Reklama

Dni Otwarte wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego

Już jutro rozpoczynają się Dni Otwarte wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego po raz pierwszy organizowane w tym roku w czasie Targów AKADEMIA 2013. W programie ? wykłady, warsztaty, konkursy z nagrodami, atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych, koncerty, zwiedzanie niedostępnych na co dzień laboratoriów, pracowni i sal wykładowych. Gospodarzami będą studenci i absolwenci UG, który opowiedzą o swojej uczelni i zaprowadzą w najciekawsze miejsca.

Zapraszamy na wydziały UG w dniach 19-20 marca 2013.

ta_2013_logo

Gospodarzami Dni Otwartych UG będą przede wszystkim studenci i absolwenci uczelni, którzy oprowadzą młodzież po Uniwersytecie Gdańskim. Otwarte będą aule, sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. Odbędą się wykłady popularno-naukowe, warsztaty, atrakcyjne pokazy doświadczalne.

Podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego kandydaci na studia będą mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni, a także spotkać się ze swoimi przyszłymi wykładowcami i porozmawiać z nimi o zasadach studiowania oraz o programach zajęć.

W programie m.in.:

Na Wydziale Biologii ? zwiedzanie pracowni i laboratoriów w ramach wydziałowych katedr ? Biologii Eksperymentalnej, Molekularnej i Środowiskowej ? zaprezentowane zostaną np. techniki hodowli komórek bakteryjnych i ludzkich, klonowania genów, metody monitoringu

warunków środowiskowych roślinności podwodnej w zbiornikach wodnych,  a także molekularne ?drzewo życia?.

Na Wydziale Chemii ? atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych, wykłady: Nie wszystko złoto co się świeci czy  też Po nitce do kłębka czyli analiza chemiczna w ujawnianiu śladów kryminalistycznych, zwiedzanie z przewodnikiem bazy dydaktycznej ? czyli o tym, jak pracują studenci podczas zajęć laboratoryjnych

Na Wydziale Filologicznym ? prezentacja kierunków studiów, w tym nowych, takich jak Sinologia, Iberystyka, Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, Etnofilologia Kaszubska, spotkania z nauczycielami akademickimi.

Na Wydziale Historycznym ? odkrywanie archeologicznych tajemnic Pomorza, wizualne przedstawienia Gdyni i Gdańska w propagandzie politycznej,  prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki ? prezentacja możliwości sterowania robotem za pomocą własnego ciała, zwiedzanie pracowni fizycznych, atrakcyjne pokazy eksperymentów fizycznych oraz prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Nauk Społecznych ? gra uniwersytecka ?Wydział bez tajemnic?, turniej koszykówki, debata filozoficzna o sensie życia, warsztaty z języka migowego, wykłady na temat służb specjalnych, systemu politycznego RP, technologii i społeczeństwa informacyjnego oraz Love and hate ? o psychologicznych aspektach miłości związków, prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Oceanografii i Geografii ? prezentacja sprzętu i badań w laboratoriach Hydrochemicznym i Geomorfologicznym, inscenizacja pola namiotowego i spotkanie ze studentami, którzy opowiedzą o swojej pracy i badaniach w terenie, wykład Zastosowanie wiedzy o gospodarce przestrzennej w zarządzaniu współczesnymi obszarami metropolitalnymi, prezentacja kierunków studiów.

Na Wydziale Prawa i Administracji ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału: będzie można zobaczyć sale ćwiczeniowe i wykładowe, odwiedzić salę rozpraw oraz przymierzyć prawnicze togi.

Na Wydziale Zarządzania ? warsztaty dla licealistów: Wstęp do świadomego inwestowania, o tym jak wyjść z wyścigu szczurów, czyli warsztaty gry w CASH FLOW, Obierz kierunek na sukces z WZR, Produkty bankowe dla przyszłego studenta: najlepsze konta osobiste i kredyty preferencyjne, zwiedzanie wydziału, spotkania ze studentami, prezentacja oferty dydaktycznej, konkursy z nagrodami.

