Reklama

Zajęcia Karate dla dzieci i dorosłych

CZY KARATE JEST DLA DZIECI?

Tak, ponieważ trening karate tradycyjnego, jako unikalnego systemu edukacyjnego:
– zachęca i uczy dzieci podejmowania aktywności fizycznej oraz podnosi ogólną sprawność fizyczną;
– wzbudza zainteresowanie sportem;
– sprzyja walce z otyłością i promuje zdrowy tryb życia;
– pomaga w korekcji wad postawy i stóp oraz uczy zdrowych nawyków;
– sprzyja samodyscyplinie i samokontroli u dzieci, w tym panowania nad emocjami;
– podnosi samoocenę i wzmacnia wiarę we własne siły;
– uczy współpracy w grupie i szacunku do przeciwnika;
– uczy szacunku do człowieka i otaczającego świata, promując postawy prospołeczne i proekologiczne; 
– jest świetną zabawą i okazją do poznania innej, odległej, ale bardzo pasjonującej kultury.

Jednym z progamów realizowanych w wielu klubach w Polsce z ramienia Polskiego Związek Karate Tradycyjnego jest program „Mali Wspaniali”. Jego wyniki (na podstawie m.in. badań prowadzonych w AWF Wrocław) są bardzo zadowalające i potwierdzają rozległe korzyści płynące z treningu karate.

Ulotka Akademia Karate Tradycyjnego w Sopocie2

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

CZY KARATE JEST DLA DZIECI?

Tak, ponieważ trening karate tradycyjnego, jako unikalnego systemu edukacyjnego:
– zachęca i uczy dzieci podejmowania aktywności fizycznej oraz podnosi ogólną sprawność fizyczną;
– wzbudza zainteresowanie sportem;
– sprzyja walce z otyłością i promuje zdrowy tryb życia;
– pomaga w korekcji wad postawy i stóp oraz uczy zdrowych nawyków;
– sprzyja samodyscyplinie i samokontroli u dzieci, w tym panowania nad emocjami;
– podnosi samoocenę i wzmacnia wiarę we własne siły;
– uczy współpracy w grupie i szacunku do przeciwnika;
– uczy szacunku do człowieka i otaczającego świata, promując postawy prospołeczne i proekologiczne; 
– jest świetną zabawą i okazją do poznania innej, odległej, ale bardzo pasjonującej kultury.

Jednym z progamów realizowanych w wielu klubach w Polsce z ramienia Polskiego Związek Karate Tradycyjnego jest program „Mali Wspaniali”. Jego wyniki (na podstawie m.in. badań prowadzonych w AWF Wrocław) są bardzo zadowalające i potwierdzają rozległe korzyści płynące z treningu karate.

Ulotka Akademia Karate Tradycyjnego w Sopocie2

Ostatnia edycja: 24 października, 2023 o 16:56