Reklama

Pomorze w grafice? grafika na Pomorzu?

Wystawa czynna: 20.12.2011 ? 29.02.2012

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów ul. Cystersów 18 

Pomorze w grafice? grafika na Pomorzu? to wystawa, która powstała w oparciu o kolekcję współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego Gdańsku. To pierwsza tak duża prezentacja współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów muzeum. Ekspozycja dzieli się na dwie części.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace pochodzące z najwcześniejszego okresu powojennego, ale także i lat późniejszych, aż do osiemdziesiątych XX wieku. Są to grafiki przedstawiające, tematyczne ? ?opowiadające? współczesną historię Trójmiasta i Pomorza. To zapis miejsc, ludzi, zjawisk, zapis historii i kultury miasta i całego regionu. To artystyczny materiał, który pozwolił na wykreowanie plastycznej, ?obrazowej? i bardzo różnorodnej ? wizji Trójmiasta i Pomorza. To opowieść artystów o ruinach powojennego Gdańska i o jego odbudowie, pejzaż zabytkowego miasta nad kanałem ? odbijającego się w wodzie, to obraz letniego kurortu w Sopocie, jego urokliwej architektury, sezonu na plaży, festiwalu piosenki, to także wizerunek Gdyni ? portowego miasta otwartego na morze. To również obraz morza i ziemi pomorskiej, stoczni i maszyn, wizerunki ?ludzi morza? i opowieść o ich codziennej pracy, to także zapis Solidarności ? czasu i zjawisk istotnych dla całej Polski, jednak nierozerwalnie związanych z Wybrzeżem.

To obraz, który artyści-graficy potrafili uchwycić i wyrazić, dzięki umiejętności doboru właściwych środków artystycznego wyrazu oraz dzięki samej grafice ? dyscyplinie znajdującej się niegdyś, zanim narodziła się fotografia ? zawsze blisko życia codziennego. Kolekcja współczesnej grafiki pomorskiej jest więc niewątpliwie reporterskim, lirycznym, choć czasem i symbolicznym uchwyceniem i zapisem życia, tętniącego tu od lat pięćdziesiątych ? aż do wczesnych lat osiemdziesiątych.Jest nie tylko zapisem najnowszych dziejów Pomorza, ale także historią samej grafiki jako dyscypliny, jako jednego z przejawów bujnego życia artystycznego, które kwitło w Trójmieście, gdzie krzyżowały się zarówno zjawiska artystyczne jak i towarzyskie. Ogromną rolę odegrała Gdańska Oficyna Graficzna, skupiająca artystów zafascynowanych zarówno samą dyscypliną, jak i odzwierciedlaniem otaczającej rzeczywistości. Wspaniałe teki graficzne, które tu wydawano ? do dziś opowiadają historię Pomorza: Z ruin Gdańska, Gdańsk, Wybrzeże gdańskie, Port Północny, Miasta pomorskie, Porty rybackie, Gdynia. Równie istotnym czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi medium graficznego były ? konkursy i wystawy grafiki polsko-fińskiej, grafiki marynistycznej, grafiki krajów nadbałtyckich. Zespół prac, które wtedy powstały ? stanowi dziś wspaniałą wizytówkę całego Pomorza oraz powojennego Gdańska, Gdyni i Sopotu.Druga część ekspozycji: Grafika na Pomorzu? prezentuje nowe dokonania grafiki warsztatowej. Od dekady lat siedemdziesiątych grafika gdańska zaczęła się nieco emancypować jako dyscyplina artystyczna i uwalniać ? nie tylko z nurtu tematycznie zawiązanego z Pomorzem, ale także spod wpływu konwencji realistyczno-opisowej. Włączyła się w ogólny nurt artystyczny, najpierw postawami bliskimi kontestującej Nowej Fali, potem zgodnymi z poszukiwaniami awangardy lat osiemdziesiątych, później zaś, dzieląc się na różnorodne poszukiwania artystyczne:Obie części ekspozycji Pomorze w grafice? i grafika na Pomorzu? dopełniają się wzajemnie, tworząc dzisiejszy obraz Pomorza ? opisowy i ?niezależnie artystyczny”. I obie ? opowiadają jego współczesną historię.

