Reklama

Przyczyny degradacji bałtyckiej różnorodności biologicznej

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii

zaprasza na prelekcję

?Przyczyny degradacji bałtyckiej różnorodności biologicznej?

którą zaprezentuje

prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra

Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2015 roku (czwartek)

o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Centrum_Informacji_i_Edukacji_Ekologicznej_w_Gdasku

Rodzima struktura siedlisk, gatunków tworzy dla nas rozpoznawalne miejsca życia. Ich witalność wzmacnia pozornie niewidoczne zróżnicowanie genetyczne lokalnych gatunków fauny i flory.
To – naturalna różnorodność biologiczna – siła życia ekosystemów.  Niszczona pod wpływem nieroztropnej działalności człowieka przyczynia się do zaniku gatunków, psuje relacja miedzy nimi. Degradowane siedliska odbierają szanse na przetrwanie wielu organizmom. W skrajnych przypadkach utrata naturalnej bioróżnorodności zaczyna wpływać na bogactwo zasobów, które eksploatujemy. Tracąc żywe zasoby przyrody, zubażamy się ekonomicznie i cywilizacyjnie. Niedługo wskaźniki lokalnej naturalności zróżnicowania biologicznego będą dla miejsc, które wykorzystujemy, wyznacznikiem jakości oferowanych nam usług rekreacyjnych i turystycznych oraz jakości naszego życia. Nie umiemy jeszcze dobrze chronić różnorodności biologicznej. Brak egzekucji dla przypadków łamania prawa ochrony przyrody pokazuje, że ciągle można ją niszczyć. Ranking przyczyn,  podobnie jak i skala rosnących zagrożeń dla różnorodności biologicznej morza i jego strefy brzegowej, są nadal obce polskiemu społeczeństwu. Perspektywa naprawy tego stanu rzeczy nie jest optymistyczna, rozkwitają egoistyczne sposoby rozumienia ochrony przyrody a przyszłe koszty rewitalizacji niezbędnych nam do życia walorów przyrodniczych rosną.

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii

zaprasza na prelekcję

?Przyczyny degradacji bałtyckiej różnorodności biologicznej?

którą zaprezentuje

prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra

Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2015 roku (czwartek)

o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Centrum_Informacji_i_Edukacji_Ekologicznej_w_Gdasku

Rodzima struktura siedlisk, gatunków tworzy dla nas rozpoznawalne miejsca życia. Ich witalność wzmacnia pozornie niewidoczne zróżnicowanie genetyczne lokalnych gatunków fauny i flory.
To - naturalna różnorodność biologiczna - siła życia ekosystemów.  Niszczona pod wpływem nieroztropnej działalności człowieka przyczynia się do zaniku gatunków, psuje relacja miedzy nimi. Degradowane siedliska odbierają szanse na przetrwanie wielu organizmom. W skrajnych przypadkach utrata naturalnej bioróżnorodności zaczyna wpływać na bogactwo zasobów, które eksploatujemy. Tracąc żywe zasoby przyrody, zubażamy się ekonomicznie i cywilizacyjnie. Niedługo wskaźniki lokalnej naturalności zróżnicowania biologicznego będą dla miejsc, które wykorzystujemy, wyznacznikiem jakości oferowanych nam usług rekreacyjnych i turystycznych oraz jakości naszego życia. Nie umiemy jeszcze dobrze chronić różnorodności biologicznej. Brak egzekucji dla przypadków łamania prawa ochrony przyrody pokazuje, że ciągle można ją niszczyć. Ranking przyczyn,  podobnie jak i skala rosnących zagrożeń dla różnorodności biologicznej morza i jego strefy brzegowej, są nadal obce polskiemu społeczeństwu. Perspektywa naprawy tego stanu rzeczy nie jest optymistyczna, rozkwitają egoistyczne sposoby rozumienia ochrony przyrody a przyszłe koszty rewitalizacji niezbędnych nam do życia walorów przyrodniczych rosną.

