Reklama

Historia i współczesność Kaszubów i szlachty kaszubskiej

Związek Szlachty Polskiej O/Gdańsk zaprasza serdecznie Państwa na spotkanie pt. „Historia i współczesność Kaszubów i szlachty kaszubskiej”.

Historia i współczesność Kaszubów i szlachty kaszubskiej
Udostępnij facebook twitter Whatsapp Drukuj Wyślij emailem

W ramach spotkania prowadzonego w formie seminaryjnej (tj. otwartej na wystąpienia uczestników) przez Ryszarda de Janauis Święćkowskiego h. Trzaska (członka Zarządu Oddziału Gdańskiego ZSzP) i Krzysztofa von Loewe Kiedrowskiego h. własnego (przedstawiciela odwiecznej szlachty kaszubskiej) poruszone zostaną następujące tematy:
• historyczne wzmianki o Kaszubach i ich obecności w składzie ziem polskich
• organizacja społeczności kaszubskiej w pierwszych wiekach jej funkcjonowania w ramach państwa polskiego i Rzeczpospolitej.
• Wizualizacja na mapie znanych ośrodków kaszubskich (ewent. szlachty kaszubskiej w rejonie Pomorza Gdańskiego).
• kształtowanie się stanu szlacheckiego w ramach społeczności kaszubskiej (królewskie nadania ziemi za zasługi np. bitewne, nadania herbów, przydomków itp.), znane kaszubskie rody szlacheckie.
• szlachta kaszubska i Kaszubi w czasie rozbiorów, I-szej wojny, w okresie Polski międzywojennej i II-giej wojny światowej m.in. na podstawie kaszubskiego PANA TADEUSZA tj. dzieła Aleksandra Majkowskiego „Życie i Przygody Remusa”
• Kaszubi i szlachta kaszubska w okresie powojennym i obecnie.
• Pogawędka wolna dyskusja ze słuchaczami spotkania na temat Kaszub m.in. o projekcie autorskim Ryszarda na portalu FB; Rody Kaszub. Pankowie. Lemani. Gburzy. Mieszczanie. Szlachta.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 12 listopada o godz. 11-tej w Domu Zarazy w Oliwie ul. Stary Rynek 15.
Liczymy na Państwa obecność i jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału i dyskusji.

W imieniu ZSzP Zarządu i Oddziału Gdańskiego
Prezes Oddziału Andrzej Teleżyński h. Gozdawa
Sekretarz Oddziału Krzysztof Jałbrzykowski h. Grabie

Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Ostatnia edycja: 13 listopada, 2023 o 15:41