Reklama

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Wystawa czynna: od 21 września 2014 do 23 listopada 2014

Wernisaż: 20 września 2014, godz. 18.00

Miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku/Pałac Opatów,

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

Z kolei w Gdańskiej Galerii Fotografii (ul. Grobla I 8/11, Gdańsk) obecnie jest otwarta pierwsza część wystawy pt. Uwikłani w sztukę. Wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich. Kurator Adam Mazur na wystawę w Gdańskiej Galerii Fotografii wybrał prace kobiet artystek o feministycznej proweniencji. Odpowiada to założeniom kolekcji gromadzącej prace podejmujące dyskurs z obszaru gender, czyli płci społecznej i kwestii równościowych. Obok dynamicznych prac wideo Katarzyny Kozyry czy Zuzanny Janin prezentowane są bardziej wyciszone, a niemniej niepokojące obrazy Agnieszki Polskiej i Martynki Wawrzyniak. Możemy tutaj zobaczyć także dialog artystyczny w cyklu fotografii autorstwa Katarzyny Górnej Kasie ?Niteczki. Wystaw jest otwarta do 5 października 2014 r.

Untitled7

Imie i nazwisko: Jakub Karwowski
Tytuł: Untitled#7, z cyklu Sentiment
Rok powstania: 2009/2012
Technika: fotografia barwna, papier Hahnemuhle

 

Uwikłani w sztukę. Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich w Muzeum Narodowym

w Gdańsku

Kolekcja to nie tylko grupa podobnych do siebie i unikatowych przedmiotów. Rzadko spotykany obiekt nie buduje prawdziwej wartości i charakteru zbioru. Jest nią za to swojego rodzaju klamra, wspólny mianownik i wyznacznik – chęć przedstawienia szerokiego obrazu, mozaiki złożonej z autonomicznych przedstawień oraz ich wartości. Paradoksalnie, kolekcja kierująca się motywem przewodnim, pozostaje jednak otwarta, będąc w procesie ciągłych zmian i przekształceń, nie tylko samego zbioru, ale i kolekcjonera, bogatszego o kolejne doświadczenia, odkrywającego nowe płaszczyzny warte uchwycenia. Budowanie zbioru przypomina zatem pisanie książki, gdzie każdy rozdział stanowi odrębną historię, a jako całość tworzy wielowątkową i bardzo osobistą narrację.

O kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, można powiedzieć, że jest przykładem niezwykle przemyślanego i dojrzałego tworzenia zbioru. Para kolekcjonerów pierwsze prace zaczęła zbierać jeszcze w latach 90., skupiając się głównie na polskiej sztuce współczesnej, kładąc szczególny nacisk na abstrakcyjne malarstwo, rzeźbę i grafikę. Kolekcja Madelskich stała się odpowiedzią na poszukiwania różnorakich postaw artystycznych, indywidualnych sposobów narracji oraz możliwości opisu rzeczywistości i stanów emocjonalnych za pomocą obrazu.

Z czasem sporadycznie zaczęły pojawiać się w nim dzieła fotograficzne i wideo, które od kilku lat gromadzone intensywniej nadały nowy kierunek poszukiwaniom. Odejście od formy kolekcjonowanych dzieł, wiązało się z również z poruszeniem zupełnie nowych wątków i jakości. Dość ogólny temat przewodni tej części kolekcji, skutkuje w szczególe bogactwem wątków. Znajdziemy w niej fascynację ciałem kobiety, jej popkulturowe wizerunki, a także kadry o feministycznym i krytycznym wybrzmieniu. To także współczesny portret kobiecości, pokazujący poszukiwania tożsamości, roli społecznej, a także konstruowania płci o obszarze kultury.