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUmed ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału, spotkanie z Kołem Naukowym Bio Med, prezentacje: czy rośliny potrzebują gleby, stanowisko fermentacyjne, ?tropami bakterii?, czyli o tym gdzie gdzie znajdziemy bakterie, co to jest ciecz tiksotropowa oraz konkurs nakładania tipsów pęsetą

Harmonogram Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego

19 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Prawa i Administracji ? 11.00-14.00

Wydział Nauk Społecznych ? 11.00-13.30

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki ? 10.00-14.00

Gdańsk Wrzeszcz:

Wydział Chemii ? 9.00-13.00

20 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Filologiczny ? 9.30-14.30

Wydział Historyczny ? 13.30-14.45

Wydział Biologii ? 10.00-14.00

Instytut Geografii, WOiG ? 10.00-13.30

Gdynia:

Instytut Oceanografii, WOiG ? 10.00-14.00

Kampus Sopot:

Wydział Zarządzania ? 11.00-15.00

Gdańsk Główny:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ? 11.00-17.00

Szczegółowy program DNI OTWARTYCH dostępny jest na stronie internetowej: www.targiakademia.pl

Już jutro rozpoczynają się Dni Otwarte wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego po raz pierwszy organizowane w tym roku w czasie Targów AKADEMIA 2013. W programie ? wykłady, warsztaty, konkursy z nagrodami, atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych, koncerty, zwiedzanie niedostępnych na co dzień laboratoriów, pracowni i sal wykładowych. Gospodarzami będą studenci i absolwenci UG, który opowiedzą o swojej uczelni i zaprowadzą w najciekawsze miejsca.

Zapraszamy na wydziały UG w dniach 19-20 marca 2013.

ta_2013_logo

Gospodarzami Dni Otwartych UG będą przede wszystkim studenci i absolwenci uczelni, którzy oprowadzą młodzież po Uniwersytecie Gdańskim. Otwarte będą aule, sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. Odbędą się wykłady popularno-naukowe, warsztaty, atrakcyjne pokazy doświadczalne.

Podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego kandydaci na studia będą mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni, a także spotkać się ze swoimi przyszłymi wykładowcami i porozmawiać z nimi o zasadach studiowania oraz o programach zajęć.

W programie m.in.:

Na Wydziale Biologii ? zwiedzanie pracowni i laboratoriów w ramach wydziałowych katedr ? Biologii Eksperymentalnej, Molekularnej i Środowiskowej ? zaprezentowane zostaną np. techniki hodowli komórek bakteryjnych i ludzkich, klonowania genów, metody monitoringu

warunków środowiskowych roślinności podwodnej w zbiornikach wodnych,  a także molekularne ?drzewo życia?.

Na Wydziale Chemii ? atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych, wykłady: Nie wszystko złoto co się świeci czy  też Po nitce do kłębka czyli analiza chemiczna w ujawnianiu śladów kryminalistycznych, zwiedzanie z przewodnikiem bazy dydaktycznej ? czyli o tym, jak pracują studenci podczas zajęć laboratoryjnych

Na Wydziale Filologicznym ? prezentacja kierunków studiów, w tym nowych, takich jak Sinologia, Iberystyka, Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, Etnofilologia Kaszubska, spotkania z nauczycielami akademickimi.

Na Wydziale Historycznym ? odkrywanie archeologicznych tajemnic Pomorza, wizualne przedstawienia Gdyni i Gdańska w propagandzie politycznej,  prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki ? prezentacja możliwości sterowania robotem za pomocą własnego ciała, zwiedzanie pracowni fizycznych, atrakcyjne pokazy eksperymentów fizycznych oraz prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Nauk Społecznych ? gra uniwersytecka ?Wydział bez tajemnic?, turniej koszykówki, debata filozoficzna o sensie życia, warsztaty z języka migowego, wykłady na temat służb specjalnych, systemu politycznego RP, technologii i społeczeństwa informacyjnego oraz Love and hate ? o psychologicznych aspektach miłości związków, prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Oceanografii i Geografii ? prezentacja sprzętu i badań w laboratoriach Hydrochemicznym i Geomorfologicznym, inscenizacja pola namiotowego i spotkanie ze studentami, którzy opowiedzą o swojej pracy i badaniach w terenie, wykład Zastosowanie wiedzy o gospodarce przestrzennej w zarządzaniu współczesnymi obszarami metropolitalnymi, prezentacja kierunków studiów.

