Reklama

RODO | Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wejściem w życie tego rozporządzenia uprzejmie informujemy, że administratorami Pani/Pana danych jest firma Aglomera z siedzibą zarejestrowaną przy ul. Orkana 6 w Gdańsku – Oliwie oraz podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia danych osobowych (więcej na ten temat w dalszej części: Komu możemy przekazać dane?).

O jakich danych mówimy?

Mowa o danych osobowych, takich jak: imię (nazwa), adres e-mail, adres IP urządzenia, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje i dane zapisywane w plikach cookies.

Mogą to być także inne dane, o ile zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszego serwisu (np. korespondencja za pomocą formularzy kontaktowych): udział w konkursach i plebiscytach itp.): adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię, nazwisko, adres poczty tradycyjnej.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Przetwarzamy dane zgodnie z RODO, m.in. aby:

 • dostosować treści stron i tematykę materiałów do Pani/Pana zainteresowań
 • móc poinformować Panią/Pana o bierzących i nadchodzących wydarzeniach
 • móc przesłać Pani/Panu powiadomienia (newsletter)
 • umożliwić Pani/Panu rezerwację miejsc na warsztaty edukacyjne i inne wydarzenia
 • umożliwić Pani/Panu komentowanie artykułów
 • umożliwić Pani/Panu udział w konkursach, sondach i plebiscytach.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania, oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z żądaniem uzasadnionym stosowną podstawą prawną.

Czy tracę prawa wobec swoich danych?

Nie, ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w dalszej części niniejszej informacji.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu świadczenia usług jest art. 6, ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umów o świadczenie na Pani/Pana rzecz usług (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dotyczące usług, z których Pani/Pan korzysta, a dostępne na witrynach staraoliwa.pl). Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. W przypadku braku chęci wyrażenia którejkolwiek ze zgód, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@staraoliwa.pl lub pod adresem pocztowym: StaraOliwa.pl, ul. Orkana 6, 80-313 Gdańsk – Oliwa.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy/usługi przez okres niezbędny do jej wykonania.

Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


Wyrażenie każdej ze zgód jest dobrowolne i może Pani/Pan ją w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

StaraOliwa.pl