Jak dotąd, dwukrotnie prezentowany publicznie był jedynie zbiór fotografii (Fotofestiwal Łódź 2012, BWA Olsztyn 2013 ). Ekspozycja we wnętrzach Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie łączy po raz pierwszy fotografię i malarstwo. Wystawa konfrontuje „stare malarstwo” z „nowymi mediami”, artystów z artystkami, ale też wydobywa napięcie obecne w aktualnej sztuce pomiędzy abstrakcją malarską i fotograficznym konkretem, pomiędzy „czystą formą” i „brudną polityką”. Uwikłane w płeć – by odwołać się do tytułu łódzkiej i olsztyńskiej wystawy – są z pewnością nie tylko post-feministyczne artystki, ale również trzymający się kurczowo pędzla i sztalugi współcześni malarze.

Wystawa jest okazją by zobaczyć w dialektycznym ujęciu sztukę kobiet i mężczyzn, malarstwo i fotografię, uznanych klasyków i artystów najmłodszego pokolenia. Ekspozycja daje możliwość zapoznania się z nie zawsze dostępnymi dla szerokiej publiczności kluczowymi dziełami współczesnej sztuki polskiej.

Butte-Montana_1

Imie i nazwisko: Piotr Kurka
Tytuł: Butte-Montana 1
Rok powstania: 2009
Technika: fotografia barwna papier barytowy

Tytuł wystawy:

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Artyści:

Anna Bedyńska, Paweł Bownik, Tomasz Ciecierski, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Jerzy Benedykt Dorys, Kazimiera Dyakowska, Jan Dziaczkowski, Stanisław Fijałkowski, Janina Gardzielewska, Stefan Gierowski, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Izabela Gustowska, Edward Hartwig, Jakub Karwowski, Leszek Knaflewski, Jerzy Kosiński, Piotr Kośnik, Dorota Kozieradzka, Zofia Kulik, Piotr Kurka, Natalia LL, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Weronika Ławniczak, Krystyna Łyczywek, Henryk Makarewicz, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Agata Michowska, Dorota Nieznalska, Wacław Nowak, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Anna Orłowska, Witek Orski, Ewa Partum, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński, Krzysztof Pruszkowski, Tadeusz Rolke, Józef Rosner, Zofia Rydet, Tadeusz Rydet, Mateusz Sadowski, Marian Schmidt, Krzysztof Sołowiej, Michał Sowiński, Paweł Susid, Andrzej Szewczyk, Sonia Szóstak, Leon Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Jerzy Wardak, Martynka Wawrzyniak, Anatol Węcławski, Bartek Wieczorek, Yulka Wilam, Andrzej Wróblewski, Kamil Zacharski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Monika Mamzeta Zielińska

Kurator:

Adam Mazur

 

Współpraca:

Małgorzata Paszylka-Glaza, Joanna i Krzysztof Madelscy, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

 

Miejsce:

Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku/Pałac Opatów

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

 

Wernisaż:

20 września 2014 r. o godz. 18.00

Czas trwania wystawy:

21 września ? 23 listopada 2014

 

WWW:

uwiklanewplec.pl

mng.gda.pl

 

Ceny biletów:

bilet ulgowy: 6,00 zł

bilet normalny :10,00 zł

bilet rodzinny: 18,00 zł

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Wystawa czynna: od 21 września 2014 do 23 listopada 2014

Wernisaż: 20 września 2014, godz. 18.00

Miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku/Pałac Opatów,

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

Z kolei w Gdańskiej Galerii Fotografii (ul. Grobla I 8/11, Gdańsk) obecnie jest otwarta pierwsza część wystawy pt. Uwikłani w sztukę. Wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich. Kurator Adam Mazur na wystawę w Gdańskiej Galerii Fotografii wybrał prace kobiet artystek o feministycznej proweniencji. Odpowiada to założeniom kolekcji gromadzącej prace podejmujące dyskurs z obszaru gender, czyli płci społecznej i kwestii równościowych. Obok dynamicznych prac wideo Katarzyny Kozyry czy Zuzanny Janin prezentowane są bardziej wyciszone, a niemniej niepokojące obrazy Agnieszki Polskiej i Martynki Wawrzyniak. Możemy tutaj zobaczyć także dialog artystyczny w cyklu fotografii autorstwa Katarzyny Górnej Kasie ?Niteczki. Wystaw jest otwarta do 5 października 2014 r.