Na Wydziale Prawa i Administracji ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału: będzie można zobaczyć sale ćwiczeniowe i wykładowe, odwiedzić salę rozpraw oraz przymierzyć prawnicze togi.

Na Wydziale Zarządzania ? warsztaty dla licealistów: Wstęp do świadomego inwestowania, o tym jak wyjść z wyścigu szczurów, czyli warsztaty gry w CASH FLOW, Obierz kierunek na sukces z WZR, Produkty bankowe dla przyszłego studenta: najlepsze konta osobiste i kredyty preferencyjne, zwiedzanie wydziału, spotkania ze studentami, prezentacja oferty dydaktycznej, konkursy z nagrodami.

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUmed ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału, spotkanie z Kołem Naukowym Bio Med, prezentacje: czy rośliny potrzebują gleby, stanowisko fermentacyjne, ?tropami bakterii?, czyli o tym gdzie gdzie znajdziemy bakterie, co to jest ciecz tiksotropowa oraz konkurs nakładania tipsów pęsetą

Harmonogram Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego

19 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Prawa i Administracji ? 11.00-14.00

Wydział Nauk Społecznych ? 11.00-13.30

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki ? 10.00-14.00

Gdańsk Wrzeszcz:

Wydział Chemii ? 9.00-13.00

20 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Filologiczny ? 9.30-14.30

Wydział Historyczny ? 13.30-14.45

Wydział Biologii ? 10.00-14.00

Instytut Geografii, WOiG ? 10.00-13.30

Gdynia:

Instytut Oceanografii, WOiG ? 10.00-14.00

Kampus Sopot:

Wydział Zarządzania ? 11.00-15.00

Gdańsk Główny:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ? 11.00-17.00

Szczegółowy program DNI OTWARTYCH dostępny jest na stronie internetowej: www.targiakademia.pl

|

Już jutro rozpoczynają się Dni Otwarte wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego po raz pierwszy organizowane w tym roku w czasie Targów AKADEMIA 2013. W programie ? wykłady, warsztaty, konkursy z nagrodami, atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych, koncerty, zwiedzanie niedostępnych na co dzień laboratoriów, pracowni i sal wykładowych. Gospodarzami będą studenci i absolwenci UG, który opowiedzą o swojej uczelni i zaprowadzą w najciekawsze miejsca.

Zapraszamy na wydziały UG w dniach 19-20 marca 2013.

ta_2013_logo

Gospodarzami Dni Otwartych UG będą przede wszystkim studenci i absolwenci uczelni, którzy oprowadzą młodzież po Uniwersytecie Gdańskim. Otwarte będą aule, sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. Odbędą się wykłady popularno-naukowe, warsztaty, atrakcyjne pokazy doświadczalne.

Podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego kandydaci na studia będą mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni, a także spotkać się ze swoimi przyszłymi wykładowcami i porozmawiać z nimi o zasadach studiowania oraz o programach zajęć.

W programie m.in.:

Na Wydziale Biologii ? zwiedzanie pracowni i laboratoriów w ramach wydziałowych katedr ? Biologii Eksperymentalnej, Molekularnej i Środowiskowej ? zaprezentowane zostaną np. techniki hodowli komórek bakteryjnych i ludzkich, klonowania genów, metody monitoringu

warunków środowiskowych roślinności podwodnej w zbiornikach wodnych,  a także molekularne ?drzewo życia?.

Na Wydziale Chemii ? atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych, wykłady: Nie wszystko złoto co się świeci czy  też Po nitce do kłębka czyli analiza chemiczna w ujawnianiu śladów kryminalistycznych, zwiedzanie z przewodnikiem bazy dydaktycznej ? czyli o tym, jak pracują studenci podczas zajęć laboratoryjnych

Na Wydziale Filologicznym ? prezentacja kierunków studiów, w tym nowych, takich jak Sinologia, Iberystyka, Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, Etnofilologia Kaszubska, spotkania z nauczycielami akademickimi.

