Reklama

Konferencja „Ojcostwo dzisiaj”

Fundacja Cyryla i Metodego ? Inicjatywa Tato.Net zaprasza na Konferencję OJCOSTWO DZISIAJ – Strategia dla organizacji wspierających rodzinę

Konferencja_Ojcostwo

Piątek, 02 marca 2012 r., godz. 10.00?15.00. 

Miejsce – aula biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 53

Konferencja adresowana jest do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Inicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

W programie znajdą się następujące obszary tematyczne:

 • wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,
 • prezentacje aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,
 • dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,
 • zaprezentowania najnowszych badań.

Konferencja jest częścią projektu ?NaviTata ? nawigacja do ojcostwa?, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizator

Fundacja Cyryla i Metodego, zwracając uwagę na niezastąpioną i niedocenianą rolę ojca w rodzinie, podjęła w 2004 roku Inicjatywę Tato.Net, której celem jest pomaganie mężczyznom w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego zaangażowaniu ojców w rodzinie. Fundacja realizuje te cele podejmując  następujące działania: serwis internetowy www.tato.net, warszTaty, seminaria, konferencje dla ojców i o ojcostwie, badania i sondaże; publikacje na temat ojcostwa. Fundacja dała początek ruchowi społecznemu Tato.Net, tworząc sieć współpracy ojców inspirujących się wzajemnie doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Program konferencji

10.00 Rejestracja uczestników /  10.00 Konferencja prasowa

10.30 Otwarcie konferencji, powitania gości, przemówienia wstępne

10.50 Dlaczego potrzebujemy „Nawigacji do ojcostwa”? Prezentacja założeń i celów projektu NaviTata

11.00 Część I: Znaczenie ojca w życiu dziecka w świetle najnowszych badań. Kto jest odpowiedzialny za poprawę kondycji ojca w życiu współczesnej rodziny?

Wykład 1, Prof. Kazimierz Korab, SGGW, Rektor Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Wykład 2, o. dr hab. Józef Augustyn SJ, Ignatianum, Kraków

Pytania do prelegentów i dyskusja

12.15 Przerwa kawowa, poczęstunek

12.50 Część II: Miejsce ojca na mapie działania organizacji wspierających rodzinę. Jaka strategia dla organizacji pracujących z dziećmi i rodziną?

Wykład 3, dr Grzegorz Grochowski, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Wykład 4, dr Dariusz Cupiał, Inicjatywa Tato.Net, Lublin

Pytania i dyskusja

14.00 Część III: Debata: Jak wspierać dzieci i rodzinę w XXI wieku? Jakie jest miejsce ojca w strategii i na mapie działania  mojej organizacji? Wprowadzenie i przewodniczenie Antoni Szymański, Gdańsk.
Udział wezmą przedstawiciele instytucji i placówek nakierowanych na rodzinę, którzy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie wspierania aktywnego i odpowiedzialnego ojcostwa.

14.45 Podsumowanie: ?Nawigacja do ojcostwa? – jaki program na dziś i jutro?

15.00 Zakończenie

button-rejestracja

Fundacja Cyryla i Metodego ? Inicjatywa Tato.Net zaprasza na Konferencję OJCOSTWO DZISIAJ - Strategia dla organizacji wspierających rodzinę

Konferencja_Ojcostwo

Piątek, 02 marca 2012 r., godz. 10.00?15.00. 

Miejsce - aula biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 53

Konferencja adresowana jest do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Inicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

W programie znajdą się następujące obszary tematyczne:

 • wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,
 • prezentacje aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,
 • dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,
 • zaprezentowania najnowszych badań.