Untitled7

Imie i nazwisko: Jakub Karwowski
Tytuł: Untitled#7, z cyklu Sentiment
Rok powstania: 2009/2012
Technika: fotografia barwna, papier Hahnemuhle

 

Uwikłani w sztukę. Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich w Muzeum Narodowym

w Gdańsku

Kolekcja to nie tylko grupa podobnych do siebie i unikatowych przedmiotów. Rzadko spotykany obiekt nie buduje prawdziwej wartości i charakteru zbioru. Jest nią za to swojego rodzaju klamra, wspólny mianownik i wyznacznik - chęć przedstawienia szerokiego obrazu, mozaiki złożonej z autonomicznych przedstawień oraz ich wartości. Paradoksalnie, kolekcja kierująca się motywem przewodnim, pozostaje jednak otwarta, będąc w procesie ciągłych zmian i przekształceń, nie tylko samego zbioru, ale i kolekcjonera, bogatszego o kolejne doświadczenia, odkrywającego nowe płaszczyzny warte uchwycenia. Budowanie zbioru przypomina zatem pisanie książki, gdzie każdy rozdział stanowi odrębną historię, a jako całość tworzy wielowątkową i bardzo osobistą narrację.

O kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, można powiedzieć, że jest przykładem niezwykle przemyślanego i dojrzałego tworzenia zbioru. Para kolekcjonerów pierwsze prace zaczęła zbierać jeszcze w latach 90., skupiając się głównie na polskiej sztuce współczesnej, kładąc szczególny nacisk na abstrakcyjne malarstwo, rzeźbę i grafikę. Kolekcja Madelskich stała się odpowiedzią na poszukiwania różnorakich postaw artystycznych, indywidualnych sposobów narracji oraz możliwości opisu rzeczywistości i stanów emocjonalnych za pomocą obrazu.

Z czasem sporadycznie zaczęły pojawiać się w nim dzieła fotograficzne i wideo, które od kilku lat gromadzone intensywniej nadały nowy kierunek poszukiwaniom. Odejście od formy kolekcjonowanych dzieł, wiązało się z również z poruszeniem zupełnie nowych wątków i jakości. Dość ogólny temat przewodni tej części kolekcji, skutkuje w szczególe bogactwem wątków. Znajdziemy w niej fascynację ciałem kobiety, jej popkulturowe wizerunki, a także kadry o feministycznym i krytycznym wybrzmieniu. To także współczesny portret kobiecości, pokazujący poszukiwania tożsamości, roli społecznej, a także konstruowania płci o obszarze kultury.

Jak dotąd, dwukrotnie prezentowany publicznie był jedynie zbiór fotografii (Fotofestiwal Łódź 2012, BWA Olsztyn 2013 ). Ekspozycja we wnętrzach Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie łączy po raz pierwszy fotografię i malarstwo. Wystawa konfrontuje "stare malarstwo" z "nowymi mediami", artystów z artystkami, ale też wydobywa napięcie obecne w aktualnej sztuce pomiędzy abstrakcją malarską i fotograficznym konkretem, pomiędzy "czystą formą" i "brudną polityką". Uwikłane w płeć - by odwołać się do tytułu łódzkiej i olsztyńskiej wystawy - są z pewnością nie tylko post-feministyczne artystki, ale również trzymający się kurczowo pędzla i sztalugi współcześni malarze.

Wystawa jest okazją by zobaczyć w dialektycznym ujęciu sztukę kobiet i mężczyzn, malarstwo i fotografię, uznanych klasyków i artystów najmłodszego pokolenia. Ekspozycja daje możliwość zapoznania się z nie zawsze dostępnymi dla szerokiej publiczności kluczowymi dziełami współczesnej sztuki polskiej.