Na Wydziale Historycznym ? odkrywanie archeologicznych tajemnic Pomorza, wizualne przedstawienia Gdyni i Gdańska w propagandzie politycznej,  prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki ? prezentacja możliwości sterowania robotem za pomocą własnego ciała, zwiedzanie pracowni fizycznych, atrakcyjne pokazy eksperymentów fizycznych oraz prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Nauk Społecznych ? gra uniwersytecka ?Wydział bez tajemnic?, turniej koszykówki, debata filozoficzna o sensie życia, warsztaty z języka migowego, wykłady na temat służb specjalnych, systemu politycznego RP, technologii i społeczeństwa informacyjnego oraz Love and hate ? o psychologicznych aspektach miłości związków, prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Oceanografii i Geografii ? prezentacja sprzętu i badań w laboratoriach Hydrochemicznym i Geomorfologicznym, inscenizacja pola namiotowego i spotkanie ze studentami, którzy opowiedzą o swojej pracy i badaniach w terenie, wykład Zastosowanie wiedzy o gospodarce przestrzennej w zarządzaniu współczesnymi obszarami metropolitalnymi, prezentacja kierunków studiów.

Na Wydziale Prawa i Administracji ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału: będzie można zobaczyć sale ćwiczeniowe i wykładowe, odwiedzić salę rozpraw oraz przymierzyć prawnicze togi.

Na Wydziale Zarządzania ? warsztaty dla licealistów: Wstęp do świadomego inwestowania, o tym jak wyjść z wyścigu szczurów, czyli warsztaty gry w CASH FLOW, Obierz kierunek na sukces z WZR, Produkty bankowe dla przyszłego studenta: najlepsze konta osobiste i kredyty preferencyjne, zwiedzanie wydziału, spotkania ze studentami, prezentacja oferty dydaktycznej, konkursy z nagrodami.

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUmed ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału, spotkanie z Kołem Naukowym Bio Med, prezentacje: czy rośliny potrzebują gleby, stanowisko fermentacyjne, ?tropami bakterii?, czyli o tym gdzie gdzie znajdziemy bakterie, co to jest ciecz tiksotropowa oraz konkurs nakładania tipsów pęsetą

Harmonogram Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego

19 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Prawa i Administracji ? 11.00-14.00

Wydział Nauk Społecznych ? 11.00-13.30

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki ? 10.00-14.00

Gdańsk Wrzeszcz:

Wydział Chemii ? 9.00-13.00

20 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Filologiczny ? 9.30-14.30

Wydział Historyczny ? 13.30-14.45

Wydział Biologii ? 10.00-14.00

Instytut Geografii, WOiG ? 10.00-13.30

Gdynia:

Instytut Oceanografii, WOiG ? 10.00-14.00

Kampus Sopot:

Wydział Zarządzania ? 11.00-15.00

Gdańsk Główny:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ? 11.00-17.00

Szczegółowy program DNI OTWARTYCH dostępny jest na stronie internetowej: www.targiakademia.pl

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Już jutro rozpoczynają się Dni Otwarte wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego po raz pierwszy organizowane w tym roku w czasie Targów AKADEMIA 2013. W programie ? wykłady, warsztaty, konkursy z nagrodami, atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych, koncerty, zwiedzanie niedostępnych na co dzień laboratoriów, pracowni i sal wykładowych. Gospodarzami będą studenci i absolwenci UG, który opowiedzą o swojej uczelni i zaprowadzą w najciekawsze miejsca.

Zapraszamy na wydziały UG w dniach 19-20 marca 2013.

ta_2013_logo

Gospodarzami Dni Otwartych UG będą przede wszystkim studenci i absolwenci uczelni, którzy oprowadzą młodzież po Uniwersytecie Gdańskim. Otwarte będą aule, sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. Odbędą się wykłady popularno-naukowe, warsztaty, atrakcyjne pokazy doświadczalne.

Podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego kandydaci na studia będą mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni, a także spotkać się ze swoimi przyszłymi wykładowcami i porozmawiać z nimi o zasadach studiowania oraz o programach zajęć.

