy świadek piękna dawnej Oliwy. Jest nim głaz z wykutym napisem ?Exzellenz Generalleutnant Erich Feldtkeller in Dankbarkeit Der Verschönerungs Verein Oliva 1935? - ?Ekscelencji Generałowi Porucznikowi Erichowi Feldtkellerowi, w dowód wdzięczności, Towarzystwo Upiększania Oliwy, 1935?.

 

Erich Feldtkeller

Głaz poświęcony generałowi Feldtkellerowi

Erich Feldtkeller urodził się w 1864 roku. W 1925 roku już jako emerytowanym generał armii pruskiej przez bardzo krótki okres był ostatnim burmistrzem Oliwy. Zastąpił go zarządca komisaryczny na moment przed przyłączeniem gminy do Gdańska. Powodem tego było zadłużenie Oliwy dokonane przez poprzedniego burmistrza Herberta Creutzburga.

O samym generale wiemy niewiele. Na przełomie lat 20 i 30 szefował Towarzystwu Upiększania Oliwy. Organizacja ta  zajmowała się między innymi wytyczaniem, oznakowaniem i czystością tras spacerowych w Lasach Oliwskich. Do lat 70. można było znaleźć jeszcze w lesie metalowe kosze i ławki z napisem V V O.


Władze Verschönerungs Verein Oliva w 1916. Jeszcze bez Ericha Feldtkellera.

Jędną z inicjatyw V V O która nie doszła do skutku była budowa kolejnego po Pachołku punktu widokowego w Oliwie. Miał się on znaleźć na szczycie wzgórza znajdującego się za Dworem I. Podobne do oliwskiego towarzystwa działały np. w Sopocie a do dziś pracują w wielu miastach zachodniej Europy. Kamień w Dolinie Radości zapewne został ustawiony w podziękowaniu dla ustępującego w 1935 roku szefa V V O.

O dalszych losach ostatniego burmistrza Oliwy wiemy tyle, że przeżył II wojnę światową i zmarł w 1946 roku w wieku 82 lat.  Napis na głazie upamiętniający jego działalność dla Oliwy został odnowiony nieznaną ręką w 2006 roku.

Tomasz Strug

spacer_z_lenikami_sopot20090805_29_187

Istniejący do dziś śmietnik zamontowany przed wojną przez Towarzystwo Upiększania Sopotu

wykorzystano informacje z:

Marcin Wilga "Droga Mackensena w Lasach Oliwskich"
Adam Kromer "Oliwa"
Lexikon Der Deutsche Generale von Reinhard Montag
materiały własne

|

W miejscu gdzie Dolina Wężowa wpada do Doliny Radości, tam gdzie kończy się Droga Mackensena, do dziś stoi niemy świadek piękna dawnej Oliwy. Jest nim głaz z wykutym napisem ?Exzellenz Generalleutnant Erich Feldtkeller in Dankbarkeit Der Verschönerungs Verein Oliva 1935? - ?Ekscelencji Generałowi Porucznikowi Erichowi Feldtkellerowi, w dowód wdzięczności, Towarzystwo Upiększania Oliwy, 1935?.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W miejscu gdzie Dolina Wężowa wpada do Doliny Radości, tam gdzie kończy się Droga Mackensena, do dziś stoi niemy świadek piękna dawnej Oliwy. Jest nim głaz z wykutym napisem ?Exzellenz Generalleutnant Erich Feldtkeller in Dankbarkeit Der Verschönerungs Verein Oliva 1935? – ?Ekscelencji Generałowi Porucznikowi Erichowi Feldtkellerowi, w dowód wdzięczności, Towarzystwo Upiększania Oliwy, 1935?.

 

Erich Feldtkeller

Głaz poświęcony generałowi Feldtkellerowi

Erich Feldtkeller urodził się w 1864 roku. W 1925 roku już jako emerytowanym generał armii pruskiej przez bardzo krótki okres był ostatnim burmistrzem Oliwy. Zastąpił go zarządca komisaryczny na moment przed przyłączeniem gminy do Gdańska. Powodem tego było zadłużenie Oliwy dokonane przez poprzedniego burmistrza Herberta Creutzburga.

O samym generale wiemy niewiele. Na przełomie lat 20 i 30 szefował Towarzystwu Upiększania Oliwy. Organizacja ta  zajmowała się między innymi wytyczaniem, oznakowaniem i czystością tras spacerowych w Lasach Oliwskich. Do lat 70. można było znaleźć jeszcze w lesie metalowe kosze i ławki z napisem V V O.


Władze Verschönerungs Verein Oliva w 1916. Jeszcze bez Ericha Feldtkellera.

Jędną z inicjatyw V V O która nie doszła do skutku była budowa kolejnego po Pachołku punktu widokowego w Oliwie. Miał się on znaleźć na szczycie wzgórza znajdującego się za Dworem I. Podobne do oliwskiego towarzystwa działały np. w Sopocie a do dziś pracują w wielu miastach zachodniej Europy. Kamień w Dolinie Radości zapewne został ustawiony w podziękowaniu dla ustępującego w 1935 roku szefa V V O.

O dalszych losach ostatniego burmistrza Oliwy wiemy tyle, że przeżył II wojnę światową i zmarł w 1946 roku w wieku 82 lat.  Napis na głazie upamiętniający jego działalność dla Oliwy został odnowiony nieznaną ręką w 2006 roku.

Tomasz Strug

spacer_z_lenikami_sopot20090805_29_187

Istniejący do dziś śmietnik zamontowany przed wojną przez Towarzystwo Upiększania Sopotu

wykorzystano informacje z:

Marcin Wilga „Droga Mackensena w Lasach Oliwskich”
Adam Kromer „Oliwa”
Lexikon Der Deutsche Generale von Reinhard Montag
materiały własne