Butte-Montana_1

Imie i nazwisko: Piotr Kurka
Tytuł: Butte-Montana 1
Rok powstania: 2009
Technika: fotografia barwna papier barytowy

Tytuł wystawy:

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Artyści:

Anna Bedyńska, Paweł Bownik, Tomasz Ciecierski, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Jerzy Benedykt Dorys, Kazimiera Dyakowska, Jan Dziaczkowski, Stanisław Fijałkowski, Janina Gardzielewska, Stefan Gierowski, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Izabela Gustowska, Edward Hartwig, Jakub Karwowski, Leszek Knaflewski, Jerzy Kosiński, Piotr Kośnik, Dorota Kozieradzka, Zofia Kulik, Piotr Kurka, Natalia LL, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Weronika Ławniczak, Krystyna Łyczywek, Henryk Makarewicz, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Agata Michowska, Dorota Nieznalska, Wacław Nowak, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Anna Orłowska, Witek Orski, Ewa Partum, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński, Krzysztof Pruszkowski, Tadeusz Rolke, Józef Rosner, Zofia Rydet, Tadeusz Rydet, Mateusz Sadowski, Marian Schmidt, Krzysztof Sołowiej, Michał Sowiński, Paweł Susid, Andrzej Szewczyk, Sonia Szóstak, Leon Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Jerzy Wardak, Martynka Wawrzyniak, Anatol Węcławski, Bartek Wieczorek, Yulka Wilam, Andrzej Wróblewski, Kamil Zacharski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Monika Mamzeta Zielińska

Kurator:

Adam Mazur

 

Współpraca:

Małgorzata Paszylka-Glaza, Joanna i Krzysztof Madelscy, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

 

Miejsce:

Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku/Pałac Opatów

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

 

Wernisaż:

20 września 2014 r. o godz. 18.00

Czas trwania wystawy:

21 września ? 23 listopada 2014

 

WWW:

uwiklanewplec.pl

mng.gda.pl

 

Ceny biletów:

bilet ulgowy: 6,00 zł

bilet normalny :10,00 zł

bilet rodzinny: 18,00 zł

|
Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Wystawa czynna: od 21 września 2014 do 23 listopada 2014

Wernisaż: 20 września 2014, godz. 18.00

Miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku/Pałac Opatów,

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

Z kolei w Gdańskiej Galerii Fotografii (ul. Grobla I 8/11, Gdańsk) obecnie jest otwarta pierwsza część wystawy pt. Uwikłani w sztukę. Wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich. Kurator Adam Mazur na wystawę w Gdańskiej Galerii Fotografii wybrał prace kobiet artystek o feministycznej proweniencji. Odpowiada to założeniom kolekcji gromadzącej prace podejmujące dyskurs z obszaru gender, czyli płci społecznej i kwestii równościowych. Obok dynamicznych prac wideo Katarzyny Kozyry czy Zuzanny Janin prezentowane są bardziej wyciszone, a niemniej niepokojące obrazy Agnieszki Polskiej i Martynki Wawrzyniak. Możemy tutaj zobaczyć także dialog artystyczny w cyklu fotografii autorstwa Katarzyny Górnej Kasie ?Niteczki. Wystaw jest otwarta do 5 października 2014 r.

Untitled7

Imie i nazwisko: Jakub Karwowski
Tytuł: Untitled#7, z cyklu Sentiment
Rok powstania: 2009/2012
Technika: fotografia barwna, papier Hahnemuhle

 

Uwikłani w sztukę. Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich w Muzeum Narodowym

w Gdańsku

Kolekcja to nie tylko grupa podobnych do siebie i unikatowych przedmiotów. Rzadko spotykany obiekt nie buduje prawdziwej wartości i charakteru zbioru. Jest nią za to swojego rodzaju klamra, wspólny mianownik i wyznacznik - chęć przedstawienia szerokiego obrazu, mozaiki złożonej z autonomicznych przedstawień oraz ich wartości. Paradoksalnie, kolekcja kierująca się motywem przewodnim, pozostaje jednak otwarta, będąc w procesie ciągłych zmian i przekształceń, nie tylko samego zbioru, ale i kolekcjonera, bogatszego o kolejne doświadczenia, odkrywającego nowe płaszczyzny warte uchwycenia. Budowanie zbioru przypomina zatem pisanie książki, gdzie każdy rozdział stanowi odrębną historię, a jako całość tworzy wielowątkową i bardzo osobistą narrację.

O kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, można powiedzieć, że jest przykładem niezwykle przemyślanego i dojrzałego tworzenia zbioru. Para kolekcjonerów pierwsze prace zaczęła zbierać jeszcze w latach 90., skupiając się głównie na polskiej sztuce współczesnej, kładąc szczególny nacisk na abstrakcyjne malarstwo, rzeźbę i grafikę. Kolekcja Madelskich stała się odpowiedzią na poszukiwania różnorakich postaw artystycznych, indywidualnych sposobów narracji oraz możliwości opisu rzeczywistości i stanów emocjonalnych za pomocą obrazu.

Z czasem sporadycznie zaczęły pojawiać się w nim dzieła fotograficzne i wideo, które od kilku lat gromadzone intensywniej nadały nowy kierunek poszukiwaniom. Odejście od formy kolekcjonowanych dzieł, wiązało się z również z poruszeniem zupełnie nowych wątków i jakości. Dość ogólny temat przewodni tej części kolekcji, skutkuje w szczególe bogactwem wątków. Znajdziemy w niej fascynację ciałem kobiety, jej popkulturowe wizerunki, a także kadry o feministycznym i krytycznym wybrzmieniu. To także współczesny portret kobiecości, pokazujący poszukiwania tożsamości, roli społecznej, a także konstruowania płci o obszarze kultury.

Jak dotąd, dwukrotnie prezentowany publicznie był jedynie zbiór fotografii (Fotofestiwal Łódź 2012, BWA Olsztyn 2013 ). Ekspozycja we wnętrzach Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie łączy po raz pierwszy fotografię i malarstwo. Wystawa konfrontuje "stare malarstwo" z "nowymi mediami", artystów z artystkami, ale też wydobywa napięcie obecne w aktualnej sztuce pomiędzy abstrakcją malarską i fotograficznym konkretem, pomiędzy "czystą formą" i "brudną polityką". Uwikłane w płeć - by odwołać się do tytułu łódzkiej i olsztyńskiej wystawy - są z pewnością nie tylko post-feministyczne artystki, ale również trzymający się kurczowo pędzla i sztalugi współcześni malarze.

Wystawa jest okazją by zobaczyć w dialektycznym ujęciu sztukę kobiet i mężczyzn, malarstwo i fotografię, uznanych klasyków i artystów najmłodszego pokolenia. Ekspozycja daje możliwość zapoznania się z nie zawsze dostępnymi dla szerokiej publiczności kluczowymi dziełami współczesnej sztuki polskiej.

Butte-Montana_1

Imie i nazwisko: Piotr Kurka
Tytuł: Butte-Montana 1
Rok powstania: 2009
Technika: fotografia barwna papier barytowy

Tytuł wystawy:

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Artyści:

Anna Bedyńska, Paweł Bownik, Tomasz Ciecierski, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Jerzy Benedykt Dorys, Kazimiera Dyakowska, Jan Dziaczkowski, Stanisław Fijałkowski, Janina Gardzielewska, Stefan Gierowski, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Izabela Gustowska, Edward Hartwig, Jakub Karwowski, Leszek Knaflewski, Jerzy Kosiński, Piotr Kośnik, Dorota Kozieradzka, Zofia Kulik, Piotr Kurka, Natalia LL, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Weronika Ławniczak, Krystyna Łyczywek, Henryk Makarewicz, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Agata Michowska, Dorota Nieznalska, Wacław Nowak, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Anna Orłowska, Witek Orski, Ewa Partum, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński, Krzysztof Pruszkowski, Tadeusz Rolke, Józef Rosner, Zofia Rydet, Tadeusz Rydet, Mateusz Sadowski, Marian Schmidt, Krzysztof Sołowiej, Michał Sowiński, Paweł Susid, Andrzej Szewczyk, Sonia Szóstak, Leon Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Jerzy Wardak, Martynka Wawrzyniak, Anatol Węcławski, Bartek Wieczorek, Yulka Wilam, Andrzej Wróblewski, Kamil Zacharski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Monika Mamzeta Zielińska