|

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii

zaprasza na prelekcję

?Przyczyny degradacji bałtyckiej różnorodności biologicznej?

którą zaprezentuje

prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra

Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2015 roku (czwartek)

o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Centrum_Informacji_i_Edukacji_Ekologicznej_w_Gdasku

Rodzima struktura siedlisk, gatunków tworzy dla nas rozpoznawalne miejsca życia. Ich witalność wzmacnia pozornie niewidoczne zróżnicowanie genetyczne lokalnych gatunków fauny i flory.
To - naturalna różnorodność biologiczna - siła życia ekosystemów.  Niszczona pod wpływem nieroztropnej działalności człowieka przyczynia się do zaniku gatunków, psuje relacja miedzy nimi. Degradowane siedliska odbierają szanse na przetrwanie wielu organizmom. W skrajnych przypadkach utrata naturalnej bioróżnorodności zaczyna wpływać na bogactwo zasobów, które eksploatujemy. Tracąc żywe zasoby przyrody, zubażamy się ekonomicznie i cywilizacyjnie. Niedługo wskaźniki lokalnej naturalności zróżnicowania biologicznego będą dla miejsc, które wykorzystujemy, wyznacznikiem jakości oferowanych nam usług rekreacyjnych i turystycznych oraz jakości naszego życia. Nie umiemy jeszcze dobrze chronić różnorodności biologicznej. Brak egzekucji dla przypadków łamania prawa ochrony przyrody pokazuje, że ciągle można ją niszczyć. Ranking przyczyn,  podobnie jak i skala rosnących zagrożeń dla różnorodności biologicznej morza i jego strefy brzegowej, są nadal obce polskiemu społeczeństwu. Perspektywa naprawy tego stanu rzeczy nie jest optymistyczna, rozkwitają egoistyczne sposoby rozumienia ochrony przyrody a przyszłe koszty rewitalizacji niezbędnych nam do życia walorów przyrodniczych rosną.

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii

zaprasza na prelekcję

?Przyczyny degradacji bałtyckiej różnorodności biologicznej?

którą zaprezentuje

prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra

Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2015 roku (czwartek)

o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27).

Centrum_Informacji_i_Edukacji_Ekologicznej_w_Gdasku

Rodzima struktura siedlisk, gatunków tworzy dla nas rozpoznawalne miejsca życia. Ich witalność wzmacnia pozornie niewidoczne zróżnicowanie genetyczne lokalnych gatunków fauny i flory.
To – naturalna różnorodność biologiczna – siła życia ekosystemów.  Niszczona pod wpływem nieroztropnej działalności człowieka przyczynia się do zaniku gatunków, psuje relacja miedzy nimi. Degradowane siedliska odbierają szanse na przetrwanie wielu organizmom. W skrajnych przypadkach utrata naturalnej bioróżnorodności zaczyna wpływać na bogactwo zasobów, które eksploatujemy. Tracąc żywe zasoby przyrody, zubażamy się ekonomicznie i cywilizacyjnie. Niedługo wskaźniki lokalnej naturalności zróżnicowania biologicznego będą dla miejsc, które wykorzystujemy, wyznacznikiem jakości oferowanych nam usług rekreacyjnych i turystycznych oraz jakości naszego życia. Nie umiemy jeszcze dobrze chronić różnorodności biologicznej. Brak egzekucji dla przypadków łamania prawa ochrony przyrody pokazuje, że ciągle można ją niszczyć. Ranking przyczyn,  podobnie jak i skala rosnących zagrożeń dla różnorodności biologicznej morza i jego strefy brzegowej, są nadal obce polskiemu społeczeństwu. Perspektywa naprawy tego stanu rzeczy nie jest optymistyczna, rozkwitają egoistyczne sposoby rozumienia ochrony przyrody a przyszłe koszty rewitalizacji niezbędnych nam do życia walorów przyrodniczych rosną.

Ostatnia edycja: 25 października, 2023 o 14:59