Konferencja jest częścią projektu ?NaviTata ? nawigacja do ojcostwa?, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizator

Fundacja Cyryla i Metodego, zwracając uwagę na niezastąpioną i niedocenianą rolę ojca w rodzinie, podjęła w 2004 roku Inicjatywę Tato.Net, której celem jest pomaganie mężczyznom w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego zaangażowaniu ojców w rodzinie. Fundacja realizuje te cele podejmując  następujące działania: serwis internetowy www.tato.net, warszTaty, seminaria, konferencje dla ojców i o ojcostwie, badania i sondaże; publikacje na temat ojcostwa. Fundacja dała początek ruchowi społecznemu Tato.Net, tworząc sieć współpracy ojców inspirujących się wzajemnie doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Program konferencji

10.00 Rejestracja uczestników /  10.00 Konferencja prasowa

10.30 Otwarcie konferencji, powitania gości, przemówienia wstępne

10.50 Dlaczego potrzebujemy "Nawigacji do ojcostwa"? Prezentacja założeń i celów projektu NaviTata

11.00 Część I: Znaczenie ojca w życiu dziecka w świetle najnowszych badań. Kto jest odpowiedzialny za poprawę kondycji ojca w życiu współczesnej rodziny?

Wykład 1, Prof. Kazimierz Korab, SGGW, Rektor Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Wykład 2, o. dr hab. Józef Augustyn SJ, Ignatianum, Kraków

Pytania do prelegentów i dyskusja

12.15 Przerwa kawowa, poczęstunek

12.50 Część II: Miejsce ojca na mapie działania organizacji wspierających rodzinę. Jaka strategia dla organizacji pracujących z dziećmi i rodziną?

Wykład 3, dr Grzegorz Grochowski, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Wykład 4, dr Dariusz Cupiał, Inicjatywa Tato.Net, Lublin

Pytania i dyskusja

14.00 Część III: Debata: Jak wspierać dzieci i rodzinę w XXI wieku? Jakie jest miejsce ojca w strategii i na mapie działania  mojej organizacji? Wprowadzenie i przewodniczenie Antoni Szymański, Gdańsk.
Udział wezmą przedstawiciele instytucji i placówek nakierowanych na rodzinę, którzy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie wspierania aktywnego i odpowiedzialnego ojcostwa.

14.45 Podsumowanie: ?Nawigacja do ojcostwa? - jaki program na dziś i jutro?

15.00 Zakończenie

button-rejestracja

|

Fundacja Cyryla i Metodego ? Inicjatywa Tato.Net zaprasza na Konferencję OJCOSTWO DZISIAJ - Strategia dla organizacji wspierających rodzinę

Konferencja_Ojcostwo

Piątek, 02 marca 2012 r., godz. 10.00?15.00. 

Miejsce - aula biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 53

Konferencja adresowana jest do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Inicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

W programie znajdą się następujące obszary tematyczne:

 • wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,
 • prezentacje aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,
 • dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,
 • zaprezentowania najnowszych badań.

Konferencja jest częścią projektu ?NaviTata ? nawigacja do ojcostwa?, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizator

Fundacja Cyryla i Metodego, zwracając uwagę na niezastąpioną i niedocenianą rolę ojca w rodzinie, podjęła w 2004 roku Inicjatywę Tato.Net, której celem jest pomaganie mężczyznom w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego zaangażowaniu ojców w rodzinie. Fundacja realizuje te cele podejmując  następujące działania: serwis internetowy www.tato.net, warszTaty, seminaria, konferencje dla ojców i o ojcostwie, badania i sondaże; publikacje na temat ojcostwa. Fundacja dała początek ruchowi społecznemu Tato.Net, tworząc sieć współpracy ojców inspirujących się wzajemnie doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Program konferencji

10.00 Rejestracja uczestników /  10.00 Konferencja prasowa

10.30 Otwarcie konferencji, powitania gości, przemówienia wstępne

10.50 Dlaczego potrzebujemy "Nawigacji do ojcostwa"? Prezentacja założeń i celów projektu NaviTata

11.00 Część I: Znaczenie ojca w życiu dziecka w świetle najnowszych badań. Kto jest odpowiedzialny za poprawę kondycji ojca w życiu współczesnej rodziny?

Wykład 1, Prof. Kazimierz Korab, SGGW, Rektor Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Wykład 2, o. dr hab. Józef Augustyn SJ, Ignatianum, Kraków

Pytania do prelegentów i dyskusja

12.15 Przerwa kawowa, poczęstunek

12.50 Część II: Miejsce ojca na mapie działania organizacji wspierających rodzinę. Jaka strategia dla organizacji pracujących z dziećmi i rodziną?