Ceny biletów – kliknij tutaj
Godziny otwarcia – kliknij tutaj

sobota, 25 luty

spotkania:  Z grafiką na ty?

12.00  Blaski i cienie czyli o powojennej grafice Wybrzeża?

wykład – Magdalena Olszewska

13.30  Wszystko ma swój czas. W poszukiwaniu graficznych struktur i konstrukcji.

wykład – Dariusz Syrkowski


niedziela, 26 luty

spotkania z prozą pomorską?

12.00   Pejzaż miasta?/Gdańsk, Gdynia, Sopot/

Opowieść o Pomorzu?.

prezentacja wybranych fragmentów prozy z albumu Mozaika pomorska. Proza i grafika

współczesnych artystów Wybrzeża. Gdańsk 2010 oraz Elegii gdańskich Andrzeja Mestwina Faca;

teksty w interpretacji:   Krystyny ŁubieńskiejVioletty Seremak-JankowskiejZbigniewa Jankowskiego

13.30   oprowadzenie po wystawie Pomorze w grafice? grafika  na  Pomorzu?

Magdalena Olszewska

Obowiązuje bilet wstępu do muzeum

Wystawa czynna: 20.12.2011 ? 29.02.2012

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów ul. Cystersów 18 


Pomorze w grafice? grafika na Pomorzu? to wystawa, która powstała w oparciu o kolekcję współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego Gdańsku. To pierwsza tak duża prezentacja współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów muzeum. Ekspozycja dzieli się na dwie części.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace pochodzące z najwcześniejszego okresu powojennego, ale także i lat późniejszych, aż do osiemdziesiątych XX wieku. Są to grafiki przedstawiające, tematyczne ? ?opowiadające? współczesną historię Trójmiasta i Pomorza. To zapis miejsc, ludzi, zjawisk, zapis historii i kultury miasta i całego regionu. To artystyczny materiał, który pozwolił na wykreowanie plastycznej, ?obrazowej? i bardzo różnorodnej ? wizji Trójmiasta i Pomorza. To opowieść artystów o ruinach powojennego Gdańska i o jego odbudowie, pejzaż zabytkowego miasta nad kanałem ? odbijającego się w wodzie, to obraz letniego kurortu w Sopocie, jego urokliwej architektury, sezonu na plaży, festiwalu piosenki, to także wizerunek Gdyni ? portowego miasta otwartego na morze. To również obraz morza i ziemi pomorskiej, stoczni i maszyn, wizerunki ?ludzi morza? i opowieść o ich codziennej pracy, to także zapis Solidarności ? czasu i zjawisk istotnych dla całej Polski, jednak nierozerwalnie związanych z Wybrzeżem.

To obraz, który artyści-graficy potrafili uchwycić i wyrazić, dzięki umiejętności doboru właściwych środków artystycznego wyrazu oraz dzięki samej grafice ? dyscyplinie znajdującej się niegdyś, zanim narodziła się fotografia ? zawsze blisko życia codziennego. Kolekcja współczesnej grafiki pomorskiej jest więc niewątpliwie reporterskim, lirycznym, choć czasem i symbolicznym uchwyceniem i zapisem życia, tętniącego tu od lat pięćdziesiątych ? aż do wczesnych lat osiemdziesiątych.Jest nie tylko zapisem najnowszych dziejów Pomorza, ale także historią samej grafiki jako dyscypliny, jako jednego z przejawów bujnego życia artystycznego, które kwitło w Trójmieście, gdzie krzyżowały się zarówno zjawiska artystyczne jak i towarzyskie. Ogromną rolę odegrała Gdańska Oficyna Graficzna, skupiająca artystów zafascynowanych zarówno samą dyscypliną, jak i odzwierciedlaniem otaczającej rzeczywistości. Wspaniałe teki graficzne, które tu wydawano ? do dziś opowiadają historię Pomorza: Z ruin Gdańska, Gdańsk, Wybrzeże gdańskie, Port Północny, Miasta pomorskie, Porty rybackie, Gdynia. Równie istotnym czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi medium graficznego były ? konkursy i wystawy grafiki polsko-fińskiej, grafiki marynistycznej, grafiki krajów nadbałtyckich. Zespół prac, które wtedy powstały ? stanowi dziś wspaniałą wizytówkę całego Pomorza oraz powojennego Gdańska, Gdyni i Sopotu.Druga część ekspozycji: Grafika na Pomorzu? prezentuje nowe dokonania grafiki warsztatowej. Od dekady lat siedemdziesiątych grafika gdańska zaczęła się nieco emancypować jako dyscyplina artystyczna i uwalniać ? nie tylko z nurtu tematycznie zawiązanego z Pomorzem, ale także spod wpływu konwencji realistyczno-opisowej. Włączyła się w ogólny nurt artystyczny, najpierw postawami bliskimi kontestującej Nowej Fali, potem zgodnymi z poszukiwaniami awangardy lat osiemdziesiątych, później zaś, dzieląc się na różnorodne poszukiwania artystyczne:Obie części ekspozycji Pomorze w grafice? i grafika na Pomorzu? dopełniają się wzajemnie, tworząc dzisiejszy obraz Pomorza ? opisowy i ?niezależnie artystyczny". I obie ? opowiadają jego współczesną historię.

