Reklama

Chronię Gdańską Przyrodę – zajęcia terenowe z Marcinem Wilgą

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz pieszych wycieczek do udziału w zajęciach terenowych pt: „Chronię Gdańską Przyrodę” które odbędą się dnia 8 lipca 2017 roku (sobota) a rozpoczną się o  godzinie 10:00  przy skrzyżowaniu ulic Polanki i A. Abrahama w Oliwie (obok meczetu). 

Zajęcia terenowe poprowadzi Marcin Wilga | fot. Tomasz Strug
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz pieszych wycieczek do udziału w zajęciach terenowych pt: „Chronię Gdańską Przyrodę” które odbędą się dnia 8 lipca 2017 roku (sobota) a rozpoczną się o  godzinie 10:00  przy skrzyżowaniu ulic Polanki i A. Abrahama w Oliwie (obok meczetu). 

 

W Programie: mgr inż. Marcin Stanisław Wilga – „Chronię Gdańską Przyrodę”
Zapoznanie się z tematyką gatunków zagrożonych i ich ochrony. Poznamy najważniejsze gatunki roślin występujących na trasie zaplanowanej wycieczki przyrodniczej w Lasach Oliwskich. Dotyczy to zwłaszcza taksonów rzadkich z czerwonej listy oraz umieszczonych w wykazie roślin podlegających ochronie prawnej. Uwaga zostanie także zwrócona na rośliny zielne i drzewiaste będące edyfikatorami zbiorowisk roślinnych występujących na trasie wycieczki; dotyczy to także gatunków obcych dla tutejszych siedlisk oraz kilku okazów pomnikowych drzew.

Udział w zajęciach terenowych jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie poprzez e-mail: lopgda@poczta.onet.pl lub telefonicznie pod numerem 58-341-43-76, 698 796 612 podając niezbędne dane: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL I TELEFON KONTAKTOWY.

Zachęcamy do wzięcia udziału – Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona.

Ostatnia edycja: 24 października, 2023 o 16:58