Reklama

O wycince Lasów Oliwskich odc. 5234 …

Pojawiły się kolejne zarzuty pod adresem Nadleśnictwa Gdańsk od osób zatroskanych losem Lasu Oliwskiego. Tym razem chodzi o oddział leśny 142 w okolicach VII Dworu.

Kadr z filmu Fundacji Fidelis Siluas
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Pojawiły się kolejne zarzuty pod adresem Nadleśnictwa Gdańsk od osób zatroskanych losem Lasu Oliwskiego. Tym razem chodzi o oddział leśny 142 w okolicach VII Dworu.

Marcin Wilga i Brunon Wołosz z Fundacji Fidelis Siluas odwiedzili oddział leśny 142 na przedłużeniu Doliny Samborowo i nagrali krótki film pokazujący co tam zastali. Na początek użyli porównania z lasem należącym do miasta, gdzie praktycznie nie prowadzi się gospodarki leśnej.

Pojawia się zarzut wycinki młodszych drzew niż 120-letnie. – Charakterystyczną cechą zabiegów pielęgnacyjnych a nie rębnych, które wykonuje się poprzez przerzedzenie lasu, jest usuwanie drzew młodszych niż 120 lat – odpowiada Łukasz Plonus, rzecznik Nadleśnictwa Gdańsk. –   Zabiegi wykonuje się już w uprawach leśnych gdy młode drzewka mają 5 lat. Nieporozumienie wynika najprawdopodobniej z tego, że autorzy filmu błędnie zrozumieli wiek rębny zdefiniowany w PUL (Plan Urządzania Lasu) jako minimalny wiek drzew, które mogą być usuwane z lasu.

Marcin Wilga i Brunon Wołosz pokazują na filmie wycięte drzewo z dziuplą.  – Tu mamy przykład wycięcia drzewa biocenotycznego. Ten buk posiada wyraźnie dziuplę i powinien pozostać – mówi Marcin Wilga wskazując na wycięte drzewo. – Takie miejsca służą do rozwoju bardzo wielu organizmom, w tym również znajdującym się pod ochroną prawną. Dotyczy to w szczególności niektórych owadów należących do chrząszczy.

Zupełnie inaczej widzą to leśnicy. – To, co autorzy filmu nazwali dziuplą, jest w rzeczywistości miejscem po odpadłym konarze, które jeszcze nie zarosło. Otwór ten nie został wykuty przez ptaki – twierdzi Łukasz Plonus. – . Drzewo było naderwane, co stanowiło zagrożenie dla pracowników leśnych oraz ewentualnych osób postronnych. Jako że jest już po okresie lęgowym ptaków, została podjęta decyzja o usunięciu tego drzewa. Absolutnie żadne drzewa dziuplaste nie zostały wycięte. Rzecznik Nadleśnictwa Gdańsk twierdzi, że wskazane w filmie drzewa nie wykazują cech zawartych w definicji drzewa biocenotycznego.

Łukasz Plonus przytacza całą listę cech drzew biocenotycznych wymienianą w Instrukcją Ochrony Lasu.

Zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu drzewami biocenotycznymi możemy nazwać:

a) żywe i martwe drzewa, miejscowo spróchniałe (ze zgnilizną) oraz drzewa z owocnikami grzybów (hubami);

b) drzewa dziuplaste;

c) drzewa o nietypowym pokroju;

d) drzewa z nietypowymi formami morfologicznymi np. szyszek, kory, gałęzi;

e) drzewa rodzimych gatunków biocenotycznych: naturalnie występujące lub wprowadzone, poprawiające bazę żerową zwierzyny, nektarodajne, urozmaicające krajobraz, takie jak jabłoń, grusza, czereśnia, śliwa ałycza i inne;

f) drzewa z gniazdami ptaków, o średnicy gniazd powyżej 25 cm;

g) przestoje: drzewa i grupy drzew pozostawione na następną kolej rębu lub do ich naturalnej śmierci i rozkładu;

h) drzewa będące siedliskiem chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt;

i) drzewa wyraźnie wyróżniające się wiekiem lub rozmiarami w stosunku do innych drzew na tym terenie;

j) drzewa stanowiące pamiątkę kultury leśnej, np. osobniki gatunków egzotycznych (wyróżniające się wiekiem lub wymiarami), wszystkie powierzchnie doświadczalne założone przed 1945 r. (bez względu na gatunek);

k) drzewa tworzące założenia przestrzenne, np. aleje, szpalery.