Kurator:

Adam Mazur

 

Współpraca:

Małgorzata Paszylka-Glaza, Joanna i Krzysztof Madelscy, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

 

Miejsce:

Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku/Pałac Opatów

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

 

Wernisaż:

20 września 2014 r. o godz. 18.00

Czas trwania wystawy:

21 września ? 23 listopada 2014

 

WWW:

uwiklanewplec.pl

mng.gda.pl

 

Ceny biletów:

bilet ulgowy: 6,00 zł

bilet normalny :10,00 zł

bilet rodzinny: 18,00 zł

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem
Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza na wystawę

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Wystawa czynna: od 21 września 2014 do 23 listopada 2014

Wernisaż: 20 września 2014, godz. 18.00

Miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku/Pałac Opatów,

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

Z kolei w Gdańskiej Galerii Fotografii (ul. Grobla I 8/11, Gdańsk) obecnie jest otwarta pierwsza część wystawy pt. Uwikłani w sztukę. Wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich. Kurator Adam Mazur na wystawę w Gdańskiej Galerii Fotografii wybrał prace kobiet artystek o feministycznej proweniencji. Odpowiada to założeniom kolekcji gromadzącej prace podejmujące dyskurs z obszaru gender, czyli płci społecznej i kwestii równościowych. Obok dynamicznych prac wideo Katarzyny Kozyry czy Zuzanny Janin prezentowane są bardziej wyciszone, a niemniej niepokojące obrazy Agnieszki Polskiej i Martynki Wawrzyniak. Możemy tutaj zobaczyć także dialog artystyczny w cyklu fotografii autorstwa Katarzyny Górnej Kasie ?Niteczki. Wystaw jest otwarta do 5 października 2014 r.

Untitled7

Imie i nazwisko: Jakub Karwowski
Tytuł: Untitled#7, z cyklu Sentiment
Rok powstania: 2009/2012
Technika: fotografia barwna, papier Hahnemuhle

 

Uwikłani w sztukę. Kolekcja Joanny i Krzysztofa Madelskich w Muzeum Narodowym

w Gdańsku

Kolekcja to nie tylko grupa podobnych do siebie i unikatowych przedmiotów. Rzadko spotykany obiekt nie buduje prawdziwej wartości i charakteru zbioru. Jest nią za to swojego rodzaju klamra, wspólny mianownik i wyznacznik – chęć przedstawienia szerokiego obrazu, mozaiki złożonej z autonomicznych przedstawień oraz ich wartości. Paradoksalnie, kolekcja kierująca się motywem przewodnim, pozostaje jednak otwarta, będąc w procesie ciągłych zmian i przekształceń, nie tylko samego zbioru, ale i kolekcjonera, bogatszego o kolejne doświadczenia, odkrywającego nowe płaszczyzny warte uchwycenia. Budowanie zbioru przypomina zatem pisanie książki, gdzie każdy rozdział stanowi odrębną historię, a jako całość tworzy wielowątkową i bardzo osobistą narrację.

O kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, można powiedzieć, że jest przykładem niezwykle przemyślanego i dojrzałego tworzenia zbioru. Para kolekcjonerów pierwsze prace zaczęła zbierać jeszcze w latach 90., skupiając się głównie na polskiej sztuce współczesnej, kładąc szczególny nacisk na abstrakcyjne malarstwo, rzeźbę i grafikę. Kolekcja Madelskich stała się odpowiedzią na poszukiwania różnorakich postaw artystycznych, indywidualnych sposobów narracji oraz możliwości opisu rzeczywistości i stanów emocjonalnych za pomocą obrazu.

