Reklama

Cykl wykładów Architektura Gdańska

– Chcemy opowiadać o kulturowej, społecznej i artystycznej tożsamości Gdańska kreowanej przez jego architekturę, urbanistykę czy sztukę ogrodową – mówi o kolejnym cyklu wykładów Architektura Gdańska, ich kurator, Hubert Bilewicz.

Kurator cyklu Hubert Bilewicz | fot.Bogna Kociumbas
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

– Chcemy opowiadać o kulturowej, społecznej i artystycznej tożsamości Gdańska kreowanej przez jego architekturę, urbanistykę czy sztukę ogrodową – mówi o kolejnym cyklu wykładów Architektura Gdańska, ich kurator, Hubert Bilewicz.

Najbliższe spotkanie „Krzyżacki Gdańsk i Pomorze Gdańskie: implikacje architektoniczne” odbędzie się 26 listopada o godz. 12.00 w  dawnej kamienicy opatów pelplińskich, dzisiejszej siedzibie Instytutu Historii Sztuki UG przy ul. Bielańskiej 5.

– Odkrywanie historycznej i artystycznej tożsamości miejsc, w których żyjemy, w których przebywamy bądź które mijamy, buduje naszą własną tożsamość. Każde miasto tworzą interakcje mieszkańców oraz budynków, ludzi i architektury, którą współtworzą czy też użytkują. Cykl comiesięcznych, sobotnich, wykładów jest okazją do wspólnego namysłu historyków, badaczy architektury i sztuki, miłośników dziejów miasta i mieszkańców nad dawnym dziedzictwem artystycznym, losami budynków, dzieł i ludzi, różnorakimi tradycjami, mitami czy anegdotami – mówi Hubert Bilewicz.

Pierwsze spotkanie w tym semestrze „Krzyżacki Gdańsk i Pomorze Gdańskie: implikacje architektoniczne” poprowadzi prof. Tomasz Torbus z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.

– Krzyżacy rozpoczynają panowanie nad Pomorzem Gdańskim od postawienia zamku w Gniewie i – w kilka lat później – zniszczenia pierwszego organizmu miejskiego Gdańska oraz wybicia w nim zwolenników Brandenburgii. W kolejnych dziesięcioleciach powstaje sieć zamków na Pomorzu oraz monumentalna architektura lokowanego przez Zakon przed połową XIV w. Głównego Miasta: kościołów, budynków obronnych czy użyteczności publicznej. Koniec tej epoki symbolizuje rozbiórka zamku gdańskiego po 1454 r. i przeniesienie jego elementów do Dworu Artusa stanowiącego od tej chwili centrum de facto niepodległego miasta-państwa w granicach Korony. Robiąc przegląd architektury XIV i XV w. warto zastanowić się nad zasadnością stosowanych dotychczas podziałów stylowych na „gotyk krzyżacki” kontra „gotyk hanzeatycki” oraz podsumować naszą wiedzę na temat twórców tej architektury – zapowiada tematykę wykładu prof. Torbus.

Harmonogram wykładów cyklu Architektura Gdańska

10 grudnia, godz. 12.00, Architektura Gdańska przełomu XIX i XX wieku – gdańska czy niemiecka? | prof. Małgorzata Omilanowska (Instytut Historii Sztuki UG; Instytut Sztuki PAN, Warszawa)

21 stycznia, godz. 12.00, Gmach Dyrekcji Kolei w Gdańsku – barok wilhelmiński w sercu Hanzy | mgr Katarzyna Anna Wojtczak (Instytut Historii Sztuki UG)

4 marca, godz. 12.00, Adolf Bielefeldt w Gdańsku i Sopocie (wybrane realizacje architektoniczne) | dr Ewa Barylewska-Szymańska; mgr Wojciech Szymański (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

18 marca, godz. 12.00, Gdańskie pomniki | dr Jacek Friedrich (Instytut Historii Sztuki UG; Muzeum Miasta Gdyni)

22 kwietnia, godz. 12.00, Działalność Friedricha Fischera w Urzędzie Budownictwa Naziemnego Wolnego Miasta Gdańska | dr Ewa Barylewska-Szymańska; mgr Wojciech Szymański (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

20 maja, godz. 12.00, Gdański modernizm: 1945-1989 | dr Jacek Friedrich (Instytut Historii Sztuki UG; Muzeum Miasta Gdyni)

Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Miejsce: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bielańska 5, 80-952 Gdańsk (na tyłach Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej), sala im. prof. Konstantego Kalinowskiego, I piętro

Kurator cyklu: Hubert Bilewicz, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UG oraz w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku

Ostatnia edycja: 24 października, 2023 o 17:10