 

Czy pokazane na filmie drzewa spełniają te kryteria? Każdy może łatwo samodzielnie dokonać oceny.

 

Co dalej z konsultacjami w sprawie wycinek?

Niedawno Nadleśnictwo Gdańsk przeprowadziło ankietę w której można było wyrazić swoją opinię i zamieścić uwagi na temat ścieżek przeznaczonych do kolarstwa górskiego w lasach. Ankieta została ogłoszona 19 września, a już 27 października Nadleśnictwo przygotowało „Raport z konsultacji dotyczących ścieżek przeznaczonych do kolarstwa górskiego w Lasach Trójmiejskich„. Jednak nie zawsze tak jest.

Na przełomie stycznia i lutego tego roku Nadleśnictwo Gdańsk przyjmowało uwagi i zapytania związane z tzw. planowanymi zabiegami gospodarczymi w 2022 roku. Do pisania w sprawie planowanych wycinek apelowała do mieszkańców m.in. Rada Oliwy. W tym przypadku żaden raport nie został upubliczniony. Nie wiemy nawet czy taki powstał.

Celem naszych konsultacji było wypracowanie rozwiązań odpowiadających oczekiwaniom wszystkich, którzy korzystają z lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk. Odnieśliśmy się do głosów pojawiających się w dyskusji i tam, gdzie było to możliwe wprowadziliśmy rozwiązania, o które wnioskowali uczestnicy konsultacji – informuje rzecznik Nadleśnictwa.

Pytamy więc rzecznika, czy powstało jakie zestawienie: postulat – sposób rozwiązania lub odrzucenie?

Nawiązaliśmy współpracę z osobami i instytucjami, które zgłosiły nam bardzo rzeczowe postulaty np. Rada Dzielnicy Wielki Kack, która skupiła się na zagospodarowaniu turystycznym – odpowiada Łukasz Plonus. –  Jednak konsultacje społeczne dotyczyły konkretnych planowanych zabiegów gospodarczych i nie otrzymaliśmy takich wniosków, które byłyby możliwe do zrealizowania.

Koniec z certyfikatem FSC

W czasie wakacji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku poinformowała, o rezygnacji z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC. Natychmiast podniosło się wiele głosów wyrażających obawę, że teraz na dobre ruszy wycinka :asów Oliwskich. Decyzja ta stała sie pretekstem, że władze trójmiasta i marszałek Pomorza zapelowali do premiera o odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę leśną.

Jak czytamy na stronie FSC, Idea FSC zrodziła się z pragnienia, by gospodarka leśna była prowadzona w sposób odpowiedzialny przyrodniczo, korzystny społecznie, a także opłacalny ekonomicznie w dłuższym horyzoncie czasowym.

„Obowiązuje dziesięć zasad, których muszą przestrzegać właściciele i zarządcy lasów, aby uzyskać certyfikat gospodarki leśnej FSC. Zasady te obejmują szeroki wachlarz zagadnień, od wpływu na środowisko, po relacje ze społecznością lokalną i prawa pracownicze oraz kwestie monitoringu i oceny. FSC określiło również szereg kryteriów dotyczących każdej z zasad, aby zapewnić praktyczne sposoby weryfikacji ich przestrzegania.” Znaczka FSC na produktach pochodnych od drewna szuka wielu klientów, jest to swoisty znak jakości i odpowiedzialności za lasy.

Obecna licencja FSC dla naszych lasów traci swoją ważność za kilka dni. 12 listopada 2022 roku

 

Tomasz Strug

Ostatnia edycja: 30 listopada, 2022 o 19:42