Reklama

Za żelazną kurtyną

SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO.

Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów
ul. Cystersów 18,  80 – 330 Gdańsk

 

Wystawa czynna: 13.04 – 17.06.12 r.

Wystawa Za żelazną kurtyną, SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO” zaprezentuje najważniejsze zjawiska artystyczne w dwóch krajach byłego bloku komunistycznego. Ekspozycja oraz towarzyszące jej publikacje mają na celu pokazanie złożoności zjawisk artystycznych w kontekście politycznym w Polsce i Związku Radzieckim. Na wystawie zostaną zaprezntowane dzieła sztuki najwybitniejszych artystów polskich i rosyjskich związanych zarówno z nurtem sztuki oficjalnej jak i nurtem sztuki niezależnej w latach 1945-1989.

Ekspozycja zostanie zbudowana w  układzie chronologicznym, według działów tematycznych: Triumf ideologii, Prekursorzy, Druga awangarda, 15% abstrakcji, Figuracje, Znak i znaczenie, Sztuka sprzeciwu, Transformacja.

Od sierpnia 2012 roku wystawa, dzięki wspólpracy z  Instytutem Adama Mickiewicza, będzie prezentowana w Wszechrosyjskim Muzeum Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Ludowej (VMDPNI) w Moskwie.

Ceny biletów – kliknij tutaj
Godziny otwarcia – kliknij tutaj 

SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO.

Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów
ul. Cystersów 18,  80 - 330 Gdańsk

 

Wystawa czynna: 13.04 - 17.06.12 r.

Wystawa "Za żelazną kurtyną, SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO" zaprezentuje najważniejsze zjawiska artystyczne w dwóch krajach byłego bloku komunistycznego. Ekspozycja oraz towarzyszące jej publikacje mają na celu pokazanie złożoności zjawisk artystycznych w kontekście politycznym w Polsce i Związku Radzieckim. Na wystawie zostaną zaprezntowane dzieła sztuki najwybitniejszych artystów polskich i rosyjskich związanych zarówno z nurtem sztuki oficjalnej jak i nurtem sztuki niezależnej w latach 1945-1989.

Ekspozycja zostanie zbudowana w  układzie chronologicznym, według działów tematycznych: Triumf ideologii, Prekursorzy, Druga awangarda, 15% abstrakcji, Figuracje, Znak i znaczenie, Sztuka sprzeciwu, Transformacja.

Od sierpnia 2012 roku wystawa, dzięki wspólpracy z  Instytutem Adama Mickiewicza, będzie prezentowana w Wszechrosyjskim Muzeum Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Ludowej (VMDPNI) w Moskwie.

Ceny biletów - kliknij tutaj
Godziny otwarcia - kliknij tutaj 

|

SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO.

Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów
ul. Cystersów 18,  80 - 330 Gdańsk

 

Wystawa czynna: 13.04 - 17.06.12 r.

Wystawa "Za żelazną kurtyną, SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO" zaprezentuje najważniejsze zjawiska artystyczne w dwóch krajach byłego bloku komunistycznego. Ekspozycja oraz towarzyszące jej publikacje mają na celu pokazanie złożoności zjawisk artystycznych w kontekście politycznym w Polsce i Związku Radzieckim. Na wystawie zostaną zaprezntowane dzieła sztuki najwybitniejszych artystów polskich i rosyjskich związanych zarówno z nurtem sztuki oficjalnej jak i nurtem sztuki niezależnej w latach 1945-1989.

Ekspozycja zostanie zbudowana w  układzie chronologicznym, według działów tematycznych: Triumf ideologii, Prekursorzy, Druga awangarda, 15% abstrakcji, Figuracje, Znak i znaczenie, Sztuka sprzeciwu, Transformacja.

Od sierpnia 2012 roku wystawa, dzięki wspólpracy z  Instytutem Adama Mickiewicza, będzie prezentowana w Wszechrosyjskim Muzeum Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Ludowej (VMDPNI) w Moskwie.

Ceny biletów - kliknij tutaj
Godziny otwarcia - kliknij tutaj 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO.

Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów
ul. Cystersów 18,  80 – 330 Gdańsk

 

Wystawa czynna: 13.04 – 17.06.12 r.

Wystawa Za żelazną kurtyną, SZTUKA OFICJALNA I NIEZALEŻNA W ZWIĄZKU RADZIECKIM I POLSCE.  1945 -1989. PRACE Z KOLEKCJI PIOTRA NOWICKIEGO” zaprezentuje najważniejsze zjawiska artystyczne w dwóch krajach byłego bloku komunistycznego. Ekspozycja oraz towarzyszące jej publikacje mają na celu pokazanie złożoności zjawisk artystycznych w kontekście politycznym w Polsce i Związku Radzieckim. Na wystawie zostaną zaprezntowane dzieła sztuki najwybitniejszych artystów polskich i rosyjskich związanych zarówno z nurtem sztuki oficjalnej jak i nurtem sztuki niezależnej w latach 1945-1989.

Ekspozycja zostanie zbudowana w  układzie chronologicznym, według działów tematycznych: Triumf ideologii, Prekursorzy, Druga awangarda, 15% abstrakcji, Figuracje, Znak i znaczenie, Sztuka sprzeciwu, Transformacja.

Od sierpnia 2012 roku wystawa, dzięki wspólpracy z  Instytutem Adama Mickiewicza, będzie prezentowana w Wszechrosyjskim Muzeum Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Ludowej (VMDPNI) w Moskwie.

Ceny biletów – kliknij tutaj
Godziny otwarcia – kliknij tutaj