W programie m.in.:

Na Wydziale Biologii ? zwiedzanie pracowni i laboratoriów w ramach wydziałowych katedr ? Biologii Eksperymentalnej, Molekularnej i Środowiskowej ? zaprezentowane zostaną np. techniki hodowli komórek bakteryjnych i ludzkich, klonowania genów, metody monitoringu

warunków środowiskowych roślinności podwodnej w zbiornikach wodnych,  a także molekularne ?drzewo życia?.

Na Wydziale Chemii ? atrakcyjne pokazy doświadczeń chemicznych, wykłady: Nie wszystko złoto co się świeci czy  też Po nitce do kłębka czyli analiza chemiczna w ujawnianiu śladów kryminalistycznych, zwiedzanie z przewodnikiem bazy dydaktycznej ? czyli o tym, jak pracują studenci podczas zajęć laboratoryjnych

Na Wydziale Filologicznym ? prezentacja kierunków studiów, w tym nowych, takich jak Sinologia, Iberystyka, Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, Etnofilologia Kaszubska, spotkania z nauczycielami akademickimi.

Na Wydziale Historycznym ? odkrywanie archeologicznych tajemnic Pomorza, wizualne przedstawienia Gdyni i Gdańska w propagandzie politycznej,  prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki ? prezentacja możliwości sterowania robotem za pomocą własnego ciała, zwiedzanie pracowni fizycznych, atrakcyjne pokazy eksperymentów fizycznych oraz prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Nauk Społecznych ? gra uniwersytecka ?Wydział bez tajemnic?, turniej koszykówki, debata filozoficzna o sensie życia, warsztaty z języka migowego, wykłady na temat służb specjalnych, systemu politycznego RP, technologii i społeczeństwa informacyjnego oraz Love and hate ? o psychologicznych aspektach miłości związków, prezentacja oferty dydaktycznej wydziału.

Na Wydziale Oceanografii i Geografii ? prezentacja sprzętu i badań w laboratoriach Hydrochemicznym i Geomorfologicznym, inscenizacja pola namiotowego i spotkanie ze studentami, którzy opowiedzą o swojej pracy i badaniach w terenie, wykład Zastosowanie wiedzy o gospodarce przestrzennej w zarządzaniu współczesnymi obszarami metropolitalnymi, prezentacja kierunków studiów.

Na Wydziale Prawa i Administracji ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału: będzie można zobaczyć sale ćwiczeniowe i wykładowe, odwiedzić salę rozpraw oraz przymierzyć prawnicze togi.

Na Wydziale Zarządzania ? warsztaty dla licealistów: Wstęp do świadomego inwestowania, o tym jak wyjść z wyścigu szczurów, czyli warsztaty gry w CASH FLOW, Obierz kierunek na sukces z WZR, Produkty bankowe dla przyszłego studenta: najlepsze konta osobiste i kredyty preferencyjne, zwiedzanie wydziału, spotkania ze studentami, prezentacja oferty dydaktycznej, konkursy z nagrodami.

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUmed ? prezentacja oferty dydaktycznej i zwiedzanie wydziału, spotkanie z Kołem Naukowym Bio Med, prezentacje: czy rośliny potrzebują gleby, stanowisko fermentacyjne, ?tropami bakterii?, czyli o tym gdzie gdzie znajdziemy bakterie, co to jest ciecz tiksotropowa oraz konkurs nakładania tipsów pęsetą

Harmonogram Dni Otwartych Uniwersytetu Gdańskiego

19 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Prawa i Administracji ? 11.00-14.00

Wydział Nauk Społecznych ? 11.00-13.30

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki ? 10.00-14.00

Gdańsk Wrzeszcz:

Wydział Chemii ? 9.00-13.00

20 MARCA:

Kampus Gdańsk Oliwa:

Wydział Filologiczny ? 9.30-14.30

Wydział Historyczny ? 13.30-14.45

Wydział Biologii ? 10.00-14.00

Instytut Geografii, WOiG ? 10.00-13.30

Gdynia:

Instytut Oceanografii, WOiG ? 10.00-14.00

Kampus Sopot:

Wydział Zarządzania ? 11.00-15.00

Gdańsk Główny:

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ? 11.00-17.00

Szczegółowy program DNI OTWARTYCH dostępny jest na stronie internetowej: www.targiakademia.pl