Z czasem sporadycznie zaczęły pojawiać się w nim dzieła fotograficzne i wideo, które od kilku lat gromadzone intensywniej nadały nowy kierunek poszukiwaniom. Odejście od formy kolekcjonowanych dzieł, wiązało się z również z poruszeniem zupełnie nowych wątków i jakości. Dość ogólny temat przewodni tej części kolekcji, skutkuje w szczególe bogactwem wątków. Znajdziemy w niej fascynację ciałem kobiety, jej popkulturowe wizerunki, a także kadry o feministycznym i krytycznym wybrzmieniu. To także współczesny portret kobiecości, pokazujący poszukiwania tożsamości, roli społecznej, a także konstruowania płci o obszarze kultury.

Jak dotąd, dwukrotnie prezentowany publicznie był jedynie zbiór fotografii (Fotofestiwal Łódź 2012, BWA Olsztyn 2013 ). Ekspozycja we wnętrzach Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie łączy po raz pierwszy fotografię i malarstwo. Wystawa konfrontuje „stare malarstwo” z „nowymi mediami”, artystów z artystkami, ale też wydobywa napięcie obecne w aktualnej sztuce pomiędzy abstrakcją malarską i fotograficznym konkretem, pomiędzy „czystą formą” i „brudną polityką”. Uwikłane w płeć – by odwołać się do tytułu łódzkiej i olsztyńskiej wystawy – są z pewnością nie tylko post-feministyczne artystki, ale również trzymający się kurczowo pędzla i sztalugi współcześni malarze.

Wystawa jest okazją by zobaczyć w dialektycznym ujęciu sztukę kobiet i mężczyzn, malarstwo i fotografię, uznanych klasyków i artystów najmłodszego pokolenia. Ekspozycja daje możliwość zapoznania się z nie zawsze dostępnymi dla szerokiej publiczności kluczowymi dziełami współczesnej sztuki polskiej.

Butte-Montana_1

Imie i nazwisko: Piotr Kurka
Tytuł: Butte-Montana 1
Rok powstania: 2009
Technika: fotografia barwna papier barytowy

Tytuł wystawy:

Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich

Artyści:

Anna Bedyńska, Paweł Bownik, Tomasz Ciecierski, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Jerzy Benedykt Dorys, Kazimiera Dyakowska, Jan Dziaczkowski, Stanisław Fijałkowski, Janina Gardzielewska, Stefan Gierowski, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Izabela Gustowska, Edward Hartwig, Jakub Karwowski, Leszek Knaflewski, Jerzy Kosiński, Piotr Kośnik, Dorota Kozieradzka, Zofia Kulik, Piotr Kurka, Natalia LL, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Weronika Ławniczak, Krystyna Łyczywek, Henryk Makarewicz, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Agata Michowska, Dorota Nieznalska, Wacław Nowak, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Anna Orłowska, Witek Orski, Ewa Partum, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński, Krzysztof Pruszkowski, Tadeusz Rolke, Józef Rosner, Zofia Rydet, Tadeusz Rydet, Mateusz Sadowski, Marian Schmidt, Krzysztof Sołowiej, Michał Sowiński, Paweł Susid, Andrzej Szewczyk, Sonia Szóstak, Leon Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Jerzy Wardak, Martynka Wawrzyniak, Anatol Węcławski, Bartek Wieczorek, Yulka Wilam, Andrzej Wróblewski, Kamil Zacharski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Monika Mamzeta Zielińska

Kurator:

Adam Mazur

 

Współpraca:

Małgorzata Paszylka-Glaza, Joanna i Krzysztof Madelscy, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

 

Miejsce:

Oddział Sztuki Nowoczesnej ? Pałac Opatów, Muzeum Narodowe w Gdańsku/Pałac Opatów

ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa

 

Wernisaż:

20 września 2014 r. o godz. 18.00

Czas trwania wystawy:

21 września ? 23 listopada 2014

 

WWW:

uwiklanewplec.pl

mng.gda.pl

 

Ceny biletów:

bilet ulgowy: 6,00 zł

bilet normalny :10,00 zł

bilet rodzinny: 18,00 zł