Ceny biletów - kliknij tutaj
Godziny otwarcia - kliknij tutaj

sobota, 25 luty

spotkania:  Z grafiką na ty?

12.00  Blaski i cienie czyli o powojennej grafice Wybrzeża?

wykład - Magdalena Olszewska

13.30  Wszystko ma swój czas. W poszukiwaniu graficznych struktur i konstrukcji.

wykład - Dariusz Syrkowski


niedziela, 26 luty

spotkania z prozą pomorską?

12.00   Pejzaż miasta?/Gdańsk, Gdynia, Sopot/

Opowieść o Pomorzu?.

prezentacja wybranych fragmentów prozy z albumu Mozaika pomorska. Proza i grafika

współczesnych artystów Wybrzeża. Gdańsk 2010 oraz Elegii gdańskich Andrzeja Mestwina Faca;

teksty w interpretacji:   Krystyny ŁubieńskiejVioletty Seremak-JankowskiejZbigniewa Jankowskiego

13.30   oprowadzenie po wystawie Pomorze w grafice? grafika  na  Pomorzu?

Magdalena Olszewska

Obowiązuje bilet wstępu do muzeum

|

Wystawa czynna: 20.12.2011 ? 29.02.2012

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów ul. Cystersów 18 


Pomorze w grafice? grafika na Pomorzu? to wystawa, która powstała w oparciu o kolekcję współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego Gdańsku. To pierwsza tak duża prezentacja współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów muzeum. Ekspozycja dzieli się na dwie części.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace pochodzące z najwcześniejszego okresu powojennego, ale także i lat późniejszych, aż do osiemdziesiątych XX wieku. Są to grafiki przedstawiające, tematyczne ? ?opowiadające? współczesną historię Trójmiasta i Pomorza. To zapis miejsc, ludzi, zjawisk, zapis historii i kultury miasta i całego regionu. To artystyczny materiał, który pozwolił na wykreowanie plastycznej, ?obrazowej? i bardzo różnorodnej ? wizji Trójmiasta i Pomorza. To opowieść artystów o ruinach powojennego Gdańska i o jego odbudowie, pejzaż zabytkowego miasta nad kanałem ? odbijającego się w wodzie, to obraz letniego kurortu w Sopocie, jego urokliwej architektury, sezonu na plaży, festiwalu piosenki, to także wizerunek Gdyni ? portowego miasta otwartego na morze. To również obraz morza i ziemi pomorskiej, stoczni i maszyn, wizerunki ?ludzi morza? i opowieść o ich codziennej pracy, to także zapis Solidarności ? czasu i zjawisk istotnych dla całej Polski, jednak nierozerwalnie związanych z Wybrzeżem.

