Reklama

Jak włączać mieszkańców w planowanie przestrzenne miasta?

Miasto projektuje się dla mieszkańców ? co robić, aby zapewnić mieszkańcom realny udział w planowaniu przestrzennym? Jak powinny być organizowane konsultacje społeczne?

Serdecznie zapraszamy na otwartą debatę z udziałem mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych oraz Biura Rozwoju Gdańska na temat partycypacji w planowaniu przestrzennym miasta.

Debata o partycypacyjnym planowaniu miasta odbędzie się w poniedziałek, 8 kwietnia o godz. 17:30, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Udział w panelu wezmą eksperci i ekspertki:

– Marta Jaskulska, Biuro Rozwoju Gdańska

– Agnieszka Jurecka, architektka, Krytyka Polityczna Trójmiasto

– Marcin Gerwin, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

– Dariusz Słodkowski, radny PO

– Marcin Szyszlak, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Spotkanie poprowadzą Maria Klaman (KP Trójmiasto) i Barbara Pujdak (Biuro Rozwoju Gdańska)

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania prowadzone przez panelistów w zakresie konsultacji społecznych w Trójmieście: Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem/Podleśna Polana ? zagospodarowanie terenów zielonych we Wrzeszczu; STeR ? System Tras Rowerowych dla Gdańska; Budowa kościoła w dzielnicy Łostowice w Gdańsku; Centrum Reaktywacja ? wizja rozwoju historycznego Śródmieścia Gdańska; Park Grodowy i regulamin konsultacji społecznych w Sopocie.

Prezydent Miasta Gdańska objął spotkanie patronatem honorowym.

Organizatorami debaty są Biuro Rozwoju Gdańska i Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Debata_KP_BRG

Miasto projektuje się dla mieszkańców ? co robić, aby zapewnić mieszkańcom realny udział w planowaniu przestrzennym? Jak powinny być organizowane konsultacje społeczne?

Serdecznie zapraszamy na otwartą debatę z udziałem mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych oraz Biura Rozwoju Gdańska na temat partycypacji w planowaniu przestrzennym miasta.

Debata o partycypacyjnym planowaniu miasta odbędzie się w poniedziałek, 8 kwietnia o godz. 17:30, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Udział w panelu wezmą eksperci i ekspertki:

- Marta Jaskulska, Biuro Rozwoju Gdańska

- Agnieszka Jurecka, architektka, Krytyka Polityczna Trójmiasto

- Marcin Gerwin, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

- Dariusz Słodkowski, radny PO

- Marcin Szyszlak, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Spotkanie poprowadzą Maria Klaman (KP Trójmiasto) i Barbara Pujdak (Biuro Rozwoju Gdańska)

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania prowadzone przez panelistów w zakresie konsultacji społecznych w Trójmieście: Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem/Podleśna Polana ? zagospodarowanie terenów zielonych we Wrzeszczu; STeR ? System Tras Rowerowych dla Gdańska; Budowa kościoła w dzielnicy Łostowice w Gdańsku; Centrum Reaktywacja ? wizja rozwoju historycznego Śródmieścia Gdańska; Park Grodowy i regulamin konsultacji społecznych w Sopocie.

Prezydent Miasta Gdańska objął spotkanie patronatem honorowym.

Organizatorami debaty są Biuro Rozwoju Gdańska i Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Debata_KP_BRG

|

Miasto projektuje się dla mieszkańców ? co robić, aby zapewnić mieszkańcom realny udział w planowaniu przestrzennym? Jak powinny być organizowane konsultacje społeczne?

Serdecznie zapraszamy na otwartą debatę z udziałem mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych oraz Biura Rozwoju Gdańska na temat partycypacji w planowaniu przestrzennym miasta.

Debata o partycypacyjnym planowaniu miasta odbędzie się w poniedziałek, 8 kwietnia o godz. 17:30, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Udział w panelu wezmą eksperci i ekspertki:

- Marta Jaskulska, Biuro Rozwoju Gdańska

- Agnieszka Jurecka, architektka, Krytyka Polityczna Trójmiasto

- Marcin Gerwin, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

- Dariusz Słodkowski, radny PO

- Marcin Szyszlak, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Spotkanie poprowadzą Maria Klaman (KP Trójmiasto) i Barbara Pujdak (Biuro Rozwoju Gdańska)

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania prowadzone przez panelistów w zakresie konsultacji społecznych w Trójmieście: Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem/Podleśna Polana ? zagospodarowanie terenów zielonych we Wrzeszczu; STeR ? System Tras Rowerowych dla Gdańska; Budowa kościoła w dzielnicy Łostowice w Gdańsku; Centrum Reaktywacja ? wizja rozwoju historycznego Śródmieścia Gdańska; Park Grodowy i regulamin konsultacji społecznych w Sopocie.

Prezydent Miasta Gdańska objął spotkanie patronatem honorowym.

Organizatorami debaty są Biuro Rozwoju Gdańska i Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Debata_KP_BRG

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Miasto projektuje się dla mieszkańców ? co robić, aby zapewnić mieszkańcom realny udział w planowaniu przestrzennym? Jak powinny być organizowane konsultacje społeczne?

Serdecznie zapraszamy na otwartą debatę z udziałem mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych oraz Biura Rozwoju Gdańska na temat partycypacji w planowaniu przestrzennym miasta.

Debata o partycypacyjnym planowaniu miasta odbędzie się w poniedziałek, 8 kwietnia o godz. 17:30, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Udział w panelu wezmą eksperci i ekspertki:

– Marta Jaskulska, Biuro Rozwoju Gdańska

– Agnieszka Jurecka, architektka, Krytyka Polityczna Trójmiasto

– Marcin Gerwin, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa

– Dariusz Słodkowski, radny PO

– Marcin Szyszlak, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Spotkanie poprowadzą Maria Klaman (KP Trójmiasto) i Barbara Pujdak (Biuro Rozwoju Gdańska)

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania prowadzone przez panelistów w zakresie konsultacji społecznych w Trójmieście: Plac Waryńskiego. Wymyślmy razem/Podleśna Polana ? zagospodarowanie terenów zielonych we Wrzeszczu; STeR ? System Tras Rowerowych dla Gdańska; Budowa kościoła w dzielnicy Łostowice w Gdańsku; Centrum Reaktywacja ? wizja rozwoju historycznego Śródmieścia Gdańska; Park Grodowy i regulamin konsultacji społecznych w Sopocie.

Prezydent Miasta Gdańska objął spotkanie patronatem honorowym.

Organizatorami debaty są Biuro Rozwoju Gdańska i Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Debata_KP_BRG

Ostatnia edycja: 3 marca, 2015 o 07:25