Wykład 3, dr Grzegorz Grochowski, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Wykład 4, dr Dariusz Cupiał, Inicjatywa Tato.Net, Lublin

Pytania i dyskusja

14.00 Część III: Debata: Jak wspierać dzieci i rodzinę w XXI wieku? Jakie jest miejsce ojca w strategii i na mapie działania  mojej organizacji? Wprowadzenie i przewodniczenie Antoni Szymański, Gdańsk.
Udział wezmą przedstawiciele instytucji i placówek nakierowanych na rodzinę, którzy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie wspierania aktywnego i odpowiedzialnego ojcostwa.

14.45 Podsumowanie: ?Nawigacja do ojcostwa? - jaki program na dziś i jutro?

15.00 Zakończenie

button-rejestracja

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Fundacja Cyryla i Metodego ? Inicjatywa Tato.Net zaprasza na Konferencję OJCOSTWO DZISIAJ – Strategia dla organizacji wspierających rodzinę

Konferencja_Ojcostwo

Piątek, 02 marca 2012 r., godz. 10.00?15.00. 

Miejsce – aula biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 53

Konferencja adresowana jest do organizacji i instytucji wspierających rodzinę, działających na terenie województw pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Inicjuje ona tworzenie sieci współpracy akcentującej rolę zaangażowanego ojca w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

W programie znajdą się następujące obszary tematyczne:

 • wystąpienia specjalistów z dziedzin związanych z tematyką rodzinną, wychowawczą, edukacyjną,
 • prezentacje aktualnego stanu inicjatyw wspierających ojcostwo w Polsce,
 • dzielenie się dobrymi praktykami w Polsce i na świecie,
 • zaprezentowania najnowszych badań.

Konferencja jest częścią projektu ?NaviTata ? nawigacja do ojcostwa?, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizator

Fundacja Cyryla i Metodego, zwracając uwagę na niezastąpioną i niedocenianą rolę ojca w rodzinie, podjęła w 2004 roku Inicjatywę Tato.Net, której celem jest pomaganie mężczyznom w budowaniu świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa, oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego zaangażowaniu ojców w rodzinie. Fundacja realizuje te cele podejmując  następujące działania: serwis internetowy www.tato.net, warszTaty, seminaria, konferencje dla ojców i o ojcostwie, badania i sondaże; publikacje na temat ojcostwa. Fundacja dała początek ruchowi społecznemu Tato.Net, tworząc sieć współpracy ojców inspirujących się wzajemnie doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Program konferencji

10.00 Rejestracja uczestników /  10.00 Konferencja prasowa

10.30 Otwarcie konferencji, powitania gości, przemówienia wstępne

10.50 Dlaczego potrzebujemy „Nawigacji do ojcostwa”? Prezentacja założeń i celów projektu NaviTata

11.00 Część I: Znaczenie ojca w życiu dziecka w świetle najnowszych badań. Kto jest odpowiedzialny za poprawę kondycji ojca w życiu współczesnej rodziny?

Wykład 1, Prof. Kazimierz Korab, SGGW, Rektor Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa

Wykład 2, o. dr hab. Józef Augustyn SJ, Ignatianum, Kraków

Pytania do prelegentów i dyskusja

12.15 Przerwa kawowa, poczęstunek

12.50 Część II: Miejsce ojca na mapie działania organizacji wspierających rodzinę. Jaka strategia dla organizacji pracujących z dziećmi i rodziną?

Wykład 3, dr Grzegorz Grochowski, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Wykład 4, dr Dariusz Cupiał, Inicjatywa Tato.Net, Lublin

Pytania i dyskusja

14.00 Część III: Debata: Jak wspierać dzieci i rodzinę w XXI wieku? Jakie jest miejsce ojca w strategii i na mapie działania  mojej organizacji? Wprowadzenie i przewodniczenie Antoni Szymański, Gdańsk.
Udział wezmą przedstawiciele instytucji i placówek nakierowanych na rodzinę, którzy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie wspierania aktywnego i odpowiedzialnego ojcostwa.

14.45 Podsumowanie: ?Nawigacja do ojcostwa? – jaki program na dziś i jutro?

15.00 Zakończenie

button-rejestracja