To obraz, który artyści-graficy potrafili uchwycić i wyrazić, dzięki umiejętności doboru właściwych środków artystycznego wyrazu oraz dzięki samej grafice ? dyscyplinie znajdującej się niegdyś, zanim narodziła się fotografia ? zawsze blisko życia codziennego. Kolekcja współczesnej grafiki pomorskiej jest więc niewątpliwie reporterskim, lirycznym, choć czasem i symbolicznym uchwyceniem i zapisem życia, tętniącego tu od lat pięćdziesiątych ? aż do wczesnych lat osiemdziesiątych.Jest nie tylko zapisem najnowszych dziejów Pomorza, ale także historią samej grafiki jako dyscypliny, jako jednego z przejawów bujnego życia artystycznego, które kwitło w Trójmieście, gdzie krzyżowały się zarówno zjawiska artystyczne jak i towarzyskie. Ogromną rolę odegrała Gdańska Oficyna Graficzna, skupiająca artystów zafascynowanych zarówno samą dyscypliną, jak i odzwierciedlaniem otaczającej rzeczywistości. Wspaniałe teki graficzne, które tu wydawano ? do dziś opowiadają historię Pomorza: Z ruin Gdańska, Gdańsk, Wybrzeże gdańskie, Port Północny, Miasta pomorskie, Porty rybackie, Gdynia. Równie istotnym czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi medium graficznego były ? konkursy i wystawy grafiki polsko-fińskiej, grafiki marynistycznej, grafiki krajów nadbałtyckich. Zespół prac, które wtedy powstały ? stanowi dziś wspaniałą wizytówkę całego Pomorza oraz powojennego Gdańska, Gdyni i Sopotu.Druga część ekspozycji: Grafika na Pomorzu? prezentuje nowe dokonania grafiki warsztatowej. Od dekady lat siedemdziesiątych grafika gdańska zaczęła się nieco emancypować jako dyscyplina artystyczna i uwalniać ? nie tylko z nurtu tematycznie zawiązanego z Pomorzem, ale także spod wpływu konwencji realistyczno-opisowej. Włączyła się w ogólny nurt artystyczny, najpierw postawami bliskimi kontestującej Nowej Fali, potem zgodnymi z poszukiwaniami awangardy lat osiemdziesiątych, później zaś, dzieląc się na różnorodne poszukiwania artystyczne:Obie części ekspozycji Pomorze w grafice? i grafika na Pomorzu? dopełniają się wzajemnie, tworząc dzisiejszy obraz Pomorza ? opisowy i ?niezależnie artystyczny". I obie ? opowiadają jego współczesną historię.

Ceny biletów - kliknij tutaj
Godziny otwarcia - kliknij tutaj

sobota, 25 luty

spotkania:  Z grafiką na ty?

12.00  Blaski i cienie czyli o powojennej grafice Wybrzeża?

wykład - Magdalena Olszewska

13.30  Wszystko ma swój czas. W poszukiwaniu graficznych struktur i konstrukcji.

wykład - Dariusz Syrkowski


niedziela, 26 luty

spotkania z prozą pomorską?

12.00   Pejzaż miasta?/Gdańsk, Gdynia, Sopot/

Opowieść o Pomorzu?.

prezentacja wybranych fragmentów prozy z albumu Mozaika pomorska. Proza i grafika

współczesnych artystów Wybrzeża. Gdańsk 2010 oraz Elegii gdańskich Andrzeja Mestwina Faca;

teksty w interpretacji:   Krystyny ŁubieńskiejVioletty Seremak-JankowskiejZbigniewa Jankowskiego

13.30   oprowadzenie po wystawie Pomorze w grafice? grafika  na  Pomorzu?

Magdalena Olszewska

Obowiązuje bilet wstępu do muzeum

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Wystawa czynna: 20.12.2011 ? 29.02.2012

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów ul. Cystersów 18 


Pomorze w grafice? grafika na Pomorzu? to wystawa, która powstała w oparciu o kolekcję współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego Gdańsku. To pierwsza tak duża prezentacja współczesnej grafiki gdańskiej ze zbiorów muzeum. Ekspozycja dzieli się na dwie części.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace pochodzące z najwcześniejszego okresu powojennego, ale także i lat późniejszych, aż do osiemdziesiątych XX wieku. Są to grafiki przedstawiające, tematyczne ? ?opowiadające? współczesną historię Trójmiasta i Pomorza. To zapis miejsc, ludzi, zjawisk, zapis historii i kultury miasta i całego regionu. To artystyczny materiał, który pozwolił na wykreowanie plastycznej, ?obrazowej? i bardzo różnorodnej ? wizji Trójmiasta i Pomorza. To opowieść artystów o ruinach powojennego Gdańska i o jego odbudowie, pejzaż zabytkowego miasta nad kanałem ? odbijającego się w wodzie, to obraz letniego kurortu w Sopocie, jego urokliwej architektury, sezonu na plaży, festiwalu piosenki, to także wizerunek Gdyni ? portowego miasta otwartego na morze. To również obraz morza i ziemi pomorskiej, stoczni i maszyn, wizerunki ?ludzi morza? i opowieść o ich codziennej pracy, to także zapis Solidarności ? czasu i zjawisk istotnych dla całej Polski, jednak nierozerwalnie związanych z Wybrzeżem.

