Reklama

Konferencja KREOgeneracja

Spotkania rodziców, dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów, warsztaty, wykłady i wspólne międzypokoleniowe działania na rzecz kreatywnej nauki i rozwoju będą tematem I Ogólnopolskiej Konferencji Rodzinnej KREOgeneracja 2013. Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

13 października 2013, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, początek o godzinie 11.00.

Zapraszamy!

DAMB_na-strone-550

I Ogólnopolska Rodzinna Konferencja KREOgeneracja 2013 to spotkanie skierowane przede wszystkim do rodziców, wychowawców, nauczycieli, studentów, dzieci i młodzieży. To jednak oferta dla wszystkich ludzi nastawionych na przekraczanie zastanych schematów uczenia się, pracy i stylu życia. W czasie konferencji odbędą się wykłady na temat rodziny jako laboratorium kreatywności i budowania kultury innowacyjności. Nie zabraknie wspólnej zabawy i nauki w czasie warsztatów kreatywności, warsztatów  międzypokoleniowych, teatru improwizacji, kreozabawy manualnej czy rodzinnego ringu kreatywności. W czasie konferencji będzie można odkryć, jak można uczyć twórczego myślenia i działania oraz jak rozwijać kreatywny potencjał w dzieciach i młodzieży. A przede wszystkim, jak te działania wykorzystać w szkole i w domu.  

Celem tego wydarzenia jest promowanie integracji działań instytucji kształcenia z nieformalnymi formami wspierania uzdolnień, budowania kultury innowacyjności, zwłaszcza tych angażujących rodziców. Jak zapowiadają organizatorzy: Pragniemy zainspirować rodziny, do rozpalania i podtrzymywania w sobie nawzajem motywacji do kreatywnych działań i rozwoju.

Organizatorami są Studenckie Koło Komunikacji Kreatywnej Wydziału Nauk Społecznych UG i Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB.

Konferencja będzie się składać z części wykładowej prowadzonej m.in. przez pracowników  Wydziału Nauk Społecznych UG, psychologów z Ośrodka DAMB, panelu dyskusyjnego, warsztatów kreatywności dla rodziców, studentów, dzieci i młodzieży  oraz warsztatów międzypokoleniowych.

Udział jest bezpłatny. Wystarczy jedynie  zarejestrować się na stronie www.damb.org

Program i szczegółowe informacje także na stronie www.damb.org 

Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo, oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

 

Spotkania rodziców, dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów, warsztaty, wykłady i wspólne międzypokoleniowe działania na rzecz kreatywnej nauki i rozwoju będą tematem I Ogólnopolskiej Konferencji Rodzinnej KREOgeneracja 2013. Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

13 października 2013, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, początek o godzinie 11.00.

Zapraszamy!

DAMB_na-strone-550

I Ogólnopolska Rodzinna Konferencja KREOgeneracja 2013 to spotkanie skierowane przede wszystkim do rodziców, wychowawców, nauczycieli, studentów, dzieci i młodzieży. To jednak oferta dla wszystkich ludzi nastawionych na przekraczanie zastanych schematów uczenia się, pracy i stylu życia. W czasie konferencji odbędą się wykłady na temat rodziny jako laboratorium kreatywności i budowania kultury innowacyjności. Nie zabraknie wspólnej zabawy i nauki w czasie warsztatów kreatywności, warsztatów  międzypokoleniowych, teatru improwizacji, kreozabawy manualnej czy rodzinnego ringu kreatywności. W czasie konferencji będzie można odkryć, jak można uczyć twórczego myślenia i działania oraz jak rozwijać kreatywny potencjał w dzieciach i młodzieży. A przede wszystkim, jak te działania wykorzystać w szkole i w domu.  

Celem tego wydarzenia jest promowanie integracji działań instytucji kształcenia z nieformalnymi formami wspierania uzdolnień, budowania kultury innowacyjności, zwłaszcza tych angażujących rodziców. Jak zapowiadają organizatorzy: Pragniemy zainspirować rodziny, do rozpalania i podtrzymywania w sobie nawzajem motywacji do kreatywnych działań i rozwoju.

Organizatorami są Studenckie Koło Komunikacji Kreatywnej Wydziału Nauk Społecznych UG i Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB.

Konferencja będzie się składać z części wykładowej prowadzonej m.in. przez pracowników  Wydziału Nauk Społecznych UG, psychologów z Ośrodka DAMB, panelu dyskusyjnego, warsztatów kreatywności dla rodziców, studentów, dzieci i młodzieży  oraz warsztatów międzypokoleniowych.

Udział jest bezpłatny. Wystarczy jedynie  zarejestrować się na stronie www.damb.org

Program i szczegółowe informacje także na stronie www.damb.org 

Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo, oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

 

|

Spotkania rodziców, dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów, warsztaty, wykłady i wspólne międzypokoleniowe działania na rzecz kreatywnej nauki i rozwoju będą tematem I Ogólnopolskiej Konferencji Rodzinnej KREOgeneracja 2013. Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

13 października 2013, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, początek o godzinie 11.00.