To obraz, który artyści-graficy potrafili uchwycić i wyrazić, dzięki umiejętności doboru właściwych środków artystycznego wyrazu oraz dzięki samej grafice ? dyscyplinie znajdującej się niegdyś, zanim narodziła się fotografia ? zawsze blisko życia codziennego. Kolekcja współczesnej grafiki pomorskiej jest więc niewątpliwie reporterskim, lirycznym, choć czasem i symbolicznym uchwyceniem i zapisem życia, tętniącego tu od lat pięćdziesiątych ? aż do wczesnych lat osiemdziesiątych.Jest nie tylko zapisem najnowszych dziejów Pomorza, ale także historią samej grafiki jako dyscypliny, jako jednego z przejawów bujnego życia artystycznego, które kwitło w Trójmieście, gdzie krzyżowały się zarówno zjawiska artystyczne jak i towarzyskie. Ogromną rolę odegrała Gdańska Oficyna Graficzna, skupiająca artystów zafascynowanych zarówno samą dyscypliną, jak i odzwierciedlaniem otaczającej rzeczywistości. Wspaniałe teki graficzne, które tu wydawano ? do dziś opowiadają historię Pomorza: Z ruin Gdańska, Gdańsk, Wybrzeże gdańskie, Port Północny, Miasta pomorskie, Porty rybackie, Gdynia. Równie istotnym czynnikiem, sprzyjającym rozwojowi medium graficznego były ? konkursy i wystawy grafiki polsko-fińskiej, grafiki marynistycznej, grafiki krajów nadbałtyckich. Zespół prac, które wtedy powstały ? stanowi dziś wspaniałą wizytówkę całego Pomorza oraz powojennego Gdańska, Gdyni i Sopotu.Druga część ekspozycji: Grafika na Pomorzu? prezentuje nowe dokonania grafiki warsztatowej. Od dekady lat siedemdziesiątych grafika gdańska zaczęła się nieco emancypować jako dyscyplina artystyczna i uwalniać ? nie tylko z nurtu tematycznie zawiązanego z Pomorzem, ale także spod wpływu konwencji realistyczno-opisowej. Włączyła się w ogólny nurt artystyczny, najpierw postawami bliskimi kontestującej Nowej Fali, potem zgodnymi z poszukiwaniami awangardy lat osiemdziesiątych, później zaś, dzieląc się na różnorodne poszukiwania artystyczne:Obie części ekspozycji Pomorze w grafice? i grafika na Pomorzu? dopełniają się wzajemnie, tworząc dzisiejszy obraz Pomorza ? opisowy i ?niezależnie artystyczny”. I obie ? opowiadają jego współczesną historię.

Ceny biletów – kliknij tutaj
Godziny otwarcia – kliknij tutaj

sobota, 25 luty

spotkania:  Z grafiką na ty?

12.00  Blaski i cienie czyli o powojennej grafice Wybrzeża?

wykład – Magdalena Olszewska

13.30  Wszystko ma swój czas. W poszukiwaniu graficznych struktur i konstrukcji.

wykład – Dariusz Syrkowski


niedziela, 26 luty

spotkania z prozą pomorską?

12.00   Pejzaż miasta?/Gdańsk, Gdynia, Sopot/

Opowieść o Pomorzu?.

prezentacja wybranych fragmentów prozy z albumu Mozaika pomorska. Proza i grafika

współczesnych artystów Wybrzeża. Gdańsk 2010 oraz Elegii gdańskich Andrzeja Mestwina Faca;

teksty w interpretacji:   Krystyny ŁubieńskiejVioletty Seremak-JankowskiejZbigniewa Jankowskiego

13.30   oprowadzenie po wystawie Pomorze w grafice? grafika  na  Pomorzu?

Magdalena Olszewska

Obowiązuje bilet wstępu do muzeum