Zapraszamy!

DAMB_na-strone-550

I Ogólnopolska Rodzinna Konferencja KREOgeneracja 2013 to spotkanie skierowane przede wszystkim do rodziców, wychowawców, nauczycieli, studentów, dzieci i młodzieży. To jednak oferta dla wszystkich ludzi nastawionych na przekraczanie zastanych schematów uczenia się, pracy i stylu życia. W czasie konferencji odbędą się wykłady na temat rodziny jako laboratorium kreatywności i budowania kultury innowacyjności. Nie zabraknie wspólnej zabawy i nauki w czasie warsztatów kreatywności, warsztatów  międzypokoleniowych, teatru improwizacji, kreozabawy manualnej czy rodzinnego ringu kreatywności. W czasie konferencji będzie można odkryć, jak można uczyć twórczego myślenia i działania oraz jak rozwijać kreatywny potencjał w dzieciach i młodzieży. A przede wszystkim, jak te działania wykorzystać w szkole i w domu.  

Celem tego wydarzenia jest promowanie integracji działań instytucji kształcenia z nieformalnymi formami wspierania uzdolnień, budowania kultury innowacyjności, zwłaszcza tych angażujących rodziców. Jak zapowiadają organizatorzy: Pragniemy zainspirować rodziny, do rozpalania i podtrzymywania w sobie nawzajem motywacji do kreatywnych działań i rozwoju.

Organizatorami są Studenckie Koło Komunikacji Kreatywnej Wydziału Nauk Społecznych UG i Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB.

Konferencja będzie się składać z części wykładowej prowadzonej m.in. przez pracowników  Wydziału Nauk Społecznych UG, psychologów z Ośrodka DAMB, panelu dyskusyjnego, warsztatów kreatywności dla rodziców, studentów, dzieci i młodzieży  oraz warsztatów międzypokoleniowych.

Udział jest bezpłatny. Wystarczy jedynie  zarejestrować się na stronie www.damb.org

Program i szczegółowe informacje także na stronie www.damb.org 

Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo, oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

 

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Spotkania rodziców, dzieci, młodzieży, nauczycieli i studentów, warsztaty, wykłady i wspólne międzypokoleniowe działania na rzecz kreatywnej nauki i rozwoju będą tematem I Ogólnopolskiej Konferencji Rodzinnej KREOgeneracja 2013. Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

13 października 2013, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, początek o godzinie 11.00.

Zapraszamy!

DAMB_na-strone-550

I Ogólnopolska Rodzinna Konferencja KREOgeneracja 2013 to spotkanie skierowane przede wszystkim do rodziców, wychowawców, nauczycieli, studentów, dzieci i młodzieży. To jednak oferta dla wszystkich ludzi nastawionych na przekraczanie zastanych schematów uczenia się, pracy i stylu życia. W czasie konferencji odbędą się wykłady na temat rodziny jako laboratorium kreatywności i budowania kultury innowacyjności. Nie zabraknie wspólnej zabawy i nauki w czasie warsztatów kreatywności, warsztatów  międzypokoleniowych, teatru improwizacji, kreozabawy manualnej czy rodzinnego ringu kreatywności. W czasie konferencji będzie można odkryć, jak można uczyć twórczego myślenia i działania oraz jak rozwijać kreatywny potencjał w dzieciach i młodzieży. A przede wszystkim, jak te działania wykorzystać w szkole i w domu.  

Celem tego wydarzenia jest promowanie integracji działań instytucji kształcenia z nieformalnymi formami wspierania uzdolnień, budowania kultury innowacyjności, zwłaszcza tych angażujących rodziców. Jak zapowiadają organizatorzy: Pragniemy zainspirować rodziny, do rozpalania i podtrzymywania w sobie nawzajem motywacji do kreatywnych działań i rozwoju.

Organizatorami są Studenckie Koło Komunikacji Kreatywnej Wydziału Nauk Społecznych UG i Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB.

Konferencja będzie się składać z części wykładowej prowadzonej m.in. przez pracowników  Wydziału Nauk Społecznych UG, psychologów z Ośrodka DAMB, panelu dyskusyjnego, warsztatów kreatywności dla rodziców, studentów, dzieci i młodzieży  oraz warsztatów międzypokoleniowych.

Udział jest bezpłatny. Wystarczy jedynie  zarejestrować się na stronie www.damb.org

Program i szczegółowe informacje także na stronie www.damb.org 

Konferencja będzie prowadzona przez znanego aktora z kabaretu Limo, oraz mistrza improwizacji Wojciecha Tremiszewskiego.

 

Ostatnia edycja: 24 października, 2023 o 18:19